Regeringens Syrienexpertör Niklas Kebbon: Seriös ambassadör eller rapportör i angriparnas intresse?


När ska Sverige upphöra med sitt stöd till USA:s bruala, folkrättsvidriga politik i Syrien, med dess stöd till terrorister i al-Nusra och ISIS i bagaget?

Återpublicerar denn artikel som först kom 16/9 2016.

I morse fick jag följande kommentar av signaturen ”EM”. ”Lyssna på detta, privatperson ställer USA-älskande UD-gubbe på pottan om Syrien!”

https://youtu.be/8B7r_x3xvh8

Jag har lyssnat av en del av detta mycket informativa Youtubeinlägg, viktigt och informativt för den som vill veta mer om svensk Syrienpolitik. Kom ihåg mitt eget blogginlägg ”Ambassadör Niklas Kebbon skadar Sveriges Syrien- & utrikespolitik?” om ”UD-gubben”, som råkar vara ambassadör Niklas Kebbon, ansvarig på UD under Margot Wallström för svensk utrikespolitik.

Uppmaning:Lyssna och läs kritiskt – välkomna med synpunkter!

Blogginlägget 11/1 2016 (Repris)
I lördags 9/1 var jag åhörare vid det välbesökta mötet ”Syrien – är freden möjlig?” på ABF-Stockholm. Nästan hela Z-salen, den största salen, var fylld med då närmare 300 åhörare. Förutom ABF-Stockholm var ”Olof Palme International Center” arrangör.
Föreningen Syriensolidaritet (FSS) som hela tiden stått bakom FN:s fredsarbete fick inte delta i panelen.
Vi har parollerna
– För ett fritt, enat och självständigt Syrien!
– Upphäv sanktionerna mot Syrien!
– Stöd Syriens kamp mot ISIS och andra organisationer!

Jag var där i god tid tillsammans med tre kamrater från föreningen Syriensolidaritet. Vi delade ut föreningens uppdaterade korta 4-sidiga färgflygblad och ett litet flygblad om ett kommande möte 23/1 med titeln ”Hur få fred i Syrien?”. (Utannonseras längre fram). Nästan alla tog emot flygbladen och det var ju bra. Förste talare var Niklas Kebbon (NK), Sveriges ambassadör i Damaskus 2008-2014, och ansvarig för Sveriges Syrienpolitik på utrikesdepartement. Han överträffade alla farhågor – journalisterna på DN, SvD framstår som vänsterradikala rödgardister då man hörde denne officielle representant för Sveriges Syrienpolitik och utrikesministerns rådgivare om Syrien. Jag antecknade.
Niklas Kebbon
Inledningsvis sa ambassadör Kebbon försiktigt att Syrien var en ”sekulär, socialistisk stat med auktoritär minoritetsbaserad genomkorrupt, brutal centralstyrd regim” utan närmare förklaring eller belägg för korruption.
Kommentar: Syrien är ingen socialistisk stat. Det finns enligt min uppfattning mer belägg för att t.ex. USA är en minoritetsbaserad genomkorrupt, brutal centralstyrd regim. Minoritetsbaserad då presidenten är vald med aktivt stöd av 30 % av röstberättigade och för en politik som främst gynnar 1 % av befolkningen enligt officiell statistik, brutaliteten visad av krigen i t.ex. Irak, Afghanistan och Syrien (via ombud). Korruptionen är betydligt bättre belagd för USA, http://jinge.se/mediekritik/usa-ekonomisk-manipulation-och-korruption.htm fast detta motsäger inte att korruption kan finnas i Syrien. Man noterar att NK genomgående använde ordet ”regim” om Syriens regering, medan FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson och Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen som fanns med i mötespanelen använder begreppet ”Syriens regering”, inte ”Syriens regim”. http://jinge.se/allmant/vad-tycker-jan-eliasson.htm Eliasson

Protesternas inledning.
Ambassadör Kebbon slog fast att protesterna i Syrien genast slogs ned hårt och brutalt av ”regimen”. Inte ett ord om att det finns rapporter om att en del av demonstranterna vid den första demonstrationen, 17/3 2011 i Daraa, dödade säkerhetsfolk http://jinge.se/mediekritik/vem-startade-kriget-i-syrien-hade-assad-fel.htm eller att Arabförbundet rapporterade om stora demonstrationer för och mot Assad under fredliga former efter omfattande rundresa i landet. Inte ett ord om att olika versioner finns om protesternas inledning. Har inte ambassadören hört att vid krig är sanningen ofta det första offret”, och att USA har helt överlägsen genomslagskraft inom detta område, inte minst jämfört med Syrien. Bilden nedan visar 23 km lång demonstration för stöd till regeringen våren 2011.

Syrien 23 km lång demonstration för regeringen

Omfattande militärt stöd från USA har saknats från början, menade Kebbon. Inget om uppgifterna från presidentkandidat, generaler, ja rentav Obama och Biden att kriget och dagens situation är en följd av USA:s politik. Jag återger nedan uppgifter från ett flygblad som jag snabbt for hem och skrev, printade ut och delade ut vid mötets slut (mer nedan):
1. I en intervju i TV-programmet Democracy Now i mars 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planerade att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen http://www.democracynow.org/2007/3/2/gen_wesley_clark_weighs_presidential_bid)
Wesley Clark untitled
2. Pulitzerprisvinnaren Seymour Hersh uppgav detsamma i artikeln ”The Redirection” i the New Yorker.
3. Enligt dokument från Wikileaks har USA:s utrikesdepartement finansierat opposition mot Syriens regering i London sedan 2006.
* 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och med motsvarande 130–140 miljoner svenska kronor, med den största summan från USA.
* Al-Qadia, ursprungligen en skapelse av CIA, deklarerade i februari 2012 via sin högste chef Ayman al-Zawahri att organisationen stödde de syriska rebellerna.
* Hillary Clinton medgav samma månad att al-Qadia liksom USA arbetade för att störta Assads regim.
4. · • Daily Star skrev 26/8 2012 i artikeln att “nästan 200 elittrupper (SAS och SBS trupper) i eller nära Syrien är på jakt efter massförstörelsevapen. Dessa elittrupper åtföljdes av folk från underrättelseorganisationerna MI6 och CIA, och av franska och amerikanska soldater”.
5. · • New York Times har 4/8 2012 rapporterat att Turkiet, Saudiarabien och Qatar, tillhandahåller vapen, med hjälp av tjänstemän från CIA som tränar och tar emot rebeller och arbetar med tjänstemän i utrikesdepartementet.
6. · • I en artikel 24/3 2013 ger New York Times många belägg för kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien. ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flygtrafik, intervjuer med tjänstemän i flera länder och uppgifter från rebelledare.”
7. DN återgav 13/5 en intervju med president Obama i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak.
8. I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade ”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.
Syrien olja på elden imagesCAF9CSJ2


Kriget är ett inbördeskrig mellan syrier , sa Kebbon. Inget om alla fakta som visar att en betydande andel av rebellerna redan i tidigt skede kom från andra länder, bl.a. från av NATO sönderslagna Libyen. Och inget om det utländska engagemanget (se ovan).

Den syriska regimen är fruktansvärt brutal visar bl.a. Caesar-rapporten, sa ambassadör Kebbon. Men Caesar-rapporten som första gången dök upp inför FN:s fredsförhandlingar i början av 2013 och nu igen inför FN:s fredsförhandlingar visar inte att Syriens regering utfört de övergrepp som rapporten från kända, partiska organisationer som SOHR påstår. Varför skulle för övrigt någon regering som utför övergrepp vilja ha dessa belagda i form av noggranna fotografier. http://jinge.se/mediekritik/caesar-i-syrien-gammal-otillforlitlig-rapport-dammas-av.htm.
Uppgifterna om tortyr och övergrepp av USA är bättre belagdahttp://jinge.se/mediekritik/usa-varldsledande-ocksa-i-tortyr-ny-swedhr-rapport.htm.
Det saknas också tillförlitliga uppgifter om påståenden av bl.a. utrikesminister Wallström om att ”den syriska regimen” dödar fler civila än ISIS och om Amnestys beskyllningar. Har analyserat dessa frågor tidigare: http://jinge.se/allmant/margot-wallstrom-offer-for-propaganda-om-syrien.htm och http://jinge.se/mediekritik/amnesty-ny-partisk-och-otillforlitlig-rapport-om-syrien.htm
Naturligtvis sa ambassadör Kebbon inget om den syriska regeringens amnesti-program för rebeller som lämnar in vapen.
Den minnesgode erinrar sig USA:s desinformation om att Saddams trupper tog barn ur kuvöser i Kuwait infor första Irak-kriget och desinformation om att Irak höll på att framställa kärnvapen inför andra Irak-kriget 2003.
Syrien (och Ryssland) undviker att bekämpa ISIS Ja, så sa landets Syrienansvarige. Naturligtvis utan några fakta – hela föredraget utmärktes av frånvaro av fakta.
Syrien 151108 Befriad stat

Fakta visar att ISIS utvidgade sitt område i Syrien under det dryga år då USA uppgav sig bomba Syrien, med förvarningar i form av flygblad enligt New York Times. Fakta visar att ISIS, och andra terroristgrupper också, drivits tillbaka sedan Ryssland intervenerade i kriget i samverkan med Syriens armé, som skördat flera segrar runtom i landet.
Rysslands intervention försvårar FN:s fredsplan. Har inte ens Obama sagt – men väl svenske ambassadör Niklas Kebbon. Tvärtom har ju FN:s säkerhetsråd ställt sig bakom en fredsplan sedan Ryssland aktivt gick med i kriget mot terrorismen.

Assad måste bort. Vid olika tillfällen i föredraget menade Kebbon att detta var av största vikt. Inte att det var det syriska folket som skulle bestämma om sin framtid.

Slutsats: Sveriges Syrienansvarige ambassadör Niklas Kebbon förmedlar alltså grovt felaktiga och obestyrkta uppgifter i viktiga avseenden. Han ställer inte upp på FN:s fredsplan eller dess stadga gällande sanktioner. FN-planen utsäger att det är det syriska folket som ska bestämma sin framtid – i demokratisk ordning. Han skadar Sveriges anseende i många länder, dock inte hos neocons i USA. Och detta motverkar kampen mot terrorismen. Jag föreslår att han ersätts och att utrikesministern och statsministern skaffar sig kompetenta och demokratiskt korrekt inriktade medarbetare i denna fråga.
Syrienbroschyr framsida augusti 2013

Egen och andras insatser: Jag försökte förgäves få ställa en fråga vid första frågestund, men tiden medgav inte detta. For då raskt hem, kopierade upp 100 ex av FSS fina 4-sidiga informationshäfte om Syrien, skrev och kopierade 100 ex av flygbladet med uppgifter om USA:s tidiga intervention i Syrien. For tillbaka och kunde med andra medlemmar av FSS dela ut detta till åhörare vid mötets slut (nästan alla tog emot). Men dessförinnan fick jag göra ett inlägg på 2 minuter. Fokuserade då dels på USA:s roll och dels på att den syriska armén var och är en huvudkraft i kampen mot den väpnade terrorismen på marken.
En frågeställare påpekade att det var känt att det fanns al-Nusra och andra rebeller bland de svältande instängda i syriska staden Madaya. Detta tiger massmedia om http://www.blacklistednews.com/Corporate_Media_Turns_Starvation_of_Syrians_Into_War_Propaganda/48244/0/38/38/Y/M.html
En annan undrade om inga civila dödades av USA:s bombningar. En tredje frågade försvarsdebattören Wiktorin i panelen om denne kände till att Turkiet sålde olja vidare, och fick nekande svar.
Genom handuppräckning visade den talrika publiken i olika åldrar att man ville ha ett nytt möte om Syrien. Föreningen Syriensolidaritet lär återigen ödmjukt visa intresse att få medverka i sådant möte. Och jag hoppas att denna artikel inte ska påverka möjligheterna till detta.

Ryska plan i Syrien

AssadInterview2

i Andra om: , , ,, , , , , , , FN-stadgan

Media gör svält till anti-syrisk propaganda Pål Steigans artikel USA vägrar samarbeta mot IS Pakistan motsäger sig att Assad ska bort Pakistan med i Saudiarabiens allians Amnestys fullständiga rapport Amnestys tidigare rapport i höst Rick Sterlings rapport Rick Sterlings kritik av Amnestys tidigare rapport Eva Bartletts hela artikel Eva Bartletts blogg DN 30/10 M Wallström Syrian Observatory Barrel bombs i Syrien – med referenser Rapport om civila dödsoffer Synapze-artikeln Newsnow McCain SvD 1/10 Globalresearch 1/9 2015 Guardian 28/9 Washington Post Holland om Putins fredsplan Guardian DN 27/9 Press TV 21/9 Counterpunch 23/9 Ryssland planerar flygattacker mot ISISRyska uttalanden 24/9 Foreign Policy SR Bo-Inge Andersson 25/9 Pål Steigan 19/9
Blogginlägg 13/9 Ryssland hjälper Syrien New York Times 17/9 Opednews DN 3/9 Russia Today Christian Science Monitor 8/9 The Guardian ABC News Pål Steigan 1/9 DWN USA & Co stödjer ISIS! Intervju med general Flynn Pål Steigan 3/8 Senator Black Todayszaman Aftonbladet 28/7 EU-observer 28/7 Pål Steigan 27/7 Al-monitor Pål Steigan 29/7 Globalresearch om DIA-rapporten Zero-hedge om DIA-rapporten Om DIA-rapporten Pål Steigan 25/5 Daily Mail 26/5 DN 13/5 Pål Steigan 5/5 Clarkes CNN-intervju Newsweek 12/1 Globalresearch 19/2 om ”kriget mot IS” DN 26/2 Joe Bidens medgivande New Eastern Outlook Sveriges radio 20/11 Reuters 7/11 ABC 21/11


25 svar till “Regeringens Syrienexpertör Niklas Kebbon: Seriös ambassadör eller rapportör i angriparnas intresse?”

 1. Man blir oerhört beklämd av att läsa hur en person som representerar vår regering kommer med denna lögnaktiga Nato/USA anpassade propaganda. Tyvärr är det inte förvånande. Om en lögn upprepas tillräckligt ofta hoppas man att det till slut blir en sanning.
  Man kan inte utgå från annat än att det ni fick höra var regeringens version av kriget, vilket gör mig ännu mera beklämd.
  ”Nato organisationen med lögnen som sitt främsta vapen”

 2. Redan i Almedalen 2015 serverade Kebbon sin bild i SvT:
  http://www.svtplay.se/klipp/3062818/almedalen-2015-nyhetsintervjun-med-niklas-kebbon

  Det är märkligt att en diplomat med ansvar för Syrien använder ordet regim. Klart att det inte underlättar hans arbete men eftersom han redan bestämt sig för att Assad ska bort struntar han väl i diplomatin. Tyvärr har han stöd av M. Wallström, som band upp sig för den linjen tidigt. Då var det USAs linje men USA har tvingats mjuka upp den inför de kommande förhandlingarna. En märklighet är att Wallström och Kebbon använder betäckning ISIL. Det gör också Obama så vi förstår på vem de lyssnar. I Europa används IS eller Daesh numera!

 3. Jo, tydligt är att det brister i kunskap hos vår företrädare för utrikespolitiska frågor. Beror detta på att deras ideologi är sådan eller saknas förmåga till saklig analys. Hur som helst en godtycklig utrikespolitik och försvars(krigs)politik är en realitet. Det folket måste bort. Det är svårt att tro att det skulle kunna bli värre med ”ansvariga” från alliansen.

 4. Obegriplig kommentar Bo Samuelsson, alliansen satt vid makten vid kriget i Libyen under större delen av Syrienkriget och vid statskuppen i Kiev. Och vid varje tillfälle stödde alliansen USA helt oreserverat.

 5. Ambassadör Kebbon, Frankrike vill att Ryssland avbryter sina insatser i Syrien i samarbete med Syriens armé. Varför? Föredrar de ISIS? Ja, kanske det! Fast det får man förstås inte säga.

  Min association bl.a. ”Storbritannien & Co banade med sin eftergiftspolitik väg för Hitlers annektering av Österrike och Tjeckoslovakien – och för Andra världskriget.

  MOSCOW – Syrian troops have reconquered over 150 cities and villages from December through the start of January, according to Russian Gen. Sergey Rudskoy, who was quoted by Tass as saying that Russia’s air force is helping moderate rebels advance towards Raqqa, the Syrian capital of ISIS.
  (http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/generalnews/2016/01/11/syria-moscow-damascus-has-retaken-150-cities-since-dec._93a1b0ea-01a5-49fb-8863-e589bc4d5899.html)

 6. Man skulle ju kunna ställa en stilla fråga till arrangörerna vad som var meningen med Syrienmötet…. Eftersom det är en konflikt så finns ju flera sidor att belysa. Om man då bara belyser från ett perspektiv, då handlar det inte om information och utbildning, utan propaganda. Och då kan man ju undra om det är vad ett studieförbund ska ägna sig åt……

 7. Man undrar vilken regime är det herr Niklas Kebbon kvitterar lönen från? NATO? Sverige? Eller bådadera? Det luktar dollar från USAs plutokratiska regime.

 8. Man kräks nästa av att lyssna på denna ynkliga lögnare, Niklas Kebbon! Att stapla lögner och billig USA-propaganda huller om buller ökar ju inte trovärdigheten precis. Angående Frankrike undrar man ju om inte det trots allt är bäst för det landet Le Pen väljs till president oavsett hennes brister! Men jämfört med alternativen Hollande och Sarkozy så måste det vara lockande för fransmännen att prova något annat än att vara knähund till skurkarna i Washington. Man undrar i sitt stilla sinne vad De Gaulle skulle tyckt om dagens franska pajaspolitiker? Sverige, arma land vars ledning tappat all sans och moral och sålt ut landet när man vill vara det vacklande krigsimperiet till lags och deras lydiga lakej i vått och torrt. Det senaste av alla löjliga upptåg är väl att stationera 150 soldater på Gotland för att avskräcka Ryssland??!! Detta bevisar väl bara att inte ens politikerna eller ÖB egentligen tror att Ryssland skulle ha någon som helst intresse av vare sig Gotland eller Sverige. Hade man trott det så hade man stationerat 15.000 man på Gotland! Dessutom till vad nytta? Även om Sverige hade placerat ut hela sin militära kapacitet på Gotland hade det inte hjälpt, så varför bråka med Ryssland? Är det inte bättre att agera medlare och ha goda kontakter och lösa problemen i samförstånd. Dessvärre så är USA inte alls intresserade av att EU och Ryssland kommer närmare för det betyder i praktiken att USA får finna sig i att spela tredje fiolen i framtiden efter Kina och Europa vilket verkar vara ett alltför beskt piller att svälja för de maktgalna oligarkerna och politikerna i USA.

 9. Anders Romelsjö skriver – litet skämtsamt uppgivet:

  ”Hur ska vi nå ut?
  Demonstrationer och flygbladsutdelning utanför Rosenbad, UD och på andra ställen några dagar/vecka?”

  Men kanske är det detta som måste göras. Men var finns resurserna och de engagerade flygbladsutdelarna?
  Vi minns vietnamrörelsen och det engagemanget. I dagsläget tycks USA:s propaganda tagit musten ur allt motstånd. Och förvridit huvudet på alla svenska politiker. Även de som tillhör vänstern.

  Ulla Johansson

  • Måste organiseras. Det går idag! Se på namninsamlingen mot Värdlandsavtalet. Över 40 000 namn, inte minst genom insatser av pensionerade kvinnor!

 10. Syrien år 2011 var kanske inte en demokrati i min smak, det fanns flera exempel på fängslande och tortyr av landets opposition eller av ”separatister”. Men situationen var antagligen inte värre än i större delen av 3:e världen, kanske t.om förvånansvärt god med tanke på att Syrien är granne med Irak och Israel. USA försökte ju också redan tidigt under Irak-krigen dra in Syrien i konflikten. Skall man nämna positiva drag så hade landet en bra lagstiftning när det gällde kvinnors rättigheter, hederskultur och traffiking. Landet tog också emot stora mängder flyktingar från krigen i Irak och det palestinska området. Skall man tro Human Rights Watch rapport från 2011 var det en blandad kompott. I vart fall var det en stor skillnad på situationen för vanligt folk 2011 och de åren som följde efter att västalliansen, Saudi och Turkiet beslöt sig för att ”förbättra de mänskliga rättigheterna” på sitt eget lilla sätt. Ur syriens folks perspektiv måste 2011 ha tett sig som paradiset på jorden.
  https://www.hrw.org/world-report/2011/country-chapters/syria

  • Assad hade nog kontroll på vilka som skulle sitta bakom lås och bom för att trygga resten av Syriens befolkning som INTE ville ha den extrema islamism som IS och andra förfäktade. Att landet översvämmades av saudiska jihadister vet man och ur saudiska kungahusets perspektiv var det perfekt man slapp ha jihadisterna i Saudiarabien.