Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?


USA har släppt en rapport som Trump-administrationen som bevisar att den syriska regeringen låg bakom ett giftgasangrepp i Khan Shaykhoun nyligen. Menar Trump & Co. Är det så? Etablerade massmedia, som Dagens Nyheter, och ledande politiker i Väst har direkt godtagit uppgifterna från Trump & Co att Syrien låg bakom gasattacken. Och sålunda vanligen godtagit USA:s definitivt folkrättsvidriga bombning i Syrien.
Christian som brukar kommentera på denna blogg, och som vanligen har rakt motsatt bedömning som jag sände 7/4 in följande kommentar ”Jag stödjer till fullo USA:s defensiva agerande i Syrien. Glädjande att Trump till skillnad mot Obama är beredd att i handling visa att användande av kemiska vapen är oacceptabla och direkt får konsekvenser. Mycket bra.”

Men tvivlen börjar komma, bl.a. pga. att Trump tidigare inte precis visat sig vara ett sanningsvittne.
DN har en ganska lång artikel som återger en färsk intervu med Assad (ska publiceras här). DN skriver ”Syriens president Bashar al-Assad säger i en tv-intervju på torsdagen att gasattacken mot samhället Khan Sheikhoun i Idlibprovinsen är ett rent påhitt: – Var barnen över huvud taget döda? Samtidigt publicerar den statskontrollerade nyhetsbyrån Sana uppgifter om ett amerikanskt anfall som skulle ha spritt dödlig gas.
Det är i en intervju med den frans­ka nyhetsbyrån AFP på torsdagen som Syriens president Bashar al-Assad säger att gasattacken tidigt på morgonen den 4 april är ett rent påhitt.”
Assad om gasattacken: 100 % påhitt
Ett av lågvattenmärkena är en artikel i Asian Times som spekulerar i att Assad genomförde en gasattack för att varna Ryssland för alltför nära samarbete med USA. Asian Times
PostolTheodore Postol
Detta har analyserats av professor Theodore Postol vid MIT (Massachusetts Institute of Technology, MIT) ett av världens mest ansedda universitet, som tidigare samarbetat med underrättelsetjänsten.
TheDuran;
Antiwar coalition. Den innehåller också mot slutet utdrag ur Vita husets rapport. Rapporten på 14 sidor innehåller flera bilder. Några återges nedan.

Dr. Theodore Postol är professor i vetenskap, teknik och nationell säkerhet politik på MIT. Postol främsta expertis finns inom området ballistiska missiler. Postol har undervisat om massförstörelsevapen – inklusive kemiska och biologiska hot – vid MIT.
Innan han kom till MIT, arbetade Postol som analytiker vid Office of Technology Assessment, som vetenskaplig och politisk rådgivare till chefen för marina operationer.
Han hjälpte också till att bygga ett program vid Stanford University för att utbilda forskare mitt i karriären att studera vapenteknologi i förhållande till försvar och vapenkontrollspolicy.
Postol är en mycket dekorerad vetenskapsman, och har fått Szilard-priset från American Physical Society, Hilliard Roderick Prize från American Association for the Advancement of Science.
Postol avslöjade också USA påståenden om en attack 2013 med kemiska vapen attack i Syrien, vilket fick att NYTimes att backa från en av de viktigaste argumenten för påståenden om syriska regeringens skuld. Toppexpert slår hål på Trumps påståenden om Syriens skuld

Utdrag ur artikeln i The Duran.

Trump-administrationens påstående att president Assad genomförde en kemisk attack mot sitt eget folk förlorar snabbt trovärdighet. På tisdagen släppte Vita huset en underrättelserapport i frågan.
Professor Theodore Postol vid MIT (Massachusetts Institute of Technology, MIT) ett av världens mest ansedda universitet har skrivit en detaljerad 14-sidig bedömning om Syriens påstådda användning av kemiska vapen i Idlib provinsen den 4 april. Postol säger en kemisk attack med en nervgas skedde, men det finns inga bevis som stöder den amerikanska regeringens slutsatser. Professor Postols rapport

Syrien Postol-1

”I själva verket nämns ett viktigt bevis som nämns i dokumentet som pekar på en attack som utfördes av personer på marken, inte från ett flygplan, på morgonen den 4 april. Denna slutsats grundar sig på ett antagande som gjorts av Vita huset när den citerade källan till saringasens frigörande och fotografier av denna källa. Min egen bedömning är att källan mycket sannolikt manipulerats, så ingen seriös slutsats kunde göras från de fotografier som Vita huset hänvisar till. Men om man antar, som Vita huset, att källan till sarin var från den här platsen och att platsen inte manipulerats, är den mest sannolika slutsatsen att saringasen kom från en improviserad spridningsordning gjord av en 122 mm sektionen av ett tillslutet raketrör fyllt med sarin.”
Postol drar slutsatsen att även om en kemisk attack ägde rum i Khan Shaykhun, Syrien – den syriska flygvapnet var inte inblandad i attacken.
Kommentar, Anders: Det finns även uppgifter om att den första rapporten om gasolyckan kom på morgonen, några timmar före flygbombningen av al-Nusras lager. här. Uppgifterna är i detta avseende motsägelsefulla för mig just nu, men om något innebär detta alternativ att Syrien inte har någon skuld.

”Jag har granskat dokumentet noggrant, och jag tror att det kan visas, utan tvekan, att dokumentet inte ger någon som helst bevis att den amerikanska regeringen har konkret kunskap om att regeringen i Syrien var källan till den kemiska angrepp i Khan Shaykhun, Syrien ungefär 6-7 på morgonen den 4 april 2017. :

De enda odiskutabla faktumet i rapporten är att en kemisk attack med nervgas inträffade i Khan Shaykhun, Syrien på morgonen. Fastän Vita huset upprepar detta punkt på många ställen innehåller rapporten absolut inga bevis för att denna attack var resultatet av nedsläpp från ett ett flygplan. Rapporten innehåller absolut inga bevis för vem som var förövaren.
Den enda källan dokumentet anger som ”bevis” för att den syriska regeringen medvetet orsakade gasattacken är kratern den påstår sig ha identifierat på en väg i norra Khan Shaykhun. Jag har hittat denna krater med hjälp av Google Earth och det finns absolut inga bevis för att kratern skapades av en ammunition avsedd att sprida sarin efter att den släpps från ett flygplan.
Data som citeras av Vita huset är mer i linje med möjligheten att gasen placerades på marken. Denna slutsats förutsätter att kratern inte manipulerats innan fotografierna. Men genom att hänvisa till denna krater har Vita huset indikerat att detta är den felaktiga källan till data som används för att dra slutsatsen att gasen kom från ett flygplan.
syrien-donald-trump-and-vladimir-putin-isis-561361-1
Analys av skräp (debris) som visas på fotografierna som citeras av Vita huset visar tydligt att gasbehållaren nästan säkert fanns på marken och att ett externt sprängämne krossade behållaren och att saringasen sedan spreds. Eftersom tidsförhållanden tycks vara det väsentliga här, har jag sammanställt bevisen jag har för att Vita husets rapport innehåller felaktiga och vilseledande slutsatser i en serie figurer som följer nedan. (De finns i rapporten, men återges inte här).

Jag har arbetat med underrättelsetjänsten tidigare, och jag har allvarliga farhågor om politiseringen av denna som ökat under den senaste tiden – men jag vet att underrättelsetjänsten har duktiga analytiker. Och om dessa analytiker rådfrågas om påståenden i Vita husets rapport skulle de inte godkänt den.

Jag påminner om att president Obama ursprungligen blev felunderrättad om förmodade bevis från underrättelsetjänsten för att Syrien var förövaren av nervgasattacken i Damaskus 2013. Detta korrigerades av dåvarande chefen för National Intelligence, James Clapper. Frågan som måste besvaras är hur och varför presidenten initialt vilseleddes om en så viktig händelse. Dessa uppgifter korrigerades aldrig. Kongressen och allmänheten fick rapporter från underrättelsetjänsten om massförstörelsevapen i Irak 2003, som ska ha samlats in via satellitsystem. Varje kompetent forskare skulle veta att detta var falskt.

Inte heller skulle någon kompetent person anse att fotografierna från kratern duger som bevis.

Två andra bilder.
Postol-2
Postol-4

Läs vidare i några artiklar om Syrien.
IS och al-Qaida firar USA:s anfall och går till angrepp i Syrien
Intervju med Syriens president al-Assad
Nytt brott mot FN-stadgan. USA attackerar Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s attack och går till angrepp i Syrien
USA trappar upp det brutala angreppskriget mot Syrien
Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager
Stackars Syrien. False flag förleder,förvanskar fakta
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
USA:s färska och äldre stöd till terrorister
Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
USA:s plan för styckning av Syrien
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
USA hjälper ISIS att inta stora staden Deir Ezzor i Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm

Ledamot i USA:s kongress har lagförslag för att hindra fortsatt stöd till terroristerna
Fekad propagandafilm om White Helmets vinner Oscar
White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda
Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”
New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida
Människor i Aleppo firar julen och segern över USA-stödd terrorism
USA: Bra kongressrapport om Syrien
USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten i Syrien
Vapenvila och fortsatt kamp mot terroristerna i Syrien som fått nya vapen av USA
USA gav ISIS 45 minuters förvarning inför bombning
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra
Bana är ingen Anne Frank – används i hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig pojke
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

Universitetslektor Tim Andersons bok ”Det smutsiga kriget mot Syrien” är saklig, faktarik och har massor av referenser.

tim-anderson

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , krig


30 svar till “Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?”

  1. Det är klart att ”qui bono” -argumentet inte kan åberopas som definitivt bevis varken för eller emot. En lång rad kritiskt tänkande politiker, såsom far och son Paul i USA och den förre brittiske Syrienambassadören Peter Ford, har dock konstaterat att det vore det dummaste tänkbara draget att i detta läge ta till gasvapnet, som inte ens militärt skulle ge några kännbara vinster. Därför är det viktigt att experter som Postol vågar tala ut. Därtill kommer uppropet från Veteran Intelligence-Officers for Peace and Sanity, VIPS. En som också reagerat är Scott Ritter. Det var han som skrev den lilla boken om att Irak saknade massförstörelsevapen. Ritter hade själv fungerat som ledare för gruppen som på plats i Irak letade och förstörde vapnen. Ritter bok fanns i bokhandeln i god tid före angreppet 2003.
    Bland icke-tekniska observatörer är uttalandet från M.K. Bhadrakumar intressant. Som Indiens tidigare ambassadör i Turkiet har han kontakter inne i Turkiet och näsa för det turkiska ränkspelet. Han misstänker Turkiets direkta inblandning.

  2. Det är väl belagt att al-Assad låg bakom gas attacken. Därmed blir inte bara USAs attack laglig enligt internationell rätt utan även moraliskt riktig och något att hylla internationellt.

  3. Man kan vara tämligen säker på att gasvapnen var syriska till ursprunget. Den syriska regimen är utrustad med fd sovjetisk krigsmaterial. Däremot kan man inte vara säker på vem som använde dem, och inte heller på att den som använde dem visste vad hen gjorde. Hen kan ha trott att det var vanlig ammunition. Ett av skälen till att det gått lite lättare att förbjuda stridsgas är att den är oberäknelig, den kan drabba de egna likaväl som fienden. Inte bara Assad har skäl att undvika stridsgas, utan även oppositionens olika falanger, av samma skäl. Därför finns en hög sannolikhet för misstag. Jihadisternas omänsklighet gör dem vare sig mer eller mindre sannolika att använda ineffektiva massförstörelsevapen i liten skala. USA´s bomb var sannolikt symbolisk till naturen.

    USA´s hjälp till kurderna säkerställer att den syriska ”nationen” delas upp sina nationella delmängder, kolonin Syrien med sina raka streckgränser har dessvärre sina många nationaliteter i ett lapptäcke, saudistödet till sunni och det rysk-iranska stödet till Assads minoritetsallians innebär permanent inbördeskrig.

    USA´s hjälp till kurderna för dem till en obekväm position gentemot Erdogan. Man skulle kunna tänka sig ett närmande mellan turkar och ryssar som reaktion på ett närmande mellan amerikaner och kurder, men antagligen hindrar den amerikanska penningpåsen turkarna från alltför destruktiva grepp. Osvret är bäst; kurderna i Turkiet är väldigt många, förmodligen går Ankara långt för att undvika en ukrainsk utveckling, med delning av landet.

  4. […] DN skriver ”En svensk människorättsgrupp påstår att uppgifter om kemgasattacker i Syrien är en bluff. Ryska regeringen kallar dem expertvittnen och deras påståenden har använts av Syrien i FN:s säkerhetsråd. Men i Sverige är gruppen nästan helt okänd och dess trovärdighet ifrågasätts nu från flera håll.” DN Kommentar: Varken SWEDHR eller jag på denna blogg påstår att gasattacken/-incidenten 4/4 är en bluff. Vi menar att den bör utredas. Vi menar liksom experter från USA som professor Postol vid ansedda MIT och 27 pensionerade experter från olika organ inom säkerhetstjänsten i USA att det inte finns några belägg för att Syriens regering är ansvarigt. Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA Vem orsakade gasattacken i Syrien? Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken Syrien kräver oberoende FN-utredning av gasincidenten Terroristattack mot Syriens försoningsinitiativ Nya provokationer planeras av terrorister i Syrien IS och al-Qaida firar USA:s anfall och går till angrepp i Syrien Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp? […]