”Grisen Putin” – ny anmälan till Granskningsnämnden


Den här artikeln för exakt ett år sedan illustrerar den bild av Putin som förmedlas av våra dominerande massmedia. Den gäller en välgrundad anmälan till Granskningsnämnden. Under året har utslaget kommit – avslag, förstås.
(Tar någon anstöt om jag rentav skriver ”osakliga, demoniserande bild av Putin som förmedlas av kritiska eller oetiska journalister i våra dominerande massmedia?)

Artikeln.
Jag träffade Nils Nordlund och hans syskon våren 1969 i Uppsala. Här fanns 5 syskon som aktivt arbetade i FNL-grupper mot USA:s brutala krig i Sydostasien som skördade miljoner liv. Vi har ganska nyligen åter fått kontakt. Han har liksom jag erfarenheter av Granskningsnämnden – lika trista. Den 1/8 2015 publicerade jag här artikeln ”Nytt avslag från Granskningsnämnden” http://jinge.se/mediekritik/nytt-avslag-fran-granskningsnamnden.htm, som avsåg anmälan från Nils Nordlund av ett rasistiskt ordval i ett programinslag i Studio Ett. (Jag återger åter denna fortfarande aktuella anmälan efter dagens artikel som återges med Nils samtycke). Strax innan hade jag själv fått avslag utan närmare motivering på en synnerligen faktaunderbyggd anmälan om Ukraina till Granskningsnämnden http://jinge.se/allmant/avslag-fran-granskningsnamnden.htm
Bilden av en övervakning som pseudoverksamhet växte fram.
Granskningsnämnden myndigheten-logo-basic-sv

Hur tror Du utslaget blir denna gång?

Man kan visst skämta med politiker, men läs hur SR:s reporter beskrev händelsen. Och Maria Persson-Lövgren är i visst sällskap. Liknelsen kommer från IS rapporterar Berlinske Tidning. http://www.bt.dk/fast-track/putin-bliver-kaldt-en-gris-i-is-propagandafilm.
* Ja, smutskastningen av Putin gynnar IS, då Ryssland och Syrien är de främsta motståndarna för IS, och Maria Persson-Lövgren ger här sitt bidrag.

Ny anmälan.
Jag fick 25/4 2016 ett mail från Nils om en ny anmälan till Granskningsnämnden:
”Hej!
Putin Gris
Hörde nu på morgonen något av det grövsta, som förekommit i vår Public Service. Det kunde ha varit Goebbels eller stått i ”Mein Kampf”. Med en helt osannolik paranoid skadeglädje rapporterade Maria Persson-Lövgren i programmet P1-morgon kl 8.51 (2.51 in i programmet) med början kl 8.53 om en gris, som kallades ”Putin”, därför att ingen skulle bli ledsen, när han slaktades.

Det är ett konkret hot och en uppmaning till mord, långt värre än turken, som allmänt tyckte, att armenier var hundar, som skulle dödas.
Maria Persson-Löfgren
Det är naturligtvis också långt värre, än det inslag om Israel i Studio Ett, som ni nyligen kritiserat.

Det handlar om en rasism, en russofobi, som fick Hitler att anfalla Ryssland med 27 milj. dödade ryssar, som resultat.

Med Vänlig Hälsning,

Nils Nordlund”
Justitia 1 90px-Statue_of_Themis
Artikeln 1/8 2015 – Nils förra anmälan till Granskningsnämnden
Anmälan av ett rasistiskt ordval i ett programinslag i Studio Ett.

Tid: Onsdagen den 29 april, 2015. Mot slutet av sändningen, omkring 17.35. Programmet startade kl 16.00

Det gäller ett mycket angeläget och ovanligt inslag om den mest kända av tusentals liknande händelser och övergrepp under Vietnamkriget, Song My massakern. Sannolikt tvingades reportern, som en brasklapp, att inleda, sitt i övrigt utmärkta reportage, med ett fjäskande och krypande för den skyldige krigsförbrytaren, USA. Hon var tvungen att använda det rasistiskt förnedrande ordet, ”viet cong”, som USA hittat på för att demonisera det Vietnamesiska Folket och deras Motståndsrörelse, ett ännu värre och fulare ord, än det annars allmänt förekommande ”gooks” (gulingar). Vietnameserna själva kallade sin motståndsrörelse för FNL. Jag mådde illa, kallsvettades och darrade i hela kroppen.

Läs Peter Englunds utmärkta och gripande skildring (http://www.peterenglund.com/textarkiv/songmy.htm)

Man skulle bara kunna tillägga att dessa massakrer var en uttänkt cynisk och systematisk krigstaktik, använd redan i Korea, med avsikt att skrämma vietnameserna till underkastelse – långt värre än tyskarnas ”kollektiva bestraffningar”. Nu ser vi den kopieras av IS, Islamiska Staten.

Lägg märke till att Peter aldrig skämmer ut sig med att använda USA:s rasistiska ordval. Detta ord, som befälet William Calley använde, när han kommenderade: Mord! är genom sin beräknande cynism långt värre än t.ex. ”nigger”, som spontant vuxit fram i en rasistisk kultur, eller något som förekommit i Nazi-Tyskland. Ordets användning är ett rasistiskt hatbrott och aldrig försvarbart, ens om det skulle ge reportern och Sveriges Radio fortsatt fri lejd till USA.
Vietnamkriget barn untitled
Kriget skördade uppemot 6 milj.offer och en efterbörd av 500.000 barn, födda missbildade pga. den brutalaste kemiska krigföringen någonsin med agent Orange. Och Sveriges Radio strör salt i såren. Det är först och främst en kränkning av det Vietnamesiska Folket men också det Svenska Folkets höga förväntningar på sin Public Service.

Om något någonsin ska kunna betraktas som ett hatbrott, så är det användandet av detta avskyvärda, rasistiska, imperialistiska och avhumaniserande ord, som beteckning på människor. Jag räknar med att Granskningsnämnden, för sin Heder, verkar för kännbara rättsliga åtgärder.

Mvh,

Nils Nordlund”

intressant.se Granskningsnämnden, , , , , ,


22 svar till “”Grisen Putin” – ny anmälan till Granskningsnämnden”

 1. Jag har givetvis informerat Maria Persson-Löfgren. Via Twitter (@MariaPeLofgren) skrev jag ”Du har förärats med blogginlägg.”Grisen Putin – ny anmälan till Granskningsnämnden” jinge.se/allmant/grisen-putin-ny-anmalan-till-granskningsnamnden.htm.

  Kanske litet elakt eller förstås försök till ironi?

 2. I västra Ukraina kallas vanliga människor i öster för Coloradoskalbaggar, det syftar på deras brungula symbolik – men kan också uppfattas som att de är skadeinsekter – som måste utrotas.
  Om detta måste vi berätta. Stoppa ej visningen av en fransk TV-dokumentär om Ukraina.

 3. Jag lyssnade ofta på P1 för några år sedan. Och uppskattade en hel del. Naturligtvis fanns saker som jag inte höll med om, men det är naturligt.

  Idag, när jag lyssnar på P1 blir jag illa till mods. Det är hela tiden kraftigt vinklade eller rena lögner som framförs.

  SR och P1 har totalt förbrukat sitt förtroende.

 4. Debatt sker på ANTI-EUROMAIDAN. Hör första av några inlägg där.

  3 kap. 11 § För försök eller förberedelse till mord, dråp, barnadråp eller sådan misshandel som ej är ringa, så ock för stämpling till mord, dråp eller grov misshandel eller underlåtenhet att avslöja sådant brott dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas. Lag (1991:679).

 5. Hennes etik som journalist är en bottennotering. Det går inte att ta på allvar denna människa. Ingen respekt som helst mot ryska folket som valde sin president på ett lagligt sätt. Hur mer lågt kan man falla…. Regelbundet följer jag ryska nyheter med ofta Putins uttalande. Inte ett ända gång lät han sig att använda sådana ord mot västerländska politiker, journalister mm och sänka sig så lågt. En sansad och nästan sofistikerad politiker. med en bra sense of humor. Man kan verkligen lita på honom för att jan sviker aldrig och alltid håller sitt ord. Många spottar i hans ansikte idag men Putin är tillräckligt smart för att reagera på sånt.

 6. Lara Isthmusyard. Nästan ingen i Sverige tydligen bryr sig om ifall är det hets mot ryssar. Det är dessutom politisk korrekt att göra det. Det uppmanas av regeringen

 7. Jag instämmer.Det är numera helt meningslöst och frånstötande att lyssna på radio eller läsa svenska dagstidningar.

 8. Om något någonsin ska kunna betraktas som ett hatbrott, så är det användandet av detta avskyvärda, rasistiska, imperialistiska och avhumaniserande ord, som beteckning på människor. (Citat)
  Om vi ta Marias Persson-Lövgren påstående om ”slanka ryska kvinnor” och byter ordet ”ryska” mot till exempel arabiska eller judiska kvinnor, då finner vi oss plötsligt i hets mot folkgrupp, nationalitet kränkning, mm. Men så länge det står ”ryska kvinnor” det är helt okej! Är det okej, kära Sverige?

 9. Så här motiveras det att vi betalar Radio och TV-licens

  ”Oberoende radio och tv
  Bakgrunden till finansieringssystemet är att våra folkvalda politiker tycker att det är viktigt att vi i Sverige har oberoende radio och tv. Oberoendet får vi genom att SVT, Sveriges Radio och UR finansieras genom en avgift och inte genom exempelvis skatten”

  Nyckelordet är oberoende. Om vi nu har journalister som strider mot detta, som Maria Person Löfgren, så fullgör SVT och SR sin del av avtalet.

  Vad man kan göra är att att dra ett streck över fakturan från Radiotjänst. skriva ”Bestrides” tvärs över och skicka med ett brev där man förklarar varför.

  T ex jag betalar Radio- och TV-licensen för att garanteras en oberoende nyhetsbevakning i SVT, SR och UR. Jag anser inte att nyhetsinslagen på SR, SVT följer de riktlinjerna. Och så ett kort exempel på vad man anser strider mot avtalet.

  De är skyldiga att svara och en korrespondens kommer att inledas med företagets jurister. De är ett begränsat antal och skriver tillräckligt många har det snart häcken överfull.

  Det värsta som kan hända är att det går till domstol och att fallet prövas och det har sitt intresse att det blir offentligt. Så länge korrespondensen hålls igång händer ingenting.

  Public Service är ingen propagandakanal styrd av maktintressen enligt deras egen beskrivning och det är det man kan utnyttja. Lite besvär men det är det värt

 10. Åter från ANTI-EUROMAIDAN (https://www.facebook.com/groups/antieuromaidan.sweden/?fref=ts)

  Emil Cvijanovic den 30 april 11:53

  1. Den globala storfinansoligarkin (genom olika väststater och andra icke-statliga och transnationella organ) för ett frenetiskt krig mot Ryssland med syftet ”breaking Russia”, som Kissinger formulerade det i en uppmärksammad intervju. Anledningen är att den resursrika Ryssland visar tendenser till självständig politik samtidigt som den globala finansoligarkin behöver snabba casch för att upprätthålla sin dominans.
  2. Ett viktigt moment i krigföringen mot Ryssland är den mediala demoniseringen av dess valda ledare – då det yttersta målet är att tvinga fram ett annat politiskt ledarskap i Ryssland som – i likhet med t.ex. EUropeiska ledarskap – är underordnade den världshegemonistiska finansoligarkin.
  3. Svenskspråkiga medier deltar i allra högsta grad i demoniseringen av det självständiga Ryssland med tydliga inslag av demonisering av det ryska som sådant. Opinionsbildningen i Sverige kontrolleras i stort av (a) Bonnier AB och (b) Schibsted Sverige AB (som i sin tur ägs av JP Morgan, Goldman Sachs och andra amerikanska storbanker). Med andra ord kontrollerar den globala storfinansoligarkin – främst genom (a) och (b) – även opinionsbildningen i Sverige.
  4. Det så kallade Public Service, Sveriges Radio och SVT, demonstrerar hela tiden lydnad gentemot den ovannämnda oligarkin och dess mediala filialer i Sverige. Därför måste SVT ge ”fria händer” till personer som använder sin journalistiska befattning för utlopp av sitt enorma hat mot det ryska. Det som i annat fall skulle lagföras som hets mot folkgrupp blir här standard för alla journalister som vill vara ”rumsrena”. För att inte betraktas som ”Putintroll” eller Putinagent måste man smutskasta t.ex. ryska kvinnor (a.k.a. ”slanka ryskor som gift sig för att få ett bekvämt liv i Sverige”) som reagerat mot den antiryska hetsen, eller kalla det ryska folkets valda ledare som ”gris”. Det är överflödigt att spekulera kring sådana journalisters psykiska hälsa eller (avsaknad av) moral. De känner sig uppbackade av krafter utanför bl.a. SVT (det förhåller sig på samma sätt med motsvarande figurer inom Sveriges Radio) och kan fortsätta i samma stil.
  5. Mot bakgrund av 1-4 kan man konstatera att det råder en panik i den ovannämnda oligarkin, tiden rinner ut för gänget som plundrat vår planet ett bra tag. Det är också någonting som kanske deras mest frenetiska drängar, i bl.a. Sverige, borde fundera på. Ty om oligarkin tvingas till eftergifter så kan de komma att offra en del av sina propagandister. Det kan leda till att en ansedd journalist plötsligt börjar förverkliga sig som t.ex. sjukpenning-handläggare på försäkringskassan eller varför inte biståndsbedömare på stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta.

 11. Att umgås med terrorister och annat skumt folk är signumet för John McCain. Han har gjort sig ett namn som zionisternas främsta springpojke i kongressen. Han gör allt enligt zionist regelboken. Han träffade den ökände terroristen och Mossad agenten Al Baghadadi, d v s, Simon Elliot. Han stödjer terrorn i Syrien och vill förvandla landet till en kopia av Libyen. Han hetsar hela tiden mot Iran. I Ukraina poserar John Macain med Poroshenko. Men om allt detta är det tyst i DN, SvD, AB och övriga pressen i Sverige. Till listan av svenska lugenpressens högst betalda presstituter, Winiarski, Wolodarski, Silberski, Wadström som bedriver istället en hetskampanj mot Ryssland och Putin, skall man tillägga presstituten, NATO-propagandistan och kvinnliga anföraren av hat Ryssland symfonin – Maria Persson-Lövgren. Hon stödde också slakten av Libyen, och hetsar i sina sändningar mot den främsta anti-terrorist och anti-sionist ledaren idag Bashar al Assad.

  Återigen: det måste vara så att Putin har trampat på världselitens tå – det är den enda förklaringen till den hejdlösa hetsen mot och lögnerna om Ryssland och Putin. Kina likaså har också blivit ett nagel i ögat för bankirvampyr-maffian. Brasilien är med i BRICs och därför attackeras regeringen nu. Iran och Syrien står i varit en del av den anti-nbankirvampyr maffians känner sig träffad. Bankirvampyr har mobiliserat sina presstitutes. Den vet att dess slutgiltiga undergång har börjat. Den oinskränkta makten som bankirvampyr-maffian har haft under de senaste tre hundra åren går nu mot sitt slut. En ny värlsdordning är i gryning och denna samling ”can read the writing on the wall” som det heter.

 12. Det är bedrövligt att se hur lågt svenska medier har sänkt sig i sin propagandakrigsföring mot Putins Ryssland. Det är så partiskt och så avlägset från oberoende och ärlig journalistik. Sverige har blivit ett Orwellskt samhälle där Sanningsministeriet härskar totalt över media och medborgarnas tankar.

  • Du är en del av det.

   ”Putins Ryssland”? – vad vill du säga med det? Att Ryssland och Ryssar inte kan tänka eller agera själva? Att Vladmir Putin är en diktator?

   Mig veterligen kan inte bevisa att Putin är en diktator, däremot när USAs president Barack Obama gick emot kongressen med Obamacare så fick vi se en diktator.

   Den Ryska konsitutionen kräver omröstning i parlamentet duma för grundlagsändringar och säkerhetsfrågor, Putin har inte en enda gång brutit detta. Ryska val senast 2010 utfördes i enlighet med internationella standarder och blev ackrediterade för detta.

   Jag är långt ifrån en fantast av Putin men han är hittils den bästa Presidenten som har styrt Ryssland sedan innan Revolutionen, kanske t.om sedan mitten av 1800-talet.

   Ur dit perspektiv kan vi säga ”Löféns Sverige” .. Men hans dåtills 32%, nutids 23%. Visst svider det att inte ha upp mot 86% godkännandes som Vladmir Putin eller att vi har ministerstyre utan parlamentsomröstning med oppinion (Decemberöverenskommelsen)

 13. Ja, Maria Persson-Lövgrens rapportering från Ryssland är ensidig. Tröttsamt att alltid höra henne säga att ryssarnas dokumenterade stöd för Putin beror på att de är indoktrinerade genom den ryska TV::n. Men ryssarna kan hämta information från många andra håll och gör det också.
  De flesta ryssar är starka patrioter och slavofiler och de röstar på Putin därför att han också
  verkar vara det, och inte därför att de är okunniga eller indoktrinerade.

 14. Kanske menade granskningsnämnden att grisar är intelligenta djur, mycket intelligentare än Maria Persson-Lövgren, eller kanske rentutav intelligentare än granskningsnämndens deltagare själva och att jämförelsen därför är positiv?

  Hatet mot grisen var kanske p.g.a. att grisen var så intelligent att bönderna kände sig underlägsna? Man ska kanske därför se grishistorien och hatet som att individerna i själva verket hatar Putins höga intelligens, p.g.a. egen ointelligens, vilket i själva verket alltså är en komplimang.

  Kanske har granskningsnämnden, så här i mångkulturens tidevarv, blivit salafister och betraktar därför både djurslakt och människoslakt som något gudibehagligt som kan ge 72 jungfrur i himmelriket? Det är svårt att veta. Det pågår ju allt möjligt klandervärt i elitens krestar numera. Historien om Muhammed och Aisha kan kanske ha drivit dem till den extrema islamismen?

  Men kanske blir det ändå med granskningsnämnden på samhällskroppen, i september 2018, som det blev med de ryggradslösa amöborna som gav amöbadysenteri till patienten som i sin tur gick till läkaren för att utrota de ryggradslösa parasiterna?

  Demokrati blir vad vi gör den till.

 15. så länge potin leder ryssland börjar inte ww3.

  att lyssna på svensk nyhetsmedia orsakar högt blodtryck,hjärtflimmer så det är så skönt med alla nyhetsbloggar som berättar vad som händer i världen.

 16. Om Ryssland tror jag vi är överens. För mig är det arbetarstaten som ännu inte blivit korrumperad av en kulturell intellektuell elit. Ryssland är det enda landet i vår närhet där borgarna aldrig fick greppet om samhällsstrukturen. Ett inte så litet problem för de som här brukar kalla sig ”demokrater”. Ett sådant jordnära samhälle kan så klart smitta av sig på arbetarklassen så lär dig hata Ryssland ;-)

  • Vem har övertygat dig om att borgarna i Ryssland aldrig fick greppet om samhällsstrukturen? Det är lika självklart att Ryssland är ett borgerligt land – precis som vad Sverige och USA och med flera andra länder är. Det syns i deras kamp mot den ryska arbetarklassen och för de ryska oligarkerna som äger företagen. Oligarker som inte betalar ut löner till de ryska arbetarna, och detta sker med den ryska borgerliga och kapitalistiska regeringens godkännande. De ryska borgerliga medierna som inte rapporterar om uteblivna löner, strejker och vräkningar är likadana som dom som vi har i väst när dessa gör samma sak, d v s arbetarklassen syns varken i ryska eller västliga medier.

   • ”Efter det ryska valet har en tydlig förändring skett:
    – med lagens och myndigheternas hjälp har polisen fått ökade resurser och genomfört attacker mot fria fackförening, partier och offentliga organisationer.
    – förstärkt den antikommunistiska kampanjen, en kampanj som syftar till förtal av den sovjetiska historien och socialismens ideologi.
    – istället för att förverkliga löften från valet, har den ryska regeringen sålt ut landets rikedomar och resurser, och gått till offensiv mot arbetare (stigande priser och skatter), vilket leder till ökande sociala spänningar.”
    Detta säger RCWP.
    http://rkrp-rpk.ru/2018/05/01/рот-фронт-b-кировe/
    På deras hemsida kan du också läsa deras krav på förbättringar.

    • Det känns som vi lever med totalt olika verklighetsbilder. Jag tycker det är mycket viktigt att ryssarna investerar i sin egen framtid med egen konkurrenskraftig varuproduktion därför det är enda vägen till välfärdssamhället att folk arbetar med något produktivt. Ryssland har levt mycket på att sälja råvaror och sedan importera konsumtionsvaror m.m. men det är totalt fel väg att gå för det skapar bara välstånd i andra länder. Ett sådant samhälle är också sårbart och passiviserar individen. Typiskt exempel är Venezuela och där har det inte gått så värst bra, eller hur? Jag tror att Ryssland börjar komma på det rätta spåret nu, men hur var det nu… Rom byggdes inte på en dag som man brukar säga. Stora samhällsförändringar tar sin tid att genomföra.