Granskningsnämnden accepterar propaganda för terrorism på SvT


Den 28 mars publicerade SVT:s Agenda filmen ”Cries from Syria” av den ryskfödde regissören Evgeny Afineevsky, som verkar i USA efter en tid i Israel. Agenda och Cries from Syria. Filmen är enligt min mening osaklig och utgör ett starkt stöd för främst terroristorganisationen al-Nusra (al-Qaida i Syrien) som bytt namn till Jabhat Fateh al-Sham och senast till Tahrir al-Sham. Jag anmälde den till Myndigheten för Press, radio och TV (Granskningsnämnden), trots de negativa erfarenheterna av dess granskningar som redovisats i olika artiklar här.

Filmen finns här:

Enligt reglerna ska Granskningsnämnden bland annat beakta:
* Opartiskhet Gäller: Public service-företagen (SVT, SR och UR)
Att vara opartisk är att ha ett neutralt förhållningssätt till något utan att blanda in vinklade åsikter. För en programverksamhet innebär opartiskhet i huvudsak tre saker.
Om någon blir klart utpekad och kritiserad ska denne få möjlighet att bemöta kritiken.
Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas på ett ensidigt sätt.
En representant för programföretaget får inte ta ställning i en kontroversiell fråga.
* Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar.
* Saklighet: Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas.

Min åsikt var och är att SVT-programmet bryter mot dessa regler. Jag återger här utdrag ur anmälan och artikeln SvT visar ”Cries from Syria” – propaganda för al-Qaida”>SvT visar ”Cries from Syria” – propaganda för al-Qaida

Granskningsnämndens beslut kom 22/12, dvs c:a 9 månader efter anmälan. Man skrev bl.a.
* ” Sändningarna frias. Granskningsnämnden (GN) anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.”
Trots att GN skriver ” Dokumentären skildrade civilbefolkningens, och framförallt barn och ungas, egna upplevelser av inbördeskriget i Syrien. Nämnden konstaterar att dokumentären var klart ensidig men anser att utgångspunkten framgick tydligt av de inledande och efterföljande intervjuerna i Agenda.”
” De sakuppgifter som anmälarna kritiserar uttalades av tillfälliga medverkande för vilka kravet på saklighet ställs lägre än på företrädare för SVT. Anmälarnas kritik i denna del medför inte att sändningarna strider mot saklighetskravet.
Kommentar:Man bortser här från krav på opartiskhet och saklighet. Anhängare till president Assad som har och hade stort stöd i befolkningen fick knappast komma till tals, däremot anhängare till terroristorganisationer.

Granskningsnämnden skriver korrekt, men ofullständigt:
Anmälarna är på närmare anförda grunder kritiska till dokumentären samt presentationen och den efterföljande diskussionen i Agenda. De anser att 3/5 dokumentären ensidigt utmålade den syriska regimen som den största förbrytaren i kriget och är sammanfattningsvis kritiska till följande.
• Dokumentären var anti-rysk och ingenting sades om USA:s inblandning i kriget.
• Vita hjälmarna porträtterades som hjältar. Organisationen är allierad med jihadister och har utnyttjat barn i sin propaganda.
• Det påstods felaktigt att alla sjukhus i Aleppo bombats samt att Syrien och Ryssland medvetet bombar civila och infrastruktur.
• Syrien framställdes som värre än IS eftersom det sades att IS brott uppgår till två procent av al-Assads.
• Det saknas belägg för uppgiften att attacker med kemiska vapen utförts 179 gånger. Det framgick inte att det finns olika uppfattningar om vem som är skyldig till kemvapenattackerna.
• Dokumentären använde barn i propagandasyfte.

Som jag visar nedan finns många fakta och argument för denna kritik. Granskningsnämnden har egentligen inte bemött kritiken i sak utan accepterar att ett sådant ”ensidigt” program kan ha detta innehåll, som kan ses som ett tydligt stöd till terrorismen.

Läs själv nedan, se filmen och bedöm!


Granskningsnämnden myndigheten-logo-basic-svGranskningsnämden
Några exempel på viktiga brister som gör att viktiga fakta inte redovisas så att bilden blir osakligt ensidig.
I. I filmen finns ingen kritik av USA, som ligger bakom kriget via ombud i enlighet med sina officiella planer från Pentagon. Se även USA:s stöd till terrorister i Syrien
1. I en intervju i TV-programmet Democracy Now i mars 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planerade att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen http://www.democracynow.org/2007/3/2/gen_wesley_clark_weighs_presidential_bid)
3. Enligt dokument från Wikileaks har USA:s utrikesdepartement finansierat opposition mot Syriens regering i London sedan 2006.
4. 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och med motsvarande 130–140 miljoner svenska kronor, med den största summan från USA. Är inte detta en olaglig intervention?
5. al-Qaida, ursprungligen en skapelse av CIA, deklarerade i februari 2012 via sin högste chef Ayman al-Zawahri att organisationen stödde de syriska rebellerna.
6. Hillary Clinton medgav samma månad att al-Qaida liksom USA arbetade för att störta Assads regim.

7. Daily Star skrev 26/8 2012 i artikeln att “nästan 200 elittrupper (SAS och SBS trupper) i eller nära Syrien är på jakt efter massförstörelsevapen. Dessa elittrupper åtföljdes av folk från underrättelseorganisationerna MI6 och CIA, och av franska och amerikanska soldater”.
8. New York Times har 4/8 2012 rapporterat att Turkiet, Saudiarabien och Qatar tillhandahåller vapen, med hjälp av tjänstemän från CIA som tränar rebeller och arbetar med tjänstemän i utrikesdepartementet.
9. I en artikel 24/3 2013 påvisar New York Times kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien. ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flygtrafik, intervjuer med tjänstemän i flera länder och uppgifter från rebelledare.”
10. DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak”.
11. I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade.”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.
12. I en intervju våren 2015 erkänner pensionerade generallöjtnant, före detta chef för Defense Intelligence Agency (DIA) Michael Flynn, en tid Donald Trumps säkerhetspolitiske rådgivare, att USA:s administration medvetet “släppt fram” Al Qaeda och ISIS i Syrien och Irak. Han bekräftar äktheten av en rapport från DIA från augusti 2012 som visar att USA:s ledning redan då visste att den syriska oppositionen blivit sekteristisk. Obama, Biden, USA-general: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
13. Förre presidentkandidaten och f.d. militäre NATO-chefen Wesley Clark menar live i CNN våren 2015 att ISIS är skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.”
14. Sputniknews rapporterar 7/12 ”Outgoing US President Barack Obama has acknowledged his country’s role in the emergence of Daesh, echoing opinions earlier voiced by Syrian President Bashar Assad and even by his successor in the White House, Donald Trump. “In shaping our response [to Daesh], we refused to repeat some of the mistakes of the 2003 invasion [of Iraq] that have helped to give rise to the organization that became ISIL in the first place,” Obama said during a major speech on the fight against terrorism at MacDill Air Force base in Florida on Tuesday.” Sputnik News
15. Business Insider skrev ”Since 2013, the CIA has been training and equipping various moderate rebel elements in the Syrian civil war in an effort to undermine the regime of Syrian President Bashar al-Assad and force him to the negotiating table. Among the range of munitions and supplies that the CIA has funneled to the various brigades of the Free Syrian Army and other moderate groups through Saudi Arabia, Jordan, and Turkey are TOW anti-tank missiles.”Business Insider
16. Förra utrikesministern Hillary Clinton kände till stödet till ISIS
Clintons e-mail och Patrick Cockburn i CounterpunchI ett e-mail i augusti 2014 skrev Hillary Clinton ”“While this military/para-military operation is moving forward, we need to use our diplomatic and more traditional intelligence assets to bring pressure on the governments of Qatar and Saudi Arabia, which are providing clandestine financial and logistic support to ISIL [Isis] and other radical Sunni groups in the region” .

isis-toyota-trucks

17. Medlemmen i USA:s kongress Tulsi Gabbard (Demokraterna) har protesterat mot USA:s stöd till terroristorganisationer. https://youtu.be/_qdf2WH4g9k
18. I december 2016 beslöt USA att satsa ytterligare 300 miljoner dollar på att beväpna terroristorganisationer. Syrienexperter hävdar sedan länge att rebellerna domineras av terrorister, att ”Fria Syriska Armén”, som sedan länge har försvagats samarbetar med terroristorganisationer.
19. USA föredrog ISIS framför Syriens folkvalde president. Ljudupptagning visar att USA föredrog ISIS framför Syriens folkvalde president

II. Filmen saknar information om det mycket väl belagda stödet till rebeller och terrorister från USA:s allierade, tidigare Turkiet.
bl.a. i USA:s och Turkiets stöd till ISIS. USA:s försvarsminister kände till Turkiets köp av olja från ISIS
III. Interventionen i Syrien med bombningar och militär i Syrien av bl.a. USA är brott mot FN-stadga och folkrätt. Denna allvarliga kriminalitet nämns inte i filmen.
IV. De stora bovarna i filmen är helt och håller Syriens regering som försöker försvara landet mot utlandsstödd aggression, med legal hjälp av Ryssland och Iran.

V. Före filmvisningen intervjuades producenten av Anna Hedenmo som frågade om inte den syriska armén och Ryssland bekämpade terrorismen i Syrien. Detta skrattade regissören bara bort. Anna Hedemo frågade om källorna och regissören sa att det var bra källor, och Anna Hedenmo nöjde sig med detta.
VI. Beskrivningen av krigets start i Daara är ensidig, då endast rebellernas version presenteras, medan t.ex. jag i blogginlägg presenterat två huvudversioner. Vem startade kriget i Syrien?
Syrien 23 km lång demonstration för regeringenSyrien 23 km lång demonstration för regeringen

VII. White Helmets (Vita hjälmarna) (WH), som visats vara lierade med al-Nusra, och som har utnyttjat barn i sin information/propaganda (även enligt CNN) heroiseras. Denna aktuella video visar att en al-Qaida-ledare tackar White Helmets, efter 5 minuter och 20 sekunder och säger att al-Qaida står i tacksamhetsskuld till WH al-Qaidas ledare tackar White Helmets.
Läs även:
White Helmets utsätter barn för livsfara i sin propaganda
I White Helmets högkvarter i Aleppo finns al-Nusras och ISIS emblem
Stora massmedia tolererar inte kritik av White Helmets
Min kommentar i Washington Post om White Helmets
White Helmets får en Oscar
Forum för levande historia, Rio Bio och Margot Wallström stödjer terroristvännen ”White Helmets
Vilka är Vita hjälmarna?
White helmets: Ska al Qaidas skyddslingar få Nobels fredspris
Nobelpriskandidaten White Helmets: Fin hjälporganisation eller med på anfallskrig och imperialism?
Vita hjälmarna:Hjältar eller terrorister?

XI. Befrielsen av östra Aleppo från terroristorganisationen al-Nusra och dess allierade skildras som en katastrof.
X. Det påstods att alla sjukhus bombades i Aleppo, liksom tidigare vid upprepade tillfällen av västmedia, men har visat sig vara felaktigt.
XI. I filmen påstås att Syrien och Ryssland medvetet bombar civila och infrastruktur. Bevis för detta saknas.
XII. President Bashar al-Assad framställdes som en grym diktator. Jag kan tänka mig att grymheter och övergrepp begåtts och begås under hans presidentskap. Samtidigt söker de allra flesta som är kvar i landet till regeringskontrollerade områden. Och Syriens hade knappast kunnat stå emot den utlandsstödda aggressionen utan betydande folkligt stöd. Opinionsundersökningar från Väst talar för betydande stöd för Assad. I maj 2013 rapporterade NATO att 70 % stödde Assad. Vid presidentvalet i juni 2014 röstade 74 % av 11,6 million av 15,8 miljoner registrerade väljare och president al-Assad fick 88 % av rösterna. Vidare har Syriens regering en mycket mild policy för de upprorsmän som med vapen bekämpat regeringen amnesti om de skriver på ett papper att de ska avstå från detta framöver.
XIII. ISIS beskrivs korrekt som den mycket brutala organisation det är. En avhoppad hög militär sa att Assad svarade för 98 % av alla grymheter och ISIS för 2 %, dvs. Syriens regering framställs som mycket värre än ISIS. Men dess ideologiska och politiska tvilling al-Nusra (al-Qaida) i Syrien, som bekämpar demokrati, förtrycker kvinnor, är religiöst mycket intolerant och inte tillåter vanlig skolgång kritiseras inte. Det framgår att flera av de intervjuade har sympatier för al-Nusras synsätt.
XIV. Barn utnyttjas
* Många intervjuades och sa ör al-Nusra lämpliga saker, med en vokabulär som ofta kommer från vuxna.
* Bland dessa fanns givetvis sjuåriga Baana och ”pojken i ambulansen”. Baana är ingen Anne Frank – används hänsynslös propaganda för terrorister som halshögg 11-åring pojke och Den blödande och tio fakta om Aleppo
XV.Syrienexperter hävdar sedan länge att rebellerna domineras av terrorister, att ”Fria Syriska Armén”, som sedan länge har försvagats samarbetar med terroristorganisationer. New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida Detta nämns inte.
XV. Attacker med kemiska vapen och gas. I filmen påstods att attacker utförts av 178 gånger med kemiska vapen och gas, utan tillräckliga belägg. Det finns olika uppfattningar om dessa attacker. Starka skäl finns för bedömningen att gasattacken i Ghouta utanför Damaskus i augusti 2013 utfördes av motståndare till den syriska regeringen, och att gasen kom från Turkiet, vilket den amerikanske Pulizerpristagaren Seymour Hersh framfört i en artikel. Saringasen till attacken i Damaskus kom från Turkiet. FN har inte angivit vem som utfört attacken, och det finns till och med indikationer för att fejkade bilder från annat håll använts. Läs också denna artikel Där står ” I början av maj 2013 publicerade en FN-kommission som varit i Syrien under ledning av den kände åklagaren vid ICC Carla del Ponte uttalandet ”FN-kommissionen har inte bevis för att regeringsstyrkor har använt kemiska vapen som är förbjudna enligt folkrätten”. ”Våra utredare har varit i grannländerna och intervjuat offer, läkare och på fältsjukhus. Enligt deras rapport finns det starka, konkreta misstankar men ännu inte obestridligt bevis för användningen av sarin, utgående på det sätt som offren behandlades” sade Del Ponte. Denna rapport har väsentligen nonchalerats av dominerande massmedia.
30/5 2013 publicerade USA:s Veterans Today artikeln ”Turks Catch al-Nusra with Two Kilos of Sarin gas” där det framgår att turkiska säkerhetsstyrkor fann en 2 kilos-cylinder med saringas vid husundersökning hos medlemmar i al-Nusrafronten. Avsikten var att den skulle användas i en bomb. Det är inte så svårt att sprida gasvapen enligt olika erfarenheter.
XVI. Efter att filmen visats talade Anna Hedenmo med Leif Stenberg, som utgavs vara Syrienexpert. Denne tyckte att filmen var stark och menade att alla experter menade att Assad hade svarat för mest förstörelse och mest övergrepp i kriget. Inga belägg för detta presenterades. Här saknades helt en kritisk diskussion av Stenberg och Hedenmo av filmen.

Läs vidare i några artiklar om Syrien.
USA:s färska och äldre stöd till terrorister
Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
USA:s plan för styckning av Syrien
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
USA hjälper ISIS att inta stora staden Deir Ezzor i Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm

Ledamot i USA:s kongress har lagförslag för att hindra fortsatt stöd till terroristerna
Fekad propagandafilm om White Helmets vinner Oscar
White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda
Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”
New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida
Människor i Aleppo firar julen och segern över USA-stödd terrorism
USA: Bra kongressrapport om Syrien
USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten i Syrien
Vapenvila och fortsatt kamp mot terroristerna i Syrien som fått nya vapen av USA
USA gav ISIS 45 minuters förvarning inför bombning
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra
Bana är ingen Anne Frank – används i hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig pojke
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

Universitetslektor Tim Andersons bok ”Det smutsiga kriget mot Syrien” är saklig, faktarik och har massor av referenser.

tim-anderson

i Andra om: , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , FN-stadgan


8 svar till “Granskningsnämnden accepterar propaganda för terrorism på SvT”

 1. Medierna drevar bort rätt ledare och mörkar de goda alternativen. De lurar folket att välja mellan de politiker som de själva presenterar, såsom man väljer mellan pest, kolera eller rabies. Jordgubbstårta presenteras aldrig.

  I utbyte mot att inte bli drevade lyder politikerna mediemonopolet. De lydiga politikerna tillsätter sedan SVT:s chefer och granskningsnämnd som lyder den agenda som mediemonopolet bestämt för att kunna genomföra den monopolkapitalistiska agendan av att utrota demokrati och yttrandefrihet i hela världen. Även massinvandringen av islamister syftar till detta.

  Det är därför Washington, Israel-lobbyn och Saudiarabien är på samma sida. De är inte intresserade av yttrandefrihet, demokrati, folkens eller nationernas väl, men vill ha marionettregeringar som de kan styra och berika sig på.

  Det gör att berättelsen i statens kanaler blir likartad med de monopolkaitalistiska kanalerna. Monopolkapitalets mediechefer blir oroliga när det finns flera olika berättelser, eftersom det får människorna att ifrågasätta, tänka självständigt och att undersöka rimligheten i mediernas välrepeterade, men dåligt underbyggda, påståenden. Då ser folket att det hela inte hänger ihop logiskt. Det gör att media-lögnen mister all trovärdighet, så de försöker stävja det, med alla medel de har till buds.

  De bästa medborgarjournalisterna är de som söker upp journalisterna och ställer frågor och belyser konfliktskapandet och presstitutionen, eller erkänner den och lägger av med den. Det uppfattas också som maktens allra värsta fiender eftersom de belyser illusionismen och vilseledningen och de kommer helt säkert bli mördade p.g.a. det, såsom Olof Palme, Anna Lindh, Ulfkotte och Rabani förmodligen blev.

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/06/17/hur-forandrades-politiken-i-socialdemokraterna-efter-palmemordet/

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2013/09/18/katrine-kielos-menar-att-det-existerar-tva-falanger-inom-socialdemokratin/

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/01/15/respekt-eftermalet-fran-den-tyske-visselblasaren-udo-ulfkotte-som-slutade-presstituera-sig-at-nato/

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/12/15/bechir-rabani-mordad-kritisk-granskare-av-fulmediernas-presstituerade-journalister-dor-knall-och-fall-vid-33-ars-alder/

  • ”Även massinvandringen av islamister syftar till detta” Vad var detta för vild konspirationsteori?
   Påstår du att västvärldens överhet aktivt tar hit islamister för att avveckla demokratin?

   Jag tror inte en sekund på att det finns bevis för någon massinvandring av ”islamister”.
   Muslimer från krigsdrabbade länder kommer hit och om dom har tur får dom stanna. Hur många av dom som kan kallas islamister tror jag inte du har en aning om och att makteliten medvetet skulle vilja ha hit just islamister låter helt idiotiskt. Dom har intresse av billig arbetskraft i första hand, inte av religiösa extremister.
   Demokratin avvecklar dom utan hjälp från islamister och medias tveksamma hållning till olika terroristorganisationer är en följd av Sveriges uppslutning bakom USA som har ett objektivt intresse av en destabiliserad arabvärld och även av att bedriva krigshets mot Ryssland.

   Efter att ha försökt debattera med dig på din egen sida så vet jag att du också är förintelseförnekare, så jag tar mig friheten att betrakta dina påståenden med synnerligen stor skepsis.

   • Mycket bra sagt, Anders Åberg!!!

 2. Jag läste beslutet på deras hemsida och du citerar ju endast delar av de bestämmelser man utgått från. Det står bland annat också angående opartiskhet:

  ”Det är tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt, men i så fall bör detta klart framgå av programmet eller programpresentationen.”

  och angående saklighet

  ”Med hänsyn till den vidsträckta yttrandefriheten kan kraven ställas lägre i fråga om intervjuade, debattdeltagare och andra så kallade tillfälliga medverkande.”

  Jag tycker att beslutet verkar ligga i linje med detta. SVT ska ju även ha sänt extraprogram som diskuterar innehållet i filmen.

  • Det framgick inte att detta väsentligen var ett propagandaprogram för terroristorganisationen al-Nusra med osakligheter eller ensidig information i viktiga frågor. I det korta extrapogrammet undvek programledaren viktiga frågor i samtalet med ”experten” som inte riktade kritik mot viktiga brister i den bild som filmen förmedlade.