Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen, har tidigare informerat FN om terroristers kemvapen


In English further down.

Denna rapport är mycket viktig för den som vill söka kunskap om gasattacken i Syrien. Läs den lika kritiskt som Du läser annan information i frågan!


Den syriska flygvapnet har förstört ett lager i Idlib-provinsen där kemiska vapen produceras och lagras före leverans till Irak, sade Rysslands försvarsdepartementet talesman generalmajor Igor Konashenkov.
Flygattacken igår mitt på dagen träffade en ammunitionsdepå som tillhörde öster om staden Khan Sheikhoun sade försvarsdepartementet talesman.Russia Today 4/4
Lagret användes för att både framställa och lagra behållare med giftig gas. Den levereras till Irak och har där använts upprepade gånger, tillade han och påpekade att både Irak och internationella organisationer har bekräftat att militanter använt sådana vapen. Samma kemiska stridsmedel användes av militanta i Aleppo, där ryska militära experter tog prover i slutet av 2016, sade Konashenkov.
Försvarsdepartementet har bekräftat att dessa uppgifter är ”helt objektiva och verifierade”, tillade Konashenkov.
Enligt uttalandet visade civila i Khan Sheikhoun, som nyligen drabbats av en kemisk attack, identiska symptom som offren i den kemiska attacken i Aleppo.
Syrien gasattack 170404
Minst 58 människor, varav 11 barn, dog och flera skadades sedan ett sjukhus i Khan Sheikhoun blev föremål för en misstänkt gas-attack på tisdagsmorgonen, rapporterade Reuters, med hänvisning till sjukvårdare och rebellaktivister. Strax efter det att en missil påstås ha träffat anläggningen, började människor visa symptom på kemisk förgiftning, såsom kvävning och svimning. Offren uppgavs också setts med skum som kom ut ur munnen. Den stora syriska oppositionsgruppen, Syrian National Coalition och andra pro-rebellgrupper la skulden på attacken på president Bashar Assads regering. Den syriska militären har avvisat alla sådana påståenden som propaganda av rebellerna.
”Vi förnekar helt användning av kemiska eller giftiga medel i Khan Sheikhoun och armén har inte använt eller kommer att använda sådant på någon plats, varken tidigare eller i framtiden” sa den syriska armén i ett uttalande.
Den ryska militären uppgav de inte heller utfört någon bombning i området.
Men EU:s utrikespolitiska talesperson Federica Mogherini, kommenterar händelsen, var snabb att utpeka den syriska regeringen som ansvarig.
USA:s utrikesminister Rex Tillerson anklagar den syriska regeringen för attacken som han kallar för ”brutalt, oblygt barbari.” Han hävdade att förutom de syriska myndigheterna så borde Iran och Ryssland ha ”moraliskt ansvar” för detta.

Syriska myndigheterna har i december överlämnat dokument med bevis för rebellers användning av förbjudna kemiska medel mot civila nära Aleppo till den internationella kontrollorganisationen.

Prover innehållande senapsgas skall levereras till Haag.

Dokumenten överlämnades i Damaskus till tekniska sekretariatet för Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) (Technical Secretariat of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)).
Uppdraget, som engagerar åtta experter från USA, Storbritannien, Australien, Slovakien och Slovenien har arbetat i Damaskus på begäran av den syriska regeringen sedan December 12.
Syriska regeringen rapporterade till FN om rebellers innehav av kemiska vapen i östra Aleppo

* Ett avgörande problem är att massmedia är otillförlitliga då det gäller Syrien.Cries for Syria och Boston Globe: Media felinformerar allmänheten om Syrien.
* Ett annat avgörande problem är att den stora majoriteten sannolikt tror på etablerade massmedia. De är här redskap för världens enda supermakt, brutala USA som enligt kända Pentagonplaner från 2001 planerar (och genomför) en destabilisering av Syrien och andra länder i Mellanöstern. Jag och andra som studerar detta försöker presentera viktiga fakta, men når inte ut lika långt. Vi har inte precis samma resurser som CIA och DN…

Sammanfattning
1. Källor har angivit att kemiska vapen finns hos rebeller och sannolikt använts av dem tidigare.
2. Syrien har hösten 2013 och våren 2014 förstört kemiska vapen under överinseende av FN, har också FN rapporterat.
2. Den syriska regeringen har allt att förlora på att använda sådana vapen, särskilt i nuvarande politiska, militära läge efter stora militära framgångar, starkt befolkningsstöd och med tanke på världsopinionen och massmedia.
3. USA & Co, samt rebeller/terrorister har allt att vinna på att hävda och på olika sätt (minns Irak, Libyen och Kosovo mm) att Syriens regering använt sådana vapen. Då kan de mer öppet gå till angrepp samt sända förstärkningar (USA).
4. Rebeller har allt att vinna på användning av kemiska vapen. De kan få ökat militärt stöd i ett alltmer pressat läge.
5. Rebeller, och inte minst de al-Qaidaassocierade grupperna stärks än mer vid ett angrepp av USA & Co på Syrien.
6. USA:s återkommande anklagelser mot Syriens regering om kemiska vapen är helt i linje med avsnittet ”desinformation” i USA_arméns manualer om ”unconventional warfare”.
7. Beakta även länders innehav och användning av kemiska vapen under internationell kontroll och förstörelse. USA har använt kemiska vapen i Irak under och Israel i Gaza under 2000-talet.

Vidare, motsvarande skedde för några veckor sedan Syriens biträdande utrikesminister ”5 April، 2017. Damascus, SANA – Deputy Foreign and Expatriates Minister Fayssal Mikdad stressed that a few weeks ago, the Syrian government provided the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) with information on the transporting of toxic substances into Syria by Jabhat al-Nusra terrorist organization, affirming that Syria stands against using chemical weapons by anyone, anywhere, and under any circumstances.

Interviewed by al-Mayadeen TV on Tuesday, Mikdad indicated that over the past few weeks, the Syrian government has provided the OPCW and the UN with documented reports on transporting toxic substances into Syria and storing them to do such an act by the terrorist organizations including Jabhat al-Nusra, pointing out that these documents were obtained by the OPCW and the UN Security Council.

He asserted that the Syrian Arab Army doesn’t possess chemical weapons and that it has never used such weapons even in the fiercest battles with the terrorist groups, clarifying that Syria has implemented all of its obligations towards the OPCW and the organization has admitted that”.
white-helmets-al-qaidaVita hjälmarna, allierade till terroristorganisationen al-Nusra

In English


The Syrian Air Force has destroyed a warehouse in Idlib province where chemical weapons were being produced and stockpiled before being shipped to Iraq, Russia’s Defense Ministry spokesman said.
The strike, which was launched midday Tuesday, targeted a major rebel ammunition depot east of the town of Khan Sheikhoun, Russian Defense Ministry spokesman Major-General Igor Konashenkov said in a statement.
The warehouse was used to both produce and store shells containing toxic gas, Konashenkov said. The shells were delivered to Iraq and repeatedly used there, he added, pointing out that both Iraq and international organizations have confirmed the use of such weapons by militants.
The same chemical munitions were used by militants in Aleppo, where Russian military experts took samples in late 2016, Konashenkov said.
The Defense Ministry has confirmed this information as “fully objective and verified,” Konashenkov added.
According to the statement, Khan Sheikhoun civilians, who recently suffered a chemical attack, displayed identical symptoms to those of Aleppo chemical attack victims.
At least 58 people, including 11 children, reportedly died and scores were injured after a hospital in Khan Sheikhoun was targeted in a suspected gas attack on Tuesday morning, Reuters reported, citing medics and rebel activists. Soon after a missile allegedly hit the facility, people started showing symptoms of chemical poisoning, such as choking and fainting. The victims were reportedly also seen with foam coming out of their mouths. While the major Syrian opposition group, the Syrian National Coalition, and other pro-rebel groups put the blame on the attack onto President Bashar Assad’s government, the Syrian military dismissed all allegations as propaganda by the rebels.

The Russian military stated it did not carry out any airstrike in the area either.
However, EU foreign affairs chief Federica Mogherini, commenting on the incident, was quick to point to the Syrian government as a culprit, saying that it bears responsibility for the “awful” attack.
US Secretary of State Rex Tillerson echoed Mogherini, accusing the Syrian government of perpetrating the attack calling it “brutal, unabashed barbarism.” He argued, that besides the Syrian authorities, Iran and Russia should also bear “moral responsibility” for it.

Syrian authorities have handed over a batch of documents with the evidence of a rebel use of banned chemical agent against civilians near Aleppo to the international chemical watchdog. Samples from the shell containing mustard gas are to be delivered to The Hague.
The documents were handed over in Damascus to the mission of the Technical Secretariat of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).

The mission, comprising eight experts from the US, the UK, Australia, Slovakia and Slovenia has been working in Damascus at the request of the Syrian government since December 12.
Syrien påvisar kemiska vapen hos terrorister i östra Aleppo

Damascus 5 April, SANA – Deputy Foreign and Expatriates Minister Fayssal Mikdad stressed that a few weeks ago, the Syrian government provided the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) with information on the transporting of toxic substances into Syria by Jabhat al-Nusra terrorist organization, affirming that Syria stands against using chemical weapons by anyone, anywhere, and under any circumstances.

Interviewed by al-Mayadeen TV on Tuesday, Mikdad indicated that over the past few weeks, the Syrian government has provided the OPCW and the UN with documented reports on transporting toxic substances into Syria and storing them to do such an act by the terrorist organizations including Jabhat al-Nusra, pointing out that these documents were obtained by the OPCW and the UN Security Council.

He asserted that the Syrian Arab Army doesn’t possess chemical weapons and that it has never used such weapons even in the fiercest battles with the terrorist groups, clarifying that Syria has implemented all of its obligations towards the OPCW and the organization has admitted that.

Läs vidare i några artiklar om Syrien.
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
USA:s färska och äldre stöd till terrorister
Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
USA:s plan för styckning av Syrien
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
USA hjälper ISIS att inta stora staden Deir Ezzor i Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm

Ledamot i USA:s kongress har lagförslag för att hindra fortsatt stöd till terroristerna
Fekad propagandafilm om White Helmets vinner Oscar
White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda
Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”
New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida
Människor i Aleppo firar julen och segern över USA-stödd terrorism
USA: Bra kongressrapport om Syrien
USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten i Syrien
Vapenvila och fortsatt kamp mot terroristerna i Syrien som fått nya vapen av USA
USA gav ISIS 45 minuters förvarning inför bombning
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra
Bana är ingen Anne Frank – används i hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig pojke
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

Universitetslektor Tim Andersons bok ”Det smutsiga kriget mot Syrien” är saklig, faktarik och har massor av referenser.

tim-anderson

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , FN-stadgan

al-nusraal-Nusra


32 svar till “Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen, har tidigare informerat FN om terroristers kemvapen”

 1. Om gasattacken i Idlib provinsen – en falsk flagg operation?

  Skriv t.ex. till din tidnings nyhetstedaktion samt till nyhetstedaktionen/SR.

  En enkel Googlesökning – (Idlib, Gas Falsk flagg) visar
  att ”Aternativa media” presenterar en helt annan bild av verkligheten än Main Stream Media. (Se nedan).

  http://www.veteranstoday.com/2017/04/04/idlib-gas-attack-is-same-old-bs-as-before/

  https://geopolitics.co/2017/04/05/poorly-executed-chemical-attack-false-flag-hits-syria-again/

  https://worldaffairs.blog/tag/idlib/

  http://www.zerohedge.com/news/2017-04-04/trump-blames-obama-syrian-chemical-attack

  http://www.informationclearinghouse.info/46801.htm

  https://southfront.org/chemical-attack-in-idlib-3-main-versions-france-calls-un-security-council-meeting/

  På vem och på vad skall vanligt folk tro på?
  Ser fram emot ett svar.

  Hälsningar
  Aktionsgruppen ( förhoppningsvis under bildande) för en trovärdig rapportering

 2. Jeg har tidligere jobbet med klor. Det første du får er røde øyne. Det vil du få uansett gass og også ved anstrengelser. . Det er påfallende at gutten på bildet har helt klare hviter i øynene.

 3. Syrien hade ålderdomliga sovjetiska gasvapen, de finns i flygbomber och vanlig 155mm artilleriammunition, vilken sida som helst kan ha dem i sina lager och råka sätta in dem, avsiktligt eller oavsiktligt.

   • Det intressanta är väl att någon försett med Syrien med gasvapen. Vem är denne någon? Sovjetunionen. Vem som skjutit eller bombat får vi nog aldrig reda på. Den enkla svaret om FN´s insats var förstås att den inte var hundraprocentig, det finns kvar gamla lager här och var som ingen hittade, bortglömda, försnillade.

    Som sagt, det intressanta är att Sovjetunionen faktiskt försett Syrien med gasvapen. Vem skulle det användas mot, tro?

    • Syrien förstörde sina kemiska vapen under FN:s överinseende 2013-2014. Syrien anmälde för några veckor sedan att rebellerna har gas, vilket man bl.a. fann i östra Aleppo. Pulitzerpristagaren Hersh har rapporterat att USA byggt upp och accepterat gaslager till rebellerna. http://www.globalresearch.ca/hillary-clinton-approved-delivering-libyas-sarin-gas-to-syrian-rebels-seymour-hersh/5522647

     Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen, har tidigare informerat FN om terroristers kemvapen
     by Anders • 5 april, 2017 • 13 Comments

     In English further down.

     Denna rapport är mycket viktig för den som vill söka kunskap om gasattacken i Syrien. Läs den lika kritiskt som Du läser annan information i frågan!

     Den syriska flygvapnet har förstört ett lager i Idlib-provinsen där kemiska vapen produceras och lagras före leverans till Irak, sade Rysslands försvarsdepartementet talesman generalmajor Igor Konashenkov.
     Flygattacken igår mitt på dagen träffade en ammunitionsdepå som tillhörde öster om staden Khan Sheikhoun sade försvarsdepartementet talesman.
     Lagret användes för att både framställa och lagra behållare med giftig gas. Den levereras till Irak och har där använts upprepade gånger, tillade han och påpekade att både Irak och internationella organisationer har bekräftat att militanter använt sådana vapen. Samma kemiska stridsmedel användes av militanta i Aleppo, där ryska militära experter tog prover i slutet av 2016, sade Konashenkov.
     Försvarsdepartementet har bekräftat att dessa uppgifter är ”helt objektiva och verifierade”, tillade Konashenkov.
     Enligt uttalandet visade civila i Khan Sheikhoun, som nyligen drabbats av en kemisk attack, identiska symptom som offren i den kemiska attacken i Aleppo.
     Syrien gasattack 170404
     Minst 58 människor, varav 11 barn, dog och flera skadades sedan ett sjukhus i Khan Sheikhoun blev föremål för en misstänkt gas-attack på tisdagsmorgonen, rapporterade Reuters, med hänvisning till sjukvårdare och rebellaktivister. Strax efter det att en missil påstås ha träffat anläggningen, började människor visa symptom på kemisk förgiftning, såsom kvävning och svimning. Offren uppgavs också setts med skum som kom ut ur munnen. Den stora syriska oppositionsgruppen, Syrian National Coalition och andra pro-rebellgrupper la skulden på attacken på president Bashar Assads regering. Den syriska militären har avvisat alla sådana påståenden som propaganda av rebellerna.
     ”Vi förnekar helt användning av kemiska eller giftiga medel i Khan Sheikhoun och armén har inte använt eller kommer att använda sådant på någon plats, varken tidigare eller i framtiden” sa den syriska armén i ett uttalande.
     Den ryska militären uppgav de inte heller utfört någon bombning i området.
     Men EU:s utrikespolitiska talesperson Federica Mogherini, kommenterar händelsen, var snabb att utpeka den syriska regeringen som ansvarig.
     USA:s utrikesminister Rex Tillerson anklagar den syriska regeringen för attacken som han kallar för ”brutalt, oblygt barbari.” Han hävdade att förutom de syriska myndigheterna så borde Iran och Ryssland ha ”moraliskt ansvar” för detta.
     Syriska myndigheterna har i december överlämnat dokument med bevis för rebellers användning av förbjudna kemiska medel mot civila nära Aleppo till den internationella kontrollorganisationen.

     Prover innehållande senapsgas skall levereras till Haag.
     Dokumenten överlämnades i Damaskus till tekniska sekretariatet för Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) (Technical Secretariat of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)).
     Uppdraget, som engagerar åtta experter från USA, Storbritannien, Australien, Slovakien och Slovenien har arbetat i Damaskus på begäran av den syriska regeringen sedan December 12.
     Syriska regeringen rapporterade till FN om rebellers innehav av kemiska vapen i östra Aleppo

     * Ett avgörande problem är att massmedia är otillförlitliga då det gäller Syrien.Cries for Syria och Boston Globe: Media felinformerar allmänheten om Syrien.
     * Ett annat avgörande problem är att den stora majoriteten sannolikt tror på etablerade massmedia. De är här redskap för världens enda supermakt, brutala USA som enligt kända Pentagonplaner från 2001 planerar (och genomför) en destabilisering av Syrien och andra länder i Mellanöstern. Jag och andra som studerar detta försöker presentera viktiga fakta, men når inte ut lika långt. Vi har inte precis samma resurser som CIA och DN…

     Sammanfattning
     1. Källor har angivit att kemiska vapen finns hos rebeller och sannolikt använts av dem tidigare.
     2. Syrien har hösten 2013 och våren 2014 förstört kemiska vapen under överinseende av FN, har också FN rapporterat.
     2. Den syriska regeringen har allt att förlora på att använda sådana vapen, särskilt i nuvarande politiska, militära läge efter stora militära framgångar, starkt befolkningsstöd och med tanke på världsopinionen och massmedia.
     3. USA & Co, samt rebeller/terrorister har allt att vinna på att hävda och på olika sätt (minns Irak, Libyen och Kosovo mm) att Syriens regering använt sådana vapen. Då kan de mer öppet gå till angrepp samt sända förstärkningar (USA).
     4. Rebeller har allt att vinna på användning av kemiska vapen. De kan få ökat militärt stöd i ett alltmer pressat läge.
     5. Rebeller, och inte minst de al-Qaidaassocierade grupperna stärks än mer vid ett angrepp av USA & Co på Syrien.
     6. USA:s återkommande anklagelser mot Syriens regering om kemiska vapen är helt i linje med avsnittet ”desinformation” i USA_arméns manualer om ”unconventional warfare”.
     7. Beakta även länders innehav och användning av kemiska vapen under internationell kontroll och förstörelse. USA har använt kemiska vapen i Irak under och Israel i Gaza under 2000-talet.

  • Mycket bra artikel. Ett utdrag:

   Jag har inte sett en enda artikel i MSM där uppgifterna ifrågasätts. Ändå borde erfarna journalister reagera med ryggmärgen och ställa sig standardfrågorna, som vid varje annat tillfälle, men när det gäller krigen i Mellersta Östern gäller tydligen inte sunt journalistförnuft.

   1: Är källorna trovärdiga?
   2: Är källorna oberoende av varandra?
   3: Har källorna ett egenintresse i att sprida informationen?
   4: Kan källorna själva ha utfört handlingen för att skapa intresse?
   5: Vilken erfarenhet har man av källorna och känner man till deras bakgrund?

   Nästa steg är att fundera över vem som gynnas respektive missgynnas av det inträffade? Varför skulle Syrien och Assad använda kemiska stridsmedel mot civilbefolkningen?
   1:Syrien och dess allierade har framgång på nästa alla fronter. Terroristerna tappar stadigt mark
   2: Kemiska stridsmedel är inget bra vapen militärstrategiskt. Det skulle i så fall användes mot truppkoncentrationer, inte civilbefolkningen.
   3: Nyligen meddelade USA genom utrikesminister Tillerson att målsättningen inte längre var att avsätta Assad, utan att det var upp till Syriens befolkning att bestämma vem som ska styra landet.
   4: USA säger sig ha upphört med vapenleveranser till terroristerna.
   5: I dagarna börjar en fredskonferens om Syrien i Bryssel.
   Assad hade med andra ord allt att förlora på ett genomföra en gasattack, medan terroristerna och deras uppbackare hade mycket att vinna på en ”false flag” aktion. -denna typ av episoder brukar också inträffa vid för regimen olämpliga tillfällen, men för terroristerna mycket lämpliga.

 4. Det som talar för att Assad använt kemiska stridsmedel är att det är så dumt att ingen borde tro på det eftersom det är politiskt självmord. Det som talar mot att Assad använt kemiska stridsmedel är att han är väl medveten om att hela väst letar anledningar att angripa honom och framförallt undergräva förutsättningarna för stöd från Ryssland och Kina, m.a.o. en totalt dåraktig handling med ett givet resultat. Inte ens Iran skulle ta emot honom utan han skulle troligen möte ett öde snarlikt Gaddafi eller Saddam. Möjligt han är grym och hänsynslös, men är han dum i huvudet?

  • Han är väl för snäll och godtrogen. I stället för att bura in terroristerna i östra Aleppo släppte han dem vidare till Idlib.

 5. Washington (CNN)Republican Rep. Thomas Massie expressed doubt Wednesday that Syrian President Bashar al-Assad is responsible for Tuesday’s chemical attack, and reinforced his stance that US intervention could ”end up making the situation worse.”

  Speaking on CNN’s ”At This Hour” with Kate Bolduan, the Kentucky lawmaker told the host that he didn’t think the Syrian leader launched the attack, and that further intervention by the US government may aggravate the situation.
  ”Frankly, I don’t think Assad would have done that,” Massie said. ”It does not serve his interests.” (http://us.cnn.com/2017/04/05/politics/thomas-massie-syria-attack-not-assad/index.html)

 6. Men det är väl en lätt sak för FN tillsammans med representanter för Ryssland och USA att undersöka om det har funnits en kemisk fabrik i området för bombningarna? Och vilket gas det gäller. Det tog enbart ett par timmar för att anklagelsens finger var på Syrien och Ryssland. Varför är det så bråttom för dom etablerade medierna att peka ut en syndabock innan man ens vet vad som verkligen har hänt? Ekot nämnde i går om en expert i Storbritannien hade uttalat sig att kemiska bomber inte kunde brisera så som ryssarna har påstått. Men vem denna expert var nämndes aldrig.
  Varför hänvisar etablerade medierna till dom västliga underrättelsetjänster och anser att dessa är enormt mer tillförlitliga medan ryska underrättelsetjänsten är det motsatta? Inser dom inte att CIA, MI 6 och andra underrättelsetjänster och dom västliga regeringarna har en agenda, ett syfte med att använda medierna som sin egen propagandakanal? Eller det motsatta – att tiga om sådant som regeringarna inte vill att det ska komma ut. Hur mycket är det egentligen vi vet om vad dom västliga underrättelsetjänster har sysslat med? Det är ingen ny företeelse att CIA och MI 6 arbetar för att destabilisera Ryssland. Det gjorde dom redan i Sovjetunionen på 50- 60- 70- och 80-talet med att stödja olika nazistorganisationer och mörka krafter. Men dessa organisationer och människor beskrevs som oliktänkande av medier, regeringar, partier – och olyckligtvis även av vissa socialister och kommunister.
  Det har varit en del rykten i svensk medier om att bomberna i tunnelbanan i S:t Petersburg (ja, för min del heter staden fortfarande Leningrad) var ett verk av den ryska regeringen själv. Orsaken skulle vara att bomben skulle öka populäreten för Putin. Ingen ifrågasatte dessa rykten. Medier planterar rykten som sedan blir sanning i nästa led. Jag kallar dom för antagande nyheter. Antagande nyheter är inte fakta. För en eller par veckor sedan inträffade ett terrordåd i London – då var det ingen journalist som ens kom på tanken att anklaga Theresa May för att ligga bakom det attentatet. Vilket är helt rätt. En journalist ska vara objektiv och undersöka om allt står rätt till. Men så skedde inte i Ryssland eller i Syrien.
  Jag har en känsla att alla journalister är stöpta i samma form, ingen har eller vågar ha en avvikande uppfattning. Om man har läst en tidning eller lyssnat till radio så behöver man inte läsa eller lyssna till andra. Det eftersom det står ungefär samma sak i alla. Har en journalist ingen egen uppfattning om Ryssland och andra länder?