Tag Archive for al-Assad

Vänsterpartiets ledning accepterar inte FN-beslut och demokrati för Syrien?

Detta brev som publicerades första gången 30/4 2017 bör läsas inte minst av alla de som överväger att demonstrera i V:s tåg 1 maj. En läsare, Swami Dhyan Giten, andlig lärare och författare, har givit mig möjlighet att här publicera hans brev till Vänsterpartiet, inkluderande uppgifter som jag publicerat i blogginlägg, samt Vänsterpartiets svar. Jag…

Påven uttrycker i ett budskap till president al-Assad sin djupa solidaritet med Syrien och dess folk

Vill gärna påminna om denna artikel som publicerades 16/12 2016 första gången på denna blogg. Påminner om att religionsfrihet och sekularism utmärker den syriska regeringens syn på religion, detta i motsats till Väststödda religiöst mycket intoleranta terroristgrupper som al-Nusra, och IS. Denna artikel har publicerats på Dick Emanuelssons blogg och återges med dennes tillstånd. Att…

Resultat av Obamas Syrien-politik: Ny islamistisk-västfientlig allians mellan 13 rebellgrupper

Vi har tidigare vid upprepade tillfällen och i detalj och med många olika källor påvisat USA:s interventionspolitik i Syrien via ombud ”unconventional warfare”, och under de senaste månaderna mera direkt. Etablerade massmedia tiger som muren om detta, såsom varande en del av den ideologiska maktapparaten i praktiken. Detta har också beskrivits ganska detaljerat i tidigare…

Vem har inte använt kemiska vapen i Syrien?

Detta blogginlägg utgår först från en rapport i Time, en ganska konservativ välkänd tidskrift i USA som vanligen framför åsikter som ligger nära USA:s ledning. Rapporten om användningen av kemiska vapen i Syrien konkluderar ”med tydliga och övertygande bevis” för att en attack skedde 21 augusti med kemiska vapen. Generalsekreterare Ban Ki-moon kallade attacken ett…

Bäddar S-ledningen för svenskt deltagande i NATO-krig mot Syrien?

Även utrikes- och säkerhetpolitik diskuterades på Socialdemokraternas kongress. Enligt uppgifter redan 2/4 i Proletären skriver partistyrelsen (S) i ett utlåtande ”För alla fredsbevarande operationer som Sverige deltar i ska det finnas ett tydligt folkrättsligt mandat. Ett mandat givet av FN:s säkerhetsråd ska alltid eftersträvas… Men vid extrema nödsituationer, som utgör hot mot internationell fred och…

Syriska folkets fiender trappar upp kriget – Assad förhandlar med vem som helst? (Sunday Times)

”Syriens vänner” som för en politik som förstör Syrien och dess folk träffades 28/2 i Rom fördömde de stater levererar vapen till den syriska regeringen. Representanter från tio europeiska och arabiska länder och USA lovade (den USA-etablerade) oppositionen ”Syriska nationella koaltionen av revolutions- och motståndsstyrkor” (SNKRM) som bildades i Doha i november ökat stöd i…

Assads intressanta fredsförslag

Syriens president Bashar al-Assad höll ett av sina få offentliga framträdande på operan i Damaskus igår. Jag återger nedan valda delar av hans tal och fredsförslaget. Hela talet finns på en länk efter inlägget. Av särskilt intresse är ett detaljerat förslag på fredlig lösning, som är förenligt med FN:s förslag. Förslag till fredlig lösning har…

Aftonbladet rekommenderar – Brott mot folkrätten!

Det Socialdemokratiska Arbetarpartiet har en (1) stor ledarsida som stöder partiets politik, och som gärna ligger i framkant när det gäller att tala till medlemmar, framförallt de medlemmar som är ordentligt politiskt intresserade. Ur den aspekten är det bekymmersamt att tidningen ifråga, Aftonbladet, rekommenderar krigshandlingar från NATO:s sida, och att NATO därför ”ska tänja på…

Sanningen om Syrien – Finns den?

Igår skrev jag om ett flygplan som sägs ha blivit nedskjutet av syriskt luftförsvar. Det är svårt att avgöra vem som talar mest sanning, på det sättet är allt precis som vanligt. Själv tror jag att Bashir al-Assad skulle må bra av att lämna landet, jag har sett detta hända så många gånger nu att…