Vänsterpartiets ledning accepterar inte FN-beslut och demokrati för Syrien?


Detta brev som publicerades första gången 30/4 2017 bör läsas inte minst av alla de som överväger att demonstrera i V:s tåg 1 maj.

En läsare, Swami Dhyan Giten, andlig lärare och författare, har givit mig möjlighet att här publicera hans brev till Vänsterpartiet, inkluderande uppgifter som jag publicerat i blogginlägg, samt Vänsterpartiets svar. Jag har tidigare funnit skäl att skarpt kritisera V:s (ledningen) syn på kriget i Syrien. Detta kommer helt kort mot slutet.
Men många V-medlemmar i min generation har en mycket bättre syn på imperialism än V:s ledning.

Gitens brev till Vänsterpartiet
Hej, jag skickade nedan bifogade artikel om kopplingen mellan terrordådet i Stockholm och USA:s olagliga krig i Mellanöstern till Vänsterpartiet. Jag skickade detta till Vänsterpartiets kansli med begäran om kommentar om var Vänsterpartiet står i detta, vilket kommer att avgöra om jag kommer att rösta på Vänsterpartiet igen. Svaret från Vänsterpartiet var total tystnad.
Kommentar, Anders: Den bifogade artikeln var ett blogginlägg av mig samma dag som terroristdådet skedde i Stockholm. Terroristattack i Stockholm: En första kommentar
Vänsterpartiets logga
Jag (Swami Dhyan Giten) delar slutsatserna i denna artikel om de grundläggande orsaker som lett fram till terrorattentatet i Stockholm, vilket dock media och politiker inte vill prata om. I Stället för att kritisera USA:s olagliga krig, så pratar man om mer övervakning och poliser.

T.o.m vänstern i Sverige tycks ställa sig bakom USA olagliga krig i Mellanöstern.

Vänsterpartiet följer tydligen USA:s linje att avsätta Assad, vilket väl var USA:s strategi för att destabilisera Syrien och dess stöd till Iran, så att USA sedan kunde angripa Iran. En omfattande krigsplan som redan låg på George W Bush skrivbord.

Med vänliga hälsningar

Swami Dhyan Giten,
andlig lärare och författare

***

Vänsterpartiets svar på Swami Dhyan Giten brev om kopplingen mellan USA:s olagliga krig i Mellanöstern och terrorattentatet i Stockholm

Hej Swami!
Du har hört av dig till Hans Linde och Vänsterpartiet angående kopplingen mellan terrordådet i Stockholm och USA:s olagliga krig i Mellanöstern. Hans Tackar för ditt mail och har bett mig i egenskap av politisk sekreterare med ansvar för utrikespolitiska frågor att besvara dig.

Till att börja med får jag be om ursäkt att det tagit tid att svara dig. Vi kan dock inte se att du skickat något mail tidigare, men det kan ju ha kommit bort på något sätt. I vilket fall ska jag försöka förklara vår position i frågan nu.

Vänsterpartiet står inte bakom USA:s olagliga krig i Mellanöstern. Vi har vid flera tillfällen kritiserat deras inblandning i kriget i Syrien, vi var mycket kritiska mot Irakkriget och har ofta kritiserat deras närvaro och inblandning i politiken i Mellanöstern i stort. För Vänsterpartiet är det tydligt att det inte finns någon militär lösning på kriget i Syrien, som nu har pågått i sex år. Samtliga parter som är inblandade i kriget i Syrien har satt sina egna intressen före det syriska folkets. Det måste upphöra. Här har stormakterna ett mycket stort ansvar. Lösningen måste vara politisk och den FN-ledda fredsprocessen är i dag den enda framkomliga vägen även om den är väldigt svår och bräcklig.
Vitbok om Syrien framsidaAleppo som ny börjar byggas upp
När det gäller Al-Assads framtid menar vi att han måste avgå och lämna plats för demokratiska val. Kriget startade med att han slog ned i huvudsak fredliga protester med brutalt våld. Under kriget gång har han vid flera tillfällen angripit civila. Vittnesmål om grova övergrepp och tortyr i syriska fångläger har varvats med rapporter om oljefatsbomber och användande av kemiska stridsvapen. Även om alla dessa uppgifter inte ännu är bekräftade kan han omöjligen sitta kvar.

Jag håller med om diskussionen efter attentatet på Drottninggatan har fokuserat på fel saker. Den misstänksamhet mot asylsökande och papperslösa som växer fram är mycket obehaglig och riskerar leda till ytterligare utsatthet inom dessa grupper vilket ju utgör grogrunden för ytterligare radikalisering och risk för flera attentat. En stor del av den terrorism som drabbat Europa på senare tid har sina rötter i terrorrörelser som växt fram i spåren av kolonialismen och de krig som USA och andra västländer bedrivit i bl.a. Mellanöstern. Det är en anledning till att vi måste söka en fredlig lösning på kriget i Syrien, men framför allt handlar det ju om att vi måste stoppa lidandet för det syriska folket.

I övrigt är det insatser för ett mer inkluderande samhälle och ökad etablering i samhället och på arbetsmarknaden som utgör de bästa metoderna för att bekämpa terrorism. Ökad repression och hårdare tag riskerar leda åt motsatt håll. De flesta angriper inte det samhälle de anser sig vara en del av.

Vänliga hälsningar

Olle Svahn, Vänsterpartiet, Politisk sekreterare, 073-078 60 77

Kommentar, Anders: Det är bra att Vänsterpartiet inser att ”En stor del av den terrorism som drabbat Europa på senare tid har sina rötter i terrorrörelser som växt fram i spåren av kolonialismen och de krig som USA och andra västländer bedrivit i bl.a. Mellanöstern”. Men V tar avstånd från FN:s resolution 2054 som anger att Syriens befolkning ska få bestämma sin framtid själva, dvs. man intar en position som inte är förenlig med demokrati och FN-beslut.
Olle Svahn skriver ”När det gäller Al-Assads framtid menar vi att han måste avgå och lämna plats för demokratiska val. Kriget startade med att han slog ned i huvudsak fredliga protester med brutalt våld. Under kriget gång har han vid flera tillfällen angripit civila. Vittnesmål om grova övergrepp och tortyr i syriska fångläger har varvats med rapporter om oljefatsbomber och användande av kemiska stridsvapen. Även om alla dessa uppgifter inte ännu är bekräftade kan han omöjligen sitta kvar.

Låt mig kort granska V:s argument för denna position. Olle Svahn presentera inga fakta
1 ”Kriget startade med att han slog ned i huvudsak fredliga protester med brutalt våld.”
Kommentar: Detta är USA:s och terroristernas position. Det finns belägg, bland annat från ögonvittnen att detta är fel.
Jag har t.ex. i blogginlägg presenterat två huvudversioner. Läs en utförlig rapport om det. Vem startade kriget i Syrien? Ett utdrag ”Det finns många belägg för att USA och dess allierade redan i de första protesterna stött och beväpnat delar av oppositionen i Syrien, och därmed motverkat möjligheten till en fredlig utveckling”. Det finns olika uppgifter om vad som skedde i Daraa. Enligt oppositionen inleddes protesterna med att säkerhetsstyrkor tillfångatog tonåringar som ritade slagord från upproret i Tunisien på väggarna, och sedan inte ville släppa dessa tonåringar. Enligt Syriens regering sköt oppositionen mot säkerhetsstyrkor och dödade flera män innan säkerhetsstyrkorna besvarade elden. Enligt Israel National News Report så sköts sju polismän och minst fyra demonstranter (Gavriel Queenann. Syria: Seven police killed. Buildings torched in protest. Israel National News, Arutz Sheva 21/3 2011). Den libanesiska tidningen Ya Libnan uppgav under hänvisning till Al Jazeera att demonstranter bränt högkvarteren för Baath-partiet och rådhuset i Daraa.” Arabförbundet rapporterade stora, vanligen fredliga demonstrationer till stöd för regeringen och demonstrationer mot den före Daara.
Syrien 23 km lång demonstration för regeringenSyrien 23 km lång demonstration för regeringen. Den syriska regeringens version stöds också av Indiens ambassadör till Syrien 2009-2012, V.P. Haran. Hur började kriget i Syrien 2011. Se även denna video Lögner och sanningar om Syrien
2. ”Under kriget gång har han vid flera tillfällen angripit civila. Vittnesmål om grova övergrepp och tortyr i syriska fångläger”
Kommentar: Det finns inga hållbara belägg om att al-Assad vid flera tillfällen angripit civila, förutom att civila drabbats i detta som i alla krig, genom insatser alla krigförande parter. Det visar sig att beläggen för grova övergrepp, tortyr i syriska fångläger. Påstående om grova övergrepp kommer främst från ”Caesars rapport”, som presenterats just före fredssamtal vid två tillfällen, varvid Syriens position försvagats.Caesar-rapporten. Den har granskats ingående och den är inte tillförlitlig. Inte heller om omfattande avrättningar i fängelser i Syrien är tillförlitlig. Otillförlitlig Amnestyrapport om Syriens fängelser och Kan vi lita på Amnestys nya rapport om Syrien? och Flera konstigheter i Amnestys Syrienrapport – otillförlitlig

3. ”rapporter om oljefatsbomber och användande av kemiska stridsvapen”. Rapporterna om att Syriens regering skulle använda ineffektiva oljefatsbomber i stället för effektivare bomber vilar också på lösan sand. Detta utreds bl.a. här Margot Wallströms Syrienpolitik motverkar kamp mot terrorismen Ett utdrag ”Under 2014-2015 har påståtts att det syriska flygvapnet släpper ”barrel bombs” (tunnor som innehåller bränsle och granatsplitter) som påstås ha orsakat många dödsfall bland civila. Bra belägg för detta saknas. Robert Parry (2015) framhåller att sådana bomber skulle vara mycket mindre förödande än missilattacker, att inte tala om vapen av utarmat uran, napalm, vit fosfor och klusterbomber som använts av Washington. Men poängen är att demonisera motståndaren. Cui bono? Varför skulle Syriens armé lägga ned energi att döda civilbefolkningen, där de har stöd – enligt bl.a. NATO – än på att bekämpa ISIS, al-Nusra och liknande terroristgrupper?”
Syrien -armén 160203Syriens armé
Då det gäller kemiska stridsvapen har detta analyserats ingående bl.a. här. Det saknas helt belägg för att Syrien har använt kemiska medel. Läs här!
Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?
Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien
Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA
Vem orsakade gasattacken i Syrien?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
syrien-donald-trump-and-vladimir-putin-isis-561361-1

Det handlar med stor sannolikt om psykologisk krigföring av gammalt känd USA-snitt, där rapporten i FN om att Irak skulle ha massförstörelsevapen är det mest kända exemplet. Många andra finns. Detta bör vara elementär kunskap och leda till källkritik också hos V. Men den saknas liksom förr.

False flag förleder, förvanskar fakta

Varför inser V inte detta? Jag tror att det beror på långvarigt politiskt förfall, som gör att V:s inte längre har tillräcklig kunskap om imperialismen, enkelt uttryckt. Inställningen hos V:s ledning – men långtifrån hos alla medlemmar – då det gäller Assad är densamma som högern i USA har. Till och med Obama och John Kerry har emellanåt sagt ibland att det är upp till Syriens befolkning att själva bestämma om de vill välja al-Assad inte. Är inte detta elementär demokrati?


Vänsterpartiet:s ledning har tidigare intagit samma ståndpunkt som angriparen USA (via terrorister och andra ombud) då det gäller kriget i Syrien. Läs vidare här!
Vänsterpartiet på villovägar
Vänsterpartiets ledning stödjer USA:s linje om Aleppo och Syrien
Flamman förleder om Syrien som vanligt
Vad vet Flamman om Syrien och imperialism

Läs vidare i några artiklar om Syrien.
Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?
Vanställd information om fredsorganisationen SWEDHR där jag är med
Chefen för Israels säkerhetstjänst bekräftar Israels stöd till ISIS och al-Nusra
Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien
Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA
Vem orsakade gasattacken i Syrien?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
Stora brister i SvT:s rapportering om Syrien
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
Nya provokationer planeras av terrorister i Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s anfall och går till angrepp i Syrien
Intervju med Syriens president al-Assad
Nytt brott mot FN-stadgan. USA attackerar Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s attack och går till angrepp i Syrien
USA trappar upp det brutala angreppskriget mot Syrien
Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager
Stackars Syrien. False flag förleder,förvanskar fakta
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
USA:s färska och äldre stöd till terrorister
Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
USA:s plan för styckning av Syrien
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
USA hjälper ISIS att inta stora staden Deir Ezzor i Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm

Ledamot i USA:s kongress har lagförslag för att hindra fortsatt stöd till terroristerna
Fekad propagandafilm om White Helmets vinner Oscar
White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda
Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”
New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida
Människor i Aleppo firar julen och segern över USA-stödd terrorism
USA: Bra kongressrapport om Syrien
USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten i Syrien
Vapenvila och fortsatt kamp mot terroristerna i Syrien som fått nya vapen av USA
USA gav ISIS 45 minuters förvarning inför bombning
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra
Bana är ingen Anne Frank – används i hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig pojke
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

Universitetslektor Tim Andersons bok ”Det smutsiga kriget mot Syrien” är saklig, faktarik och har massor av referenser.

tim-anderson

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , krig


16 svar till “Vänsterpartiets ledning accepterar inte FN-beslut och demokrati för Syrien?”

 1. Mail till info@vansterpartiet.se

  ”Hej!

  Vänsterpartiets partisekreterare skriver att ”När det gäller Al-Assads framtid menar vi att han måste avgå och lämna plats för demokratiska val.” Han anför sedan okritiskt och utan närmare analys flera beskyllningar mot Assad, som väsentligen saknar stöd, och tills vidare måste ses som USA-imperialisters psykologiska krigföring. Enligt FN, men inte V, ska det syriska folket själva få bestämma sin framtid i demokratiska val, vilket Assad också vill. Men det bra att V:s företrädare skriver ”En stor del av den terrorism som drabbat Europa på senare tid har sina rötter i terrorrörelser som växt fram i spåren av kolonialismen och de krig som USA och andra västländer bedrivit i bl.a. Mellanöstern.” Läs en analys i ”Vänsterpartiet accepterar inte FN-beslut om demokrati för Syrien?” http://jinge.se/allmant/vansterpartiet-accepterar-inte-fn-beslut-och-demokrati-for-syrien.htm

  Vänsterpartiet accepterar inte FN-beslut och demokrati för Syrien?
  jinge.se
  En läsare, Swami Dhyan Giten, andlig lärare och författare, har givit mig möjlighet att här publicera hennes brev till Vänsterpartiet, inkluderande uppgifter som jag publicerat i blogginlägg, samt …

  Välkommen med eventuell kommentar!

  Hälsningar

  Anders Romelsjö

  • Jag instämmer med vad du skriver om Assad, jag har aldrig trott att han ligger bakom gasattacken i Syrien
   utan det är de som anser honom vara för lite radikal islamist och som vill ha bort demokrati.

   Se bara hur det ser ut i Turkiet! Skrämmande!
   Men inte förvånad att Vänsterpartiet inte förstår detta.

   Tack för utmärkt skrivna blogginlägg!
   Fortsätt skriva om det och mycket annat!

   Vänliga hälsningar
   Inger

  • Jag skickar med en länk som jag hoppas att många lyssnar på, för det är senator Dick Black som föreläser, tidigare Vietnamveteran och arbetat i Pentagon, jag antar att han har en livstids tystnadsplikt, men han tackar Gud för Wiki-leaks, som gör det möjligt att hålla denna föreläsning, den är väldigt pedagogisk och tar upp dessa ämnen: Assad, Sarin hur det fraktades från Turkiet till Syrien och de moderata rebellerna som inte existerar.
   Vivianne Månsson

   https://www.youtube.com/watch?v=Mg6B0P-127w

   Avsnitt för bifogade filer
   Förhandsgranska YouTube-videoklipp Senator Richard Black explains what’s happening in Syria

 2. Någonting hände V:s utrikespolitik när en viss Hans Linde blev talesman för det området. Det är många som tycker att Hans Linde måste avgå. Han styr V.s utrikespolitik med järnhand och trycker ner andra åsikter inom vänster. Det måste utlysas nya val i V partiet med överinseende av FN.

 3. I höstas hade jag en diskussion med en bekant. Hon är för övrigt ganska politiskt intresserad. I samtalet kom jag att nämna Jonas Sjöstedt. För några minuter blev det tyst. Sedan frågade hon mig vem Jonas Sjöstedt är.

  En mer osynligare och oengagerad partiledare än han får man leta efter. När ett parti har cirka 7 procent av befolkningens röster borde dom ha en ledare som har mer råg i ryggen och vågar ta ställning.
  Det finns bra människor – mycket bra socialister – i vänsterpartiet men de för en tynande tillvaro i skuggan av de nyliberala och akademiska medlemmarna som alla är ur medelklassen – eller kanske rent av överklassen.

 4. Den notoriske krigsförbrytaren John McCains linje är vänsterpartiets linje. föreslår att V utnämner McCain till hedersordförande i V. Det har blivit tradition att vänstern dekorerar folkmördare, senast gav S-kvinnorna sin hyllning till Madeleine Albright som tyckte att det var värt priset att en halv miljon barn dog i Irak som en följd av sanktionerna.

  Skall denna linje ges en koncis beteckning med ett ord stannar jag för rasism. Det är denna ytterst nedlåtande inställning mot folk i den tidigare tredje världen som inte tillåts att själva staka ut sin egen framtid. V orerar om det syriska folkets intressen men skulle inte våga skicka en enda av sina ledare till Syrien för att på plats höra syriernas egen röst.

  Robert Fisk som i flera repriser slagit följe med SAA, och inte är någon Assad-anhängare per se, sade att om Syrien lyckas fördriva V-partiets och John McCains moderata terrorister, är den som kommer att få störst inflytande i Syrien den närmaste framtiden inte Assad utan SAA. De har genom tunga förluster med sitt eget blod återerövrat landet. Och visst finns det en militär lösning, den lyder sålunda att ingen fred är möjlig innan legoarméerna har fördrivits och deras vapenleveranser har strypts.

 5. Sign C L Öland

  Kan man hoppas på att snart få Jan Nybondas vassa men välavvägda kommentarer i ett eget verk?

 6. Det verkar som om Vänsterpartiets ledning låter sig vilseledas av massmedierna på många punkter. Det är märkligt. De borde veta bättre, men det är kanske svårt för en politisk ledning att avstå att informera sig vi monopolkapitalets lögnaktiga press och då blir man naturligtvis lätt hjärnförsmutsad?

 7. Det är inte fel att förse ledande ”vänster”partister, journalister, opinionsbildare etc. med korrekt information om det smutsiga kriget mot Syrien. Där har Anders m.fl. gjort ett bra jobb.
  Däremot beror ”vänster”partiets uppslutning bakom imperialismen och angreppskrigen (märk väl även Libyen) inte, som Anders skriver, främst på ”bristande kunskaper”. ”Vänster”partiets ledning månar om att tillhöra den proimperialistiska och nyliberala makteliten och skulle, om de inte höll tungan rätt i munnen beträffande Syrien, riskera att åka ut ur salongerna. Det är ett känsligt ämne eftersom makteliten är insyltad i folkmordet på flera sätt. ”V”s ställningstagande bottnar således i en intressestyrd faktaresistens. Endast en stark folklig opinion skulle förmå dem att ändra sig. Att ge dem kunskap kanske gör det svårare för dem att smita från sitt ansvar och säga ”vi visste ingenting” den dagen sanningen når ut. Och det gör den förr eller senare. Bättre om den gör det förr vilket till en del kan bero av vårt informationsarbete.
  /Ulf Bjerén

  • Tyvärr tror jag att du i stort sett har rätt. Jag hörde Stefan Löfven, Fridolin, Karin Engström (m) och Jonas Sjöstedt tala om kriget i Syrien vid ett möte i Berzeli i mitten av oktober. En talare yrkade på flygförbudszon – Jonas Sjöstedt, liksom Hillary Clinton och McCain i andra sammanhang.

 8. Vänsterpartiets Olle Svahn skriver: ”Under kriget gång har han vid flera tillfällen angripit civila. Vittnesmål om grova övergrepp och tortyr i syriska fångläger har varvats med rapporter om oljefatsbomber och användande av kemiska stridsvapen. Även om alla dessa uppgifter inte ännu är bekräftade kan han omöjligen sitta kvar.”
  – Vilket otroligt svammel. Om uppgifterna inte är bekräftade – vilket de ju inte är – kan de inte vara anledning
  att avsätta Assad. Har Vänsterpartiets representanter förlorat all förmåga till logiska resonemang? Och all förmåga till politisk analys? – Läser och lyder Dagens Nyheter dvs. Washington Post.
  Ulla Johansson

 9. Informationsflödet från krigets verklighet måste stanna någonstans på vägen eller lever V i en annan sfär ett alternativt universum? Att ISIS bygger gasbomber av gamla gasolbehållare är så dokumenterat att bristerna i Vänsterpartiets uttalande blir skamligt flagranta. Oljefatsbomberna med splitterskrot måste ju komma ur samma verkstad även de.

  Vilken landsfader o eventuella moder skulle köpa sådant på marknaden eller ha sin militär att tillverka det i garagen?