Rebellerna utförde gasattacken i angreppskriget mot Syrien – indikation från FN:s vapeninspektörerSellström untitled

Vi har då och då skrivit om kemiska vapen i Syrien. Syrien avvecklar dessa i snabb takt i samarbete med FN och det ska vara klart till sommaren 2014. USA lovade 1997 att avveckla sina kemiska vapen inom 10, högst 14 år. Men man vill ha 10 år till på sig. Så tekniskt överlägsna USA behöver 26 år på sig för något som mindre tekniskt kunniga Syrien ska klara på mindre än ett år. Den långsamma takten reser frågan om USA vill ha möjlighet att åter använda kemiska vapen som man gjorde i Irakkriget för några år sedan? Och man ska inte tala om att Israel använde vit fosfor i anfallet på Gaza 2008.

13/12 rapporterade massmedia att kemiska vapen använts vid minst fem tillfällen, men kan inte ange inte vem ska ha använt vapnen. Man nämer dock att både regeringssoldater och civila skadats av detta. Uppgiften om att regeringssoldater skadats eller dödats av dessa vapnen talar förstås för att vapnen använts av någon rebellergrupp, med eller utan stöd av USA.

Syriens regering uppgav att man inte använt kemiska vapen och att rebellerna har gjort det. Ord står mot ord. För att gå vidare kan man använda utomstående källor som FN-observatörerna, samt sannolikhetsresonemang. Detta har jag gjort i tidigare artiklar och en summering återges nedan.

Pulitzerpristagaren Seymour Hersh har nämnt att Barack Obama berättade inte allt han kände till i augusti, då han ville starta ett öppet krig mot Syrien i augusti och försökte göra Assad ansvarig för attacken med kemiska vapen nära Damaskus 21 augusti. Obama nämnde inte att den amerikanska underrättelsettjäsnten rapporterat även al Qaidaanknutna al Nusra väl kände till hur man använde saringas.

I ett TV-tal 10/9 påstod Obama att den syriska regeringen gasat ihjäl över 1000 medborgare. Iga bevis presneterades då, och inte heller senare. Men världens dominerande massmedia kunde inte då eller senare lyckas med den enkla analytiska uppgiften att kritiskt granska belägg för Obamas påståenden. De av USA i hemlighet installerade fungerande sensorer vid den syriska regeringens kemvapenlager gav ingen varning om någon attack omkring 20 augusti.

FN:s säkerhetsråd gav i en resolutionen ett slags erkännande att fler i Syrien än den syriska regeringen kan ha denna kompetens.”

Nyheter
Svensken Åke Sellström
, chef för FN:s vapeninspektörer sade vid en presskonferens inom FN att det påstådda beläggen för att den syriska regeringen avfyrat kemiska vapen var svag, eftersom raketerna bara kunde gå 3 kilometer, medan regeringens trupper var mycket längre bort (se länken nedan från Washingtonblog och Globalresearch).

Likaså rapporterade McClatchy-bloggen att ”Ett team av säkerhet- och vapensexperterhar kommit fram till att räckvidden för raketer som levererade sarin i den största attacken den natten var för kort för att ha kunnat avfyras från de syriska regeringsposter där Obama-administrationen hävdar att de har sitt ursprung.”

I en färsk rapport av en före detta FN- vapeninspektör och en professor hävdas att frågan om raketen indikerar en stor svaghet i frågan om militära insatser av Obama. För att understryka sin bedömning använder författarna en karta från Vita huset som visar vilka områden som var under regeringens och rebellernas kontroll 21 augusti. Författarna menar att alla ställen för användning av saringas fanns i rebellkontrollerade områden eller i omtvistade områden. ”De syriska rebellerna har absolut möjlighet att avfyra dessa vapen” sa en av männen. Även New York Times, som bestämt hävdade att raketerna kom från den syriska regeringen har tystnat om detta menar Globalresearch.

Tidigare användning

1. Den 14/2 publicerades här ett inlägg som beskrev plan (Brtiamgate) av brittiska säkerhetsexperter att mot rejäl ersättning leverera kemiskera vapen till Homs i Syrien och sedan hävda att de kommer från den syriska regeringen.
2. I maj uttalade en FN-kommission
som varit i Syrien under ledning av åklagaren vid ICC Carla del Ponte ”FN-kommissionen har inte bevis för att regeringsstyrkor har använt kemiska vapen som är förbjudna enligt folkrätten”. ”Våra utredare har intervjuat offer, läkare och på fältsjukhus. De fann starka, konkreta misstankar för användningen av sarin, utgående på det sätt som offren behandlades” sade Del Ponte. Denna rapport har väsentligen nonchalerats av dominerande massmedia.
3. 30/5 publicerade USA:s Veterans Today artikeln ”Turks Catch al-Nusra with Two Kilos of Sarin gas” där det framgår att turkiska säkerhetsstyrkar fann en 2 kilos-cyliner med saringas vid husundersökning hos medlemmar i al-Nusrafronten. Det är inte så svårt att sprida gasvapen.
4. I juli 2012 rapporterade Ryssland till FN:s generalsekreterare bevis för en projektil som träffat byn Khan al-Assal i mars innehöll nervgasen sarin och troligen var skjuten av rebeller. I maj uppgav FN:s människorättsråds oberoende internationella undersökningskommissionen att det fanns skäl att anta att ”begränsade mängder giftiga kemikalier” använts vid Khan al-Assal, samt i tre andra attacker.

USA & Co har sedan sommaren 2012 i omgångar anklagat den syriska för regeringen för användning av kemiska vapen, utan bevis. Obama har talat om att användning av sådana vapen skulle innebär att man korsat ”a red line”, som skulle ge USA rätt att använda militära medel mot Syrien, vilket är helt i strid med FN-stadgan. Dock höll han helt tyst om detta vid FN-rapporten i början av maj, som fanns indikation på att rebeller använt kemiska vapen.

Syrien - svenska rebeller kataeb1-e1355829610624-450x276

Vem har skäl att använda kemiska vapen?

Då rapporten om eventuell användning kom 22/8 skrev Aftonbladet ”En gasattack mitt framför vapeninspektörernas näsa vore i det närmaste en inbjudan från Assad till USA, Frankrike, Storbritannien med flera att sätta upp en flygförbudszon över Syrien och börja luftbomba syriska arméposteringar. ”Det låter cyniskt men den som har störst intresse av att Syrien använder kemiska vapen är oppositionen eftersom det kan tvinga fram ett internationellt ingripande och därmed stärka rebellernas segerchanser.”

I DN:s ledare ”Släpp fram inspektörerna” skrev man, liksom Aftonbladet, också ”Det skulle vara märkligt om al-Assad genomfört en så omfattande upptrappning av kriget bara ett par dagar efter att FN-inspektörer, ledda av svensken Åke Sellström, anlänt för att undersöka tre andra påstådda incidenter med senapsgas och sarin. Att använda stridsgas i Damaskusområdet vore också ytterst riskabelt eftersom vindar kan föra den även till regimtrogna stadsdelar.”

* OBS att FN-inspektörerna kom till Syrien på inbjudan av den syriska regeringen för att undersöka påståenden att rebellerna använt kemiska vapen, något som inte underskötet pga. gasattacken 21/8.

Det är definitivt inte Syriens regering som skulle ha fördel av att använda kemiska vapen. Man hade under våren haft klara framgångar militärt mot rebeller av olika slag. Att då använda kemiska vapen samma dag som FN-observatörer anländer för att undersöka användning av kemiska vapen vore fullständigt idiotiskt.

Obama hök untitled

Rebellerna och USA tjänar på att/om kemiska vapen används.
Kanske har de upprepade påståendena att Syriens regering använt kemiska vapen som syfte att mer öppet kunna stärka ”rebeller” (med stort inslag av antidemokratiska och al-Qadiaassocierade grupper) och därmed försvaga möjligheten till en fredlig lösning.Detta för att fullfölja de mer än 10 år gamla planerna från regeringen om att destabilisera och få kontroll över Irak, Libyen, Syrien och Teheran, vilka dåvarande presidentkandidaten Wesley Clark presenterade i den kända intervjun i Democarcy Now i marsw 2007.

Kampen mot terorrismen i världen förs främst i Syrien.
Frihetsgudinna gråter bild

Sammanfattning
1. Utomstående källor har visat att kemiska vapen finns hos rebeller och sannolikt använts av dem (FN-rapport i maj).
2. Den syriska regeringen hade allt att förlora på att använda sådana vapen, särskilt aktuella politiskaläge och med tanke på massmedia-opinionen och USA:s hot.
3. USA & Co har allt att vinna på att hävda och försöka (minns Irak) ”visa” att Syriens regering använt sådana vapen. Då kan de mer öppet gå till angrepp, då deras satsning på ”egna” rebeller väsentligen misslyckats.
4. Rebeller har allt att vinna på användning av kemiska vapen. De kan få ökat militärt stöd i ett alltmer pressat läge.
5. Rebeller, och inte minst de al-Qaidaassocierade grupperna skulle stärkas än mer vid ett angrepp av USA & Co på Syrien.
6. USA:s återkommande anklagelser mot Syriens regering om kemiska vapen är helt i linje med avsnittet ”desinformation” i USA-arméns manualer om ”unconventional warfare”.
7. Sätt även andra länders innehav av kemiska vapen under internationell kontroll och förstörelse. USA har använt kemiska vapen i Irak under och Israel i Gaza under 2000-talet
8. Stoppa det långvariga militära stödet av USA & Co till rebeller, vilket stärkt al-Qaida, och är det stora hindret för fredi Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , , ,

Åke Sellström i Washington Blog 13/12 McClatchy-bloggen Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken DN 13/12 Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9 ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör


7 svar till “Rebellerna utförde gasattacken i angreppskriget mot Syrien – indikation från FN:s vapeninspektörer”

 1. Dagens Nyheters ledare den 18/1-14 hade som rubrik ”Våren var inte förgäves”. Därmed syftande på de skeenden som kallas den arabiska våren. http://www.dn.se/ledare/huvudledare/varen-var-inte-forgaves/
  Ledartexten kommer fram till att den arabiska våren ”var värt priset”. Trots att ledarskribenten inte kan redovisa någon positiv utveckling. Varken i Egypten, Libyen(!) eller Syrien. Tunisien anses ha lyckats bäst. Som vanligt bakar DN in ett hatangrepp på den syriska regeringen och al-Assad: ”Att låta al-Assad styra Syrien för alltid var inget alternativ. Inbördeskriget har visat att han totalt saknar hämningar. För att försvara makten har regimen satt in stridsflyg, tungt artilleri och kemiska vapen mot civila. Resultatet är ett ohyggligt mänskligt lidande.” Där åter lögnen om kemiska vapen. Trots att en hel värld inser att det är de så kallade rebellerna som är skyldiga till gasangreppen. Svenska media är så hårt knutna till USA-propagandan att läsaren skäms över deras sätt att desinformera. Så beskriver DN striderna i Syrien som ett ”inbördeskrig”. Ytterligare en lögn. Svenska media erkänner aldrig att Syrien angripits av USA:s vasallstater. Med USA:s stöd. ”Resultatet är ett ohyggligt mänskligt lidande”. Detta lidande är USA skyldiga till. – Angreppet planerades redan 2001 – eller tidigare. http://www.globalresearch.ca/we-re-going-to-take-out-7-countries-in-5-years-iraq-syria-lebanon-libya-somalia-sudan-iran/5166
  När skall USA ställas tills svars för det syriska folkets lidande?
  Ulla Johansson

 2. Det finns många skäl till att USA och NWO:gänget ogillar Syrien.

  Statsägd centralbank, ett föredöme för många av västvärldens bankrutta nationer.

  Inga skulder till IMF, ett föredöme för många av västvärldens bankrutta nationer.

  Stora gasfyndigheter bör ge fortsatt ekonomiskt oberoende.

  Förbud mot genmanipulerade grödor (GMO), ett föredöme för alla världens nationer.

  Syrien motsätter sig sionism och ockupationsmakten Israel, ett föredöme för all världens nationer.

  Syriska folket är väl medvetet om den globala konspiration som förstör landets ekonomi, skadar landets rika kulturarv och skapar kaos och inbördeskrig i områdets sista sekulära stat, tro inget annat.

  Ja, det var några skäl till att Syrien stör NWO:gängets nattsömn. Det finns förstås många fler.

 3. […] – Rebellerna utförde gasattacken i angreppskriget mot Syrien – indikation från FN:s vapeninspektö… – Citatet nedan är en kommentar till detta inlägg. Och den visar mycket bra det som är den här […]

  • Jag har laddat ned och läst den konfidentiella rapporten. Den ger inga säkra belägg för de påståenden du citerar. Rapporten behandlas preliminärt i morgondagens första blogginlägg, som jag nu arbetar med.

 4. Vi har hört om barnen i Kuwait som slets ut ur sina kuvöser och Khadaffi som bombade sin egen befolkning. Lögner som legitimerade krigen i Irak och Libyen.

  Det moraliska tillståndet inom de propagandaapparater som skötte och sköter krigstrummorna liknar i allt väsentligt det materiella tillståndet i dessa sönderbombade länder.

  Ibland får jag för mig att vi hamnat årtusenden tillbaka i tiden, med ouppklarade och uppflammande konflikter mellan egyptier, babylonier, israeliter, kananeér och allt vad de nu hette. Återstår förstås att reda ut de puniska krigen och romarnas blodiga antisemitiska härjningar i regionen. Men om man nu ska hålla sig till manus borde väl åtminstone perser och israeliter vara goda vänner?

 5. ”Massmord i industriell skala”: Man behöver inte tro på sagorna, som berättar att det finns regeringar som med sina krig skulle ha avsikten att mörda så många av sin befolkning som möjligt! Vad ska det vara för ett statsintresse? Att försvara statsmakten mot beväpnad opposition är väl inte riktigt samma sak? USA vill ha bort Assadregimen och sörjer för att inbördeskriget inte tar slut: Assads regeringstrupper är ju militärt överlägsna och skulle kunna kväva uppståndet. Motsvarande till varje eskalation som Assad anser nödvändig, ställdes vapnen till oppositionens, även till al qaida-rebellers förfogande: Peu a peu hade rebellerna, som enligt propagandan ju bara är civilister eller desertörer, modern kommunikationsteknik, pansar-brytande vapen och förfogade även över mobilt flygförsvar.De kan inte besegra Assads trupper, men den nyttiga effekten är att inbördeskriget eskaleras, och att Assads regim numera enbart kämpar om sin överlevnad. Med fortsättningen av kriget blir läget för befolkningen mer och mer katastrofalt. Och alla människor i landet har dragits in i konfliken, om de så ville eller inte, för tillhörigheten till en konfession eller etnie betyder numera att man ansvarar för detta med sitt liv.