Olaglig rapportering i Aktuellt om mötet mellan Trump och Kim?


Jag lyssnade på nyhetssändningen i Aktuellt igår kl 21. Tycker nog att den var så pass ensidig att jag satte det starka ordet ”Olaglig” i titeln. Skälet förklaras mot slutet av den lilla artikeln.

I all hast några rader om vad jag menar ut.
Kim och Trump
– SvT nämner ”diktatorn”, inte ordförande Kim och president Trump. Inte ett ord om att USA är världens främsta diktaturkramare som genomfört eller stött statskupper mot många demokratiska stater. Eller att USA exporterar vapen till 73 % av världens diktaturer.
-Nordkoreas utveckling av kärnvapen och dess motsägelsefulla diplomati inom detta område framkom tydligt. Men inte USA:s väldiga kärnvapenupprustning, dess nya kärnvapendoktrin som sänker tröskeln för användning av kärnvapen och dess hot om att använda kärnvapen samt att USA ensidigt dragit sig tillbaka från viktiga internationella kärnvapenavtal. USA underlättar för kärnvapenkrig, USA-imperialismens män hotar med kärnvapenkrig mot Nordkorea
pyongyang-north-koreaPyongyang
SvT nämnde inte att:
-USA vägrat fredsavtal alltsedan Koreakriget
-USA i praktiken kontrollerar Sydkoreas militär
-det förekommit simulerade övningar med kärnvapen vid de stora militärövningarna som USA och Sydkorea har. Inte att – –USA sannolikt har kärnvapen på Koreahalvön.

Jättestort stöd för svenskt Ja till FN-konventionen om kärnvapenförbud
-Nordkorea vill att Nord- och Sydkorea återförenas, vilket USA är emot. Då skulle det vara svårare för USA att motivera sin militära närvaro där.

* USA:s närvaro i Sydkorea, långt bort från USA diskuterades och problematiserades inte.
* Det oerhört brutala Koreakriget med USA:s förstörelse av alla större städer och all viktig infrastruktur och miljontals döda nämndes inte. Falska fakta om konflikten på Koreahalvön
pyongyangPyongyang efter Koreakriget

Carina Bergfeldt, TV:s reporter i USA, påstod att 18 miljoner invånare i Nordkorea. Detta är gamla osäkra uppgifter från 1990-talet. Om hon nämner svält i Nordkorea skulle hon rimligen också nämnt svälten i USA, att över 40 miljoner i USA främst levde på matkuponger för några år sedan (Saknar aktuella uppgifter).

Är jag orättvis? Hur i så fall?

Myndigheten för Press, radio och TV (Granskningsnämnden)
Enligt reglerna ska Granskningsnämnden bland annat beakta:
* Opartiskhet Gäller: Public service-företagen (SVT, SR och UR)
Att vara opartisk är att ha ett neutralt förhållningssätt till något utan att blanda in vinklade åsikter. För en programverksamhet innebär opartiskhet i huvudsak tre saker.
Om någon blir klart utpekad och kritiserad ska denne få möjlighet att bemöta kritiken.
Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas på ett ensidigt sätt.
En representant för programföretaget får inte ta ställning i en kontroversiell fråga.
* Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar.
* Saklighet: Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas.

Jag anser att SvT:s ”Aktuellt” bryter mot dessa regler. Att den är ”olaglig” i detta avseenden.
SvT har till uppgift att göra objektiv rapportering enligt ovan. Om man anser att den inte är det går det bra att anmäla till ”Granskningsnämnden”.

Men erfarenheterna därifrån är tydliga. Detta organ tillåter skev, ensidig rapportering.

Står Aktuellt för saklighet eller fake news (by omission (utelämnande)?

Ska jag anmäla till Granskningsnämnden eller inte?

Några andra artiklar om Korea på denna blogg.
Fredliga Nordkorea inbjuder krigiska USA till fredssamtal
Korea: perioden efter 1945;
Fientlighet kan aldrig lösa Koreafrågan;
USA-imperialismens män hotar med kärnvapenkrig mot Nordkorea
Putin om Nordkoreas kärnvapen
Nordkorea är inte största hotet mot kärnvapenkrig – utan den som fördömer detta mest!
Sydkorea, Kina, Ryssland och Tyskland lägger in veto mot krig mot Nordkorea
USA hotar starta krig mot Nordkorea som vill ha fredlig återförening sedan 60 år.
Nordkoreas kärnvapenmissiler: Fantasi och verklighet – ett perspektiv från Australien
Korea – eller unipolär världsordning på väg mot sitt slut

i Andra om: , , , , , ,


14 svar till “Olaglig rapportering i Aktuellt om mötet mellan Trump och Kim?”

 1. I en tid då granskningsnämnden själv behöver granskas för att den inte tillämpar opartiskhets reglerna men istället friar stormedia, så blir det lönlöst företag att anmäla. Å andra sidan registreras det som an anmälan och .finns kvar för framtida grävande om just granskning av Granskningsnämnden.

 2. Om Kim Jong-Un har oinskränkt makt och auktoritet skulle jag beteckna honom som diktator. Vad jag vet så hålls det heller inte några allmänna och fria val som vi i Sverige skulle acceptera.
  Trump är däremot inte någon diktator. Han har inte oinskränkt makt och efter hans andra mandatperiod kan han inte heller väljas om.

  Jag reagerade också på att SVT betecknade Kim Jong-Un som diktator och inte ordförande Kim Jong-Un (som Trump kallade honom), men anledningen till att jag reagerade är att SVT tidigare alltid talat om andra diktatorer (till ”vänster”) på annat på annat sätt. Exempelvis Ordförande Mao, och inte kinas diktator Mao; Fidel Castro, och inte Kubas diktator Castro; inte heller brukade man tala om Honecker som DDR’s diktator.

  Men jag tycker att du skall skicka in en anmälan för att se vad du får som svar.

  • Kim Jung Un kan visst kallas diktator. Jag vet inte hur stor hans makt är, och vilka övriga personer och instanser som har betydelsefullt inflytande i Nordkorea. Mitt försök till poäng är att Aktuellt inte anger hans officiella titel alls, medan man anger Trumps titel. ”Diktator” är ett namn med negativ klang. Med hänsyn till detta och SvT:s uppgifter, som jag återger mot slutet av artikeln, är det enligt min mening relevant att även informera om att USA är världens främsta diktaturkramare. Genom statskupper/stöd till statskupper mot demokratier, vanligen följt av upprättande av diktaturer. Samt vapenexporten till 3/4 av världens diktaturer.

   Appendix. Statskupper mot demokratiskt valda regeringar efter Andra Världskriget.
   Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
   -Mossadeq i Iran 1953;
   -Arbenz i Guatemala 1954;
   -Lumbumba i Kongo 1960;
   -Sukarno i Indonesien 1965;
   -Allende i Chile 1973;
   -Sihanouk i Kambodja 1970;
   -USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
   -USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
   -Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
   -Zelaya i Honduras 2009;
   -Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;
   -Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
   -Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
   -Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

  • Begreppet diktator kan vara acceptabelt i ledare och annan kommenterande text, men att använda det i nyhetsrapportering är en form av ideologisk indoktrinering, ett sätt att säga ”fiende” (de goda demokratierna mot de onda diktaturerna). Dessutom är det sakligt fel.
   Kim Jong Un är ingen envåldshärskare med oinskränkt makt. Han är sitt lands högste ledare i kraft av de poster han är vald eller utsedd till, nämligen ordförande i Koreas arbetarparti (det ledande, men inte det enda partiet), ordförande i kommissionen för statsangelägenheter (motsvarande regeringen) samt högste befälhavare för Koreanska folkets armé.
   Däremot har han mycket stor auktoritet. Den baserar sig dels på den koreanska ideologin om sammahållning med ledaren i centrum (grundad på erfarenheter från de anti-japanska partisanerna och kriget mot USA-imperialismen, men också på det socialistiska uppbygget i en fientlig omgivning), dels på en ledarstil som går ut på att lyssna till synpunkter innan man fastställer linjen eller fattar beslut.
   Visst hålls det allmänna val. Kandidater utses i en omfattande process. Om vi i Sverige skulle acceptera valen som fria har inte med saken att göra, så länge koreanerna uppfattar dem som representativa och legitima, vilket jag menar är fallet. Jag är inte säker på att man i Nordkorea skulle se det svenska valsystemet som fritt och demokratiskt, men det ser de inte som sin angelägenhet att bedöma. På motsvarande sätt bör vi respektera deras suveränitet.

 3. Du kan anmäla men vänta ingen framgång! Fällande domar inträffar när Public Service rapporterat på ett sätt som avviker mot den gängse mediala bilden – inte när den faller inom ramen för den världsbild vi ska serveras. Se på vad som fällts och vad som friats.
  Idag var huvudnyheten att Trumps besked att militärövningarna ska upphöra möts av stark kritik. Japans försvarsminister fick representera kritikerna. Jag är säker på att en övervägande majoritet vill ha avspänning, men vår nyhetsförmedling förmedlar en försvinnande liten minoritets åsikter. Effekten blir att medierna spelar upp en misstro mot demilitarisering. Vår trygghet vilar på det militärindustriella komplexet är det underliggande budskapet!

 4. ”SvT nämner ”diktatorn”, inte ordförande Kim ”

  Nej så får det ju inte vara. Hans Kejserliga Majestät Kejsar Kim I hade varit mer passande för ett kejsardöme med association till solen, enligt urgammal kinesisk och japansk kult och tradition, där kejsaren är solens son och Gud är precis vad som etablerats i Nordkorea. Kim är tredje generationens härskare, makten går från far till son enligt gammal beprövad monarkistisk tradition. Tidigare härskare, Kims far och farfar förvaras i glaskistor i tempelbyggnader där de utsätts för religiös vördnad och det som kan liknas vid tillbedjan.

  Nu är jag dock inte någon anhängare av kejsardömen varför jag finner det system som utvecklats i Nordkorea som ganska motbjudande. Att, som den kejserliga regimen påstår, Nordkorea skulle ha något med socialism att göra är för mig ett hån. Ett hån mot oss socialister ”classic” som faktiskt fortfarande tycker att jämlikhet måste vara samhällets absoluta grund och det som socialism ytterst handlar om.

  • Kalla honom diktator – men nämn då USA:s starka stöd stöd till diktaturer för att få acceptabel balans, och tillämpa gällande publiceringsregler. Jag ger flera andra exempel på haltande regler.

 5. Anmäl inte.

  Granskningsnämnden är motståndarens organisation och där har vi ingenting att hämta.

  Bokför lögnerna och notera detaljerna. Över tid blir det en logg över propagandalögner som kan användas för att ställa de ansvariga inför rätta.

  Mötet mellan Kim och Trump är såklart en delseger för DFK och jag ser att ”experter” uttrycker sin besvikelse över att en fredsprocess har börjat. Det sägs inte så rakt ut i våra ljugmedier, såklart, men något av DFK:s avsikter kommer i alla fall fram.

  Kommer DFK att göra sig av med sina kärnvapen?

  Det hoppas jag verkligen inte. Inte så länge de själva hotas med kärnvapen.

 6. Anmäl inte.

  Granskningsnämnden är motståndarens organisation och där har vi ingenting att hämta.

  Bokför lögnerna och notera detaljerna. Över tid blir det en logg över propagandalögner som kan användas för att ställa de ansvariga inför rätta.

  Mötet mellan Kim och Trump är såklart en delseger för DFK och jag ser att ”experter” uttrycker sin besvikelse över att en fredsprocess har börjat.

  Kommer DFK att göra sig av med sina kärnvapen?

  Det hoppas jag verkligen inte. Inte så länge de själva hotas med kärnvapen.