Från Timisoara till Khan Shaykhun. Iscensatta ”massakrer” som rutin inför regimförändring

Här har publicerats många artiklar om gasattacker i Syrien. I den senaste artikeln 8/9 granskade jag och underkände FN-rapporten om gasolyckan i Khan Sheikhoun 4/4. FN-rapporten om gasattacken i Syrien i april håller inte

Artikeln nedan behandlar också denna gasattack men utifrån andra perspektiv. Den är skriven av professor emeritus Marcello Ferrada de Noli, ordförande i SWEDHR (Swedish Doctors for Human Rights) och chefredaktör för the Indicter. The Indicter From Timisoara to Khan Shaykhun. Part I: The Staged-Massacre Routine for Regime Change (Från Timisoara till Khan Shaykhun. Del I: Den rutinerade massakern-rutinen för regimändring)

OBSERVERA: Jag publicerar bara första delen av artikeln här av utrymmesskäl. Läs resten i Indicter eller Globalresearch Globalresearch

Swedish_Doctors_for_Human_Rights
Ett av de perspektiv som inledningsvis diskuteras i denna långa artikel i Indicter, den första av tre, avser uppgifter som indikerar att FN-rapporten beaktar att uppgiften i en tidigare artikel av professor de Noli om en gasattack i mars 2015 är riktiga. White Helmets Movie: Updated Evidence From Swedish Doctors Confirm Fake ‘Lifesaving’ and Malpractices on Children.

Just denna och en tidigare artikel om gasattacken i Syrien i mars 2015 föranledde Dagens Nyheter att på första sidan samt på 2 sidor inne i tidningen sprida falsk information.

Gasattacker förnekas med hjälp från svensk läkargruppom rapporteringen av denna attack 22/4, och om SWEDHR.

I en snabb (första artikel) samma morgon skrev jag ”Dagens Nyheter och andra massmedia riktar idag kritik mot organisation SWEDHR (Swedish Doctors for Human Rights), där jag är vice ordförande. I artiklarna nämns främst ordföranden, professor emeritus Marcello Ferrada de Noli som också intervjuas. Jag omnämns själv på ett ställe i DN och Expressen ”Bakom gruppen står bland andra den folkhälsoprofessorn emeritus Marcello Ferrada de Noli, läkare på en vårdcentral i Skåne, och den tidigare KI-professorn Anders Romelsjö som även driver debatt på en vänsterpolitisk blogg.” Vanställd kritik i DN, Expressen och Aftonbladet av fredsorgansationen SWEDHR om Syrien. Länken till DN och till Aftonbladet, Expressen, Göteborgsposten och Västerbottenskuriren som skrev om detta finns i artikeln från 22/4. Detta uppmärksammades även av Läkartidningen där vi fick komma till tals. Debatt i Läkartidningen om SWEDHR, gasattacken i Syrien mm
Syrien Indicter 170409 VIII. SWEDHR-collage-on-CNN-White-Helmets-Shahada-flag-logos-in-Sarmin-videos

Däremot vägrade oss att publicera information som korrigerade den gravt vilseledande informationen i DN:s artikel 22/4, stick i stäv med DN:s egna publiceringsregler.

Debatt i Läkartidningen om krig och etik

Efter denna kanske litet väl detaljerade inledning av mig över till det inledande avsnitt av professor Marcello Ferrada de Nolis artikel.

Artikeln. Översatt av mig, något förkortad.
Denna undersökning syftar till att undersöka uppgifter om återkommande massakrer och liknande ”falsk flagg”-operationer som tillämpas av makter i Väst för att motivera militära och/eller politiska insatser för regimbyte. Serien består av: I) De rutinerade massaker-rutinerna för regimändring; II) De västerländska mediernas och NGO:s roll i kampen mot Syrien III) Epidemiologisk grundad ifrågasättande av ”FN-undersökningskommissionen om Syriens rapport” om Khan Shaykhun-incidenten.

Denna första del ger en kort sammanfattning av sådana ”falska flaggoperationer” under de senaste decennierna i ett antal länder, och när det gäller Syrien fokuserar den här första delen på påståenden gjorda av ”Third report of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons ­­­/ United Nations Joint Investigative Mechanism””, som överlämnades till säkerhetsrådet den 24 augusti 2016.

Avsnitt II i serien bedömer den psykosociala rollen som västerländska medier och organisationer som ”Human Rights Watch”, vid utförandet och spridningen av denna bedrägliga krigspropaganda. ”Vita hjälmarna” (White Helmets) – propagandaorganisation för jihadistkamporganisationer omnäms också. En huvudorsak är att ”Vita hjälmarna” har blivit en huvudkälla i media för påståenden om ”massakrer”. Dessa påståenden har angivits som orsak till militära insatser mot den syriska regeringen. Man kan delvis sammanfatta en sådan roll med detta uttalande i senaste ”Handbook for U.S. Army formations”, “Russian New Generation Warfare Handbook””: [1]

“The new objective is not victory in a conflict, but regime change…Not all regime changes have to be resolved with a military option, but when a military lever is activated, it is done by, with, and through segments of the local population. The involvement of locals gives validity to military action on the world stage.”

”Det nya målet är inte seger i en konflikt, men regim-förändring … Inte alla regimförändringar måste lösas med militärt alternativ, men när en militär hävstång aktiveras genomförs den med och genom segment av lokalbefolkningen. Lokalbefolkningens medverkan ger giltighet/legitimitet till militär handling i världssamfundet. ”

Slutsektionen, N ° III i denna artikelserie, fokuserar på en nyligen utfärdad rapport om den påstådda ”sarinattacken” i Khan Shaykhun i april 2017, som publicerats av “UN Independent Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic” (COI). [2] Det är intressant att – medan den nya COI-rapporten uttömmande listar påståenden om kemiska attacker som ägt rum i Syrien sedan konflikten började – och där COI fann ”rimliga skäl att tro” att det var den syriska regeringen som hade begått dessa attacker – nämns inte den påstådda ”kemiska attacken” i Sarmine, Idlib, den 16 mars 2015. De anklagelser, som ursprungligen framlades av Human Rights Watch (HRW) och som kommer från de ”Vita hjälmarna”, var i fokus för de analyser som utfördes av SWEDHR i mars-april 2017. [3] [4].
Kort kommentar, Anders: Med stöd av uppgifter från främst exprter och medarbetare i USA:s säkerhetstjänst bedömer jag FN-rapporten som otillförlitlig. FN-rapporten om gasattacken i Syrien i april håller inte

Vår undersökning visade på osakligheten i de pseudo-bevis som presenterades i en HRW-rapport [5] samt allvarliga pseudo-medicinska falska fabrikationer/påhitt i de ”livräddningsvideoer” visades av de ”Vita hjälmarna” som ”bevis”.

[Se detaljer om de iscensatta massakerna ytterligare, i avsnitt Syrien].
Syrien Indicter 171026 Bild 1

Det faktum att FN-rapporten utelämnade ovannämnda ”Sarmine-episod” från listan över påstådda kemiska attacker i Syrien i sin rapport
a) indikerar riktigheten i SWEDHR:s analys och våra faktabaserade slutsatser om ”Vita hjälmarna”

;
b) bekräftar återigen att omnämnandet av våra utredningar vid FN:s säkerhetsråds möte i april 2017 av den syriska ambassadören [6] samt citaten från utrikesministeriets talesman Maria Zakharova av SWEDHR:s oberoende analyser [7] 8], inklusive hennes hänvisning till uppgifterna i The Indicter Magazine [9], var relevanta och legitima. Jag tackar dessa diplomater för att de uppmärksammat det arbete som utförs av vår oberoende organisation SWEDHR.
c) Utelämnandet av uppgifterna om ”Sarmine-attacken” i COI-rapporten ogiltigförklarar de orättfärdiga attackerna mot SWEDHR och dess företrädare av några pro-NATO-medier i Europa – som svenska DN [10] eller franska Le Figaro. [11] Se även mitt uttalande publicerat av Läkartidningen, ”SWEDHR är helt oberoende”. [12]

Jag uppmärksammar ovanstående fakta för att uppmuntra ytterligare analys från det internationella forskarsamhället om varje kritiskt påstående av detta slag mot det syriska folket, dess sekulära regering, dess väpnade styrkor och dess vänner och allierade som bekämpar för seger mot religiös fanatism.

Obevisade påståenden eller attacker av hominem, visar på en desperat strategi som syftar till att finna offentligt stöd för en fortsättning av angreppet på Syrien. I slutändan handlar det för Västmakter och legosoldater om att driva en politisk kampanj inför ett militär nederlag. Och fler segrar är att vänta i kampen för mänskliga rättigheter.
Wikipedia: ”Ad hominem-argument eller argumentum ad hominem (latin ”argument mot personen”), innebär att en debattör fokuserar på den person han eller hon debatterar med, bland annat meningsmotståndarens karaktär, förmåga eller avsikter i stället för själva sakfrågan.”

Referenser.


[1] Asimetric Warfare Group, “Russian New Generation Warfare Handbook”, https://info.publicintelligence.net/AWG-RussianNewWarfareHandbook.pdf

[2] “Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic (Advance Edited Version)” http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria

[3] M. Ferrada de Noli, “White Helmets Video: Swedish Doctors for Human Rights Denounce Medical Malpractice and ‘Misuse’ of Children for Propaganda Aims”. The Indicter Magazine, 6 March 2017. http://theindicter.com/white-helmets-video-swedish-doctors-for-human-rights-denounce-medical-malpractice-and-misuse-of-children-for-propaganda-aims/

[4] M. Ferrada de Noli, “White Helmets Movie: Updated Evidence From Swedish Doctors Confirm Fake ‘Lifesaving’ and Malpractices on Children”. The Indicter Magazine, 17 March 2017. http://theindicter.com/white-helmets-movie-updated-evidence-from-swedish-doctors-confirm-fake-lifesaving-and-malpractices-on-children/

[5] Human Rights Watch. “Syria: Chemicals Used in Idlib Attacks”. HRW, 13 April 2015. https://www.hrw.org/news/2015/04/13/syria-chemicals-used-idlib-attacks

[6] “Report by Swedish Doctors for Human Rights referred in UN Security Council. White Helmets, Syria”. The Indicter Channel. Published in YouTube, 13 April 2017. https://www.youtube.com/watch?v=D6RqQlFXo2A

[7] “Briefing by Foreign Ministry Spokesperson Maria Zakharova, Moscow, April 27, 2017”. http://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/-/asset_publisher/D2wHaWMCU6Od/content/id/2739385

[8] “Russian diplomat accuses White Helmets of supporting terrorism”. TASS, 27 April, 2017. http://tass.com/politics/943615

[9] http://atcontact.de/watch/WAxg9_T-W7Y

[10] M Ferrada de noli, “The Fake News attack by Dagens Nyheter on Swedish Professors and Doctors for Human Rights”. The Indicter Magazine, 22 April 2017. http://theindicter.com/the-fake-news-attack-by-dagens-nyheter-on-swedish-doctors-for-human-rights/

[11] M Ferrada de Noli, “Libellous attack by mainstream journalists angered by SWEDHR denounce of unethical war propaganda”. The Indicter Magazine, 15 April 2017. http://theindicter.com/libellous-attack-by-mainstream-journalists-angered-by-swedhr-denounce-of-unethical-anti-syria-propaganda/

[12] M Ferrada de Noli, “SWEDHR Is An Independent Organization. Article in the Journal of the Swedish Medical Association”. SWEDHR Research & Reports, 9 June 2017. http://reports.swedhr.org/swedhr-is-an-independent-organization-article-in-the-journal-of-the-swedish-medical-association/

Läs vidare i några artiklar om gasattacker i Syrien, och om annat.
FN-rapporten om gasattacken i Syrien i april håller inte
Tidigare och kommande (?) gasattacker (av terrorister) i Syrien
Svensk expert slår hål på Frankrikes rapport om gasolyckan
Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?
Medietystnad när Trumps bevis för gasattacken i Syrien sågas
Rebellerna utförde gasattacken i Ghouta – indikation från FN:s inspektörer
Chefen för Israels säkerhetstjänst bekräftar Israels stöd till ISIS och al-Nusra
Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien
Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA
Vem orsakade gasattacken i Syrien?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
Debatt i Läkartidningen om krig och etik 19/5
DN:s ”fake news”-attack på Swedish Doctors for Human Rights” (The Indicter) 1/5 2017
Debatt i Läkartidningen om SWEDHR, gasattacken i Syrien mm 28/4 2017
Vanställd kritik i DN, Expressen och Aftonbladet av fredsorgansationen SWEDHR om Syrien. 22/4 2017
Stora brister i SvT:s rapportering om Syrien
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
Nya provokationer planeras av terrorister i Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s anfall och går till angrepp i Syrien
Intervju med Syriens president al-Assad
Nytt brott mot FN-stadgan. USA attackerar Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s attack och går till angrepp i Syrien
USA trappar upp det brutala angreppskriget mot Syrien
Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager
Stackars Syrien. False flag förleder,förvanskar fakta
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
USA:s färska och äldre stöd till terrorister
Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
USA:s plan för styckning av Syrien
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
USA hjälper ISIS att inta stora staden Deir Ezzor i Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm

Ledamot i USA:s kongress har lagförslag för att hindra fortsatt stöd till terroristerna
Fekad propagandafilm om White Helmets vinner Oscar
White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda
Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”
New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida
Människor i Aleppo firar julen och segern över USA-stödd terrorism
USA: Bra kongressrapport om Syrien
USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten i Syrien
Vapenvila och fortsatt kamp mot terroristerna i Syrien som fått nya vapen av USA
USA gav ISIS 45 minuters förvarning inför bombning
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra
Bana är ingen Anne Frank – används i hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig pojke
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , krig

  3 comments for “Från Timisoara till Khan Shaykhun. Iscensatta ”massakrer” som rutin inför regimförändring

 1. Kruxet
  28 oktober, 2017 at 06:52

  Israel och dess gäng av 52 ”rabbi” har drivit på alla USA invasioner och krig av länder i MÖ (Irak, Syrien) men även Libyen och Afghanistan. Israel och dess gäng av 52 ”rabbi” driver även på att USAs invaderar Iran, med falska förväntningar om att Iran (ett land som skrivit på icke-spidninsgavtalet) kommer att ”förinta” kärnvapen makten Israel med upptill 400 kärnvapenstridsspetsar (i jämförelse är Nord Koreas arsenal en petitess) som dessutom vägrar att skriva på icke-spridninsg avtalet.

  https://www.globalresearch.ca/israels-prime-minister-netanyahu-is-leading-us-president-trump-to-war-with-iran/5615249

  Det största hotet mot fred i vår samtid är den sammanslutning av marktjuvar som kallas israel och dess lobby AIPAC (USA). Även liknande lobby finns i United Kingdom (Friends of Israel), Frankrike CRIF – (Le Conseil Representatif des Institutions Juives de France), Tyskland (https://www.scribd.com/document/236970539/The-Israel-Lobby-in-Germany) och EU (https://www.middleeastmonitor.com/20160513-new-report-breaks-down-the-israel-lobby-in-the-european-union/).

  Vill ha fred i världen så måste vi se till att vara med i en Global Intifada mot alla dessa lobby. BDS (Boycott Divest and Sanction) rörelsen visar vägen. Glädjande nog är det många som ansluter sig till denna rörelse och att den skrämmer marktjuvarna syns i i det faktum att AIPAC är aktivt i att lagstifta mot bojkotta av israel i USA.
  https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/trump-taps-head-anti-palestinian-group-top-civil-rights-enforcer

 2. Regime change för att gagna marktjuvar
  29 oktober, 2017 at 08:47

  Saker och tag hänger ihop och bilden klarnar om har insikt om varför det som händer händer, var och när. Dessutom få man svar på en hel del som ter sig som gåtfullt. En sådan viktig aspekt som hjälper alltfler att förstå hur allting hänger ihop (särskilt när det gäller det som händer i MÖ), är ansamling marktjuvars geopolitiska agendor. Sådana analyser tränger igenom de dimridåer som medvetet skapas för att förvirra en hel värld. Med hjälp av dessa är det möjligt att gå till botten med saker och ting. Sådana perspektiv befriar även från de ofta i utlandet färdigskrivna texter för att sedan skriva under sitt namn, som exempelvis ansedda svenska ledarkladd är van vid.

  https://www.globalresearch.ca/syria-the-staged-massacre-routine-and-false-flag-operations-for-regime-change/5615437

Comments are closed.