Tag Archive for Trumo

USA använder kemiska vapen – och utarmat uran – i Syrien och Irak.

Syrien 170612 chemical-weapon-syria-newsgroopspeak

President Obama och Trump har starkt reagerat mot användning av kemiska vapen i Syrien. Senast anföll USA Syrien 7/4 pga. påståenden att den syriska regeringen använt kemiska vapen. Det fanns inga belägg för det då, och det finns inga idag – fast Västmedia direkt trumpetade ut den syriska regeringens skuld. Den syriska regeringen skulle inte…