USA:s och Turkiets stöd till ISIS


På nätet och i massmedia finns olika uppgifter om vilka som stödjer IS(IS). Ofta är uppgifterna ganska osäkra. Detta är förklarligt, det är krig och hjälpen kan vara mer indirekt via ”stöd till rebeller i Syrien” eller mera direkt. Det är synnerligen sannolikt att en betydande del av USA:s ekonomiska och militära stöd till rebellerna i Syrien, som (sannolikt ofullständigt) dokumenterats av bl.a. ledande tidningar i USA som New York Times, i praktiken nått de dominerande extremistiska grupperna som al-Qaida, al-Nusra och IS(IS). Till detta bidrar att flera ”moderata” rebellgrupper bl.a. i den av USA & Co skapade (och av Carl Bildt, Kildén & Åsman m.fl. omhuldade) ”Fria Syriska Armén” enligt flera rapporter gått över till de extremistiska grupperna. Detta berördes också i tidigare blogginlägg av USA-senatorn Ron Paul.
ISIS trupper med flagga images

Men USA har genom sitt brutala angreppskrig i Irak och sitt krig via ombud skapat en grogrund för extremism och terrorism och genom att försvaga motkrafter mot detta (ett självständigt Irak och ett Syrien utan utländska intervention) ytterligare gynnat terrorismen. Jag har i flera månader i flera blogginlägg hävdat att om USA menar allvar med sin kamp mot terrorismen så borde man stödja och inte bekämpa Assad och Syriens armé, huvudkraften på marken sedan månader i kampen mot al-Qaida, al-Nusra och IS(IS). Inte alls oväntat meddelar tidningen ”The Independent” och andra massmedia att USA nu etablerat samarbete med Syrien med underrättelseinformation om dessa grupper. (Och jag skulle inte alls bli överraskad om USA tydligt närmare sig Iran för att öka sitt inflytande i Mellanöstern och slippa att så tydligt vara en bundsförvant till brutala apartheidstaten Israel).
ISIS territorium 1406

Att USA börjat bomba IS(IS) har föga med humanism att göra – i så fall hade man stött Assad och de kristna i Syrien. De irakkurdiska ledarna har sedan början av 1990-talet varit både USA:s och Israels trognaste allierade i Irak. Området är strategiskt viktigt och där finns stora oljetillgångar som utvinns av västerländska bolag. Bakom allt står imperialismen, som beskrivits och diskuterats i blogginlägg och i bokform nyligen.
USAbok framsida-1

* Avsnittet nedan fokuserar på Turkiets roll. Ett kommande inlägg tar upp andra länders och krafters roll.*

Daniel Pipes gav redan för två månader sedan information om att Turkiet stödjer ISIS. Han skriver bland annat i Washington Times och i bloggform i ”Middle East Forum” . ”Ankara kan förneka att man hjälper ISIS men bevisen för att de gör det är överväldigande. Eftersom vi har den längsta gränsen med Syrien”, skriver Orhan Kemal Cengiz, en turkisk dagstidningsjournalist, ”var Turkiets stöd avgörande för jihadisternas möjligheter att komma in och ut ur landet”. Det är verkligen inte någon tillfällighet att ISIS befästningar skockas nära de turkiska gränserna. Kurder, akademiska experter och den syriska oppositionen är överens om att syrier, turkar (uppskattningsvis 3000) och utländska soldater (i synnerhet saudier men också ett ganska stort antal västerlänningar) har korsat den turkisk-syriska gränsen efter eget behag, ofta för att ansluta sig till ISIS. Vad den turkiske journalisten Kadri Gursel kallar en ”tvåvägs jihadist-motorväg” har inga besvärande gränskontroller och innebär ibland aktivt stöd från den turkiska underrättelsetjänsten. CNN har även visat en video om ”Jihadisternas hemliga smugglingsväg genom Turkiet”.

Turkarna erbjöd faktiskt mer är en enkel gränsövergång: de tillhandhöll huvuddelen av ISIS finansiella tillgångar, logistik, träning och vapen. Turkiska invånare nära den syriska gränsen berättar om turkiska ambulanser som kör till stridszonerna mellan kurder och ISIS och därefter evakuerar skadade ISIS-krigare till turkiska sjukhus. Faktiskt har ett sensationellt fotografi dykt upp som visar ISIS befälhavare Abu Muhammad i en sjukhussäng i Hatay State Hospital där han får behandling för krigsskador i april 2014.

* En turkisk oppositionspolitiker beräknar att Turkiet har betalat $800 miljoner till ISIS för oljetransporter. En annan politiker släppte information om att turkiska soldater i aktiv tjänst tränar ISIS-medlemmar. Kritiker noterar att den turkiske premiärministern Recep Tayyip Erdoğan har haft tre möten med en viss Yasin al-Qadi, som har nära band till ISIS och har finansierat det.

Striderna i Irak utkämpas av ”turkiskstödda Sunni-jihadister som gör uppror mot en iranskstödd shiaorienterad centralregering”, skrev Pipes i en artikel nyligen.

Pipes skriver att några av hans läsare ifrågasätter om Turkiet har stött ISIS. De pekar på att ISIS också attackerar turkiska intressen, inom Turkiet, längs deras gräns mot Syrien och i Mosul samt på ett lyckat möte nyligen mellan de turkiska och iranska presidenterna. Korrekta påpekanden men de kan förklaras. Han menar att ISIS för det första är villiga att acceptera turkiskt stöd samtidigt som man ser den islamistiska premiärministern och hans landsmän som kafirer (otrogna) som behöver lära sig den sanna Islam.

För det andra hölls presidentmötet mellan Iran och Turkiet på en nivå medan striderna i Syrien och Irak hölls på en helt annan; de två kan äga rum samtidigt. Turkisk-iransk rivalitet är på uppgående och, som den välansedda turkiske journalisten Burak Bekdil anmärker i det senaste numret av Middle East Quarterly ”Under de senaste åren har vi ofta hört officiella uttalanden från de två länderna om blomstrande handel mellan dem och gemensam anti-israelisk ideologisk solidaritet. Men utom synhåll har det funnits tecken på rivalitet, misstro och ömsesidig sekteristisk misstänksamhet mellan de två muslimska länderna.”

ISIS befälhavare i sjuksäng Abu Muhammad från ISIS i Hatay State Hospital i Turkiet i april 2014, där han återhämtar sig från skador han ådrog sig i striderna i Syrien.

Det turkiska stödet till ISIS beror på att Ankara vill eliminera två syriska politiska statsbildningar, Assadregimen i Damaskus och Rojava (den framväxande kurdiska staten) i nordost.

Beträffande Assadregimen: ”I tron att jihadister skulle säkerställa att Assadregimen i Syrien snabbt skulle falla sönder stödde Turkiet, oavsett hur lidelsefullt tjänstemän förnekar detta, jihadisterna” skriver Cengiz, ”först tillsammans med Västvärlden och vissa arabländer och senare trots deras varningar”.

Eftersom ledarskapet för Rojava, syriska Kurdistan, har anslutit sig till PKK, den (tidigare) kurdiska terroristgruppen baserad i Turkiet, hyser den inflytelserika journalisten Amberin Zaman inte några tvivel om ”att tills nyligen tillät Turkiet jihadist-krigare att röra sig obehindrat över gränserna” för att bekämpa kurderna.

Inför detta stöd uppmanar online-tidningen Al-Monitor Turkiet att stänga sina gränser för ISIS samtidigt som Rojava hotade Ankara med ”ödesdigra konsekvenser” om inte det turkiska stödet upphör.
Erdogan & Obama

Avslutningsvis upplever turkiska ledare att Syrien är ett dubbelträsk, dels med Assad som fortfarande sitter kvar vid makten och dels med den kurdiska statsbildningen som växer sig starkare. Som reaktion har de samarbetat med även de mest extrema, bakåtsträvande och onda elementen såsom ISIS. Men detta stöd öppnade upp en andra front i Irak vilken i sin tur leder till att en sammanstötning mellan Mellanösterns två jättar Turkiet och Iran kommer allt närmare.

Tillägg: I DN Debatt 27/8 finns en intressant artikel ”Extrem tolkning av islam bakom IS destruktiva välde” av religionshistorikern Eli Göndör. Denne påpekar att ”IS tolkning av islam har i skarpaste ordalag fördömts av Arabförbundets 22 medlemsstater och Egyptens med inflytelserika religiösa tjänsteman, stormuftin.” (http://www.dn.se/debatt/extrem-tolkning-av-islam-bakom-is-destruktiva-valde/)


i Andra om: , ,, , Syrien, , , , , , , , ,

DN Debatt 27/8Daniel PipesIndependent 24/8Ron Pauls artikelRune Lanestrands blogg
DN 8/8 DN 13/8 Tampa Bay News 12/8 Svensson-bloggen 26/7 New York Times 27/6 2013 New York Times 27/6 DN 26/6 SvD 26/6 John Kerry i Kairo Russia Today om ISIS DN 24/6 Globalresearch 18/6 2014 Globalresearch 11/6 DN 12/6 Iraksolidaritet Mike Powers, Iraksolidaritet DN 14/4 Seymour Hersh Blogginlägg om gasattacken 5 april Daily Star Dailykos om Turkiet Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken DN 13/12 2013 Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9 ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 2013 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  5 comments for “USA:s och Turkiets stöd till ISIS

Comments are closed.