DN desinformerar friskt och förnekar sin policy –


Denna artikel publicerades 29/4 2017. Jag finner skäl att återpublicera den då DN nyligen publicerat en artikel i samma stil.DN angriper åter människorättsorganisationen SWEDHR, där jag är med

Artikeln 29/4 2017.
Dagens Nyheter riktade 22/4 2017 kritik mot organisation SWEDHR (Swedish Doctors for Human Rights), där jag är vice ordförande. Fokus var fokus på Syrien. I artiklarna nämns främst ordföranden, professor emeritus Marcello Ferrada de Noli som också intervjuas. Jag omnämns själv bara på ett ställe i DN och Expressen ”Bakom gruppen står bland andra den folkhälsoprofessorn emeritus Marcello Ferrada de Noli, läkare på en vårdcentral i Skåne, och den tidigare KI-professorn Anders Romelsjö som även driver debatt på en vänsterpolitisk blogg.” DN
Aftonbladet, Expressen, Göteborgsposten och andra tidningar skriver också om detta. skriver också om detta.
Aftonbladet
Expressen
Göteborgsposten
Västerbottenskuriren
dn
Artikeln i Dagens Nyheter ger en oriktig bild av organisationen SWEDHR och dess uppfattning gällande bl.a. gasolyckan i viktiga avseenden.

Jag påtalade detta i en artikel på bloggen redan på morgonen 22/4. Vanställd kritik i DN, Expressen och Aftonbladet av fredsorgansationen SWEDHR om Syrien.
En kortare version finns publicerad i Läkartidningen. Läkartidningen

Läkartidningen publicerade en kort rapport av DN:s artikel och lät mig direkt replikera och korrigera felaktiga uppgifter i DN:s artikel. Så inte DN.

Artikeln återger för läsning och begrundan mina fruktlösa försök att få publicera en korrigering av felaktiga uppgifter under hänvisning till pressetik och DN:s publiceringspolicy där det bl.a. står ”Har vi gjort fel ska det rättas skyndsamt, på ett tydligt och ärligt sätt.” Så jobb DN med kvalitetsjournalistik
Jag återger hela mailkorrespondensen, även om det blir lite upprepningar. Hälsningsfraser är borttagna nedan förutom i de två sista mailen.
Fråga Dig om DN följer sin egen publiceringspolicy. Vad tycker ni att jag ska göra?

Professor emeritus Marcello Ferrada de Noli har också svarat DN:s påståenden i artikeln ”Fake News attack by Dagens Nyheter on Swedish Doctors for Human Rights”. TheIndicter

Utdrag ur min mailkorrespondens med DN-journalister 23/4-25/4.

1) Mail från mig till journalisterna Mattias Carlsson och Mikael Delin, chefredaktör Peter Wolodarski och till professor emeritus Marcello Ferradade Noli 23/4 kl 07.07

Det är bra att DN uppmärksammar SWEDHR. Dock innehåller artikeln viktiga fakta-fel, så bilden blir inte alls korrekt och är inte i linje med DN:s uttalade publiceringspolicy.

Jag har kommenterat detta i en artikel på min blogg http://jinge.se igår. Vänligen läs den. http://jinge.se/allmant/vanstalld-kritik-av-fredsorgansationen-swedhr-dar-jag-ar-med.htm. Läs också gärna de andra artiklarna som refereras där, särskilt de som följer efter textavsnittet mitt i artikeln.

”Varken SWEDHR eller jag på denna blogg påstår att gasattacken/-incidenten 4/4 är en bluff. Vi menar att den bör utredas. Vi menar liksom experter från USA som professor Postol vid ansedda MIT och 27 experter med arbetslivserfarenhet från olika organ inom säkerhetstjänsten i USA att det inte finns några belägg för att Syriens regering är ansvarigt.”
Och ”White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda”
http://jinge.se/allmant/white-helmets-och-cnn-medger-falsk-videopropaganda.htm

2) Svar från redaktionschef (Managing Editor) Caspar Opitz 24/4 kl 11.52
Hej, tack för mejl, DN hänvisar i artikeln till den bloggpost som publicerades på The Indicter den 6 mars 2017. Där skriver man bland annat om en ”staged chemical weapons attack”. Det är dessa påståenden som vi avser när vi skriver att Swedhr:s företrädare ”påstår att uppgifter om kemgasattacker i Syrien är en bluff”. Notera också ordvalet ”uppgifter.

3) Mail från mig till Caspar Opitz och Marcello Ferrada de Noli 24/4 kl 13.03
Tack för svar. Varför klargör ni inte att artikeln i the Indicter i början av mars och 20/3 avser en video från White Helmets avseende en påstådd gasattack i mars 2015? Att SWEDHR inte förnekar gasattacken 4/4 2017. Att då skriva ”påstår att uppgifter om kemgasattacker i Syrien är en bluff” är missledande av DN. Läsare tror ju att det rör sig om den aktuella gasattacken, eller hur?

Generellt ger DN:s artikel en i viktiga avseenden oriktig bild av SWEDHR, vilket i viss mån jag behandlar i en snabbt skriven artikel på morgonen 22/4 http://jinge.se/allmant/vanstalld-kritik-av-fredsorgansationen-swedhr-dar-jag-ar-med.htm
Jag skriver där bl.a. ”SWEDHR stödjer FN-utredningens bedömning att Julian Assange bör frikännas. Vi anser inte att Ukraina styrs av fascister. Jag kan notera att Filter kritiserar DN för ”russofob propaganda” i en ingående granskning förra året, men SWEDHR har inte gjort något generellt uttalande om detta.”
DN har här levererat viktiga, felaktiga uppgifter om SWEDHR..

DN har en publiceringspolicy: Om denna ska följas bör vi får utrymme för replik och korrigering av uppgifter i DN:s artikel som vi anser vara felaktiga – annars tillämpar DN inte sin policy efter vad jag kan förstå.

Angående ”I övrigt: The Indicter publicerar nu en skärmdump med DN:s logga och en översatt version av texten där vissa meningar är bortredigerade. Var vänlig avslänga detta upphovsrättsintrång omedelbart; annars måste vi vidta rättsliga åtgärder. ” Jag vidarebefordrar detta till professor emeritus Marcello Ferrada de Noli som arbetar med detta. Vad menar du med ”avslänga”?

Varför publicerar DN inte den väl underbyggda kritiken mot Vita husets version av gasincidenten 4/4 av professor Postol, och av 27 säkerhetsexperter från USA m.fl. DN har i en artikel snabbt efter 4/4 skrivit att det finns stöd för att den utfördes av Syriens regering – utan faktastöd. Om DN följer sin egen policy ska man ge korrekt repport också av dessa – tunga – inlägg som går emot DN:s tidiga bedömning.

För övrigt, varför publicerar DN inte uttalanden av bl.a. Obama, Biden, USA-generaler som Clark, Flynn, kongressledamoten Gabbard, rapport från USA:s kongress mm om att USA:s politik och USA direkt, med allierade, sedan flera år även stödjer internationellt terroristklassificerade organisationer. (Undantag är en rapport i DN 13/5 2015 med Obama i en tidning i London, mer kan kanske finnas). Jag har upprepade gånger uppmanat bl.a. Erik Olsson att ÄVEN rapporter detta från kriget i Syrien

4) Mail från mig till Mattias Carlsson och Martin Delin 24/4 kl 15.34

Vänligen besvara mitt mail från igår. Er artikel innehåller betydande felaktigheter.

Om ni ska tillämpa DN:s publiceringspolicy ska ni ge plats för replik som bl.a. korrigerar Edra uppgifter. Annars är ni inte trovärdiga förstås.

En del finns här http://jinge.se/allmant/vanstalld-kritik-av-fredsorgansationen-swedhr-dar-jag-ar-med.htm

5) Svar från Mattias Carlsson och Mikael Delin 24/4 kl 15.57

Vår redaktionschef Caspar Opitz har redan svarat dig i denna fråga. Det finns inget mer att tillägga.
/Mattias Carlsson & Mikael Delin

6) Mail från mig till Mattias Carlsson & Mikael Delin 24/4 kl 16.17
Det stämmer inte alls. Ni arbetar tvärt emot DN:s publiceringspolicy i denna fråga.

Ni publicerar oriktiga uppgifter och tillåter inte korrigering!
Syrien WH Indicter Läkartidning 170426
7) Mail från mig till Mattias Carlsson & Mikael Delin 25/4 kl 15.45
Till DN-journalisterna:
Här en artikel till av säkerhetsexperten professor Postol, som kritiserar Vita Husets rapport om gasolyckan 4/4. Här länk till artikeln http://www.globalresearch.ca/khan-sheikhoun-syria-the-nerve-agent-attack-that-did-not-occur/5585818. Om DN ska leva upp till sin publiceringspolicy är det väl naturligt att även publicera Postols slutsats, eller hur?
Tror ni att USA:s rapport om massförstörelsevapen i Irak 2003 var en engångsföreteelse. Massor av liknande falska rapporter är belagda.
Ser ni inte förstörelsen och kaoset i Mellanöstern och flyktingströmmarna? Vad ligger bakom tror ni?

Jag väntar på besked om på replik i DN för SWEDHR.

8) Mail från redaktionschef Caspar Opitz till mig 25/4 kl 19.28
Hej, vi gav Ferrada de Noli generöst med utrymme för att bemöta kritiken i artikeln som publicerades – därför säger vi nej till önskan om genmäle.

Vänligen
//Caspar

_______________
Caspar Opitz
Redaktionschef, DN
twitter.com/casparopitz

9) Mail från mig till Caspar Opitz 25/4 kl 22.11
Hej

I artikeln har ni publicerat felaktiga uppgifter i viktiga avseenden – som ni inte har givit professor Ferrada de Noli utrymme att bemöta. Det är bra att delar av intervjun med honom publicerades. Han kan själv kommentera detta. Ditt argument håller alltså inte. I DN:s policy står
”Har vi gjort fel ska det rättas skyndsamt, på ett tydligt och ärligt sätt.”

Låt mig ge 2 exempel:

1) DN:s översikt var ”Gasattacken förnekas med hjälp från svensk läkargrupp”. Men
Varken SWEDHR eller jag på denna blogg påstår att gasattacken/-incidenten 4/4 är en bluff. Vi menar att den bör utredas. Vi menar liksom experter från USA som professor Postol vid ansedda MIT och 27 experter med arbetslivserfarenhet från olika organ inom säkerhetstjänsten i USA att det inte finns några belägg för att Syriens regering är ansvarigt. Marcellos framträdanden och artikel i mars i The Indicter avser kritisk vid granskning av video från mars 2015 med deltagande av White Helmets.
2) ”DN:s granskning av Swedhr och deras sajt The indicter visar att gruppen sedan starten 2015 driver en tydlig agenda. Gruppens företrädare anser bland annat att Wikileaksgrundaren Julian Assange är utsatt för en konspiration, att Ukraina styrs av fascister och att svenska medier, däribland DN, sprider ”russofob” propaganda.”
Kommentar: SWEDHR stödjer FN-utredningens bedömning att Julian Assange bör frikännas. Vi anser inte att Ukraina styrs av fascister. Jag kan notera att Filter kritiserar DN för ”russofob propaganda” i en ingående granskning förra året, men SWEDHR har inte gjort något generellt uttalande om detta.

Kommentar:
DN har alltså publicerat mycket oriktiga uppgifter om SWEDHR inom viktiga områden.

Hälsningar, Anders Romelsjö” (Slut på mailkorrespondensen)

Läs vidare i några artiklar om Syrien.
Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?
Vanställd information om fredsorganisationen SWEDHR där jag är med
Chefen för Israels säkerhetstjänst bekräftar Israels stöd till ISIS och al-Nusra
Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien
Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA
Vem orsakade gasattacken i Syrien?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
Stora brister i SvT:s rapportering om Syrien
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
Nya provokationer planeras av terrorister i Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s anfall och går till angrepp i Syrien
Intervju med Syriens president al-Assad
Nytt brott mot FN-stadgan. USA attackerar Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s attack och går till angrepp i Syrien
USA trappar upp det brutala angreppskriget mot Syrien
Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager
Stackars Syrien. False flag förleder,förvanskar fakta
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
USA:s färska och äldre stöd till terrorister
Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
USA:s plan för styckning av Syrien
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
USA hjälper ISIS att inta stora staden Deir Ezzor i Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm

Ledamot i USA:s kongress har lagförslag för att hindra fortsatt stöd till terroristerna
Fekad propagandafilm om White Helmets vinner Oscar
White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda
Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”
New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida
Människor i Aleppo firar julen och segern över USA-stödd terrorism
USA: Bra kongressrapport om Syrien
USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten i Syrien
Vapenvila och fortsatt kamp mot terroristerna i Syrien som fått nya vapen av USA
USA gav ISIS 45 minuters förvarning inför bombning
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra
Bana är ingen Anne Frank – används i hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig pojke
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

Universitetslektor Tim Andersons bok ”Det smutsiga kriget mot Syrien” är saklig, faktarik och har massor av referenser.

tim-anderson

i Andra om: , ,, , , , , , , , , , , , ,, , , , , , krig


18 svar till “DN desinformerar friskt och förnekar sin policy –”

 1. Detta mail har nu sänts till Caspar Opitz, Mattias Carlsson och Mikael Delin på DN ”Hej!

  Eftersom vi förvägras korrigerande replik i DN har jag känt mig nödsakad att diskutera frågan och vår mail-korrespondensen i blogginlägg. Debatt, pressetik och yttrandefrihet är viktigt. Ni är välkomna att kommentera.

  Vänliga hälsningar

  Anders Romelsjö

 2. Mail (27/4 ) skickat till DN journalisterna

  Mikael Delin

  Mattias Carlsson

  Hur ska vanligt folk kunna lita på MSM och DN?

  Frågeställning: Nervgas attack i Syrien – falsk flagg eller inte?

  MSM:s och DN:s syn på objektivet förefaller ha reducerats till ett försvar för status quo (definierat av etablissemanget),

  Ett alternativ är en verklighetsbeskrivning som präglas av engagemang, sanning och rättvisa.

  I tider av intolerans uppfattas en protest mot etablerade dogmer lätt som konspiratorisk. Det som i slutändan avgör är dock inte att bli trodd utan att få folk att börja tänka.

  10 Reasons why it might be a good idea to distrust MSM
  http://www.trueactivist.com/10-disturbing-facts-about-the-mainstream-media/

  http://jinge.se/allmant/framstaende-usa-expert-skedde-verkligen-en-gasattack-i-khan-sheihoun-i-syrien.htm

  Two dozen former U.S. intelligence professionals are urging the American people to demand clear evidence that the Syrian government was behind the April 4 chemical incident before President Trump dives deeper into another war

  https://consortiumnews.com/2017/04/26/intel-vets-voice-doubts-on-syrian-crisis/

  http://www.zerohedge.com/news/2017-04-19/mit-scientist-debunks-false-flag-nerve-agent-attack-did-not-occur

  US claims of Syria nerve gas attack: The anatomy of a lie – World Socialist Web Site
  https://www.wsws.org/en/articles/2017/04/13/chem-a13.html

  https://www.commondreams.org/views/2016/12/12/syrian-sarin-false-flag-lesson

  http://www.ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2017/april/14/trump-walks-into-syria-trap-via-fake-intelligence/

  http://www.globalresearch.ca/fake-news-propaganda-and-false-flags-syrias-gas-attacks-and-washingtons-fake-intelligence-narrative/5585299

  http://www.strategic-culture.org/news/2016/04/28/seymour-hersh-hillary-approved-sending-libya-sarin-syrian-rebels.html

  https://www.lrb.co.uk/v35/n24/seymour-m-hersh/whose-sarin

  http://www.mintpressnews.com/the-failed-pretext-for-war-seymour-hersh-eliot-higgins-mit-professors-on-sarin-gas-attack/188597/

  Leif Elinder

  PS Ännu inget svar fån DN

  • Leif!
   Ett tillägg:
   http://www.raymcgovern.com
   Ray McGovern är en av dessa 27 pensionärer ur den amerikanska säkerhetstjänsten.
   En bra och matnyttig källa för alla som vill ha fred!
   Sprid den gärna bland era vänner.

 3. Det måste kännas hopplöst för er att inte få bemöta eller rätta till kritiken. Finns det någon organisation som ni kan anmäla det hela till? I mina tankar rör sig ett namn – pressetiknämnden – men jag vet inte om denna nämnd sysslar med sådana här frågor. Kan ni inte stämma tidningarna? Eller blir det alldeles för dyrt?

  Det får en att fundera – man är totalt hjälplös när pressen publicerar oriktiga uppgifter, man kan som enskild fattig person inte bemöta kritiken eller har råd till att stämma tidningarna. De rika tidningarna kan publicera nästan vad som helst utan att de riskerar att råka ut för något. Särskilt om de även formulerar sig och skriver på ett sådant sätt att organisationen eller personen inte kan göra något.

  Ni har i alla fall hela mitt stöd!

 4. DN är av de stora FEJK-MEDIA kanalerna i Sverige. DN gör det DN måste göra – FEJKA, AVLEDA och vid behöv även LJUGA. Ju mer förtroende DN förlorar desto mer intensivt arbetar den med att avleda. Det verka som att deras motto är By Way of Deception (Genom att avleda). Glädjande är att många fler numer vet att DN är FEJK-MEDIA kanal och har andra uppsåt än de äkta journalistiska. Antalet som avslutar sina prenumerationer hos Fejk-Media kanalen DN talar sitt tydliga språk.

 5. tyvärr är det inte bara media som tystnar när det gäller sanningen. har ni hört en enda gång vår regering diskuterat nazisterna i ukraina eller oligarkerna som slåss om värdet i ukraina, har ni hört en enda gång vår regering diskuterat alla mördade våldtagna av alqaida i libyen, eller att överfallet på libyen slutade missär och katastrof, jag tycker synd om dom som inbillar sej att sverige är en demokrati, vår riksdag TIGER om sveriges brutalitet , demokrati betyder bland annat ett upplyst samhälle , och till sist när f-n var folkets vilja lag i sverige , kim larsen sjöng om att det var något ruttet i danmark – då har han inte varit i sverige

 6. Det förefaller som om Sveriges största tidning – DN –
  i mycket viktiga frågor vilseleder allmänheten.
  Kan alla vi som är intresserade av viktiga framtidsfrågor på ett juste sätt ta fler initiativ för att lyfta fram denna MSM problematk till en större publik?
  Leif

  • Leif Elinder: Först måste en större grupp människor bli mottagliga för informationen. Kritisk massa med självständigt tänkande människor måste uppnås, då kan det börja hända saker. En läsare av DN eller av en etablissemangskritisk blog kan bara se dom delar av informationen däri som passa i hennes/hans värdsbild. Ett gammalt klassiskt exempel är när föredragshållaren petar ner en daggmask i ett glas vodka och masken dör. På frågan ”Vad kan vi lär oss av detta?” svarar en person i publiken: ”Om man krökar får man inte mask i magen”. Det handlar mindre om informationen som ges än om mottagaren… Allt detta vet du ju redan, förstås;-) För att försöka svara mer direkt på din fråga: Vi försöker fortsätta att sprida sanningen där vi går och står, utan att håna och smäda meningsmotståndare. Den uppgiften lämnar vi åt MSM.

 7. Till Leif. Ett fantastiskt projekt drivs av Pål Steigan i Norge. Kolla sajten Steigan.no. Prenumerera gratis på Påls dagliga högkvalitativa nyhetsbrev, det är ett veritabelt
  folkbildningsprojekt han leder!

 8. Om journalisterna missar det väsentliga så gör ju också doktorn här det.. https://twitter.com/johansson247/status/855795123258613760
  Iom påpekandet om att innehållet i sprutan är kvar som alla kan se inklusive den utbildade läkarens avslutas tweetandet med ”slutkommentar – makabert att sitta och spekulera kring detta mobilklipp. Du vet fö antagl inget om sakfrågan”.

  Sakfrågan kan ju till exempel vara; Vad hjälper en punktering vid akut pneumothorax om detta skulle vara en gasattack? Att vrida sprutspetsen medan den befinner sig innan för revbenen ser ut att skada mer och riskera böja, bryta nålen.. Då reser sig än mer grundfrågan är allt deras material fake..?

  Att dra upp ögonlocken precis innan filmningen av nålsticket och avslöja en drogad bortdomnad blick ser heller inte särskilt metodiskt eller professionellt ut men brutalt arrangerat.