GästbloggareRolf Andersson
Björn Backegård
Eva Bartlett
Vanessa Beeley
Åke W Bergh
Ulf Bjerén
Eva Björklund
Anders Björnsson
Barbara Brädefors
Al Burke
Jorge Capélan
Lars Drake
Ingrid Eckerman
Kajsa Ekis Ekman
Leif Elinder
Dick Emanuelsson
Kemal Görgu
Erik Göthe
Jan Hagberg
Jan Halldin
Roland Hedayat
Sven Hofman
Ulla Johansson
Erik Jonsson
Ulf Karlström
Åke Kilander
Ali Kinali
Martin Kullberg
Per-Olov Käll
Peter Lamming
Anita Lilburn
Lars-Gunnar Liljestrand
Stefan Lindgren
Olle Ljungbeck
Christer Lundgren
Kenneth Lundgren
”M”
Margret
Spasoje Marjanovic
Oleg Mezjuev
Agneta Norberg
Brage Norin
Jan Nybondas
Gunnar Olofsson
Lennart Palm
Lars GT Petersson
Mike Powers
Britta Ring
KG Scherman
Franz Smidek
Pål Steigan
Charlotte Svärdström
Eva Thomassen
Gabor Tiroler
Zoltan Tiroler
Maj Wechselmann
Roxane von Gerber Hedayat
Hans Öberg
Leif Öhman
Hans Öhrn

Ett svar till “Gästbloggare”

 1. Swexit – ja tack

  Svenska politiker har skrivit in EU-medlemskapet i grundlagen, vilket innebär att det krävs två mandatperioders majoriteter för att ändra beslutet, innan man ens kan påbörja sitt utträde.

  INSÄNDARE. Sverige ska gå ut ur och lämna EU eftersom medlemskapet kostar Sverige 40 miljarder kronor varje år. Det är bättre att satsa dessa pengar på fattiga länder samt skola, vård och omsorg i Sverige.
  Politikerna i Sverige måste våga utlysa nyval om EU för de vet att svenska folket kommer att rösta nej till EU vid en ny folkomröstning. När Sverige röstade ja till EU var unionen något helt annat än den är i dag.
  Wallström varnar för Brexit eftersom ett sammanfallande EU samman kan innebära en katastrof för politikerlönerna i hela unionen. Jimmie Åkesson säger att EU har blivit ett monster.

  Det vi ska arbeta för är att svenska folket själva ska bestämma vilka lagar och regler som ska gälla i Sverige. Vi måste stoppa maktöverföringen till Bryssel och bryta trenden där unionen gått från mellanstatligt samarbete mot allt mer överstatlighet och federalism. Svenska folket måste få ta ställning till det EU som vuxit fram i en ny folkomröstning.

  Fler länder bör följa Storbritannien
  Min förhoppning är att fler länder, även Sverige, på sikt kommer att följa Storbritanniens väg och kräva att makten flyttas tillbaka till de enskilda länderna. Och om detta inte sker, bör länder överväga att lämna unionen innan EU har blivit den fullskaliga federation vissa vill skapa. Handel och samarbete är en självklarhet, men utan politisk överstatlighet.

  EU vill ta makten på så många områden som möjligt ifrån de enskilda länderna. På så sätt förlorar människor möjligheten att kunna påverka sina liv, sin egen vardag och sitt eget lands framtid! Swexit, ja tack!

  Ulrik Petersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *