USA försöker stycka av östra Syrien – syriska regeringen går på motoffensiv


Patrik Paulov, utrikesredaktör på tidningen Proletären och en av landets främsta experter på Syrien publicerade igår i Proletären en artikel med titeln ”USA försöker stycka av östra Syrien – syriska regeringen går på motoffensiv”. Proletären

Jag har haft förmånen att här publicera flera artiklar av honom i Proletären om bl.a. Syrien, exempelvis:
Vad hände den stackars terroristutnyttjade pojken i Syrien?
Smutsigt spel bakom kriget i Syrien
S och MP skönmålar Sveriges fredsinsatser;
Varför sker ingen seriös utredning av gasattacken i Syrien?;Medietystnad när Trumps bevis för kemgasattacken i Syrien sågas av USA-experter;

Han har noterat att Syriens legala regering också i år har haft betydande framgångar i kampen mot utlandsstödd terrorism. Detta behandlas också i en artikel av den mycket insatte Alexander Mercouris på TheDuran. Han har ungefär samma bedömning av situationen som Patrik Paulov. TheDuran President Macron i Frankrike tar nu avstånd från politiken att försöka att utifrån största president Assad, eftersom det inte finns någon legitim efterträdare för honom.

Patrik Paulovs artikel.
I östra Syrien pågår en kraftmätning som har betydelse för maktbalansen i hela regionen. USA agerar allt mer öppet med trupper på syrisk mark och attacker mot Syriens armé och flygvapen. Men den syriska regeringen har med stöd av Iran och Ryssland gått på offensiven mot försöket att stycka av landets östra delar.
Nyligen inledde Gulfstaterna Saudiarabien och Förenade Arabemiraten ett försök att svälta ut Qatar. En av orsakerna till blockaden är att Qatar av ekonomiska och realpolitiska skäl intagit en försonlig hållning mot grannlandet Iran.
Trump och Saudis kungTrump och kung Salman av Saudiarabien
Blockaden återspeglar de ökade spänningarna i Mellanöstern efter Donalds Trumps besök i Saudiarabien och Israel i maj. Presidenten pekade då ut Iran med vänner som terrorismens källa och därmed USA:s huvudfiende. Konflikten kring Qatar illustrerar på samma gång hur komplicerad och motsägelsefull situationen i Mellanöstern är efter decennier av imperialistisk inblandning. USA är militärt allierad med både Qatar och de stater som vill knäcka landet. Och de länder som tydligast ryckt ut till Qatars försvar – Iran och Turkiet – är indirekt i krig med varandra då de stödjer olika sidor i konflikten i Syrien.
Det är också på syrisk mark som det nu pågår en kraftmätning som kan få stor betydelse för Syriens och regionens framtid.

Under en längre tid har den syriska armén med stöd av Ryssland, Iran och libanesiska Hizbollah erövrat mer och mer territorium. De väpnade grupperna har förlorat mark i Aleppo och andra regioner, och de har försvagats genom interna motsättningar. Saudistödda och Qatarstödda extremistgrupper i Syrien har utkämpat blodiga strider till följd av konflikten mellan de två staterna.

Med undantag av Idlibprovinsen i nordväst, som behärskas av al-Qaidaextremister, är i stort sett alla stora städer och befolkningscentra i västra Syrien under regeringens kontroll. De Natoländer och Gulfstater som i åratal utbildat och beväpnat dessa grupper är bekymrade. Och problemet framstår som ännu större när Islamiska staten (IS) håller på att brytas sönder i Irak och Syrien och maktvakuumet efter terrororganisationen måste fyllas.

I Irak samarbetar USA med den irakiska regeringen, som kan ta kontroll över städer och byar efter att IS är borta. I Syrien är det däremot en stridsfråga vem som ska lägga under sig IS-områdena i det glest befolkade östra Syrien.
Enligt internationell rätt är svaret givet. Det är Syriens legitima och av FN erkända regering som äger rätten att kontrollera syriskt territorium och ingen annan.

USA och den koalition som supermakten leder accepterar inte det. Det är tvärtom tydligt att koalitionen försöker förhindra att Syriens regering återtar kontrollen när IS drivits bort. Vilket är vad den aktuella striden om staden Raqqa handlar om.
ISIS i RaqqaISIS i Raqqa
I februari 2016 publicerade Proletären en artikel med rubriken ”Vem tar Raqqa först?”. Vi konstaterade att det stundande nederlaget för de väpnade grupperna i Aleppoprovinsen fått de uppbackande Natoländerna och Gulfstaterna att rikta blickarna mot IS så kallade huvudstad Raqqa i nordöstra Syrien. Det som då inte stod klart var vilka markstyrkor USA skulle satsa på i kapplöpningen till Raqqa.
Idag, sexton månader senare, är striden mot IS i Raqqa inne i sitt slutskede. Syriska regeringstrupper befinner sig i provinsen med samma namn och närmar sig staden från sydväst. Armén har befriat många byar från IS-terroristerna.

Men den kraft USA valde att satsa på, Syriska demokratiska styrkor (SDF), har med amerikansk militär hjälp redan hunnit fram till staden.

SDF består till största delen av det syriskkurdiska partiet PYD:s styrkor. PYD har nära band till det turkkurdiska PKK, som stämplats som en terroristorganisation av USA och EU. Trots turkiskt motstånd har USA sedan augusti 2016 en amerikansk styrka på plats i SDF-kontrollerat område i norra Syrien. I våras beslutade Trumpadministrationen också att bistå SDF med vapen.

Att minst 700 amerikanska soldater befinner sig i Syrien är lika folkrättsvidrigt som att USA och dess koalition i tre års tid bombat syriskt territorium utan den syriska regeringens tillåtelse. Precis som det är folkrättsvidrigt att andra stater underblåst kriget med vapen till grupper i Syrien.

Det finns många bottnar i det som händer. Att visa upp ett ”befriat” Raqqa vore en propagandavinst för Trump som tydligt slagit fast att USA ska besegra IS. Raqqa är samtidigt en strategiskt viktig stad med olje- och gaskällor i närområdet.

Den styrande administrationen i Norra Syrien, det som kurderna tidigare kallade Rojava, hävdar att kriget mot IS är en befrielsekamp som förs på deras villkor och kan leda till demokrati och fred i hela Syrien. Europarepresentanten Sinem Muhammed säger till Proletären att det är folket som gynnas mest och att SDF inte alls blir utnyttjade av imperialismen.

All historisk erfarenhet säger att det vi ser i nordöstra Syrien är något annat. USA har aldrig agerat för att hjälpa förtryckta folk eller bygga demokrati, även om sådana skäl ofta anförs vid illegala invasionskrig och försök till regimskifte. Att USA framställer sig som Syrienkurdernas bästa vän handlar om att det för stunden gynnar dess intressen. Men det som gäller idag behöver inte gälla imorgon, om de kurdiska ambitionerna hamnar i motsättning till USA:s ekonomiska och maktpolitiska strävanden.
Syrian ArmySyriens armé
Det USA gör i Syrien liknar en klassisk imperialistisk taktik. Att härska genom att söndra, att stödja etniska och religiösa minoriteter för att splittra länder och vinna inflytande, med möjlighet att när som helst kunna byta allierade utifrån vad som bäst gynnar de egna intressena.
Det är uppenbart att det för USA är betydligt viktigare att deras ”vänner” intar Raqqa än att terroristerna besegras. Det bekräftades av att USA den 18 juni sköt ned ett syriskt plan som understödde den syriska arméns offensiv mot IS väster om Raqqa. Att det syriska planet inte angrep kurdiska SDF utan IS-terrorister bekräftas av den i väst ofta citerade oppositionskällan, Syriska människorättsobservatoriet.

Det finns också uppgifter om att IS-krigare tillåts fly söder ut från Raqqa i riktning mot Deir Ezzor. Den regeringskontrollerade staden har i flera år varit belägrad av IS.

Kraftmätningen pågår i fler områden. USA har i samarbete med bland andra norska och brittiska trupper etablerat flera militärbaser i sydöstra Syrien nära gränsen mot Jordanien. Syftet är att utbilda och beväpna en ny rebellstyrka som från söder ska kunna gå norrut och ta över när IS drivs på flykt. Det här rapporteras öppet av internationella nyhetsbyråer. Den plan som träder fram är att SDF i norr och de väpnade grupperna i söder ska mötas och se till att hela östra Syrien förblir ett icke regeringskontrollerat område efter att IS är borta.

USA har under de senaste månaderna vid flera tillfällen flygbombat syriska regeringsstyrkor för att stoppa deras frammarsch nära USA-baserna på syrisk mark. Absurt nog hävdar USA, som gör sig skyldig till en illegal invasion, att den beskjutit regeringssidan i självförsvar.
Kampen om den långa gränsen i östra Syrien är av strategisk betydelse. Den syriska regeringen vill ta kontrollen över området och gränsövergångarna mot Irak för att möjliggöra handel och transporter av varor och vapen. Det skulle förbättra levnadsförhållandena för det syriska folket och stärka den syriska armén.

Att ha öppna landvägar från Libanon i väster till Iran i öster skulle samtidigt gynna alla länder längs denna transportled. Inte minst har Iran stort intresse av det i och med Trumpadministrationens ökade hot och sanktioner.

Detta är orsaken till att Syrien med sina allierade gått på offensiven för att slå in en kil mellan SDF och IS i norr och rebellerna i söder. Den 9 juni nådde syriska regeringsstyrkor för första gången sedan 2015 den irakiska gränsen och upprättade en postering norr om en av USA:s baser i sydöstra Syrien. Senare nådde irakiska styrkor gränsområdet i samförstånd med syrierna.

Därmed blockerades för stunden imperialismens planer.

Vad som kommer ut av den pågående kraftmätningen i östra Syrien vill vi inte spekulera i. Om det är något som präglat de gångna sex åren så är det snabba vändningar i kriget och omprioriteringar från staterna bakom upproret för regimskifte.

Vem vet vad den oberäknelige Trump gör härnäst i Syrien, eller i vilken mån USA menar allvar med att försöka få till stånd ett regimskifte i Iran, som utrikesministern Rex Tillerson uttryckte det den 13 juni inför representanthusets utrikespolitiska kommitté. Det om något skulle kunna destabilisera hela regionen.
Assad och Putin
Vem vet vilka motåtgärder som president Vladimir Putin och utrikesminister Sergej Lavrov tar till för att stoppa USA:s attacker mot syriska militära mål och för att nå den politiska fredsuppgörelse som man i åratal arbetat för. Eller vad ryssarna tänker göra för att hindra att fler av Rysslands vänner i regionen utsätts för destruktiva regimskifteskrig.

Vem vet i vilken form och med vilken kraft IS kommer att leva vidare efter att dess kalifat slagits sönder och hur terrorismen kommer att användas som ursäkt för nya militära erövringar.

Till det måste sägas att kriget inte på något sätt är över i den västra delen av Syrien. Framgångarna till trots så kan den syriska regeringen i längden knappast låta Idlibprovinsen kvarstå som ett fäste för al-Qaidaextremister och deras terror mot det syriska folket.

Läs vidare i några artiklar om Syrien.
Svensk expert slår hål på Frankrikes rapport om gasolyckan
Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?
Medietystnad när Trumps bevis för gasattacken i Syrien sågas
Rbellerna utförde gasattacken i Ghouta – indikation från FN:s inspektörer
Vanställd information om fredsorganisationen SWEDHR där jag är med
Chefen för Israels säkerhetstjänst bekräftar Israels stöd till ISIS och al-Nusra
Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien
Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA
Vem orsakade gasattacken i Syrien?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
Stora brister i SvT:s rapportering om Syrien
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
Nya provokationer planeras av terrorister i Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s anfall och går till angrepp i Syrien
Intervju med Syriens president al-Assad
Nytt brott mot FN-stadgan. USA attackerar Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s attack och går till angrepp i Syrien
USA trappar upp det brutala angreppskriget mot Syrien
Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager
Stackars Syrien. False flag förleder,förvanskar fakta
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
USA:s färska och äldre stöd till terrorister
Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
USA:s plan för styckning av Syrien
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
USA hjälper ISIS att inta stora staden Deir Ezzor i Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm

Ledamot i USA:s kongress har lagförslag för att hindra fortsatt stöd till terroristerna
Fekad propagandafilm om White Helmets vinner Oscar
White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda
Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”
New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida
Människor i Aleppo firar julen och segern över USA-stödd terrorism
USA: Bra kongressrapport om Syrien
USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten i Syrien
Vapenvila och fortsatt kamp mot terroristerna i Syrien som fått nya vapen av USA
USA gav ISIS 45 minuters förvarning inför bombning
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra
Bana är ingen Anne Frank – används i hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig pojke
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

Universitetslektor Tim Andersons bok ”Det smutsiga kriget mot Syrien” är saklig, faktarik och har massor av referenser.

tim-anderson

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , krig


9 svar till “USA försöker stycka av östra Syrien – syriska regeringen går på motoffensiv”

 1. Har lite svårt att förstå din logik här. När Putin stjäl Krim från Ukraina är det OK. När kurderna försöker få ett eget område i östra Syrien är det fel? Gör du en folkomröstning där lär du få fram resultat som påminner om den Krim-omröstningen. Kurderna vill definitivt inte tillbaks till ett beroende av krigsherren Assad.

  • Krim återinförlivades med Ryssland frivilligt och oblodigt efter en folkomröstning där mer än 90 % röstade för återinförlivning. Men ett brott mot FN-stadgan, rimligen betydligt mindre än den Väststödda fascistinfluerade statskuppen i Ukraina 22/2, mot folkvald president (i av OSSE lovordade val). Kurderna finns i flera länder, som Turkiet,Irak och Syrien. De är splittrade i olika avseenden, som förre ambassadören Ingmar Karlsson visar i en ny bok som snart publiceras. Han menar att förutsättningarna inte är uppfyllda för en kurdisk stat nu i alla fall. Ulf Karlström har diskuterat frågan här http://jinge.se/mediekritik/ska-vi-erkanna-kurdistan-som-en-kommande-stat.htm ”Ska vi erkänna Kurdistan som en kommande stat?”

   • Ryssland har inte stulit Krim. Krim har återförenats där det tillhör. Däremot har Israel, stulit mark för exakt ett sekel (1917-2017) och fortsätter att göra det. Krim tillhör Ryssland, därvidlag finns det inga tvivel, medan Palestina ALDRIG tillhört zionisterna. Vem kommer att befria Palestina? Iran, Ryssland, Hizbollah? Historien få avgöra.

 2. man behöver inte mycket fantasi att se att usa styckar upp ett suveränt land mot dess vilja som syrien. naturligtvis finns en baktanke med detta, målet är israels och saudis arvfiende iran, usa posserar sej för ett krig som kan sätta hela mellanöstern i brand, och i förlängning vår misshandlade planet. trumph har visat på ett brutalt och farligt sätt att han struntar i konsekvenserna när usa anfaller gång på gång mål i syrien både på land och i luften, allt hänger nu på putin om han drar sej ur när dett smäller i iran och om våra barn har en framtid,

  • Det kan kortsiktigt tyckas rätt att ge effektiva svenska vapensystem till den demokratiskt valde och populäre sekuläre Assad och hans värnpliktsarmé i syfte att skydda Syrien, enligt FN:s alla regler, så att syrierna kan rensa landet från terrorister och statsterrorister.

   Det är faktiskt otroligt moraliskt korrekt att göra det åt Syriens folk, MEN det kommer sannolikt att föda ”den stora djävulen”, d.v.s. det militärindustriella komplexet som ägs av girigbukarna och det kommer förmodligen ytterligare förvärra saken. Låt mig förklara!

   Samtidigt som en ännu större militärbudget i USA givetvis kan leda till en ekologisk, nationell, demokratisk och socialistisk revolution i USA snabbare, vilket kanske vore positivt för både USA:s folk och för världen, så är det alls inte säkert att det blir så, även om USA:s folk skulle kunna ha den turen.

   Målet för alla USA:s revolutionärer, de med anständighet, borde rimligen vara att peta den politikeradel som faktiskt INTE genomför folkviljan i USA. Folkviljan i USA är i min mening efter samtal med helt vanliga amerikanare i princip är en slags blandning av religiös konservatism, ekologi, nationell integritet och en demokratisk socialism i balans med en hederlig kapitalism, i vilken konkurrensen inte slås ut av monopolkapitalisterna och där samhällsviktiga funktioner såsom skola, vård, kollektiva kommunikationer och omsorg är i nationell statlig/folklig ägo.

   Visserligen finns det människor i USA som, likt politikeradeln och main-stream-media, vill skapa fascistiska imperialistiska massmord i resten av världen, i den falska tron att det på något vis kommer gynna dem, men jag tror INTE att dessa åsikter bottnar sig i vare sig Jesus budskap, moralfilosofisk kunskap eller något djupare försök att tänka rätt och långsiktigt, även om det helt klart kan finnas några ”Doctor Strangelove” bland dem.

   Men nej. Dessa konstiga tankar beror snarare på massmedial hjärntvätt och kortsiktig girighet, d.v.s. från träskkrokodilernas kortsiktiga psykopatiska girighet i kongressen. Kortsiktigtheten kommer sannolikt från deras stora käft och avsaknad av öron.

   En riktig samtalsdemokrati där folket är delaktigt i diskussion och beslutsfattande skulle istället kunna liknas vid en flock intelligenta elefanter med stora öron, förnuft och känsla, som rensar träsket från krokodilerna .

   Folkets elefant-attack, hur den än ser ut för att vara effektiv, fredlig eller inte, måste nog riktas mot den lögnaktiga krigshetsande median och mot de som inte representerar sina amerikanska väljares sanna åsikter (efter djupare förnuftiga samtal) och attacken måste komma från en organisering av det amerikanska folket självt naturligtvis, eftersom en invasion i syfte att befria USA:s folk från girigbukarna sannolikt skulle vara fullkomligt kontraproduktiv.

   Men glada nyheter! USA:s folk är på väg att vakna tack vare Internet nu, även genom Snowden som visat vilka företag som jobbar för NSA istället för USA:s folk. Inför nästa val borde alla amerikanare organisera en riktigt bra motkraft, anser jag. Bernie Sanders nya revolutionära kampanj är på rätt väg, anser jag, och den kan bli ännu bredare, men för det krävs det nytänkande, precis såsom den riktiga och fredliga vänstern i Sverige behöver tänka nytt om den ska lyckas ta tillbaka de Sverigevänner som den förlorat till bombhögern och bombvänstern helt i onödan.

   Jag är faktiskt mycket förvånad att inte mer positivt och konstruktivt sker efter denna utmärkta konversation mellan Kajsa Ekis Ekman och Kommunistiska partiets partiledare. Är det någon som vet varför inte motivationen kommit än till en omstrukturering av den riktiga och fredliga vänstern?

   Jag är uppriktigt förvånad.

 3. Jag såg en dokumentärfilm på SVT Dokument Utifrån ’Irak efter IS’.
  Den handlar om hur segrarna tar allt, bränner, avrättar och torterar fångar – oavsett om de är medlemmar ur IS eller inte. Det räcker om de är Sunni.
  Om filmen har rätt så begås en vidrig folkförföljelse med hundratusentals döda i vår tid – och det är de USA allierade irakierna – Shia – som står för den. Alla män under 70 avrättas i vissa byar och samhällen. En kvinna hade fått alla sina manliga släktingar och söner avrättade. Men inte ett ord om detta i media (inte ens ETC tar upp massakern, hade kanske varit skillnad om syriska regeringstrogna soldater begått massakern). Varför reagera inte världen mer när det sker framför deras ögon?

  Jag har bara en fråga som du, Anders, kan kanske förklara för mig? Varför beväpnar USA IS i Syrien medan de slåss mot dem i Irak? Och vice versa – Varför slåss IS mot USA allierade Shia Irakier medan IS är allierade med USA i Syrien? Slåss alla mot alla allt beroende i vilket land de slåss i?

  • USA:s politik i Västasien har gynnat framväxten av IS menar även Obama. Själva beväpningen och stödet har troligen främst gått via allierade och mellanhänder.

   * I en artikel 24/3 2013 skriver New York ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flygtrafik, intervjuer med tjänstemän i flera länder och uppgifter från rebelledare.”
   * DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak”.Obama hök untitled
   * I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade.”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.
   * I en intervju våren 2015 uppger pensionerade generallöjtnant Michael Flynn, en tid Donald Trumps säkerhetspolitiske rådgivare, att USA:s administration medvetet “släppt fram” Al Qaeda och ISIS i Syrien och Irak. Michael Flynn är före detta chef för amerikanska Defense Intelligence Agency (DIA). Han bekräftar äktheten av en rapport från DIA från augusti 2012 som visar att USA:s ledning redan då visste att den syriska oppositionen tagit en sekteristisk riktning. Obama, Biden, USA-general: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
   * Business Insider skrev hösten 2015 ”Since 2013, the CIA has been training and equipping various moderate rebel elements in the Syrian civil war in an effort to undermine the regime of Syrian President Bashar al-Assad and force him to the negotiating table. Among the range of munitions and supplies that the CIA has funneled to the various brigades of the Free Syrian Army and other moderate groups through Saudi Arabia, Jordan, and Turkey are TOW anti-tank missiles.”Business Insider
   * Förra utrikesministern Hillary Clinton kände till stödet till ISIS Clintons e-mail och Patrick Cockburn i CounterpunchI ett e-mail i augusti 2014 skrev Hillary Clinton ”“While this military/para-military operation is moving forward, we need to use our diplomatic and more traditional intelligence assets to bring pressure on the governments of Qatar and Saudi Arabia, which are providing clandestine financial and logistic support to ISIL [Isis] and other radical Sunni groups in the region” .
   isis-toyota-trucks
   * Medlemmen i USA:s kongress Tulsi Gabbard (Demokraterna)har protesterat mot USA:s stöd till terroristorganisationer. https://youtu.be/_qdf2WH4g9k

   * I december 2016 beslöt USA att satsa ytterligare 300 miljoner dollar på att beväpna terroristorganisationer.
   Syrienexperter hävdar sedan länge att rebellerna domineras av terrorister, att ”Fria Syriska Armén”, som sedan länge har försvagats samarbetar med terroristorganisationer.
   al-nusraal-Nusra
   * USA föredrar ISIS framför Syriens folkvalde president enligt förre utrikesministern John Kerry. Ljudupptagning visar att USA föredrog ISIS framför Syriens folkvalde president

   Jag tror att inställningen till ISIS varierat över tid och kan vara olika hos olika grupper i USA:s härskande klass. Förr fanns rapport i t.ex. Newsweek att USA delat ut flygplan över IS-grupper före anfall, och att de flesta planen återvände utan att släppa bomber. Hur det är i praktiken i Syrien nu vet jag inte. Sannolikt vill Trump prioritera kampen mot ISIS mer än Obama – men han bombar dock Syriska plan som verkligen bekämpar ISIS. Det finns skäl att mena att USA:s ”kamp” mot ISIS är motsägelsefull i Syrien.

   I början av året, 23/1, la kongressledamoten Tulsi Gabbard fram ett förslag att USA inte skulle stöda eller beväpna terrorister. Det har stöd av 13 av 535 ledamöter
   The text of the bill is simple. It merely states that it prohibits the use of federal agency funds to provide covered assistance to:
   (1) Al Qaeda, Jabhat Fateh al-Sham, the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), or any individual or group that is affiliated with, associated with, cooperating with, or adherents to such groups; or
   (2) the government of any country that the Office of the Director of National Intelligence (ODNI) determines has, within the most recent 12 months, provided covered assistance to such a group or individual. (http://www.globalresearch.ca/us-government-proves-love-for-isis-as-bill-to-stop-arming-terrorists-gets-only-13-supporters/5595796)

 4. Om bara Kurderna har samma oljeintresse som USA kan de få vad de vill utom sin frihet… Den som bedriver någon sk ”frihetskamp” tillsammans med USA kommer alltid bli lurad på konfekten. Jämfört med Irak, Turkiet har väl Syrien för Kurder varit en fristad..

  Den som bedriver frihetskamp likt PKK för självständighet & sitt folk blir snart terrorstämplad..