”Syrienkriget är en USA-planerad intervention” – min tidningsartikel


Jag återger här min artikel som publicerades i Flamman för ett år sedan, 20/12 2015. Den skrevs före attentatet i Paris, då Flamman ville ha den till kl 12 13/11. Först kritiserade jag en debattartikel av chefredaktören Anna Herdy i en insändare på max 1 500 tecken. Den kritiserade chefredaktören erbjöd mig då att skriva en artikel på 3 500 tecken! Föredömligt öppen inställning! (jag är inte medlem i V).Jag har tidigare skarpt kritiserat inställningen hos V:s ledning, bland annat 6/6 2013 i artikeln ”Hans Linde, Vänsterpartiet bortser från USA:s roll i Syrien” http://jinge.se/allmant/hans-linde-vansterpartiet-bortser-fran-usas-roll-i-syrien.htm. Vid denna tid sa Carl Bildt att han och Vänsterpartiets utrikespolitiska talesman Hans Linde hade ungefär
samma inställning i Syrienfrågan.

* Nu för tiden får jag inte in sakliga, kritiska kommentarer till artiklar om Syrien i Flamman. Varför?

Carl Bildt imagesCAFRCMUO
Chefred. Anna Herdy har en på flera sätt bra ledare i detta nummer av Flamman. Titeln på hennes ledare är ”Fred i Syrien” och det är naturligtvis ett mål. Men först måste ISIS och al-Qaida väsentligen besegras/försvagas. Det är också andemeningen i överenskommelsen i Wien nyligen. Det skulle vara mycket lättare att besegra ISIS och andra terroristgrupper om stödet till dessa grupper från Väst och dess allierade upphör. Se även förslagen i mitt blogginlägg 13/11 http://jinge.se/mediekritik/vad-orsakade-terrordadet-i-paris.htm om nödvändigheten av ändrad Mellanösternpolitik av USA & Co, samt respekt för internationell rätt.
I mitten av 1960-talet var ”Fred i Vietnam” en felaktig. En fråga är alltid ”fred på vems villkor”.
Den skilde inte på angripare (USA-imperialismen och några allierade i samarbete med en inhemsk marionettregim) och befolkningen i södra Vietnam och befrielserörelsen FNL. Senare när dessa var på väg att besegras var parollen riktig. Denna fråga bör analyseras vidare i annat sammanhang. Tanken på fria val senare i Syrien under överinseende av FN är naturligtvis bra. Apropå Vietnam, så kom man i Genevé 1955 överens om detta sedan den vietnamesiska befrielserörelsen Vietminh besegrat den franska kolonialmakten. Men detta beslut saboterades av USA, bl.a. då USA:s ledning bedömde at Vietminhs ledare Ho Chi Minh skulle få minst 80 % av rösterna i ett fritt val, enligt president Eisenhowers memoarer.

Jag vill här lyfta fram Föreningen Syriensolidaritets ursprungliga paroller:
* Ett fritt, enat och självständigt Syrien
* Upphäv sanktionerna mot Syrien
* Inget svenskt stöd till kriget mot Syrien
* Stoppa angreppskriget mot Syrien

Jag citerar gärna bl.a. detta från Anna Herdys ledare igår ”Västvärlden behöver en ny syn och politik för Mellanöstern. Den gamla, som framför allt byggde på vapenmakt och invasion, visade sig vara dålig och har varit dålig under en lång tid. Man skulle kunna dra det så långt att den USA-dominerade linjen skapade det som nu är Daesh/IS. (Hennes betoning).
(Bilden nedan kommer från Flamman)
Assad Flamman 151119
Artikeln.
I Flamman skrev chefred. Anna Herdy nyligen i ett svar till Ulla Johanssons inlägg ”Satir i Flamman” att ”Putin allierat sig med al-Assad trots att hans regim är roten till det besinningslösa våldet mot civila i Syrien”. Denna vanliga bedömning om Assads roll, som ursprungligen är en del av ”USA:s imperialistiska krigspolitik” (Herdys uttryck) är felaktig. Fakta visar att kriget är ett resultat av en planerad intervention av USA via ombud, enligt USA-arméns manualer. Obama (DN 13/5), Biden (Harvardtal 2/10 2014) m.fl. har sagt att USA:s krigspolitik främjat al-Qaida och ISIS.
* F.d. presidentkandidaten & NATO-chefen W. Clark uppgav 2007 att han redan hösten 2001 fick uppgifter i Pentagon att USA planerade att destabilisera bl. a. Libyen och Syrien.
* Vita Huset började 2007 att beväpna extremister, inkl. al-Qaida, via mellanhänder, enligt Pulitzer Price-vinnaren Seymour Hersh.
* CIA-agenten Philip Giraldi sa hösten 2011 att ”NATO är redan i hemlighet engagerat i Syrien under ledning av Turkiet som USA:s ställföreträdare”

Wesley Clark untitled
I motsats till vad Anna Herdy skrev i Flamman nr 44 finns sedan åratal flera politiska partier, också i Syriens parlament.
Det fanns förstås skäl till protester mot den syriska regeringen. Vanligen börjar folkliga protester i större städer, men i Syrien började de 17/3 2011 i staden Daraa med 75 000 invånare. Starka belägg finns för att vissa beväpnade demonstranter dödade flera innan säkerhetsstyrkor besvarade elden. Andra våldsprotester motverkade en fredlig utveckling. 29/3 demonstrerade 6 miljoner runtom i Syrien till stöd för Assad. Enligt Arabförbundets rapport efter omfattande rundresa vid årsskiftet 2011-2012 förekom vanligen fredliga demonstrationer både för och mot Assad.

USA krävde snabbt och anti-demokratiskt att Assad skulle bort, med stöd av bl.a. Sverige – det syriska folkets uppfattning saknade betydelse, liksom idag. En demoniseringskampanj satte igång med påståenden som man ej kunnat belägga. 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (Syriens vänner”), däribland Sverige att stödja det splittrade utlandsbaserade, USA-tillsatta SNC och FSA med vapen och med motsvarande 130–140 milj. svenska kronor. Detta och även av Sverige införda sanktioner saknar stöd i folkrätten. Stödet och undermineringsarbetet har nu pågått i drygt 4 år med känt resultat.
Några aktuella frågor.
Uppgifterna från utrikesministern m.fl. om att Assad ska ha dödat 7 gånger fler civila än ISIS, (bland 10 000 dödade, 4 % av alla) kommer från Londonbaserade opålitliga SOHR med band till bl.a. USA och Muslimska Brödraskapet och saknar bra belägg. Detsamma gäller uppgifterna om tunnbomber mot civila. Hur skilja icke-stridande ”civila” från civilklädda rebeller, som vill framstå som civila?
Ryssland utför fler, och sannolikt effektivare bombningar i samarbete med Syriens armé som sedan länge utgör huvudkraften mot terrorismen på marken. Protesterna från USA och EU visar ihåligheten i deras ”kamp mot terrorism”.
Syrienbroschyr framsida augusti 2013
Mötet i Wien nyligen för samarbete för en politisk lösning och förhoppningsvis för en gemensam kamp mot ISIS och likande grupper är glädjande. Elementär demokrati och kräver att Syriens folk ska själva få bestämma sin framtid och om de vill välja den enligt olika källor (bl.a. NATO) populäre Assad eller någon annan. Vem annars? Syrien har flerpartisystem och har genomfört demokratiska reformer.
Referenser finns i artikeln ”Margot Wallström offer för propaganda om Syrien”? http://jinge.se/allmant/margot-wallstrom-offer-for-propaganda-om-syrien.htm
Anders Romelsjö, professor, samhällsdebattör och bloggare på http://jinge.se

i Andra om: , ,, , Syrien, , , , , , ,

Flamman Artikeln SvT Oljeborrning på Golan
Clartebloggen http://www.fib.se/utrikes/item/5067-attacken-i-paris>FIB 17/11 Ab 15/11 Middle East Online ABNA news Japan Times Reuters Eva Bartletts hela artikel Eva Bartletts blogg Vinden viskar mitt namn DN 30/10 M Wallström Syrian Observatory Barrel bombs i Syrien – med referenser Rapport om civila dödsoffer Synapze-artikeln Newsnow McCain SvD 1/10 Globalresearch 1/9 2015 Guardian 28/9 Washington Post Holland om Putins fredsplan Guardian DN 27/9 Press TV 21/9 Counterpunch 23/9 Ryssland planerar flygattacker mot ISISRyska uttalanden 24/9 Foreign Policy SR Bo-Inge Andersson 25/9 Pål Steigan 19/9
Blogginlägg 13/9 Ryssland hjälper Syrien New York Times 17/9 Opednews DN 3/9 Russia Today Christian Science Monitor 8/9 The Guardian ABC News Pål Steigan 1/9 DWN USA & Co stödjer ISIS! Intervju med general Flynn Pål Steigan 3/8 Senator Black Todayszaman Aftonbladet 28/7 EU-observer 28/7 Pål Steigan 27/7 Al-monitor Pål Steigan 29/7 Globalresearch om DIA-rapporten Zero-hedge om DIA-rapporten Om DIA-rapporten Pål Steigan 25/5 Daily Mail 26/5 DN 13/5 Pål Steigan 5/5 Clarkes CNN-intervju Newsweek 12/1 Globalresearch 19/2 om ”kriget mot IS” DN 26/2 Joe Bidens medgivande New Eastern Outlook Sveriges radio 20/11 Reuters 7/11 ABC 21/11 Globalresearch 30/9 Daniel Ellsberg SvD 6/10 DN 11/9


30 svar till “”Syrienkriget är en USA-planerad intervention” – min tidningsartikel”

 1. Men i sanningens namn bör kanske påpekas att flerpartisystemet infördes först 2011, som ett svar på oppositionens krav. Innan dess hade Baathpartiet enligt författningen en ledande roll. Eller stämmer inte det?

 2. Det fanns flera partier i Syrien även före konstitutionen ändrades 2011. Men de verkade inom Nationella progressiva fronten upprättades 1972 under Baathpartiets ledning. I fronten ingår 11 politiska partier. Arabsocialistiska Baathpartiet ledande roll i staten och samhället var tidigare inskriven i konstitutionens artikel 8. I den nya konstitutionen står istället att landets politiska system ska grunda sig på pluralism. En egenhet även i den nya konstitutionen – med tanke på att Syrien är en sekulär stat – är att det stipuleras att presidenten ska vara sunnit.
  Men konstitutioner garanterer inte demokrati tänk tex på att USA – vars konstitution är ganska progressiv – inte är en demokrati utan en mutokrati genom vilket storkapitalet styr oavsett vilka folk har röstat på. Den som vill läsa en om vilket stat Syrien är kan läsa inledningen i Jeremy Salts artikel Sanning och lögn i Syrien på Folket i Bild/Kulturfronts hemsida http://fib.se/utrikes/item/699-sanning-och-logn-i-syrien
  Men oavsett vilken stat Syrien är, så är formulär 1A när som gäller för antiimperialister är att försöker vi bekämpa den angripande imperialiststaten oavsett den angripna statens karaktär.

  Anders Romelsjö: Kenneth Lundgren besökte Syrien 2012.

 3. Denna artikel av Ulf Bjerén har publicerats på FIb-Kulturfronts hemsida

  Sluta hyckla om terrorismen.

  Reaktionen på terrorattentaten i Paris kan liknas vid en krigspsykos. Nu ska gråtas för offren. Tyst minut anbefalls. Vi är i krig. Fakta och samband blir irrelevanta i denna tsunamivåg av irrationalitet.

  ”Den vilda terror som Frankrike drabbats av är vad det syriska folket upplever varje dag”, konstaterar Syriens president Assad i en intervju.

  Men den terrorn har inte föranlett tysta minuter eller beklaganden i civilisationens fästen i väst: Paris, Washington eller för den delen Stockholm. Så är det bevänt med alla människors lika värde.

  Inte konstigt. Det är nämligen från väst som söndringen, kaoset, angreppskrigen och folkmorden i Västasien och Nordafrika organiserats.

  General Wesley Clark, känd för att vara indiskret, avslöjade i en intervju 2007 att Pentagon redan 2001 hade regimskifte i Syrien på sin lista. I CNN upplyste han om att Islamiska Staten skapats av USA:s nära allierade. Något som för övrigt bekräftats av vice president Joe Biden i ett tal inför studenter på Harvard 2 oktober 2014.

  Efter nederlaget hösten 2013 för strategin att öppna upp för bombningar av Syrien, i liknande scenario som ödelagt Libyens infrastruktur, satsade USA allt på IS-kortet. IS skulle bereda vägen till Damaskus för att störta den lagliga och av FN erkända regeringen. IS skulle samtidigt ge alibi för västs folkrättsstridiga bombningar i Syrien (och Irak).

  Under 14 månaders USA-ledd låtsasbekämpning av IS utvidgade IS det område i Syrien de kontrollerade. Då vände sig den lagliga regeringen i Damaskus till Ryssland och bad om hjälp att med flyg bekämpa terrorismen, en helt legitim åtgärd enligt folkrätten.

  Detta kom att förändra läget. Vad USA med svans inte gjort gjordes av Ryssland på några veckor. IS fasta installationer slogs ut. På G20-mötet 15 november presenterade president Putin flygfoton på hur stulen syrisk olja under den period när USA & Co påstods bekämpa IS fraktades i lastbilskonvojer från IS i Syrien till Nato-landet Turkiet. Det bidrog starkt till finansieringen av terrororganisationen.

  Detta vet stora delar av världsopinionen. USA och väst står med rumpan bar. Men i Sverige, en av USA:s trognaste vasaller, är media blott pipor genom vilka imperialistmakten blåser.

  ”Om väst verkligen är bekymrad över den humanitära situationen i Syrien, ta då händerna från Syrien. Sluta vräka in vapen i Syrien, häv sanktionerna och belägringen av det syriska folket… Ingen har rätt att återkalla en presidents eller regerings legitimitet utom landets folk.”

  Det var vad Syriens utrikesminister Al-Moallem sa vid Genève 2-samtalen 22 januari 2014.

  Ulf Bjerén

  (http://www.fib.se/utrikes/item/5071-sluta-hyckla-om-terrorismen)

  {3}

  {3}

  {3}

  {3}

  {3}

  {3}

  {3}

  Favorite

  {3}

  Favorite

  {3}

  {3}

  {3}

  {3}

 4. Om att white helmets är ett skådespeleri. Crisis actor-fenomenet som uppträtt även i Usa flera ggr och avslöjats av uppmärksamma gräsrötter. De flesta av ’våra’ inskränkta parlamentariker fattar knappt ens begreppet kontrollerad opposition (utom om ngn påstår att det skulle förekomma i Ryssland) men än mindre beredskap har de för Usas omfattande kompetens i fråga om att göra Hollywood-kulisser av allt som kan ge dem taktisk vinning.
  http://landdestroyer.blogspot.se/2016/11/syria-white-helmets-caught-in-mannequin.html