Syrien, och påven, ber världen fördöma terroristattacken, som dödat 126 människor


I Sverige dödades 4 människor vid en terroristattack 7/4 utfört av en ensam man vars asylansökan avslagits. I Syrien utfördes en terroristattack 15/4 med drygt 30 gånger fler, hittills 126 döda varav 80 barn i en attack, sannolikt av en självmordsbombareMassevakuering uppskjuten i Syrien sedan 126 människor dödats i samband med att den syriska regeringen i sin försoningspolitik skulle släppa ut instängda människor och bevilja terrorister amnesti. Terroristattack mot Syriens försoningsinitiativ. Den syriska regeringen officiellt har bjudit in internationella experter för att utreda det påstådda kemiska angreppet i Khan Sheikhoun.

**

(Det finns starka belägg för att det kemiska angreppet i Khan Sheikhoun INTE orsakades av att Syriens regering/armé/flyg släppte ned eller distribuerade gas). ***


Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA och Håller USA:s uppgivna bevis för att Syrien stod bakom giftgasangreppet?
Enligt en uppgift lockades barn med godis till en plats där sedan terroristattacken av en självmordsbombare utfördes. Se video här Terroristattack mot Syriens försoningsinitiativ
påven-jpgPåven Franciscus
Dagens Nyheter skriver ”Påvens ord (vid tal kl 12 igår från Petruskyrkans balkong) gick särskilt till Syriens folk – ”offer för ett krig som aldrig slutar att sprida skräck och död”. Han fördömde lördagens dåd väster om Aleppo där minst 112 människor dödades när en självmordsbombare angrep bussar med evakuerade. Så sent som i går ägde den senaste fega attacken rum mot migranter som var på väg att fly, sade påven upprört.” Påven fördömer terroristattacken

Jag har nedan översatt den syriska regeringens upprop. SANA

Syrien kräver att terroristattack på Kafrya, al-Foua’a fördöms och att de som stödjer terrorism ställs inför rätta
(Syria calls for condemning terrorist attack on Kafrya, al-Foua’a and bringing terrorism sponsors to justice)
Damaskus, SANA. Departementet för utrikes- och för flyktingfrågor vädjade på söndagen till det internationella samfundet om förenade ansträngningar om gemensamma insatser för att bekämpa terrorism i samarbete med den syriska regeringen, i fördömande av terroristattacken på Kafrya och al-Foua’a och i arbetet för att föra anhängare av terrorism inför rätta .

”I en avskyvärd, brottslig handling som planerades för att döda största möjliga antal kvinnor och barn detonerade terrorister på lördagen en bilbomb i ett område där man samlat bussar och ambulanser för att transportera nästan 5000 medborgare från terroristbelägrade städerna Kefraya och al -Foua i Al-Rashideen-regionen” säger ministeriet i två brev till FN:s generalsekreterare och till ordförande i FN:s säkerhetsråd.
Det tillade att den fega attacken skördat mer än 120 barn och kvinnors liv, och skadade hundratals människor samt orsakade omfattande materiella skador på bilar och bussar.

Ministeriet fortsatte att meddela att människorna i de två städerna har drabbats dagligen från en svår belägring, svält och missilattacker från terroristgrupper sedan mer än fyra år i följd.
Det bekräftade att terrorbombattacken mot människor i Kefraya och al-Fouaa sammanfaller med en febril kampanj av beväpnade terroristgrupper som avslöjar deras bakslag inför framgångsrik nationell försoning som genomförs i ett försök att få överenskommelsen för de fyra städerna att misslyckas.
Syrien terroristdåd i Rashidin 170415 II.
Ministeriet sade ”det här fega attack kommer som ett svar av terrorister och de som stödjer dem till de framsteg som gjorts av den syriska arab-armén och dess allierade och deras framgång mot terroristorganisationerna Jabhat al-Nusra och ISIS och deras närstående i många syriska områden.”

”Regeringen i Syrien upprepar det akuta behovet av förenade ansträngningar av det internationella samfundet för att bekämpa terrorismen i full samordning och i samarbete med den syriska regeringen och för att stoppa försök att ge vilseledande information, och ignorerar prioriteringen att bekämpa terrorism för att återställa säkerhet och stabilitet i Syrien och i regionen som helhet”, sade departementet.

Ministeriet avslutade sina skrivelser genom att uppmana FN att fördöma denna brottsligt angrepp, straffa gärningsmännen och föra de regeringar som stöder terroristorganisationer nämligen de i Turkiet, Qatar, Saudiarabien, Frankrike, USA och Storbritannien inför rätta, och tvinga dem att genomföra FN:s relevanta resolutioner, särskilt nr. 1267, 1373, 2170, 2178, 2199 och 2253.

Vad gör Sverige, medlem av säkerhetsrådet, i denna fråga?

In English


Syria calls for condemning terrorist attack on Kafrya, al-Foua’a and bringing terrorism sponsors to justice

Damascus, SANA- Foreign and Expatriates Ministry on Sunday called for unifying efforts of the international community to fight terrorism in coordination and full cooperation with the Syrian government, condemning the terrorist attack on Kafrya and al-Foua’a and bringing supporters of terrorism to justice.
“In a heinous, criminal act which was planned to kill the largest number of children and women, terrorists detonated on Saturday a car bomb in an area that gathers buses and ambulances to transport nearly 5,000 citizens from the terror-besieged towns of Kefraya and al-Foua in Al-Rashideen region,” the Ministry said In two letters sent to the UN Secretary General and President of the UN Security Council.
It added that the coward attack claimed the lives of more than 120 children and women and injured hundreds, and caused massive material damage to the cars and buses.
The Ministry went on saying that the people of the two towns have suffered daily from a severe siege, starvation and shelling that did not stop, imposed by the terrorist groups for more than four consecutive years.

It affirmed that the terrorist bombing attack that targeted the people of Kefraya and al-Fouaa coincides with a feverish campaign of armed terrorist groups that unveils their bankruptcy in front of the success of the national reconciliation being carried out in an attempt to make the agreement of the four cities a failure.

The Ministry said “this coward attack comes as a response by the terrorists and their masters to the achievements made by the Syrian Arab Army and its allies and their success in confronting the terrorist organizations of Jabhat al-Nusra and ISIS and their affiliated entities in many Syrian areas.”
“The Government of the Syrian Arab Republic reiterates the urgent need to unify the efforts of the international community to combat terrorism in full coordination and cooperation with the Syrian government and to stop attempts of misleading and ignoring the fact of the priority of combating terrorism to restore security and stability in Syria and the region as a whole,” the Ministry said.

The Ministry concluded its letters by calling on the UN to condemn this criminal attack, punish their perpetrators and bring the governments that support terrorist organizations, on top of them, Turkey, Qatar, Saudi Arabia, France, the US and Britain to justice, and force them carry out UN relevant resolutions, particularly no. 1267, 1373, 2170, 2178, 2199 and 2253.

Läs vidare i några artiklar om Syrien.
Chefen för Israels säkerhetstjänst bekräftar Israels stöd till ISIS och al-Nusra
Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA
Vem orsakade gasattacken i Syrien?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
Stora brister i SvT:s rapportering om Syrien
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
Nya provokationer planeras av terrorister i Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s anfall och går till angrepp i Syrien
Intervju med Syriens president al-Assad
Nytt brott mot FN-stadgan. USA attackerar Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s attack och går till angrepp i Syrien
USA trappar upp det brutala angreppskriget mot Syrien
Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager
Stackars Syrien. False flag förleder,förvanskar fakta
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
USA:s färska och äldre stöd till terrorister
Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
USA:s plan för styckning av Syrien
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
USA hjälper ISIS att inta stora staden Deir Ezzor i Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm

Ledamot i USA:s kongress har lagförslag för att hindra fortsatt stöd till terroristerna
Fekad propagandafilm om White Helmets vinner Oscar
White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda
Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”
New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida
Människor i Aleppo firar julen och segern över USA-stödd terrorism
USA: Bra kongressrapport om Syrien
USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten i Syrien
Vapenvila och fortsatt kamp mot terroristerna i Syrien som fått nya vapen av USA
USA gav ISIS 45 minuters förvarning inför bombning
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra
Bana är ingen Anne Frank – används i hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig pojke
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

Universitetslektor Tim Andersons bok ”Det smutsiga kriget mot Syrien” är saklig, faktarik och har massor av referenser.

tim-anderson

i Andra om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , krig


5 svar till “Syrien, och påven, ber världen fördöma terroristattacken, som dödat 126 människor”

  1. Svenska Dagbladet skriver ”För det första planerades attacken till synes på det mest djävulska sätt. Bussarna med flyktingar från Fuaa och Kafraya var stoppade i inte mindre än 30 timmar vid en vägspärr. Där satt kvinnor, barn och gamla, medan oförklarliga förhandlingar pågick.Så kom självmordsbombaren körande med en lastbil med barnmat, och började dela ut kex till hungriga barn som sprang efter bilen. Då utlöste han den massiva sprängladdningen – och bussarna förvandlades till eldhav. En mer utstuderat grym attack får man leta efter.
    För det andra var lördagens konvoj en mycket efterlängtad humanitär uppgörelse och en politiskt komplicerad historia.”
    (https://www.svd.se/syrien-i-fritt-fall-efter-dodligaste-attacken-pa-lange/om/kriget-i-syrien)

    När kommer ett medkännande beklagande uttalande från USA, EU-länder, Saudi och Sverige som alla på olika sätt stött de terrorister som med största sannolikhet utfört detta?

  2. Ett tungt ansvar för detta illdåd vilar på de som finansierar dessa terrorister. De främsta är som vanligt US, GB, IL, SA, som i vanlig ordning ligger i spets när det gäller folkrättsbrott. Det vi behöver göra i Sverige är att utreda var varenda skattekrona vi skickat till Syrien hamnat. Har vi finansierat terrorism? Är svaret ja, vem bär ansvaret och skall åtalas?

  3. ”The under-secretary-general for the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) [official website] Stephen O’Brien on Sunday condemned [press release] attacks against people, including many civilians, who were fleeing the Syrian towns of Foah and Kefraya. In his statement, O’Brien said the ”perpetrators of such a monstrous and cowardly attack displayed a shameless disregard for human life,” adding, ”International humanitarian law is very clear: warring parties must protect civilians and distinguish between military and civilian targets.” (http://www.jurist.org/paperchase/2017/04/un-official-condemns-attack-on-civilian-evacuees-in-syria.php)