Nytt om gasattacken i Syrien påvisar Obamas o-sanningar


Vi har här då och då skrivit om kemiska vapen i Syrien. Syrien avvecklar dessa i snabb takt i ett hårt scehma i samarbete med FN och det ska vara klart till sommaren 2014. Vapeninspektörer och vapendestruktörer är redan på plats. USA lovade 1997 att avveckla sina kemiska vapen inom 10, högst 14 år. Nu vill man ha 10 år till på sig. Så tekniskt överlägsna USA behöver 26 år på sig för något som mindre tekniskt kunniga Syrien ska klara på mindre än ett år. Den långsamma takten reser frågan om USA vill ha möjlighet att åter använda kemiska vapen som man gjorde i Irakkriget för några år sedan? Och man ska inte tala om att Israel använde vit fosfor i anfallet på Gaza 2008.

Då detta skrivs (13/12) rapporterar massmedia att kemiska vapen använts vid minst fem tillfällen, men kan inte ange inte vem ska ha använt vapnen. Man nämer dock att både regeringssoldater och civila skadats av detta, enligt DN. Uppgiften om att regeringssoldater skadats eller dödats av dessa vapnen talar förstås för att vapnen använts av någon rebellergrupp, med eller utan stöd av USA.

Syriens regering uppgav att man inte använt kemiska vapen och att rebellerna har gjort det. Ord står mot ord. För att gå vidare kan man använda utomstående källor som FN-observatörerna, samt sannolikhetsresonemang. Detta har jag gjort i tidigare artiklar och en summering återges nedan.

Men först nya uppgifter från den framstående grävande journalisten och Pulitzerpristagaren Seymour Hersh som återgivis bland annat i London Review of Books, vid en intervju i Democracy Now 9/12 samt av Nyhetsbanken. Uppgifterna är mycket detaljerade och tämligen övertygande.

I korthet: Barack Obama berättade inte allt han kände till i augusti, då han fullständigt ansvarslöst ville starta ett öppet krig mot Syrien i augusti och försökte göra Bashar al – Assad ansvarig för attacken med kemiska vapen nära Damaskus 21 augusti. Han utelämnade viktiga uppgifter som han hade, medan osäkra antaganden presenterades som fakta. Viktigast var att Obama inte förmedlade information från den amerikanska underrättelsetjänsten om att att inte bara den syriska armén hade tillgång till saringasen utan att även al Qaidaanknutna al Nusra väl kände till hur man använde saringas.
Syriensolidaritet flygblad 1 sept

I ett TV-tal 10/9 påstod Obama att den syriska regeringen gasat ihjäl över 1000 medborgare. Det fanns inga bevis för detta då, och det har inte heller presenterats senare. Men världens dominerande massmedia kunde inte då eller senare lyckas med den enkla analytiska uppgiften att demaskera Obamas osanningar. Vidare gav de av USA i hemlighet installerade sensorer vid alla den syriska regeringens kemvapenlager i Syrien ingen varning om någon attack omkring 20 augusti. Detta höll man tyst med. Systemet med sensorerna rapporterades av Washington Post 29/8, och hade visat sig fungera tidigare.

Grundlöst påstod man att Syriens regering hade arbetat 3 dagar med att förbereda en attack med kemiska vapen. Grundlöst påstod också USA:s FN-ambassadör Samantha Powers att ingen annan än den kemiska regeringen kunde tillverka och handha kemiska vapen. Man bör notera att FN:s säkerhetsråd i resolutionen 27/9 slog fast att ingen part i Syrien skulle kunna utveckla eller använda kemiska vapen. Detta kan möjligen tolkas som ett slags erkännande att fler i Syrien än den syriska regeringen kan ha denna kompetens. ”

Min kommentar: Observera att Hersh inte uttalar sig om vilka som använt kemiska vapen utanför Damaskus i augusti. Här en reducerad rekapitulation av tidigare resonemang.

Tillägg: Utomstående källor- tidigare användning mm

1. Den 14/2 publicerades här inlägget som behandlade en uppsnappad mailkorrespondens ”Phil. Vi har ett nytt erbjudande. Det handlar om Syrien igen. Qatarierna föreslår en attraktiv affär och svär på att idén är godkänd av Washington. Vi måste leverera CW (chemical weapons=kemiska vapen) till Homs, en sovjetisk G-granat (explosiv projektil fylld med gas) från Libyen som liknar dem som Assad bör ha. De vill att vi ska använda våra ukrainska personal som ska tala ryska och göra en videoinspelning. Ärligt talat tror jag inte det är en bra idé men de föreslagna beloppen är enorma. Din åsikt?”
2. I början av maj publicerade en FN-kommission som varit i Syrien under ledning av den kände åklagaren vid ICC Carla del Ponte uttalandet ”FN-kommissionen har inte bevis för att regeringsstyrkor har använt kemiska vapen som är förbjudna enligt folkrätten”. ”Våra utredare har varit i grannländerna och intervjuat offer, läkare och på fältsjukhus. Enligt deras rapport finns det starka, konkreta misstankar men ännu inte obestridligt bevis för användningen av sarin, utgående på det sätt som offren behandlades” sade Del Ponte. Denna rapport har väsentligen nonchalerats av dominerande massmedia.
3. 30/5 publicerade USA:s Veterans Today artikeln ”Turks Catch al-Nusra with Two Kilos of Sarin gas” där det framgår att turkiska säkerhetsstyrkor fann en 2 kilos-cyliner med saringas vid husundersökning hos medlemmar i al-Nusrafronten. Avsikten var att den skulle användas i en bomb. Det är inte så svårt att sprida gasvapen enligt olika erfarenheter.
4. 11/7 kunde jag här rapportera att Ryssland rapporterat till FN:s generalsekreterare att det finns bevis för en projektil som träffar en nordlig syrisk by Khan al-Assal i mars innehöll nervgasen sarin och troligen var skjuten av rebeller. . Händelsen i Khan al-Assal, utanför Aleppo, den 19 mars lämnade minst 27 döda och dussintals skadade. I maj uppgav FN:s människorättsråds oberoende internationella undersökningskommissionen att det fanns skäl att anta att ”begränsade mängder giftiga kemikalier” använts vid Khan al-Assal, samt i tre andra attacker.

USA & Co har sedan sommaren 2012 i omgångar anklagat den syriska för regeringen för att den kanske har använt kemiska vapen. Man har aldrig tidigare presenterat bevis. Obama har talat om att användning av sådana vapen skulle innebär att man korsat ”a red line”, som skulle ge USA rätt att använda militära medel mot Syrien. Dock höll han helt tyst om detta vid FN-rapporten i början av maj.

Enligt en artikel i tidningen Foreign Policy tidigare, som ofta är lojal mot USA:s utrikespolitik ”fördes panikartade telefonsamtal strax efter den dödliga gasattacken med chefen för en enhet för kemiska vapen i Syrien”. Den avlyssnade departementsföreträdaren ska ha krävt en förklaring av uppgiften att ”en stridsgas som dödat över 1 000 personer”. Detta presenterades tidigare som ett hållbart ”bevis”? Men är det inte. Den panikartade reaktionen talar snarast för att detta med gasattack var okänt för tjänstemannen och snarast att den i så fall utförts av rebeller och/eller CIA eller liknande organisation.
Syrien - svenska rebeller kataeb1-e1355829610624-450x276

Vem har skäl att använda kemiska vapen?

Då rapporten om eventuell användning kom 22/8 skrev Aftonbladet ”En gasattack mitt framför vapeninspektörerna näsa vore i det närmaste en inbjudan från Assad till USA, Frankrike, Storbritannien med flera att sätta upp en flygförbudszon över Syrien och börja luftbomba syriska arméposteringar. ”Det låter cyniskt men den som har störst intresse av att Syrien använder kemiska vapen är oppositionen eftersom det kan tvinga fram ett internationellt ingripande och därmed stärka rebellernas segerchanser.”

I DN:s ledare ”Släpp fram inspektörerna” skrev man, liksom Aftonbladet, också ”Det skulle vara märkligt om al-Assad genomfört en så omfattande upptrappning av kriget bara ett par dagar efter att FN-inspektörer, ledda av svensken Åke Sellström, anlänt för att undersöka tre andra påstådda incidenter med senapsgas och sarin. Att använda stridsgas i Damaskusområdet vore också ytterst riskabelt eftersom vindar kan föra den även till regimtrogna stadsdelar.”

* Uppgifter från Syriens regering 24/8 att man just påträffat gasrester i rebellers tunnlar verkar inte ha beaktats.
* OBS att FN-inspektörerna kom till Syrien på inbjudan av den syriska regeringen för att undersöka påståenden att rebellerna använt kemiska vapen, något som inte undersöktes pga. gasattacken 21/8.

Ja, det är definitivt inte Syriens regering som skulle ha fördel av att använda kemiska vapen. Man hade under våren haft klara framgångar militärt mot rebeller av olika slag. Att då använda kemiska vapen samma dag som FN-observatörer anländer för att undersöka användning av kemiska vapen vore fullständigt idiotiskt.

Obama hök untitled

Rebellerna och USA tjänar på att/om kemiska vapen används.
Kanske har de upprepade påståendena att Syriens regering använt kemiska vapen som syfte att mer öppet kunna stärka ”rebeller” (med stort inslag av antidemokratiska och al-Qadiaassocierade grupper) med vapen och därmed försvaga möjligheten till en fredlig lösning. Vidare är detta det centrala argumentet för Obama för att få stöd i kongressen och i opinionen för ett angrepp på Syrien. Detta för att fullfölja de mer än 10 år gamla planerna från regeringen om att destabilisera och få kontroll över Irak, Libyen, Syrien och Teheran, vilka dåvarande presidentkandidaten Wesley Clark presenterade i den kända intervjun i Democarcy Now i marsw 2007.
Terrorister tjänar på ett angreppskrig – som är helt i strid med FN-stadga och internationell rätt

Men detta resonemangt ”bevisar” inte att rebellerna använt kemiska vapen denna gång.

Kampen mot terorrismen i världen förs främst i Syrien. Det är väl belagt att al-Qaidaassocierade al-Nosra-fronten är en stark, kanske den starkaste rebellgruppen i Syrien. Talibanerna har sänt dit hundratals man i våras. Kampen mot terrorismen förs främst av den syriska regeringen. Vad gör då USA (och EU). Jo, man beslutar att officiellt sända mer vapen till rebeller i Syrien. Oavsett om de hamnar direkt i händerna på al-Nosra eller hos en annan rebellgrupp försvagar detta kampen mot terrorismen.
Frihetsgudinna gråter bild

Det hela påminner synnerligen mycket om USA:s påståenden om att Irak skulle ha massförstörelsevapen som förevändning att inleda den förfärliga angreppskriget mot Irak De upprepade anklagelserna mot Syriens regering om användning av kemiska vapen passar hur som helst mycket väl in i det viktiga momentet ”desinformation” i ”unconventional warfare”, där ett annat huvudmoment är krig genom ombun. I tidigare blogginlägg har vi i detalj kunnat belägga att USA varit inblandat som central aktör i ett angreppskrig mot Syrien sedan 2011.

Sammanfattning
1. Utomstående källor har visat att kemiska vapen finns hos rebeller och sannolikt använts av dem (FN-rapport i maj) – inte av den syriska regeringen
2. Den syriska regeringen har allt att förlora på att använda sådana vapen, särskilt i nuvarande politiska, militära läge och med tanke på opinionen och massmedia.
3. USA & Co har allt att vinna på att hävda och på olika sätt (minns Irak, Libyen och Kosovo mm) ”visa” att Syriens regering använt sådana vapen. Då kan de mer öppet gå till angrepp, då deras satsning på ”egna” rebeller väsentligen misslyckats.
4. Rebeller har allt att vinna på användning av kemiska vapen. De kan få ökat militärt stöd i ett alltmer pressat läge.
5. Rebeller, och inte minst de al-Qaidaassocierade grupperna stärks än mer vid ett angrepp av USA & Co på Syrien.
6. USA:s återkommande anklagelser mot Syriens regering om kemiska vapen är helt i linje med avsnittet ”desinformation” i USA_arméns manualer om ”unconventional warfare”.
7. Sätt även andra länders innehav av kemiska vapen under internationell kontroll och förstörelse. USA har använt kemiska vapen i Irak under och Israel i Gaza under 2000-talet
8. Stoppa det långvariga militära stödet av USA & Co till rebeller, vilket stärkt al-Qaida

*Bilden nedan föreställer dock en del av USA:s kemiska vapen vid Pueblo Depot Acitivity i 155 mm granater enligt Wikipedia.*
Kemiska vapen 799px-155mmMustardGasShellsi Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , , ,

Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken DN 13/12 Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9 ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  3 comments for “Nytt om gasattacken i Syrien påvisar Obamas o-sanningar

 1. Ulla Johansson
  15 december, 2013 at 17:59

  Den syriska tragedin med hundratusen dödade och flera miljoner på flykt upprör alla. Med tragedin följer en skada på landet som kanske är irreparabel. Turkiet-Quatar-Saudiarabien och USA som ”beställare” har anfallit landet – strider under två år – med detta fasansfulla blodbad som följd. USA har sedan lång tid planerat anfallet och general Wesley Clarke vittnar om detta i intervju här: http://www.globalresearch.ca/we-re-going-to-take-out-7-countries-in-5-years-iraq-syria-lebanon-libya-somalia-sudan-iran
  Att USA under vägs gång funnit det politiskt lönsamt att använda sina satellitstater för angreppet förändrar ingenting i sak. Svenska politiker och svenska media förvanskar grovt sanningen kring angreppet och anklagar den syriska regeringen och armén för krigets följder. Armén som tappert försvarar landet mot insända mordgalna religiösa terrorister och så beskyller etablissemanget i Sverige dem för den syriska tragedin. Lögnerna och propagandan är idag helt sanslösa. Och USA:s roll förtigs därmed envist. Dock har Aftonbladet idag (Aftonbladet Kultur 15 dec.) släppt fram en skribent som är djärv nog att ta upp Seymor Hersh artikel i positiv vinkel. Samma artikel av Hersh som Anders Romelsjö nämner i sin text ovan. Förvånande efter Aftonbladets alla Assad-hatande ledare och nyhetsartiklar. http://www.aftonbladet.se/kultur/article18019782.ab
  – Vi får hoppas att Aftonbladet Kultur inte straffas för sin ”avvikelse”.
  Ulla Johansson

 2. Gammal krigare
  17 december, 2013 at 14:00

  Ni skriver mycket bra om Syrienkonflikten. Helt riktigt så är USA/NATO/EU aggressorn och använder Saudi, Turkiet och Qatar som mellanhänder. Obama stöder av nån märklig anledning Sunni-extremister i regionen varav de flesta tar order eller åtminstone vägledning av Muslimska Brödraskapet. Sveriges roll i den här sörjan är helt vansinnig. Svenska regeringen bistår USA’a proxykrigare FSA, Al Nusra, ISIS och andra ekonomiskt med flera hundra miljoner, med IT-experter (från FRA?), med underrättelser (från MUST och SÄPO?) och med propaganda från bland andra Aftonblader. Den stora frågan är varför?

 3. Нешко
  20 december, 2013 at 18:57

  Det har blivit väldigt tyst i världsmedia och svensk i synnerhet om Syrien och man väljer att blunda bort (tysta ner) exempelvis för följande färska massakrer:
  http://en.alalam.ir/news/1545605
  http://en.alalam.ir/news/1546424
  Obs! Det enda skälet att jag använt Alalam som nyhetskälla är att jag läser nu en artikel om det där det finns länkarna till Alalam men rapporter om massakerer har flödat under den senaste veckan … fast inte i de västerländska nyhetskanalerna.

Comments are closed.