Svensk expert slår hål på Frankrikes rapport om gasolyckan


An English version further down.


Denna rapport är en av många som slår hål på antingen Vita Husets eller Frankrikes rapport om gasolyckan i Syrien. Några artiklar som publicerats här på bloggen nämns i listan av bloggartiklar om Syrien nedan.
Denna artikel är skriven av George Washington (pseudonym) och har titeln ”Debunking the French Report on Syrian Chemical Weapons”
Översatt av mig. Zerohedge

Den franska regeringen har släppt en rapport som skyller på den syriska regeringen för den kemiska incidenten 4/4.
Rapporten anger:

Enligt information som erhållits av fransk underrättelsetjänsten innefattar processen för att syntetisera sarin, som utvecklats av Scientific Studies and Research Center (SSRC) och använd av syriska väpnade styrkor och säkerhetstjänster, användningen av hexamin som stabilisator.
***
 Förekomsten av samma kemiska föreningar i de miljöprover som samlats in under attackerna på Khan Sheikhoun den 4 april 2017 och på Saraqib den 29 april 2013 har därför formellt bekräftats av Frankrike.
Förekomsten av sarin i materialet som användes den 4 april producerades med samma tillverkningsprocess som det som användes under sarinattacken som begåtts av den syriska regimen i Saraqib menar fransmännen. Dessutom indikerar närvaron av hexamin att denna tillverkningsprocess är den som utvecklats av Scientific Studies and Research Centre för den syriska regimen.
Låter övertygande, eller hur?
Men rapporten håller INTE vid närmare granskning

Chefen för FN:s lag som undersöker möjlig användning av kemisk krigföring i Syrien (svenske docenten Åke Sellström) skriver i ett mail till MIT-raketforskaren Ted Postol 2014 Hexamine … är en produkt som är lätt att få ta tag i och den pekar på inge sätt ut den [syriska] regeringen. Dessutom kan hexamin som finns i prover komma från andra källor, till exempel från sprängämnen.

Postol 170430 bild 1
Washingtonsblog

(Jag strök Postols e-postadress för att skydda hans integritet, som jag gjorde med personlig information i e-postmeddelandet nedan.)

Förra veckan sände Washington’s Blog följande e-post till Dr. Sellström och begärde bekräftelse:
”Washington Post citerar franska tjänstemän som säger att analysen av sarin från Khan Sheikhoun visar närvaron av hexamin, vilket indikerar skulle indikera att sarinen hade tillverkats av den syriska regeringen” Washington Post 170426
Efter vad jag kan förstå är att det är lätt att få tag i hexamin, och därmed anger närvaron av substansen inte att den tillverkats eller distribuerats med hjälp av den syriska staten. Jag förstår också att hexamin är en vanlig biprodukt från sprängämnen. Är det rätt?
Dr Sellström svarade: ”Det är verkligen en fråga om betydelsen av ordet som indikerar. Förekomsten av hexamin kan verkligen indikera att källan är regeringen. Lämna ut vem som faktiskt använde den.”
 
Men det kan också indikera många andra saker, som att någon använder samma recept.
Postol 170430 bild 2 Sellstrom-wb
Mailsvar från FN-utredaren docent Sellström

Med andra ord säger ledande FN-utredaren att närvaron av hexamin kunde visa att:

(1) Den syriska regeringen använde sarin
(2) Rebellerna fick tag i gamla lager av statligt producerade sarin och använde sedan det själva
(3) Någon använder den sarinformel som tidigare använts av regeringen och tillverkade sitt egen nya sarin
(4) Något annat helt och hållet (till exempel att hexaminet kom från sprängämnen, infördes från andra källor, eller så var beviset helt och hållet ändrat för politiska ändamål)
Den franska rapporten hävdar också att:
Frankrike bedömer att teorin om en attack av de väpnade [rebel] grupperna som använder ett neurotoxiskt medel den 4 april inte är trovärdigt. Frankrike har ingen information som bekräftar innehav av sarin av dessa grupper.
Det är ganska dumt, eftersom det för länge sedan har påvisats att rebellerna har kemiska vapen som sarin. De syriska rebellerna har tillgång till kemiska vapen, september 2013
Sellström untitledDocent Åke Sellström, FN-utredare

In English


The French government released a report blaming the Syrian government for this month’s chemical weapons incident.
The report states:
According to the intelligence obtained by the French services, the process of synthesizing sarin, developed by the Scientific Studies and Research Centre (SSRC) and employed by the Syrian armed forces and security services, involves the use of hexamine as a stabilizer.
***
The presence of the same chemical compounds in the environmental samples collected during the attacks on Khan Sheikhoun on 4 April 2017 and on Saraqib on 29 April 2013 has therefore been formally confirmed by France. The sarin present in the munitions used on 4 April was produced using the same manufacturing process as that used during the sarin attack perpetrated by the Syrian regime in Saraqib. Moreover, the presence of hexamine indicates that this manufacturing process is that developed by the Scientific Studies and Research Centre for the Syrian regime.
Sounds convincing, right?
But the report falls apart upon closer scrutiny …

Specifically, the head of the United Nations’ team investigating the possible use of chemical warfare in Syria (Åke Sellström) wrote an email to MIT rocket scientist Ted Postol in 2014 stating:
Hexamine … is a product simple to get hold of and in no way conclusively points to the [Syrian] government.
In addition, hexamine found in samples may be derived from other sources for example, explosives.

(I blacked out Postol’s email address to protect his privacy; as I did with personal information in the email below.)
This week, Washington’s Blog wrote the following email to Dr. Sellström seeking confirmation:
The Washington Post quotes French officials as saying that analysis of sarin from Khan Sheikhoun shows the presence of hexamine, indicating that the sarin was produced by the Syrian government: https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/samples-from-syrias-deadly-sarin-attack-bear-assadssignature-says-france/2017/04/26/af5d47e0-2a5d-11e7-86b7-5d31b5fdc114_story.html?utm_term=.dc5df76866af
However, my understanding is that it is easy to acquire hexamine, and so the presence of the substance does not indicate state-sponsored manufacture. I also understand that hexamine is a common byproduct from explosives. Is that right?
Dr. Sellström responded:

It is really a question of the meaning of the word indicating. The presence of hexamine could, indeed, indicate that the source is the government. Leaving out who actually used it.
But it could also indicate a lot of other things, like someone using the same recipe for example.
In other words, the lead UN investigator is saying that the presence of hexamine could prove that:

(1) The Syrian government did use sarin
(2) The rebels got a hold of old stocks of government-produced sarin, and then used it themselves
(3) Someone reverse-engineered the sarin formula previously used by the government and created their own new sarin
(4) Something else altogether (e.g. that the hexamine came from every day explosives, was otherwise introduced from other sources, or perhaps the evidence was altogether fudged for political purposes).

The French report also claims:

France assesses that the theory of an attack by the armed [rebel] groups using a neurotoxic agent on 4 April is not credible. France has no information confirming the possession of sarin by these groups.
That’s downright silly, given that it was long ago shown that the rebels do possess chemical weapons such as sarin.

Läs vidare i några artiklar om Syrien.
Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?
Vanställd information om fredsorganisationen SWEDHR där jag är med
Chefen för Israels säkerhetstjänst bekräftar Israels stöd till ISIS och al-Nusra
Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien
Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA
Vem orsakade gasattacken i Syrien?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
Stora brister i SvT:s rapportering om Syrien
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
Nya provokationer planeras av terrorister i Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s anfall och går till angrepp i Syrien
Intervju med Syriens president al-Assad
Nytt brott mot FN-stadgan. USA attackerar Syrien
IS och al-Qaida firar USA:s attack och går till angrepp i Syrien
USA trappar upp det brutala angreppskriget mot Syrien
Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager
Stackars Syrien. False flag förleder,förvanskar fakta
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
USA:s färska och äldre stöd till terrorister
Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
USA:s plan för styckning av Syrien
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
USA hjälper ISIS att inta stora staden Deir Ezzor i Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm

Ledamot i USA:s kongress har lagförslag för att hindra fortsatt stöd till terroristerna
Fekad propagandafilm om White Helmets vinner Oscar
White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda
Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”
New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida
Människor i Aleppo firar julen och segern över USA-stödd terrorism
USA: Bra kongressrapport om Syrien
USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten i Syrien
Vapenvila och fortsatt kamp mot terroristerna i Syrien som fått nya vapen av USA
USA gav ISIS 45 minuters förvarning inför bombning
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra
Bana är ingen Anne Frank – används i hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig pojke
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

Universitetslektor Tim Andersons bok ”Det smutsiga kriget mot Syrien” är saklig, faktarik och har massor av referenser.

tim-anderson

i Andra om: , ,, , , , , , , , , , , , ,, , , , , , krig


5 svar till “Svensk expert slår hål på Frankrikes rapport om gasolyckan”

 1. Nej, analyserna är sannerligen inga fingeravtryck, även om vissa tidningar försökt få det att framstå som det är det.

  Det är inte så man skulle använda sarin för effektiv krigföring, det är så man använder det för terror. Så som exempelvis en terrororganisation skulle använda det.

 2. Intressant att läsa vad Lavrov säger

  Lavrov blows the whistle on the OPCW and its ’investigations’ in Syria

  Four months ago, together with our Syrian colleagues, we sent samples that we got from Aleppo, after it was liberated. We believe these samples are evidence of the fact that opposition armed groups used chemical weapons.

  Four months later — no results. And they say they need more time.

  But this other unit, that processes complaints about the Syrian regime, as we were told, released a statement several days after the Idlib incident. And that statement confirms the initial allegations, allegations by NGOs and the White Helmets, that it was Sarin. So in one case we have 4 months — nothing happens, no information is released. But in the other case the other unit issues that statement in just 4 days. But there’s no data — what laboratory was used, what were the samples like, where were they taken?

  http://russia-insider.com/en/politics/lavrov-dismantles-uk-led-sarin-investigation-30-seconds/ri19679?utm_campaign=related-articles&utm_source=/en/politics/lavrov-dismantles-uk-led-sarin-investigation-30-seconds/ri19679