USA underlättar för kärnvapenkrig


På DN Debatt skriver idag Isabella Lövin ””Sverige bör skriva under FN:s kärnvapen­konvention”. Detta förslag är utmärkt, men Lövin kritiserar bara Rysslands politik, inte USA:s.
Utvecklingen hos den dominerande kärnvapenmakten USA är den motsatta, och Ryssland moderniserar också sina kärnvapen. DN Debatt

USA lägger sedan flera år ned enorma summor på att modernisera sin kärnvapenarsenal. Man utvecklar små kärnvapen som kan borras ned i marken före en explosion som då blir kraftigare. USA är i färd med att upphäva det gamla INF-avtalet från 1987. ”Om USA kan placera kärnvapenbestyckade medeldistansmissiler vid Rysslands gräns skulle Moskva och andra ryska storstäder kunna ödeläggas på några minuter.
1987 förbjöds därför markbaserade medeldistansmissiler, men det avtalet (INF) är nu på väg att upplösas och världen blir betydligt farligare igen.”

The Guardian skriver 8/1 om detta ”Trumpadministrationen planerar att minska begränsningar av användning av kärnvapen och utveckla ett nytt kärnvapensystem med små missilier för Trident-missiler, enligt Jon Wolfsthal en tidigare tjänsteman hos Obama som har sett det senaste, sannolikt slutgiltiga, utkastet till ny kärnvapenpolicy. Denna är betydligt mer hökaktig än Obamas.” Guardian
Venezuela 3 170827 Trump
Det nya förslaget om att göra mindre, mer ”användbara” kärnvapen gör ett kärnvapenkrig mer sannolikt, särskilt med tanke på Donald Trumps beteende och hot.
Nuclear posture review (NPR), den första på åtta år, förväntas bli publicerad efter Donald Trumps tal till nationen i slutet av januari.
NPR utvidgar också situationer i vilka USA kan använda sin kärnvapenarsenal, för att inkludera ett svar med kärnvapen på en attack utan kärnvapen som orsakat massolyckor, eller som var inriktad på kritisk infrastruktur, eller centra för kärnvapenanvändning.” (Slut på utdrag ur artikeln i The Guardian.)

Och i USA diskuteras hur man ska förbereda befolkningen på kärnvapenkrig.


Democracy Now 8/1
”The Centers for Disease Control and Prevention, known as the CDC, is slated to hold a briefing next week to outline how the U.S. public should prepare for the event of a nuclear war. The scheduled briefing comes as tensions between the United States and North Korea continue to rise, largely sparked by President Trump’s repeated threats to launch a nuclear strike against North Korea. Last week, both former Vice President Joe Biden and former Chairman of the Joint Chiefs of Staff Mike Mullen said they think the United States has never been closer to a nuclear war with North Korea.”

Jag har tidigare rapporterat att USA för många år sedan i detalj planlagt ett massivt kärvapenagrepp mot Sovjetunionen och Kina, med kränvapenanfall mot bl.a. alla städer med över 25 000 invånare. Detta framkommer i en bok av Daniel Ellsberg – Amerikas mest berömda whistleblower, den tidigare militäranalytikern som läckte ”Pentagon Papers” som bidrog till att avsluta Vietnamkriget.

Daniel EllsbergDaniel Ellsberg
* USA har också övervägt att använda kärnvapen vid flera tillfällen: Mot Kina i Koreakriget, till stöd för fransmännen i Vietnamkriget, i Afghanistan och en del har nu uppfattar att USA hotar att sätta in kärnvapen mot Nordkorea (Trumps uttalande om ”hell and fire”). Gerson har i boken Empire and the Bomb, 2007, uppgifter om olika tillfällen då USA hotat eller seriöst övervägt att använda kärnvapen.

Observera också att NPT-avtalen 1971 mellan kärnvapenmakterna USA, Ryssland,Kina, Frankrike och Storbritannien stipulerade att dessa skulle avveckla kärnvapnen – liksom andra avtal. I stället ser vi en betydande upprustning.

Den internationellt aktade Bulletin Atomic Scientists skriver att USA:s nukleära moderniseringsprogram innehåller en revolutionerande ny teknik som ökar risken för kärnvapenkrig. bulletin Atomic Scientists Slagkraften i nya kärnvapen ökar med tre gånger. Den nya tekniken kallas «super-fuze»,”super-tändrör.”
Denna teknik kan kanske slå ut i stort sett hela den ryska systemet av strategiska kärnvapenmissiler.
Diagrammet visar hur djupt dessa kärnvapen slår ner i jordytan.
Kärnvapen stor
Bulletin av Atomic Scientists ställde i januari i år fram den så kallade domedags-klockan en halv minut till två och en halv minut vid midnatt, dvs. ökad risk för kärnvapenkrig med risk för utplåning av mänskligheten.

Under det kalla kriget utvecklade supermakterna USA och Sovjetunionen en politik som heter ”Mutual Assured Destruction” (MAD) som innebar att båda kunde utplåna den andra efter en attack. på sitt absurda sätt bidrog MAD till att minska risken för kärnvapenkrig. Båda parter visste att priset skulle vara fruktansvärt höga.
Men ”superfuze” kan fresta Pentagons planerare att tänka i den riktning att man kan vinna ett kärnvapenkrig genom att angripa. Och Ryssland har inte råd att tro att USA:s planerare inte tänker så.
Kärnvapen 170511 kjernefysisk-angrep
Idag har USA en varningstid på ungefär 30 minuter medan Ryssland bara har 15 minuter på grund av sämre satellitsystem. (Med nya amerikanska missilbatterier i Östeuropa kan varningstiden bli ännu kortare.)
Den korta varningstiden ökar markant risken för att kärnvapenkrig utlöses av misstag.
Denna allvarliga situation tog Vladimir Putin upp i sitt möte med utländska journalister då han sade ”You people in turn do not feel a sense of the impending danger – this is what worries me. How do you not understand that the world is being pulled in an irreversible direction?”

Vidare satsar USA på nya mindre kärnvapen, B 61-12. B 61-12 är styrbart och har därför en träffsäkerhet inom 30 m radie. B 61-12 har en variabel laddning på 0,3-340kt. Bomben förefaller vara kapabel att penetrera mer än 3 m vanlig jord innan den detonerar. Effekten på djupet blir därför flera gånger större än en bomb av motsvarande laddning skulle ge utan penetrerande förmåga.
Kärnvapen B61Kärnvapen B61

Hycklande kärnvapenpolitik.
USA och Ryssland ingick visserligen ett nytt START-avtal i april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om.

USA dominerar Nato.
Sveriges säkerhet påverkas av nära försvarssamarbetet med USA.
Vi måste pressa Sveriges regering att skriva på FN:s kärnvapenkonvention.
Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.

i Andra om: , , , , , , , , , , , ,,


29 svar till “USA underlättar för kärnvapenkrig”

 1. http://www.fort-russ.com/2018/01/us-largest-nuclear-bomber-casually.html

  Denna vecka var en B-52:a ute och flög på ”fredsuppdrag” över Östersjön. Dessa plan kan bestyckas med kärnvapen. När B-52:orna i värdlandsavtalets tecken landar på svensk mark i ett krisläge – hur tryggt är det då för Sverige, tro ? Ryssland måste redan i sina planer förekomma sådana manövrer, vilket innebär att svenska tätorter nära flygplatser och hamnar befinner sig i hårkorset. – Tänk om Ryssland övningsflög över den Mexikanska Golfen ?
  Och Isabella Lövin: kom ihåg att i det amerkanska scenariot bör konflikten förbli regional, dvs. utspelas endast i Europa.

 2. Det är många dimridåer i svensk försvarspolitik, både då det gäller vårt utländska engagemang i ”fredsbevarande operationer” och syftet med vårt försvar av det egna landets territorium. Huvudbudskapet till oss var att vi var i Afghanistan för att befria kvinnorna och ge barnen möjlighet till skolgång. Insatta visste att det handlade om att ge officerare stridsledningserfarenhet, vilket också senare redovisades i en utredning (Länk: SOU 2017:16). Försvarsreportern på Ekot, Mats Eriksson, erkände i direktsändning att han ”mellan skål och vägg” fått veta det sanna motivet till insatsen.
  När Björn von Sydows utredning redovisades nu före jul blev det en ny försvarsdebatt om vår beredskap. Karlis Neretnieks menade att det största säkerhetshotet i vårt närområde är rysk aggression mot Baltikum. Återmilitariseringen av Gotland syftar till att trygga Gotland så att ön kan fungera som ”hangarfartyg” för USA vid ett motangrepp mot Ryssland. Är det åter så att vi blir förda bakom ljuset av våra politiker i riksdagen? Vårt försvar ska försvara vårt land och inget annat. Råder det osäkerhet om vår roll blir vi måltavla vid stormaktskonflikt.

 3. Alla stater har en krigsplanering, vi kan utgå från att att det finns planer för allt överallt. Krigsplanering är vad man har en generalstab eller joint chief of staff till. Även Sverige har krigsplanering, men den utgår från fiktiva resurser. Den egentliga svenska krigsplaneringen utgår ifrån att det inte blir något krig. Alla föreslagen utgiftsökning innebär bara minskad neddragning.

  Vi kan utgå från att alla kärnvapenmakterna har planer för hur deras kärnvapen ska sättas in, och att de alla är formulerade på så sätt att den man angriper redan har angripit en själv eller ens allierade.

  Givetvis moderniserar USA kontinuerligt sina styrkor, USA´s självbild är att egen överlägsen teknologisk kapacitet är vad som vinner krig. USA moderniserar alla vapenslagen, och uppfinner nya vapen, utan att berätta om dem. Det gäller i synnerhet informationsinhämtningen, som var avgörande redan under andra världskriget. Det finns ingen amerikansk strategi för att invadera Ryssland, det finns en söndra-och-härska-teknik som utövas av alla. Rysk strategi är att skilja västeuropa från USA, för att själv dominera. Alla vet om det, den ryska strategin misslyckas, men Lövin är givetvis ett lydig, åsnepartiet framför andra kan utnyttjas till och med av islamister.

 4. Det finns ett skäl till att USA i undantagsfall visar sig i Östersjön, de vill visa att ”The Baltic Sea” inte är ett ryskt innanhav. Här följer en vederhäftig artikel om modern begränsad krigsteknik, men två grundläggande ting ligger finns inte med.

  1) varför skulle Ryssland anfalla?
  2) skribenten bortser från den oundvikliga upptrappningen till strategiska kärnvapen.

  Varför finns inte amerikanskt anfall med? Därför att det framgår av USA´s militära sammansättning att målet med verksamheten är att försvara världshandeln mot östliga regimer som kapar territorium. All amerikansk krigsplanering utgår från ryskt eller kinesiskt anfall. Det finns inga amerikanska styrkor för att ta ryskt territorium, det fanns amerikanska styrkor i Europa för att hindra rysk offensiv.

  Iranska kärnvapenraketer förändrar förstås strategin radikalt. Det militära tomrummet Sverige är inte en säkerhetszon, utan en osäkerhetszon, men den muslimska världen beväpnad med den kristna världens teknologi är den ojämförligt största faran. Epicentrum för framtida krig ligger hos muslimer i mellanöstern. Vi gör samma misstag som Rom och Konstantinopel.

  https://ledarsidorna.se/2018/01/bjornen-vaknar-a2ad-en-plan-for-seger-del-3/

 5. Det har aldrig funnits ett större kärnvapenkrig än hösten 1983. Mycket större än idag. Det var då jag demonstrerade för kärnvapenfria zoner och var med i Svenska Fredskommitén, och medlem i det dåvarande APK (nu SKP).
  Vad gjorde du och Myrdal, Lindgren och flera andra inom maoismen då? Jo, ni ställde er på sådana som Hultqvists sida och ropade att vi skulle bli medlemmar i NATO i ett skydd mot den elaka styggingen Sovjetunionen. Ett Sovjetunionen som knappt hotade någon.
  Det var väl en väldigt kraftig felaktig analys gjort av er, eller hur, Anders? För att inte tala hur fult det var!
  Sedan fanns det rykten om att vi fredsvänner fick betalt av Sovjetunionen. Samma rykten som idag är i omlopp i den borgerliga pressen.
  Sovjetunionen har aldrig varit ett hot. USA har alltid varit ett hot. Men det imperialistiska Ryssland är jag osäker på. Imperialismens natur är att stjäla naturråvaror oavsett hur det sker såsom vad USA gjorde i Irak, Eller Hunter Biden i Ukraina eller Carl Bildt i andra smutsiga affärer.
  Du var och är ganska så förtjust i Moldaviens presidentens tal, eller hur? Vad är det egentligen som pågår? Vill du och Myrdal att Sverige ska gå med i den Eurasiska Ekonomiska Unionen? Jag har inte hört ett kritiskt ord från dig om den imperialistiska och kapitalistiska unionen och hur den unionen påverkar arbetarklassen i länderna som är medlemmar.

  • Det är inte alls säkert att hotet om kärnvapenkrig var större 1983 än idag. Jag vet inte vad Myrdal och Stefan Lindgren gjorde då. Själv protesterade jag detta som du. Du buntar utan kunskap ihop folk och påstår saker. Vänner av oberoende av fred stödjer nog Moldaviens strävan efter oberoende. Bra med för arbetarklassen med unioner som inte är under den helt dominerande krigarstaten USA:s dominans.

   • Vad …???? Vad sjutton är det du säger? Är det bra för arbetarklassen med kapitalistiska unioner? Hur i hela världen kan det vara bra för arbetarklassen?
    Här kämpar vi att Sverige ska träda ur EU medan du talar väl för en kapitalistisk union mellan Ryssland-Asien!?! Har du blivit en som gillar eurasianismen? D v s nationell socialism, nationalbolsjevik?

    • Ja, det är bra att USA möter motstånd. Ger respit för arbetarklassen i att organisera sig. Om EU hade en självständig ställning och skarpt kritiserade USA, som Frankrike och Tyskland gjorde inför Irak-kriget vore det bra.Ju mer splittring bland imperialister och kapitalister desto bättre just nu.

     • Är det din egen analys eller är det flera som anser detta?
      Och du svarade inte på min fråga.

      • Det är många som påvisat kärnvapenupprustningen, bland andra Margot Wallström i radionyheterna kl 7, samt en etablerad grupp av forskare. Framgår väl av artikeln. Min egen analys är att mycket talar för bedömningen.

       • Du undviker min fråga: Jag frågade om det var din analys eller är det fler som anser att det är ’bra för arbetarklassen med unioner som inte är under den helt dominerande krigarstaten USAs dominans ’ och ’att det ger respit till arbetarklassen att organisera sig’?
        Och du svarade inte heller på min sista fråga: Har du blivit en som gillar eurasianismen? Om du undviker frågan så vet jag vad du anser om den fascistiska ideologin, för vem som helst som inte är anhängare av den ideologin skulle försvara sig om han eller hon blir anklagad för detta.

         • Nej, absolut inte. Men det var inte det jag frågade. Jag frågade om det var din analys eller är det fler som anser att ’det är bra för arbetarklassen med unioner som inte är under den helt dominerande USAs dominans’ och ’att det ger respit till arbetarklassen att organisera sig’?

          Jodå, det har jag gjort vid ett flertal tillfällen. Det har även Britta Ring och Martin Kullberg gjort. Men du vill inte godta vår definitionen. Du hänvisar jämt till den hemlighetsfulla pseudonymen Hoffman, eller vad han nu kallar sig. Rätt märkligt i tider med Fake News och liknande att du vill att vi andra – läsare av din blogg – ska godta en definition av en person som inte vågar med namn stå för sin definition.
          Du borde kanske sätta dig in i eurasianismen. Det är i alla fall en av ideologierna som Putin har sneglat åt (massvis med källor finns), bl a Expo.

          • ”Jag frågade om det var din analys eller är det fler som anser att ‘det är bra för arbetarklassen med unioner som inte är under den helt dominerande USAs dominans’ och ‘att det ger respit till arbetarklassen att organisera sig’?”
           Konstig fråga Kerstin. Alla till vänster borde rimligtvis tycka det är bra om imperialisterna är splittrade. Du håller ju dessutom med om det och blir då en av dom du själv frågar efter.
           Styrkan i analysen påverkas inte heller av vilka som håller med om den.
           Unioner mellan imperialister görs naturligtvis för att gynna imperialisterna själva, men ibland uppstår situationer då även antiimperialister kan behöva stödja någon av dom emot en annan, efter en analys av styrka, farlighet och aggressivitet.

          • Jag kan inte godta din källa enbart vid ditt ord, Anders. Det skulle ingen göra. Inte ens du. Jag skulle också kunna göra samma sak – hänvisa till någon som definierade eller informerade om något men som inte kan eller vill stå för sin åsikt vid sitt namn – men du skulle verkligen inte ha trott på mig. Inte i dessa tider där desinformationen är en nog så verklighet. Det är nästan så att desinformationen lever sitt eget liv, och då är det noga med att informera vem källan är.
           Men det är inte fascismen vi diskuterar. Du har ännu inte svarat på mina två frågor.

          • Jag har inget till övers för euranismen eller Dugin, men de är ganska oviktiga frågor jämfört med USA-imperialismens härjningar, risken för storkrig och klimatförstörelsen.

          • Anders och Anders Å, arbetarklassen påverkas negativt i dom länder som är medlemmar i EEU, precis som arbetarklassen påverkas negativt i länder som är medlemmar i EU. EEU är en lika kapitalistisk och imperialistisk organisation som vad EU är. EEU har troligen lika – om inte värre – dåliga lagar och avtal för arbetarklassen.
           Så för mig låter det besynnerligt och märkligt att Anders R är positiv till EEU när han är negativ till EU.
           Jag är för en splittring i imperialism och kapitalism, men dessa unioner är inte splittrare – de konkurrerar med varandra. Och de kan förhandla avtal med varandra (precis som USA och EU förhandlar med varandra). Vilket kan få enorma negativa följde för arbetarklassen i båda unionerna.
           Medan EU är en liberalistisk, borgerlig, kapitalistisk och imperialistisk union så är EEU är en kapitalistisk, borgerlig och imperialistisk eurasisk union (Eurasiska Ekonomiska Unionen). Frågan är om den är liberal eller något annat som står till höger om liberalerna.
           Så jag anser att det är viktigt vem som ligger bakom analysen om att ’det är bra för arbetarklassen med unioner som inte är under den helt dominerande krigarstaten USAs dominans’ och ’att det ger respit till arbetarklassen att organisera sig’. En analys som kan ge kapitalet och imperialismen i öst (EEU) en skjuts framåt, Analysen kan vara gjord av en kapitalist inom extremhögern. Eller till och med någon kapitalist med rötter i Ryssland, vad vet jag. Så jag vill veta källan till analysen!
           Jag tror inte att någon av er köper okända analyser av olika händelser eller av situationer utan att veta vem källan är. Inte i dessa tider av desinformation.

          • Kazakstan, Ryssland och Vitryssland är grundarmedlemmar i Eurasiska Ekonomiska Unionen, och unionen började verka 1 januari 2015. Senare under 2015 kommer även Armenien och Kirgizistan. Det är alltså en mycket mindre och svagare union än EU
           Om du är för en splittring i imperialism och kapitalism så bör du stödja ”One Belt Road” och BRICS, eller hur? Även om de är i kapitalismens hägn och inte stödjer arbetarklassen…

          • Inte säkert. Det beror på så många saker. Kapitalistiska och imperialistiska organisationer arbetar för sig själva. Inte för arbetarklassen. De kan förhandla och besluta om handelsavtal, som TTP och liknande. EU, USA, Kanada, Japan och nu EEU konkurrerar med varandra, De är inte ute efter att splittra kapitalistiska organisationer eller enskilda kapitalistiska länder. De behöver varandra, än så länge, även om de är ute efter enskilda länders naturråvaror, eller en sammanslagning mellan unioner. Kapitalet (EU, USA, EEU, etc) skulle förhandla med djävulen om det innebar mer pengar för den ena av parten, och mer utsugning av arbetarklassen. Så vi splittrar inte kapitalet och imperialismen genom att stödja en imperialistisk union mot en annan. Det skulle vara som om jag skulle stödja kapitalet i Ryssland mot kapitalet i USA, bara för att någon säger att det kan splittra kapitalet i båda länderna. Eller att stödja kapitalet i Sverige mot det något starkare Norges kapital.
           Det funkar inte på det viset, Anders. Det vi måste stödja är arbetarklassens bästa av alla nationer, inte någons kapitalism.
           Och du har fortfarande inte svarat på min fråga. Ska jag behöva upprepa den för fjärde efter femte gången för att du ska fatta? Så här är den igen: Är det din analys eller är det fler som anser att det är ’bra för arbetarklassen med unioner som inte är under den helt dominerande krigarstaten USAs dominans’ och ’att det ger respit till arbetarklassen att organisera sig’?
           Och är du för eurasianismen?
           OCH JAG VILL HA SVAR PÅ MINA TVÅ FRÅGOR! Vems är analysen? Jag kan inte ställa mig bakom en analys som jag inte vet vem källan är. För givetvis finns det fler som förstår det här bättre än jag. Men, om igen, jag kan absolut inte ställa mig bakom en analys som möjligtvis kommer från någon högerextrem kapitalist eller en kapitalist i Ryssland. Kapitalet har alltid utnyttjat arbetaren och arbetarrörelsen till deras egna syften.

 6. […] USA:s nya säkerhetspolitiska doktrin Nuclear Posture Review (NPR) ökar risken för krig och kärnvapenkrig som kan utplåna mänskligheten och en stor del av djurlivet. Har behandlat detta tidigare. USA:s nationella intressen styr allierade och partners; Välkomna alla i arbetet för fred; och USA underlättar för kärnvapenkrig […]