EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien!


In English further down.

Istället för att hjälpa EU-medborgare som lider av åtstramningspolitik, fattigdom och elände föredrar EU:s ledning i Bryssel att använda EU:s medel för att stödja al-Qaida och ISIS Wahhabi terrorister. The Times 3/12 och The Duran

EU:s utrikespolitiska ansvariga Federica Mogherini har varnat för att Aleppos sannolika fall inte kommer att avsluta kriget i Syrien.
Hon sa under en konferens i Rom ”Jag är övertygad om att Aleppos fall inte kommer att avsluta kriget.”
The Times i Storbritannien rapporterar nu att EU förbereder ett erbjudande till Assad, som kommer att vara EU:s särskilda sätt att ”avsluta kriget” i Syrien, samtidigt som man inte stoppar de finansiella investeringar EU tagit på sig för att finansiera och utbildninga jihadister för att störta Assads regeringen.
mogherini_official
Russia Today rapporter att EU försöker muta för att rädda al-Qaida. Russia Today

EU planerar enligt uppgifterna att erbjuda Damaskus ekonomiskt stöd i utbyte mot att tillåta rebellstyrkorna att behålla makten i vissa regioner i Syrien. Bryssel insisterar inte längre på att Syriens president Bashar Assad måste avgå, enligt Times.
Det nya förslaget från EU framfördes av dess utrikespolitiska representant, Federica Mogherini, vid ett möte med oppositionsledare för två veckor sedan, rapporterade den brittiska tidningen. Det återspeglar utvecklingen på marken, där den syriska armén har vunnit flera segrar och är på väg att ta fullständig kontroll över Aleppo.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5
En källa nära den västra-stödda syriska oppositionen (närmast al-Qaida) berättade för the Times ”Vad Mogherini ville var att presentera en EU-plan för hur man ska lösa konflikten.”
”Detaljerna är oklara. I gengäld, om alla sidor är överens och alla gör vad EU säger finns det en stor pott av pengar.”

Russia Today rapporterar vidare ”politisk övergång” är en term som används av alla utländska intressenter i den syriska konflikten för att beskriva ett slut på fientligheterna och bildandet av ett nytt system för styrning i landet, även om de olika parterna har vitt skilda uppfattningar om hur denna övergång skulle se ut.
Rebellerna har i flera år krävt att övergången måste innebär att Bashar Assad ej får vara med medan deras västerländska uppbackare har upprepat mantrat ”Assad måste gå.” Men den senaste europeiska planen nämner inte längre presidentens framtid.
Bryssel samtycker nu att Assad blir kvar som president, men vill ha en ”decentralisering av makt till Syriens provinser, vilket skulle göra det möjligt för” moderata rebellstyrkor att integreras i de lokala säkerhetsstyrkorna.”
Final Countdown for Nusra Front in Syria’s Aleppo: Stop Romanticizing ‘Moderates’EU vill hjälpa dessa, al-Nusra/al-Qaida
EU är berett att ge ekonomiskt stöd till både den syriska regeringen och rebellerna för att sockra affären, uppger Times. Av rapporten framgår att EU tycker att det är bättre att betala Damaskus ån att emotse en fortsatt utvandring av syriska flyktingar till EU, vilket skulle kunna medföra politiskt kaos och ”förstöra Europas politiska nätverk.”
För att sammanfatta. EU med sin dåliga ekonomi är redo att betala Assad pengar om han ger al-Qaida autonomi i olika delar av Syrien.
Vi kan förstås då vara säkra på att al-Qaida i sina autonoma regioner aldrig kommer att försöka störta regeringen i Damaskus. Vi kan också vara säkra på att Saudiarabien, USA, Turkiet, och EU kommer att sluta ge vapen och kontanter i denna al-Qaida protektorat.
Och den verkliga vinsten för EU ”Inga fler invandrare till i Europa. Mogherini har verkligen funnit något här. Det är en riktig win-win för hela regionen och den europeiska kontinenten” (sarcasm folks).”

Kommentar: Jag upplever erbjudandet som höjden av fräckhet. EU erkänner inte den syriska befolkningens rätt att själva välja sin framtid – en antidemokratisk, nykolonial policy. Den går också mot FN-stadgan, som försvaras då uselt av FN:s ledning. För EU är det viktiga att ge terroristerna en plats i det framtida Syrien. Tänk om de i stället söker sig som ”civila” till Europa, som hela tiden stött dem. Men givetvis har Mogherini rätt i att kriget inte är slut om Aleppo befriats. Det förlängs inte minst om EU:s förslag vinner gehör.

* Kom ihåg att Syrien och Ryssland sedan mycket länge ger amnesti till rebeller som ger upp, både i Aleppo och i övriga Syrien.

FN som pläderat så för humanitär hjälp till östra Aleppo har stoppat hjälpsändningarna till östra Aleppo, nu när tiotusentals människor kunnat fly från östra Aleppo och verkligen behöver hjälp enligt Russia Today

Russia Today. Jag har inte funnit någon dementi av denna uppgift. Den 7/12 kommer åter krav på eld-upphör av USA Britain, Germany, Italy, France, Canada för att FN ska kunna ge humanitär hjälp i östra Aleppo.
Kommentar: Men det fordrar visst samarbete med Syriens lagliga regering. Kravet kommer från länder som stödjer och stött de FN-stämplade terroristerna i östra AleppoThe Globe and mail

In English

Instead of helping EU citizens suffering from years of austerity, poverty and misery, the EU oligarchs ruling in Brussels prefer to give EU cash on hand to Al Qaeda and ISIS Wahhabi terrorists.
Yesterday
The Duran reported on EU High Representative for Foreign Affairs Federica Mogherini, issuing a warning that the fall of Aleppo will not end the war in Syria.
The EU High Representative for Foreign Affairs was quoted by ITV during a conference in Rome saying…
“I’m convinced the fall of Aleppo will not end the war.”
The Times UK is now reporting that the EU is preparing a sinister offer to Assad, which will be the EU’s special way to “end the war” in Syria, while preserving the huge financial investment the EU globalists committed to funding and training jihadists to overthrow the Assad government.
Russia Today reports on the EU bribe to save Al Qaeda. Russia Today
The EU is reportedly planning to offer Damascus financial aid in exchange for allowing rebel forces stay in power in some regions of Syria. Brussels is no longer insisting on the retirement of Syrian President Bashar Assad, according to the Times.
The new proposals from the EU were voiced by its foreign policy chief, Federica Mogherini, at a meeting with opposition leaders two weeks ago, the British newspaper reported. They reflect developments on the ground, as the Syrian Army has scored several victories and is about to take complete control over Aleppo.
A source close to the western-backed Syrian opposition (aka Al Qaeda) told The Times…
“What Mogherini wanted to do was present an EU plan – this is how to solve the conflict.”
“There’s a transition, but the details are vague. In return, if all sides agree and everyone does what the EU says, there’s a huge pot of money.”
RT reports further…

“Political transition” is a term used by all foreign stakeholders in the Syrian conflict to describe an end to hostilities and the forming of a new system of governance in the country, though various parties have vastly different views on what that transition would look like.
The rebels have for years insisted that the transition must include the ousting of Bashar Assad, while their western backers have repeated the mantra “Assad must go.” But the latest European plan no longer mentions the president’s future, the report said.

Brussels now consents to Assad remaining head of the Syrian government, but wants a “devolution of power to Syria’s provinces, which would allow for ‘moderate rebel’ forces to be integrated into local security forces.”
The EU is willing to offer financial aid to both the Syrian government and the rebels to sweeten the deal, the Times said. The report suggested that paying Damascus is preferable to dealing with the continued exodus of Syrian refugees to the EU, which is “contributing to electoral chaos across the continent” and “destroying Europe’s political fabric.”
To summarize. The bankrupt EU is ready to pay Assad money if he gives Al Qaeda autonomy in various parts of Syria. We are certain that Al Qaeda’s autonomous regions will never try to overthrow the Damascus government. We are also certain that Saudi Arabia, the US, Turkey, and the EU will stop pouring weapons and cash into this Al Qaeda protectorate.
And the real win for the EU…no more migrants pouring into Europe. Mogherini is really onto something here. Its a real win-win for the entire region and continent of Europe (sarcasm folks).

Några artiklar om Syrien.
Varför kapitulerar inte rebellerna?
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , , , , ,, , Syrien, ,


23 svar till “EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien!”

 1. Haha EU är så jäkla korrupt, hur kunde EU bli så fel? Och vår msm säger inte något om denna nyhet såklart!

 2. Bland de som sörjer befrielsen av Aleppo finns AlJazeera, som ägs av emiren av Qatar. ”Qatar är en absolut monarki där den verkställande, lagstiftande och dömande makten i stort utövas av emiren. Landet har ett enkammarparlament, Rådgivande församlingen, där samtliga ledamöter utses av emiren. ” (Wikipedia).
  Qatar har med stora summor stött terroristorganisationen al-Nusra, som var stark i östra Aleppo.

  I morse publicerade A Jazeera artikeln ”Syria’s war: What went wrong in east Aleppo?”

  http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/12/syria-war-wrong-east-aleppo-161208053038288.html

 3. Hur många känner till att Tysklands delning ingalunda var Stalins idé ? Tysklands delning var resultatet av en vägran från västmakternas sida att beakta de mest elementära av Sovjetunionens säkerhetsintressen. Och på den vägen är det. Koreas delning, Vietnams delning, Iraks de facto delning – och nu Syriens. USA har aldrig tvekat att ta till detta drastiska grepp ifall man inte kunnat uppnå total kontroll. Nationer med tusenåriga traditioner klyvs i delar bara för att gagna imperiets kortsiktiga kontrollvansinne.
  EU försöker efterhärma storebror men utsikterna att lyckas är små. Det vittnar mer om desperation. EU:s korrumperade politik i Syrien har kollapsat och blottats, nu försöker man uppnå nödlösningar. Den egentliga syriska oppositionen ville aldrig ta till vapen och till och med de syrier som mutats till att göra detta har insett sitt misstag och samlas bakom regeringen i Damaskus för att bygga upp ett nytt Syrien.

 4. Problemet är att etablissemanget inom EU som till 100% backat upp de krafter som till 100% backat upp Hillary Clinton är vilsna och förbannat oroliga nu när Trump vann. De är så involverade i det som skett i Syrien, mellanöstern och nordafrika att det kan bli farligt. De är medvetna att de begått handlingar som är kvalificerade krigsförbrytelser och vet att om folket inom EU vaknar så kan de hamna i Haag hela bunten. Det kan bli mycket farligt att framföra kritik och avskaffandet av yttrandefriheten får högsta prioritet.

 5. Tänk om europas energibehov skulle bli beroende av Putin? tänk om Qatar och Saudiarabien kunde leverera gas genom en pipleline till EU och allt som står i vägen är Assad?

  Tänk om man skapar en terrorgrupp finansierad av Qatar och med vapen köpta och levererade av USA. Tänk om man kallar den gruppen för ISIS och påstår att Assad är dess vän.

  Kriget om syrien handlar om mer än bara radikal islamism. Det handlar om västs energibehov och gulfstaternas desperata kamp för att stoppa förnybar energi.