USA-general, Obama, Biden: ”Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien och Irak”


I en intervju erkänner generallöjtnant Michael Flynn att USA:s administration medvetet “släppt fram” Al Qaeda och ISIS i Syrien och Irak.

Michael Flynn är före detta chef för amerikanska Defense Intelligence Agency (DIA). Han bekräftar äktheten av en omtalad rapport som säger detsamma. Den blev offentlig genom en Freedom of information act av Judicial Watch.
I ett i våras frisläppt sjusidigt dokument från Defense Intelligence Agency (DIA) i USA från augusti 2012 framgår att USA:s ledning redan då visste att den syriska oppositionen tagit en sekteristisk riktning. Väl medveten om detta sände man ändå stora mängder vapen till vad man kallade ”moderata rebeller”, en allt svagare grupp till följd av avsaknad av lokal förankring och övergångar till al-Qaida, al-Nusra och senare IS(IS). Det överordnade syftet var att störta den alltför självständige Assad och hålla tillbaka Iran.
Syrien ISIL 604
29/7 i artikeln ”Turkiet – USA:s vapendragare i stöd åt IS för att störta Assad” (http://jinge.se/mediekritik/turkiet-usas-vapendragare-i-stod-at-is-for-att-storta-assad.htm) finns massor av belägg för USA:s roll som initiativtagare till kriget mot Syrien och som stöttepelare till al-Qaida och IS, trots retorik och vissa, svaga motåtgärder.

Han är inte den förste högt uppsatte och väl placerade tjänstemannen/politikern som säger sådant. Det har även presidenten, vicepresidenten och förre militäre NATO-chefen Wesley Clark gjort.

General Clark menar liksom vicepresident Biden live i CNN att ISIS skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.”

”ISIS kom igång genom finansiering från våra vänner och allierade… för att i en dödlig kamp bekämpa Hizbollah (i Libanon).” Vilka vänner och allierade, uppgav han dock inte. Men han menade att ISIS blivit ett ”Frankensteins monster”.

* I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade ”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates,” Biden said, “They were so determined to take down Assad and essentially have a proxy Sunni-Shia war, what did they do? They poured hundreds of millions of dollars and tens, thousands of tons of weapons into anyone who would fight against Assad—except that the people who were being supplied were al Nusra and al Qaeda and the extremist elements of jihadis coming from other parts of the world.”
Biden

* Det är inte särskilt kontroversiellt att anta att detta sker med USA:s godkännande med tanke på USA:s starka intresse för Irak och Syrien.

* DN återgav 13/5 en intervju med president Obama i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama säger ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak.”
Obama hök untitled

Kommentar: Detta är en slags bekräftelse av min bedömning här alltsedan jag tog över bloggen i juli 2012 att det stora uppsvinget för al-Qaida och senare al-Nusra och IS är ett resultat av USA:s Mellanöstern-politik.
Men Obama och Biden nämner INTE:
– att insatserna inte bara i Irak utan också i Libyen och Syrien går tillbaka till USA-regeringens planer vid millenniumskiftet, vilket presenterades av förre NATO-chefen och presidentkandidaten Wesley Clark 2007, och tidigare av Hersh (se nedan).
– att USA under hans presidentskap ligger bakom den av NATO genomförda förstörelsen av Libyen, långt utöver ett FN-mandat;
– att USA under hans presidentskap inlett en intervention via ombud i Syrien (beskrivet i många blogginlägg här med många fakta och med några fakta längst ned i artikeln) och att han planerade ett stort militärt angrepp på Syrien hösten 2013 efter en gasattack som av allt att döma inte utförts av den syriska regeringen;
– att USA återvänt till Irak för att stärka sitt inflytande där;
– att USA bedriver ett påtagligt svagt bombkrig mot IS (Se längs ned)
– att USA medvetet avstår från möjlighet till kraftfullare åtgärder mot terrorismen i Mellanöstern.
– att han väsentligen fortsätter USA:s Mellanösternpolitik, med litet andra metoder och medel

* Turkiet har utan förklaring avbrutit fredsprocessen med PKK och bombar PKK-baser. Samtidigt finns stor enighet att PKK gör viktiga insatser i kampen mot ISIS, vilket även Financial Times skrev om redan i augusti 2014. Al-monitor skriver nu om detta under rubriken ”PKK forces impress in fight against Islamic State”
* USA:s bombningar av IS är halvhjärtade, vilket utvecklats i tidigare blogginlägg. Aftonbladet skriver 28/7 ”Turkiet bombar IS-mål och Syrien är på väg att återta staden Palmyra. Men terrorsekten är inte svagare för det. – USA har bombat dem i elva månader och de har bara växt, säger IS-experten Per Jönsson.”

* I själva verket tjänar IS som en utmärkt förevändning för den brutala krigs- och expansionspolitiken som USA & Co för i i Mellanöstern för att försvaga Syrien, och indirekt Iran.

Massmedia har sent omsider noterat att Turkiet visat tveksamhet att ge sig in i kampen mot terrorismen. Efter ett terroristdåd Turkiet har landet enligt uppgift bombat ISIS-baser och samtidigt angripit kurder i Turkiet, samtidigigt som kurdismilis kämpar mot ISIS inne i Syrien.
Enligt nyheterna vill Turkiet i samarbete med USA och med NATO:s stöd upprätta ett stort basområde nära den turkiska gränsen inne i Syrien, som försvagats militärt. Med detta som bas kan man öka trycket mot Syrien i hopp om att störa Assad.
* Och massmedia tiger som vanligt om den syriska arméns avgörande insatser under åren för att hålla tillbaka al-Qaida,al-Nusra och IS.

Planerna på denna buffertzon sker utan tillstånd från Syrien, och är därmed ett brott mot FN-stadgan. Pål Steigan påminner oss i en artikel nu på morgonen att ”I FN-paktens paragraf 2 er det slått helt klart fast at medlemslands integritet og suverenitet skal respekteres og at medlemsland i FN skal avholde seg fra trusler om eller bruk av væpnet makt mot et annet medlemsland:
3. Alle medlemmer skal bilegge sine internasjonale tvister ved fredelige midler på en slik måte at internasjonal fred, sikkerhet og rettferdighet ikke settes i fare.
4. Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk av væpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med de Forente Nasjoners formål.”

I ett blogginlägg 26/8 2014 ”USA:s och Turkiets stöd till IS” (http://jinge.se/allmant/usa-och-turkiets-stod-till-isis.htm) nämnde jag att Daniel Pipes skrev två månader sedan att ”Ankara kan förneka att man hjälper ISIS men bevisen överväldigande. Eftersom vi har den längsta gränsen med Syrien”, skriver Orhan Kemal Cengiz, en turkisk dagstidningsjournalist, ”var Turkiets stöd avgörande för jihadisternas möjligheter att komma in och ut ur landet”. Turkarna tillhandhöll huvuddelen av ISIS finansiella tillgångar, logistik, träning och vapen. Turkiska invånare nära den syriska gränsen berättar om turkiska ambulanser evakuerar skadade ISIS-krigare till turkiska sjukhus från stridszonerna mellan kurder och ISIS. Faktiskt finns ett fotografi som visar ISIS befälhavare Abu Muhammad i en sjukhussäng i Hatay State Hospital under behandling för krigsskador i april 2014.

* En turkisk oppositionspolitiker beräknar att Turkiet har betalat 800 miljoner dollar till ISIS för oljetransporter. Vi har tidigare med olika fakta och uppgifter även från etablerade massmedia framhållit att USA och dess allierade militärt och ekonomiskt stödjer terroristorganisationer som al-Qaida, al-Nusra och IS i Mellanöstern, medan man i ord tar avstånd från dem. USA bedriver till och med ett bombkrig mot IS (svagt och halvhjärtat och med många civila offer – se nedan). Den 7 maj kom blogginlägget ”USA & Co beväpnar framgångsrika al-Qaida & Co – medan Väst blundar.” Den 13 maj återgav jag en förkortat artikel på Globalresearch av Tony Cartalucci, en Bangkok-baserad geopolitisk analytiker som främst skriver online i “New Eastern Outlook”.

Enligt SvT 1 Rapport har USA förklarat att man ska bomba Syriens regeringsstyrkor – en huvudkraft mot ISIS och al-Qaida. Detta bekräftar helt mina analyser. IS och USA är kompisar, som käbblar i ibland, i kampen mot fred, demokrati, religionsfrihet.

* Den pensionerade översten och konservative republikanske senatorn från Richard H. Black, har sagt:
The Army of Conquest was organized in March of 2015 by America’s so-called “allies,” Turkey and Saudi Arabia. It is led by al Nusra – which is al-Qaida in Syria. It includes powerful Islamist armies like Ahrar al-Sham and battalions linked to the Muslim Brotherhood. Turks and Saudis have effectively applied pressure to coordinate the once squabbling jihadists.

Like competing drug cartels, the Army of Conquest and ISIS share common goals while engaging in a bloody struggle for dominance. Both share the barbaric belief that all who deny puritanical Islam must be murdered, enslaved, raped or dominated through terror. In short, ISIS and the Army of Conquest are a “who’s who” of the world’s most savage terrorists. They march under the dread black and white flag of al-Qaida. Today they drive on Syria; tomorrow – Europe. …

The U.S. ostensibly opposes both ISIS and al-Qaida. However, we repeatedly funnel weapons to terrorists under the guise of arming so-called “moderate rebels.” The United States trains militants at camps in Jordan, Qatar, Saudi Arabia and Turkey. And from the outset, our rebels have supported jihadists. Sometimes “moderates” serve directly as heavy weapons elements for terrorist armies. At other times, they conveniently abandon vast stores of U.S.-supplied weapons to jihadist armies. Under various covert schemes, since 2011, the U.S. has planned attacks in coordination with known terrorist organizations and has supplied much of the war materiel fueling violent jihad in the Mideast.

Dessa olika uttalanden är kanske till för att vänja världsopinionen, och få den att acceptera USA-eliten brutala ondska. Men svenska massmedia tiger. Finns bara inkompetenta och/eller fega och/eller USA-krigiska journalister i Sverige.

i Andra om: , ,, , Syrien, , , , , , , , ,

Intervju med general Flynn Pål Steigan 3/8 Senator Black Todayszaman Aftonbladet 28/7 EU-observer 28/7 Pål Steigan 27/7 Al-monitor Pål Steigan 29/7 Globalresearch om DIA-rapporten Zero-hedge om DIA-rapporten Om DIA-rapporten Pål Steigan 25/5 Daily Mail 26/5 DN 13/5 Pål Steigan 5/5 Clarkes CNN-intervju Newsweek 12/1 Globalresearch 19/2 om ”kriget mot IS” DN 26/2 Joe Bidens medgivande New Eastern Outlook Sveriges radio 20/11 Reuters 7/11 ABC 21/11 Globalresearch 30/9 Daniel Ellsberg SvD 6/10 DN 11/9 Pål Steigans blogg M ChossudovskyTehran Times DN Debatt 27/8Daniel PipesIndependent 24/8Ron Pauls artikelRune Lanestrands blogg
DN 8/8 DN 13/8 Tampa Bay News 12/8 Svensson-bloggen 26/7 New York Times 27/6 2013 New York Times 27/6 DN 26/6 SvD 26/6 John Kerry i Kairo Russia Today om ISIS DN 24/6 Globalresearch 18/6 2014 Globalresearch 11/6 DN 12/6 Iraksolidaritet Mike Powers, Iraksolidaritet DN 14/4 Seymour Hersh Blogginlägg om gasattacken 5 april Daily Star Dailykos om Turkiet


11 svar till “USA-general, Obama, Biden: ”Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien och Irak””

 1. I klartext: USA verkställer Oded Yinon planen från 1981 som gå ut på att stycka arabländer i små bitar för att säkerställa terroriststatens Israels intressen. AIPAC och de sk neokonservativa sionister så som Richard Perle, Wolfowitz, Kristol, Pipes, är de verkliga pådrivare av denna Israel über allés agendan. deras mål är att även sticka Iran men avtalet har satt käppar i skjulen för AIPAC packet. Därför har de avsatt 1000 million dollar för att rösta ner avtalet i kongressen.

  ISIS är bara en schack pjäs i den sionistiska planen för att ommöblera MÖ. ISIS ledaren heter egentligen Simon ELLIOt och är en Mossad agent. Därför får också skadade ISIS terrorister vård på den av israel ockuperade Golan höjden.

 2. Det kan väl en blind se. Jämför USA’s bombningar mot Serbien, Afghanistan och Irak tidigare. SF-personal på campen där jag var förlagd reste med jämna mellanrum till Jordanien och Turkiet för att träna ”rebeller”. EU, inklusive Sverige, finansierar IS tillsammans med Saudi Arabien och Qatar. Som ni vet så har talibanerna ett konsulat i Qatar men vad ni troligen inte vet är att det var tänkt att ligga i Turkiet först. Jag har varit ute på ett (simpelt) jobb tillsammans med en från CIA. Han sa efter några dagar att han konverterat till islam! Han är säkert inte den ende idioten i den organisationen. Sen ryktas det om att Obama har byggt upp en ny underrättelseorganisation vid sidan om CIA, bestående av ”rättrogna”. Det skulle inte förvåna mig det minsta.

 3. Väldigt vad allt är USAs fel hela tiden. Minns man upprinnelsen till konflikten, rörde det sig helt enkelt om folkliga protester emot den tämligen odemokratiska Assad-regimen.

  • Ja, och det beror på att USA ligger bakom ca 80% av alla pågående krig i världen just nu så det förvånar inte!

  • Carl-Johan Arbeus: Du minns upprinnelsen till konflikten för att du var där eller du läste något?
   I den förenklade version som serveras i traditionell är inget eller väldigt lite USAs eller väst fel. I verkligheten är det inte lika svartvitt. Du kanske hade dragit dig till minnes massförstörelsevapen i Irak – om det inte i funnits en okorrumperad svensk diplomat i FN som hette Hans Blix som hade pondus nog att avslöja den lögnen. Den gången.
   Man kan ju tycka att det är mer poäng att vara kritisk mot sin egna regimers (i vårt fall Sverige/EU/USA) agerande än att gnälla på vad andra samhällen gör och inte gör.
   Oftast är båda sidor på ett ungefär lika ruttna, men rörande Sovjet/Putin et al och deras fel och brister så kan vi lita på att vår traditionella media håller oss välinformerade.
   Det är därför det är väldigt vad allt är USAs fel hela tiden på denna blogg.

   • Tillförlitligheten av uppgifterna från USA och i massmedia om Sovjet/Ryssland/Putin” är lika usel som då det gäller Irak. Läs tidigare blogginlägget här ”http://jinge.se/allmant/avslag-fran-granskningsnamnden.htm”

    • Jag är faktiskt benägen att tycka att tillförlitligheten rörande sovjet/putin är tom ännu lägre än den var i fallet Irak.
     I mitt svar så unnade jag mig lite ironiska tongångar och menade med ’håller oss välinformerade’: Att vår media är duktig på att påpeka bristerna hos andra, och det inkluderar ju såväl inbillade och påhittade – eller verkliga – brister.
     Din blogg är fantastisk: mycket informativ och bland mina mest uppskattade källor till omvärldsinformation.
     Men jag kan även ge Carl Johan ett litet medhåll. Bloggen din är väl kanske inte så särskilt bra på kritisk tänkande när det kommer till råka om USAs motståndare.
     Och för att kunna väcka de indoktrinerade borgerliga läsare av bloggen, som uppenbarligen finns, så behöver den sannolikt bli bättre på att svinga åt båda hållen.
     Min sort behöver du inte övertyga om tillståndet i världen. Det var länge sedan jag läste Chomsky.

 4. Vanligen börjar folkliga protester i större städer, som i Tunis i Tunisien 2010, i Kairo i Egypten 2010, i Paris vid franska revolutionen 1789 och i St. Petersburg vid ryska revolutionen 1917. I Syrien började protester 17/3 2011 med deltagande av en beväpnad opposition i staden Daraa med 75 000 invånare nära gränsen till Jordanien.

  Det finns olika uppgifter om vad som skedde i Daraa. Enligt oppositionen inleddes protesterna med att säkerhetsstyrkor tillfångatog tonåringar som ritade slagord från upproret i Tunisien på väggarna, och sedan inte ville släppa dessa tonåringar. Enligt Syriens regering sköt oppositionen mot säkerhetsstyrkor och dödade flera män innan säkerhetsstyrkorna besvarade elden. Enligt Israel National News Report sköts sju polismän och minst fyra demonstranter . Den libanesiska tidningen Ya Libnan uppgav under hänvisning till Al Jazeera att demonstranter bränt högkvarteren för Baath-partiet och rådhuset i Daraa. Michel Chossudovsky diskuterade detta 3/5 2011 på Globalresearch och menar att rapporterna tyder på att det inte var en fredlig protest som västerländska massmedia rapporterade. Flera av dem som demonstrerade hade vapen och sköt mot polisen. Han påpekar att enligt den initiala rapporten från den israeliska tidningen dödades fler polismän än demonstranter. Under 2015 har presenterats ytterligare belägg från flera olika källor för att flera tiotal från säkerhetsstyrkorna sköts i Daara-området i olika överfall slutet av mars eller i början av april. Det exakta antalet och den exakta tidpunkten varierar något i olika källor. (http://rt.com/op-edge/157412-syria-hidden-massacre-2011/). Syriens regering undanlät att utåt rapportera om detta, kanske för att inte visa hur illa det var, och den väpnade, med stor sannolikhet utlandsstödda oppositionen ville inte framträda som beväpnade våldsverkare.
  Massmedia har mest tigit om Arabförbundets rapport från början av 2012. Den baseras på iakttagelser av 166 observatörer från 13 arabländer, vilka besökte 20 städer och distrikt i hela Syrien under en månad vid årsskiftet 2011-2012.
  Arabförbundets observatörer kunde röra sig fritt och intervjua medborgare som var mot eller för regeringen. Man nämner att enheter i Fria syriska armén (FSA) attackerade både regeringssoldater och civila, med vapen och bomber, dvs. man ger stöd åt den syriska regeringens rapporter om sådana attacker. Arabförbundets rapport kritiserar också regeringen för att ibland använda onödigt våld. Observatörerna beskrev också fredliga demonstrationer för och emot regeringen, som med ett begränsat undantag inte stördes. Enligt observatörerna förekom falska eller överdrivna medierapporter om explosioner och våld. . Rapporten godkändes av Arabförbundets ministerkommitté med röstsiffrorna 4-1, då Algeriet, Egypten, Oman och Sudan röstade för och Qatar röstade mot.

 5. Gammal krigare har helt rätt när han pratar om ”sidoorganisationer” och lojala nätverk. Det var precis så det gick till när Bushfalangen ”handplockade” folk från ”säkerhetssektorn” som var ”lojala” med motivet att invadera Irak. Helt öppet har det redovisats att bevisen fabricerades och deras WMD ”narrativ” var förljuget.