Osaklig FN-rapport om gasolyckan i Syrien i april?


Jag har tidigare publicerat många artiklar om gasincidenter i Syrien. Den senaste 8/9 var denna FN-rapporten om gasattacken i Syrien i april håller inte
En ny artikel i frågan förbereds nu.

FN-rapporten står i fokus även i denna artikel, som inleds med Rysslands synpunkter och fortsätter med andra synpunkter.

Ryssland krävde förra veckan att FN drar tillbaka en rapport som beskyller en syriska regeringen för en saringasattack och föreslår att en undersökning utförs av användning av det dödliga nervmedlet sarin enligt ett utkast till resolution som erhållits av AFP. här
Texten som cirkulerades inom säkerhetsrådet krävde också en sexmånaders förlängning av den FN-ledda panelen med uppgift att identifiera vem som låg bakom kemiska attacker under Syriens sexåriga krig.
Syrien gasattack 170427 FrankrikeOffer för gasattack? Bilder från terroristassocierade White Helmets
Ryssland har kritiskt kritiserat fynden från panelen kallad Joint Investigative Mechanism (JIM), som sa att den syriska flygvapnet släppte saringas i den oppositionella byn Khan Sheikhun för nästan sju månader sedan.

Mer än 80 personer dog i attacken den 4 april, vilket medförde global upprördhet och fick USA att skjuta kryssningsmissiler på en syrisk flygbas.

– Sarah Huckabee Sanders, Vita husets press sekreterare uppger ”Ryssland har ifrågasatt panelens arbete eftersom experterna inte gick till Khan Sheikhun, och att JIM arbetade med prover som Moskva menar kan ha manipulerats av västerländskaunderrättelsetjänst.

Ryssland menar att JIM ska avvakta tills ”en fullskalig och högkvalitativ undersökning sker på platsen”.
Det verkar osannolikt att Förenta staterna, Frankrike och Storbritannien skulle gå med på att dra tillbaka en rapport från en panel som de har lovordat som professionell, opartisk och oberoende.

Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov sa till USA:s utrikesminister Rex Tillerson i telefon att det var oacceptabelt att politisera arbetet med kemiska vapeninspektörer i Syrien.
JIMs mandat löper ut den 16 november, och dess öde har orsakat en stor schism mellan Ryssland och USA, med stöd av Frankrike och Storbritannien. USA och Ryssland kom överens om att inrätta JIM år 2015.

Utkastet till resolution föreslår att JIM skickar ett lag till Khan Sheikhun för att ”genomföra fullskalig utredning med hela spektret av relevanta metoder”. Ett annat lagföreslås att återvända till Shayrats flygbase för att samla in prov för att fastställa huruvida sarin lagrades på militäranläggningen.
Ryssland hävdar att sarin sannolikt släpptes från en enhet på marken, inte vid et syriskt flygangrepp.
En rysk talesperson betecknar rapporten som ”ytlig, oprofessionell och amatörisk”.
”Undersökningen skedde på avstånd, det är i sig en skandal”, säger Mikhail Ulyanov, chef för utrikesdepartementets säkerhets- och avväpningsavdelning.
För att fastställa sina undersökningar använde sig panelen av uppgifter från vittnen, videofilmer, fotografier, satellitbilder samt analys av prover från Khan Sheikhun, varav några erhölls från Turkiet.
Rapporten från FN-organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) har uppmaningat till FN-sanktioner mot Syrien för Khan Sheikhun-attacken.
Ryssland lämnade veto i slutet mot en USA-resolution som skulle ha förlängt JIM:s mandat i ett år. o
Enligt tidigare rapporter från JIM var syriska regeringsstyrkorna ansvariga för klorgasattacker i tre byar 2014 och 2015 och IS för användning av senapsgas 2015. (Slut på referatet).
FN generalförsamling 000_was6550800_siFN
Genast efter gasincidenten i Khan Sheikhoun 4 april kom först rapporter om att Syriens regering var ansvarigt för detta och snabbt kom tunga invändningar av experter i bl.a. USA.

Ryssland avvisar alla tre punkterna som FN-rapporten baseras på ”The report blamed Damascus for the Idlib chemical attack based on three claims that 1) a bomb with sarin has been dropped by the Syrian military aviation on Khan Sheikhoun; 2) photo and video from the site; 3) analysis of sarin.” Sputniknews 2/11

Nedan följer andra några viktiga uppgifter, som har presenterats i blogginlägg tidigare.

Dr. Theodore Postol som är professor i vetenskap, teknik och nationell säkerhet politik på ansedda MIT (Massachusetts Institute of Technlogy) menade ””Jag har granskat Vita Husets snabba rapport noggrant, och jag tror att det kan visas, utan tvekan, att dokumentet inte ger någon som helst bevis att den amerikanska regeringen har konkret kunskap om att regeringen i Syrien var källan till den kemiska angrepp i Khan Shaykhun, Syrien ungefär 6-7 på morgonen den 4 april.” Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
2017.
: De enda odiskutabla faktumet i rapporten är att en kemisk attack med nervgas inträffade i Khan Shaykhun, Syrien på morgonen. Han återkom med följande bedömning
En sammanfattning av fakta från grundläggande fysik, video bevis och absolut solida analytiska metoder visar att sarin-spridningsplatsen som påstås som källa till sarinangreppet i Khan Sheikhoun den 4 april 2017 inte var platsen för en attack med nervgas.
Det visar också bortom allt tvivel att den enda massomfattande olyckan som kan ha orsakats av denna attack inte på något sätt är relaterad till de platser som visas i videoer efter en förgiftningshändelse av något slag i Khan Sheikhoun.
Detta innebär att Vita husets bedömning den 11 april att den syriska regeringen var ansvarig för attacken inte är korrekt. Denna oerhört felaktiga rapport har inte ha följt de enklaste och beprövade undersökningsmetoderna.
Då USA motiverade attacken på ett syriskt flygfält den 7 april, fyra dagar innan den bristfälliga rapporten från den nationella säkerhetstjänsten släpptes till kongressen och allmänheten är slutsatsen att USA vidtog militära handlingar utan att det fanns underrättelseinformation som stöd för detta.

Ingen kompetent professionell inom underrättelsetjänst skulle ha gjort så många falska påståenden i en rapport, vilka är helt oförenliga med bevisen. Även om det är omöjligt att veta från en teknisk bedömning för att fastställa orsakerna till en sådan amatörmässig rapport, kan det inte uteslutas att WHR sattes ihop för att dölja kritisk information för kongressen och allmänheten.

Han menar liksom andra att saringasen släpptes från rebellernas gasförråd på marken antingen medvetet eller för att gasförråd bombades av det syriska flyget.

Man kan tillägga att Syriens gasförråd förstördes snabbt efter 2013, vilket bekräftats av FN-organet OPCW.
Qui bono? Varför skulle Syriens regering i en långvarig period av betydande militära framgångar och starkt stöd i befolkningen använda gas? Å andra sidan hade terroristerna i al-Nusra och deras anhängare White Helmets allt att vinna på en gasattack som kunde skyllas på Syriens regering av etablerat partiska media.

Vidare detta tunga inlägg ”Mer än två dussin före detta tjänstemän i USA:s säkerhetstjänster uppmanar president Trump att ompröva sina beskyllningar av den syriska regeringen för de ”kemiska dödsfallen” i Idlib och att dra tillbaka sin farliga upptrappning av spänningarna med Ryssland.” Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA

Ämnet har även av Robert Parry på Consortium News. Consortium NewsRobert Parry kom med många avslöjanden i Iran-Contras-affären för Associated Press och Newsweek på 1980-talet.

Inledningen på Robert Parrys artikel.
En ny motsättning har uppstått i Västs grupptänkande, som beskyller Syrien för en attack med kemiska vapen 4 april, där en grupp utländska utredare betvivlar på att syriska plan var inblandade. Vanliga media i USA behandlar en ny FN-rapport om den kemiska vapenhändelsen i Khan Sheikhoun 4 april som bevis på den syriska regeringens skuld, men det ignorerar en stor motsättning mellan två grupper av utländska forskare som underminerar denna bedömning.

Krigsfartyget USS Porter slog till mot en syrisk flygbas den 7 april.
Även om båda FN-grupperna vill skylla på den syriska regeringen, rapporterade frontlinjeutredarna från OPCW att spanare av avgående syriska militärflygplan från Shayrats flygbas inte skickade ut varning om flygningar förrän sent denna morgon – medan saringas släpptes ut vid gryningen.

Om OPCWs uppgifter är korrekta så förstörs Trump-administrationens motivering för att lansera ett angrepp med 59 Tomahawk-missiler mot flygfältet 6 april.

Men FN-kommissionens rapport ignorerar OPCW:s upptäckt att inga stridsflygplan startade vid gryningen. Rapporten litar istället på vittnen inom terroristkontrollerade Khan Sheikhoun som hävdar att de har hört en varning cirka 20 minuter innan ett plan ska ha anlänt omkring 6:45 a.m.
Syrien -kryssningsmissiler 170407Kryssningsmissiler från USS Porter
Faktum är att rapporten nästan uteslutande bygger på ”ögonvittnen” i staden, som kontrollerades av Al Qaidas Nusrafront och allierade jihadistgrupper.
Betänkandet ger också ingen uppmärksamhet åt möjligheten att den påstådda sarinincidenten var ett arrangemang av al Qaida för att påverka Trump-administrationens tillkännagivande just dagar tidigare att det inte längre var USA:s politik att söka ”regimskifte” i Syrien.

Khan Sheikhoun-incidenten fick president Trump till missilangreppet. Det riskerade också att döda ryssar stationerade vid basen.

Stefan Lindgren skriver bl.a. detta i Nyhetsbanken: Nyhetsbanken

* En tremannapanel som utsågs av FN:s råd för mänskliga rättigheter offentliggöra en rapport på 31 sidor som påstås bygga på 339 intervjuer ”i regionen och i Genève”, analys av satellitfoton mm. Hur intervjupersonerna valts ut redovisas inte. Kommissionen har inte utfört några undersökningar på plats. Rapporten är en sammanfattning som skulle ha kunnat göras uteslutande på grundval av uppgifter i media.

* ”Bildmaterialet man hänvisar ger inget nytt, suddiga satellitfoton med ”förmodade” bombkratrar. Man hänvisar till ”37 vittnen” trots att alla som följt rapporteringen vet att vittnesmålen från Khan Shaykhun var starkt divergerande.
I den sista punkten om denna händelse skriver kommissionen inte längre att den vet utan bara har ”rimliga skäl att tro” att den syriska regeringen låg bakom.
I nyhetsrapporteringen om kommissionens rapport har media tillskrivit rapporten saker som inte står där.

* Ingen av FN-utredningens panel tre personer är expert på kemiska stridsmedel: Mr. Paulo Sérgio Pinheiro (Brasilien), Ms. Karen Koning AbuZayd (USA) och Ms. Carla Del Ponte (Schweiz). (Slut på utdraget).

Vad skulle en regering som samarbetar förtroendefullt med OPCW ha att vinna på att använda giftgas mot sina motståndare? Det strider mot sunda förnuftet, Däremot har den s k oppositionen ett uppenbart intresse av att hålla västs hat mot Syrien och dess lagliga regering vid liv.

Jag frågar: Varför motsätter sig USA de mer ingående undersökningar som krävs i en acceptabel utredning?

Hela Robert Parrys ganska långa artikel kan läsas här. Consortium News

Läs vidare i några artiklar om gasattacker i Syrien, och om annat.
FN-rapporten om gasattacken i Syrien i april håller inte
Tidigare och kommande (?) gasattacker (av terrorister) i Syrien
Svensk expert slår hål på Frankrikes rapport om gasolyckan
Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA
Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?
Medietystnad när Trumps bevis för gasattacken i Syrien sågas
Rebellerna utförde gasattacken i Ghouta – indikation från FN:s inspektörer
Vanställd information om fredsorganisationen SWEDHR där jag är med
Chefen för Israels säkerhetstjänst bekräftar Israels stöd till ISIS och al-Nusra
Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien
Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA
Vem orsakade gasattacken i Syrien?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
Stora brister i SvT:s rapportering om Syrien
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
Nya provokationer planeras av terrorister i Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s anfall och går till angrepp i Syrien
Intervju med Syriens president al-Assad
Nytt brott mot FN-stadgan. USA attackerar Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s attack och går till angrepp i Syrien
USA trappar upp det brutala angreppskriget mot Syrien
Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager
Stackars Syrien. False flag förleder,förvanskar fakta
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
USA:s färska och äldre stöd till terrorister
Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
USA:s plan för styckning av Syrien
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
USA hjälper ISIS att inta stora staden Deir Ezzor i Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm

Ledamot i USA:s kongress har lagförslag för att hindra fortsatt stöd till terroristerna
Fekad propagandafilm om White Helmets vinner Oscar
White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda
Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”
New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida
Människor i Aleppo firar julen och segern över USA-stödd terrorism
USA: Bra kongressrapport om Syrien
USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten i Syrien
Vapenvila och fortsatt kamp mot terroristerna i Syrien som fått nya vapen av USA
USA gav ISIS 45 minuters förvarning inför bombning
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra
Bana är ingen Anne Frank – används i hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig pojke
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , krig


3 svar till “Osaklig FN-rapport om gasolyckan i Syrien i april?”

 1. Vill påminna om att Nyhetsbanken skrev 21/4
  ”Väst stoppar gasundersökning i Syrien

  Rysslands förslag att experter från organisationen för förbud mot kemiska vapen [OPCW] ska besöka platserna för den misstänkta kemiska attacken i Syrien har stoppats av västmakterna, utan några förklaringar.

  OPCWs verkställande råd har istället beslutat att utreda två begränsade frågor med hjälp av prover som redan samlats in, oklart av vem och hur.

  Samtidigt hävdar Storbritannien och Frankrike att deras experter har tagit emot prover från platsen för händelsen.

  ”London, Paris och OPCW har inte gett några svar på våra frågor om var dessa prover har tagits, av vem eller när de levererades,” sa Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov vid en presskonferens med Kinas utrikesminister Wang Yi i Astana, Kazakstan. Nyhetsbanken

 2. Västmakterna ser att Syrien glider dem ur händerna och att deras legoknektar besegrats. Dimridåer läggs ut för att dölja realiteterna. Jag har tappat länken, det var antingen Scott Ritter själv eller en av hans kollegor som sade att de i Irak på 90-talet utvecklade ett protokoll för hur prover från kemiska vapenrester bör tas och analyseras. Ritter sade att FN i detta fall i Syrien frångått alla de priciper som protokollet föreskriver. Scott Ritter var chef för vapeninspektörerna i Irak och utkom med en liten bok i god tid före kriget där han fastslog att Irak saknade massförstörelsevapen.
  En rad falska videofilmer har cirkulerat om det påstådda angreppet. En expert behöver bara en sekund för att upptäcka inkonsekvenserna, t.ex. hur man bör vara utrustad för att hjälpa sarinskadade.

  För övrigt anser jag inte att Kartago bör förstöras, men däremot att försvarsminister Hultqvist är en stor fara för Sverige. Läs TheSakers senaste artikel på unz.com. Rubriken kunde lyda: Do not mess with Russia ! Observera att pseudonymen The Saker är amerikansk medborgare med examen från militärhögskola. Han beskriver i sin artikel hur Ryssland utvecklat konventionell försvars- och attackförmåga på ett sätt som borde få USA att sansa sig i sin konfrontationspolitik. Om inte ens USA längre kan skydda sitt eget territorium, hur tror ni det ser ut för små länder nära ryska gränsen vilka gläfsande byrackor utlämnar till brohuvuden för NATO:s provokationer? Eller som TheSaker konkluderar: Ryssland hotar ingen, men passa er jävligt noga om ni tror att ni är smartare än Hitler och Napoleon.