USA använder kemiska vapen – och utarmat uran – i Syrien och Irak.


Detta är ett ämne som intresserat mig. Efter ett möte mellan forskare från Sverige och Irak vid Luleå Tekniska högskola (med närvaro av Stockholmsambassadören ambassadören och miljöministern från Irak) i november 2011 skrev jag och två andra professorer artiklar om detta som publicerades i Ab och GP. Vid mötet framkom stöd för att USA använt vapen med utarmat uran, vilket USA då förnekade. (Jag frapperades av att ambassadspersonal var ungefär lika kritiska mot USA:s närvaro som jag).

Nu återpubliceras denna artikel.

President Obama och Trump har starkt reagerat mot användning av kemiska vapen i Syrien. Senast anföll USA Syrien 7/4 pga. påståenden att den syriska regeringen använt kemiska vapen. Det fanns inga belägg för det då, och det finns inga idag – fast Västmedia direkt trumpetade ut den syriska regeringens skuld. Den syriska regeringen skulle inte ha något att vinna på sådant, medan rebeller och terrorister skulle kunna vinna på det – särskilt med tanke på Västs vanliga reaktion: Direkt skuldbeläggning utan bevis. Det skulle inte godkännas i den simplaste uppsats på det simplaste universitetet.
Men man tycks kasta sten i glashus…

* Nu rapporterar Erik Ohlsson i DN, som sällan eller aldrig framför kritik mot USA:s krig i Syrien att ”På fredagen anklagades USA:s attackflyg för att ha använt bomber med vit fosfor i Raqqa, en kemikalie som brinner mycket intensivt, är omöjlig att släcka med vatten och anses mycket inhuman att använda i krig. Människor som exponeras för vit fosfor riskerar extremt grava och svårbehandlade brännskador.
Koalitionens talesperson överste Ryan Dillon har tidigare inte velat bekräfta att fosfor används men har sagt att ”bomber med rök” förekommit.”

DN: Larm om vit fosfor när USA-stödd milis gick in i Raqqa

* Flera rapporter bekräftar faktiskt att den USA-ledda koalitionen använt bomber med vit fosfor i tätt befolkade städer i Irak och Syrien. Tusentals civila finns i de områden där dessa bomber används enligt Washington Post. Washington Post

Syrien 170612 chemical-weapon-syria-newsgroopspeak

Användning av sådana vapen strider mot internationell humanitär rätt på grund av de typer av skador det kan orsaka. Medan vit fosfor inte direkt är förbjuden av Genèvekonventionen är det olagligt att använda det i tätbefolkade områden. Och här är skälet:

”När en bomb med vit fosfor exploderar, reagerar kemikalien med luften och skapar ett tjockt vitt moln. När det kommer i kontakt med kött (människa till exempel), kan tränga in och döda genom att brinna ända till benet. ”
Enligt Airways:
”Så många som 100.000 civila som finns i den IS kontrollerade staden Raqqa får motstridiga evakueringsinstruktioner enligt USA-koalitionen och lokala rapporter, när USA-stödda styrkor till slut angriper staden med stöd av flyg och artilleriattacker.

Kurd-dominerade syriska demokratiska styrkor (SDF) påbörjade sin långsamma omringning av Raqqa i november. Artilleri och flygbombningar har pågått sedan dess och dödade hundratals civila i den närmaste regionen enligt bildskärmar. Den slutliga operationen för att ta staden började officiellt först 6 juni. I ett pressmeddelande då betonade koalitionen att ”SDF har uppmanat civila att lämna Raqqa så att de inte blir instängda, eller använda som mänskliga sköldar eller blir mål för krypskyttar från ISIS.” Airways

Bombangrepp mot Raqqa

https://youtu.be/LRQ3LfCPJuc

Just nu är det oklart hur många civila dödsfall som uppkommit. Hittills har Pentagon bekräftat att USA har dödat minst 500 oskyldiga personer i år. Många tror att dödstalet är betydligt högre. U.K.-baserade Airways hävdar att 3 800 civila har dödats. Globalresearch

* Syriens nyhetsbyrå SANA rapporterade 9/6 att flygplan i den USA-ledda internationella koalitionen genomförde 25 flygningar under de senaste 24 timmarna mot bostadsområdena i Raqqa-staden, och använde de internationellt förbjudna vita fosforbomberna i några av razziorna, enligt aktivister på sociala medier. Sjutton människor dog och fler skadades. Några dagar dessförinnan dödades 14 civila.
Aktivister har publicerat bilder och videoklipp på sociala media, vilket visar detta. Syriska nyhetsbyrån SANA

* Sedan Trump blev president har bombangreppen som drabbar civila i Syrien och Irak ökat. Counterpunch
Den 25 maj erkände amerikanska försvarsdepartementet att 105 civila dödades al-Jadidah-kvarteret i Mosul, Irak i mars av en bomb från ett av USA:s flygplan. Den massiva GBU-38 500-pundsbomben pulveriserade två byggnader och dödade civila som hade sökt skydd där. Det fanns lite bevis på grunden att detta var en IS vapenförråd, enligt försvarsdepartementet.
* Några dagar senare, i Al-Mayadeen i Syrien, dödade en flygattack 106 civila, inklusive 42 barn.

Under sin valkampanj förra året sa Trump att han skulle ”bomba skiten” ur IS. Han har gett sina generaler ”total auktorisation” att agera, vilket medfört en ökning med 20 procent av bombningarna hittills i år. Nära 15 000 bomber har fällts under årets första fyra månader och civila dödsoffer har stigit dramatiskt.

Europeiska unionens utrikesminister, Federica Mogherini, brukar snabbt brukar kritisera kränkningar av de mänskliga rättigheterna, om de uppges ha begåtts av Syriens regering. Nu håller hon tyst. Detta beror delvis på att flera EU-länder har dödat civila i Syrien. Airwars uppger att minst 80 personer dödats i bombningar av Belgien, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien.

Intressant nog försöker USA lyfta fram de civila olyckshändelserna som orsakades av dess europeiska koalitionspartners bombningar. En amerikansk militär tjänsteman sa att han var frustrerad av att ”De (européerna) skyller på oss för allt, när de också är en del av vårt krigsarbete”, sa han. Counterpunch: Trumps världsordning

USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon.


USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak

USA och Storbritannien med stor sannolikhet använt vapen som innehåller utarmat uran i Irak, fast det länge förnekats. Den kraftiga ökningen av barnadödlighet, missbildningar och barncancer talar starkt för detta. Då och då har påståtts av USA använt dessa förbjudna vapen även i Syrien. Nu påstår till och med Samuel Oakford i Foreign Policy, som väsentligen företräder USA:s officiella utrikespolitik, att så är fallet. Foreign Policy: USA har använt utarmat uran. Detta har därefter bekräftats av Pentagon. Pentagon bekräftar

Jag har tidigare skrivit om uranvapen i artiklar och debattinlägg i Aftonbladet, Dagens Medicin, Folket i Bild-Kulturfront, Göteborgsposten, Irak-Solidaritet, Läkartidningen och Svenska Läkare mot kärnvapen, ibland tillsammans med kolleger, samt på denna blogg.

Vad är uranvapen?
Det handlar om projektiler som innehåller uran, som är mycket tyngre än bly och har större penetrationsförmåga genom pansar och bunkrar. I uranvapen, som helt domineras av uranisotopen U-238, kan finnas avfall från anrikning av U-235 i naturligt uran till kärnkraftsbränsle (utarmat uran, “depleted uranium”, DU), låganrikat uran och det särskilt farliga uranet som redan använts i kärnkraftverk, med små mängder mycket giftigt plutonium.

Vid nedslag brinner projektilerna med hög temperatur och bildar ett fint stoft av uranoxider, som lätt sprids med vinden. När stoftet inandas eller på annat sätt kommer in i kroppen kan partiklar fastna i lungorna och nå andra organ. En miljondels gram U-238 sönderfaller med tusentals alfa-partiklar per dygn, som skadar celler och arvsmassan, liksom små mängder giftiga och andra radioaktiva ämnen.

Hälsoeffekter
Uranvapen kan med stor sannolikhet orsaka cancer, missbildningar och ökad dödlighet. Man har funnit belägg för det i Basra och Falluja, Irak, där hårda strider pågick mellan trupper från USA och irakier 2004. Forskare fann att uranrester är en möjlig orsak. Tolkningen stöds av forskning på försöksdjur och cellkulturer. Enligt rapporter från Irak är uppemot 300 platser förorenade med uranrester. Ökad cancerfrekvens har också rapporterats efter krigen i f.d. Jugoslavien, bl.a. hos militärer från Italien.

Uppgifter tyder på att uranvapen kan ha använts i Afghanistan. Bör inte regeringen utreda om att svenska soldater i Afghanistan har exponerats för uranvapen och om Bofors tillverkar(t) dessa vapen?”
DU processbild
Mer än hälften av alla barn i Falluja föddes med en missbildning mellan 2007 och 2010. Innan belägringen var det 10 procent. Före millennieskiftet föddes färre än 2 procent av barnen med missbildning. I Basra i södra Irak, som attackerades av brittiska styrkor i 2003 fann forskarna att 17 gånger fler barn föddes med missbildning 2003 än ett decennium tidigare. Under de senaste sju åren har antalet missbildade födda barn ökat med mer än 60 procent.

Rapportens författare kopplar det ökande antalet barn som föds med missbildningar i de två städerna till ökad exponering för metaller som frigörs från bomber och kulor. Forskare fann att halterna av bly var fem gånger högre i håret av barn med missbildningar än i andra barn i Falluja medan kvicksilverhalterna var sex gånger högre. Barn med defekter i Basra hade tre gånger mer bly i tänderna än barn från icke-drabbade områdena. Kraftigt ökad spädbarnsdödlighet i Irak. USA:s uranvapen sannolik orsak. 121028

DU missbildat barnÄr det den fria världens ledare som levererar?: Missbildat barn i Irak

Artikeln i Foreign Policy: Tjänstemän har bekräftat att den amerikanska militären, trots löften att inte använda vapen med utarmat uran i Irak och Syrien, sköt tusentals projektiler med sådan ammunition under två uppmärksammade räder mot lastbilar som transporterade olja i en ISIS-kontrollerad del av Syrien i slutet av 2015. Detta övergrepp (assault) markerar det första bekräftade användningen av detta vapen sedan Irak-invasionen 2003, när det användes hundratusentals gånger, och orsakade upprördhet i lokalsamhällen, som hävdade att dess toxiska material orsakade cancer och fosterskador.
Kommentar: Detta är synnerligen väl belagt.

Wikipedia.
The European Parliament has repeatedly passed resolutions requesting an immediate moratorium on the further use of depleted uranium ammunition, but France and Britain – the only EU states that are permanent members of the United Nations Security Council – have consistently rejected calls for a ban,maintaining that its use continues to be legal, and that the health risks are unsubstantiated.

* Jämför gärna reaktionen (om någon) hos våra ledande politiker och pressen på dessa uppgifter med reaktionerna efter gasincidenten i Syrien 4 april.

Läs vidare i några artiklar om Syrien.
Pentagon:USA har använt utarmat uran i Syrien
Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?
Vanställd information om fredsorganisationen SWEDHR där jag är med
Chefen för Israels säkerhetstjänst bekräftar Israels stöd till ISIS och al-Nusra
Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien
Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA
Vem orsakade gasattacken i Syrien?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
Stora brister i SvT:s rapportering om Syrien
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
Nya provokationer planeras av terrorister i Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s anfall och går till angrepp i Syrien
Intervju med Syriens president al-AssadFader Daniel: Media ger falsk information om kriget i Syrien
Nytt brott mot FN-stadgan. USA attackerar Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s attack och går till angrepp i Syrien
USA trappar upp det brutala angreppskriget mot Syrien
Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager
Stackars Syrien. False flag förleder,förvanskar fakta
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
USA:s färska och äldre stöd till terrorister
Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
USA:s plan för styckning av Syrien
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
USA hjälper ISIS att inta stora staden Deir Ezzor i Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm

Ledamot i USA:s kongress har lagförslag för att hindra fortsatt stöd till terroristerna
Fekad propagandafilm om White Helmets vinner Oscar
White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda
Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”
New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida
Människor i Aleppo firar julen och segern över USA-stödd terrorism
USA: Bra kongressrapport om Syrien
USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten i Syrien
Vapenvila och fortsatt kamp mot terroristerna i Syrien som fått nya vapen av USA
USA gav ISIS 45 minuters förvarning inför bombning
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra
Bana är ingen Anne Frank – används i hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig pojke
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Kan vi lita på Amnestys nya rapport om Syrien?
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , , , , , , , , , ,, , , , , krig
, , , , , , ,