Nya avslöjanden om kriget i Syrien


Den här artikeln har även den översatts av den svenske tandläkaren Martin Gelin i Australien – tack Martin! Den är skriven av James O’Neill, som är en Australisk barrister (jurist) i juridik och geopolitisk analytiker och har publicerats i New Eastern Outlook 3/11 samt i Globalresearch. New Eastern Outlook 3/11
Globalresearch

James O’Neill var tidigare akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), vid universitetet i Waikato (Nya Zeeland) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.

Här har tidigare publicerats flera artiklar av James O’Neill.

Artikeln.
Edward Snowden ( National Security Agency whistle-blower) har nyligen avslöjat Saudiarabiens roll i det pågående kriget i Syrien, vilket har väckt nya frågor om Saudiarabiens och andras deltagande i beväpningen av olika terroristfraktioner verksamma i Syrien. The Intercept:
NSA DOCUMENT SAYS SAUDI PRINCE DIRECTLY ORDERED COORDINATED ATTACK BY SYRIAN REBELS ON DAMASCUS

Snowden 171112

Enligt de handlingar som Snowden lämnat ut, beväpnade Saudierna ‘sina’ terroristgrupper i Syrien redan från Mars 2013. Dokumenten beskriver också att NSA ( National Security Agency i USA) var fullt medveten om de åtgärder som Saudierna med tillhörande terroristgrupper tagit. Inga invändningar hördes, eftersom både USA och Saudiarabien hade ett regimskifte i Syrien som gemensamt mål. Saudiarabien tillsammans med andra anhängare av terrorist-proxies har fortsatt att ge stora ekonomiska och militära stöd till terroristgrupperna. Denna information måste fogas till nyare avslöjanden om leverans av krigsmateriel till terroristgrupperna.
NSA
Enligt flertalet undersökningsrapporter gjorda av den bulgariska firman “Investigating and Reporting Network” (Birn) uppdagades ett helt nätverk av olagliga vapenleveranser som använts av USA och Allierade till terroristerna i Syrien . Denna verksamhet fortsatte dock trots att president Trump beordrade ett stopp på vapenleveranserna i juli 2017. Till exempel användes ön Krk (Kroatien) för USA’s vapenleveranser till Mellanöstern så sent som i september 2017.

Den stora ökningen av vapenleveranser över alternativa vägar som t.ex. från Kroatien och Azerbajdzjan oroade den tyska regeringen då amerikanerna också använt sig av militärbaser i Tyskland för att leverera vapen till terroristerna.
Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!
Den tyska oron verkar bero på två sakförhållanden. För det första är Tyskland bundet till 2008 års gemensamma överenskommelse om vapenexport i enlighet med EU: s lagstiftning. Medlemsstaterna i EU är skyldiga att beakta åtta separata kriterier innan godkännandet av vapentransporter från EUs territorium kan ske. Dessa kriterier inkluderar huruvida mottagarlandet av vapnen respekterar mänskliga rättigheter, bevarandet av regional fred, säkerhet och stabilitet.
Transporten av vapen till Syrien och i speciellt tillgängliggörandet av dessa vapen till diverse terroristgrupper som stöder amerikanska geopolitiska mål, uppfyller med all säkerhet inte kravet på respekt för mänskliga rättigheter, inte heller bidrar de till regional fred, säkerhet och stabilitet. Det hyckleri, som karaktäriserar EU: s hållning, tydliggörs av det faktum att EU: s vapenembargo mot Syrien hävdes i maj 2013. Embargot togs bort på grund av påtryckningar från Frankrike och Storbritannien som därrfter kunde leverera vapen till de de syriska oppositionsgrupperna.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5
Den andra faktorn av betydelse i detta sammanhang är FN: s vapenhandelsfördrag från 2014, som trädde i kraft den 24 december 2014. Artikel 6 i vapenhandelsfördraget förbjuder leverans av vapen från land/länder där man är medveten om eller normalt borde ha varit medveten om att vapnen skulle komma att användas i attacker mot civila eller till att begå krigsbrott.

Artikel 11 i fördraget, omfattar situationen där vapen skickas till ett land/plats och sedan vidarebefordras till ett tredje land. Medlemsländerna är skyldiga att enligt fördraget vidta åtgärder för att förhindra att detta händer. Uppenbarligen följs inte regelverket.

Bland de länder som har ratificerat vapenhandelsfördraget är Australien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Frankrike och Storbritannien. Alla dessa länder deltar i vapen- och ammunitionsleveranser till bland annat Saudiarabien och Israel. Särskilt problematiskt blir detta eftersom USA, Saudiarabien och Israel står utanför fördraget. De tre sistnämnda länderna understöder moraliskt terroristgruppers verksamhet i Syrien och på andra håll. De senaste avslöjandena från Edward Snowden bekräftar vad som varit allmänt känt eller misstänkt under en avsevärd tid.

Terroristgruppen Jaysh al-Islam, som backas upp av Saudiarabien, har genomfört summariska avrättningar av civila, organiserat kemiska vapen för attacker på civilbefolkningen, ävensom använt civila som mänskliga sköldar. Även om detta är väl dokumenterat, har det inte hindrat USA och Saudiarabien från att leverera vapen till Jaysh al-Islam och liknande grupper.


Wikipedia (kommentar): ”The group along with Ahrar ash-Sham are the main rebel groups supported by Saudi Arabia. The group aims to create an Islamic state under Sharia law.”
Dessa vapenleveranser fortsätter trots president Trumps order från juli 2017. Vapentillgången med kodnamnet ‘Operation Sycamore’, väcker allvarliga frågor om Trump’s faktiskta kontroll över USA’s miltär och CIA. Huvudorganisatörerna i denna vapenhandel verkar vara både CIA och Special Operations Command. Båda grupper är kända för att agera oberoende av den faktiska regeringskontrollen.
Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?
Innan de senaste avslöjandena gjordes av Birn, rapporterades det att samma organisationer använde sig av Silk Airways (Singapore) och ett företag baserat i Azerbajdzjan, för att distribuera vapen till terroristgrupper med hjälp av detta civila flygbolag.
Syrien Silkway 170914Silkway
Stora vapentransporter till terrorister i Syrien av USA & Co, och mörkläggning
Detta står i strid mot internationellt luftfartsavtal, som förbjuder användning av civila flygbolag till att transportera militär utrustning. Australien som undertecknat vapenhandelsfördraget, verkar helt obesvärat av destinationen av vapenexporten, och/eller de användningsområden där dessa vapen kan sättas in.
I juli i år uttryckte försvarsindustriministern Christopher Pyne (AUS) sin önskan om att Australien skulle bli en mycket större exportör av krigsmateriel. Han sade att exporten skulle användas till att stärka banden med länder i politiskt osäkra regioner som i Mellanöstern. Han sa också att “vapenexport kan användas för att stärka militärt samarbete med viktiga stater som Förenade arabemiraten med vilka Australien delar ett intresse både i kampen mot ISIS och för att motverka Irans växande makt i regionen.”

Mr Pyne’s uttalande tycks också strida emot både artikel 6 och 11 i vapenhandelsfördraget från vilket han vet eller borde veta att slutanvändaren av dessa vapen är terroristgrupper. Istället för bekämpning av Islamic State står klart att Förenade arabemiraten sedan länge varit kända som en av ISIS’ främsta anhängare. Svårförståeligt är det också varför Mr Pyne skulle önska att ”balansera” Irans växande makt i regionen, när Irans uppenbara ingripande i både Irak och Syrien skedde på inbjudan av dessa båda länders legitima och suveräna regeringar och utgjorde en viktig faktor i den alltmer framgångsrika kampen mot IS och liknande terroristgrupper.
al-nusraal-Nusra
Motståndsgrupperna vilka Mr Pyne och de Allierade förser med vapen, hade inte bara som uppgift att underminera regeringarna i dessa två länder, men också blev en källa till obeskrivlig död, förstörelse och mänskligt lidande. Innehållet i de handlingar som lämnats ut av Edward Snowden och olika rapporter om olaglig vapentransport till terroristgrupper har knappast alls tagits upp av de Australiska MSM.
Detta avspeglar MSMs generella motvilja till att exakt beskriva vad som händer i Irak och Syrien, och i synnerhet de olika terroristgruppernas roll och det stöd de får av länder allierade med Australien, speciellt Saudiarabien och USA .

Mediernas oriktiga/obalancerade beskrivningar av Syriens grupperingar kan illustreras av den differentialanalys som applicerats på befrielsen av Aleppo och Raqqa. Terroristerna avlägsnades från Aleppo genom en kombinerad aktivitet av den syriska armén och deras ryska, iranska och Hizbollah allierade.
MSM beskriver civila offer förorsakade av de syriska och ryska styrkorna i ordalag som “hänsynslöst föraktar människors liv och lem”.

Kampen mot ISIS i Raqqa utfördes till stor del av USA och den så kallade ”koalitionen” av allierade, inklusive Australien, vilka tidigare deltog i en mycket liknande destruktiv operation mot Mosul.
Raqqa har nästan helt förstörts. Korrekta jämförelser har dragits med Dresdens och Berlins öden mot slutet av andra världskriget.
Dödssiffran för civila räknas i tusental. Korrekta siffror kan inte fastställas förrän bråte och spillror har avlägsnats. Omfattningen av förstörelsen och dödssiffror har rapporterats mycket sparsamt i MSM.
Den mest sannolika förklaringen: skulle MSM berätta sanning och sammanhang om vapenleveranserna till terroristgrupper, det olagliga agerandet av USA och de allierades ”koalition” i Syrien, (exemplifierat av t.ex. Australien) så skulle sagda mediarapporter gå stick i stäv mot “överenskommet narrativ att ständigt demonisera Syrien, Ryssland och Iran”, oavsett faktiska och befintliga bevis”.
Här skiljer sig Australien. Till skillnad från USA, Israel och Saudiarabien, så har Australien undertecknat FN:s vapenfördrag och därigenom åläggs ett extra ansvar när det gäller de användningsområden av vapen levererade till terroristerna. Detta skulle bland annat innebära kritik av USA.

De senaste 70 årens historia visar att självständig och principfylld ståndpunkt i sådana frågor, överstiger vad man kan vänta sig av en regering i Australien.

Läs vidare i några artiklar om Syrien.
Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!
Stora vapentransporter till terrorister i Syrien av USA & Co, och mörkläggning
Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?
Vad gör egentligen ”Läkare utan gränser” i Syrien?
FN-rapporten om gasattacken i Syrien i april håller inte
Tidigare och kommande (?) gasattacker (av terrorister) i Syrien
Svensk expert slår hål på Frankrikes rapport om gasolyckan
Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?
Medietystnad när Trumps bevis för gasattacken i Syrien sågas
Rebellerna utförde gasattacken i Ghouta – indikation från FN:s inspektörer
Vanställd information om fredsorganisationen SWEDHR där jag är med
Chefen för Israels säkerhetstjänst bekräftar Israels stöd till ISIS och al-Nusra
Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien
Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA
Vem orsakade gasattacken i Syrien?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
Stora brister i SvT:s rapportering om Syrien
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
Nya provokationer planeras av terrorister i Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s anfall och går till angrepp i Syrien
Intervju med Syriens president al-Assad
Nytt brott mot FN-stadgan. USA attackerar Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s attack och går till angrepp i Syrien
USA trappar upp det brutala angreppskriget mot Syrien
Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager
Stackars Syrien. False flag förleder,förvanskar fakta
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
USA:s färska och äldre stöd till terrorister
Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
USA:s plan för styckning av Syrien
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
USA hjälper ISIS att inta stora staden Deir Ezzor i Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm

Ledamot i USA:s kongress har lagförslag för att hindra fortsatt stöd till terroristerna
Fekad propagandafilm om White Helmets vinner Oscar
White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda
Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”
New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida
Människor i Aleppo firar julen och segern över USA-stödd terrorism
USA: Bra kongressrapport om Syrien
USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten i Syrien
Vapenvila och fortsatt kamp mot terroristerna i Syrien som fått nya vapen av USA
USA gav ISIS 45 minuters förvarning inför bombning
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra
Bana är ingen Anne Frank – används i hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig pojke
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , , ,


6 svar till “Nya avslöjanden om kriget i Syrien”

 1. Ett debattprogram på rysk TV stöder ett antagande jag tidigare framfört. Om Assad i framtida syrisk historieskrivning kommer att förebrås någonting så är det inte de hårda tagen utan blåögdheten. Assad och hans regering underskattade den våldsamma fara som riktades mot Syrien från alla väderstreck. Speciellt Turkiets svekfullhet måste ha kommit som en chock. Försvaret var eftersatt, utbildningen otillräcklig och speciellt i krigets början hade en omfattande mobilisering kunnat få avgörande effekt.

  När USA på våren 2015 fräckt förkunnade för Moskva att IS intar Damaskus senast i november var detta ingen överdrift. Syrien låg risigt till och den tidiga blåögdheten hade fått sällskap av ett betydande mått fatalism. Medan Assad visade stort personligt mod och var beredd att kämpa för sitt folk till sista andetaget hade det kunnat gå riktigt illa. För Syrien gäller Churchills utrop: ”Sällan har så många haft så få att tacka för så mycket.”

 2. Australien har en principiell ståndpunkt, i grunden baserad på etnicitet. De fem större anglosaxiska länderna samarbetar i ett globalt säkerhetssystem. USA, UK, Australien, Kanada och Nya Zeeland har gemensamma principer för sin egen säkerhet. Inbördeskrig mellan islams grenar och stammar är av underordnad karaktär, att begränsa ryskt och kinesiskt inflytande är överordnat.

 3. Smutskastningen om Rysk inblandning i USA valet är enkelt för NSA att kolla, om man blir tillfrågad.

  Ett klargörande omkring NSA och de verktyg man har tillgång till för att spåra avsändare och mottagare.
  Det visar sig vara ganska enkelt att spåra resan över internet med de verktyg man har tillgång till, precis som Edward Snowden påpekat. How to Instantly Prove (Or Disprove) Russian Hacking of U.S. Election :

  http://www.washingtonsblog.com/2017/11/70011.html#more-70011