USA hotar starta krig mot Nordkorea som vill ha fredlig återförening sedan 60 år


NBC News skriver ”Secretary of State Rex Tillerson said that military action against North Korea was ”on the table” if the country continues to develop its weapons program. ”If they elevate the threat of their threat weapons program to a level that we believe requires action then that option is on the table,” he told a press conference in South Korea on Friday.” NBC News

Dagens Industri skriver ”USA:s tålamod med Nordkorea är slut och ”alla alternativ” ligger bordet, inklusive militära svar på hot. Det sade USA:s utrikesminister Rex Tillerson vid ett besök i Seoul på fredagen, enligt Bloomberg News.

”Vi vill inte att saker ska leda till en militär konflikt men det står klart att om Nordkorea vidtar åtgärder som hotar Sydkorea eller USA, så kommer det att mötas av ett lämpligt svar”, sade han.
Han sade att den nuvarande strategin är att vidta en rad steg och ökat antal åtgärder, inklusive sanktioner….
Rex Tillerson sade också att USA kommer att fortsätta installera missilförsvarssystemet Thaad i Sydkorea och hoppas att Kina ska sluta straffa Sydkorea för detta. Dagens Industri
Tillerson i Panjumon 170317Utrikesminister Tillerson i Panjumon
Detta säger alltså representanten för världens starkaste och i särklass mest brutala och krigiska stat – USA – som nu är inblandat i många illegala krig, medan Nordkorea inte varit inblandat i något krig sedan landet bombades sönder och samman i Koreakriget i början av 1950-talet. I en värld med en oberoende FN-ledning, som stod upp för FN-stadgan skulle detta leda till tydlig kritik av FN-chefen.
Hur knasig kan världen vara?

Nyligen har en mycket en mycket stor militär övning med 300 000 soldater, varav 10 000 från USA inletts i Korea ”The exercises, conducted jointly by US and South Korea and dubbed “Foal Eagle,” are a dress rehearsal for all-out war with the North. In addition to the USS Carl Vinson and a strike force of two guided missile destroyers and a cruiser, the US sent in a squadron of stealth fighter jets as well as B-52s and B-1Bs – these latter capable of carrying nuclear payloads. “Foal Eagle” is an annual exercise, but every year the amount of US firepower gets bigger Antiwar

Vidare ”The U.S. Navy SEAL Team Six will join the annual Foal Eagle and Key Resolve exercises between the two allies for the first time, along with the Army’s Rangers, Delta Force and Green Berets.” ”The U.S. Navy’s Special Warfare Development Group, better known as the SEAL Team 6, will … take part in an exercise simulating a precision North Korean incurion and ”the removal of North Korean leader Kim Jong-un”, according to the Ministry of National Defense.” Globalresearch

”Foal Eagle” har pågått årligen sedan 40 år och kombineras med ”Key Resolve”. Jag uppfattar att den inletts och ska pågå till 30/4.

* Kanske baseras Nordkoreas militära aktivitet inte bara på paranoia?

USA rustar upp kraftigt nu och har sedan åratal ett mycket omfattande program för utveckling av mindre kärnvapen, som kanske bara dödar några tusen per gång (förutom långvariga strålskador mm). Årets ökning av försvars/krigsanslaget i USA på 10 % motsvarar 80 % av mycket fredligare Rysslands hela militärbudget och är flera gånger större än Nordkoreas militärbudget.

Visserligen ingick USA ett nytt START-avtal med Ryssland i april 2010, vilket många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om.

Enligt Obama’s SSM-plan för kärnvapen skulle flera hundra miljarder dollar spenderas varje år i c:a 15 år för att söka förlänga användningstiden för kärnvapen. I SSM-planen ingår också konstruktion av fabriker och nya typer av kärnvapen, som de små.

Det är sant att Nordkorea håller på att utveckla kärnvapen, vilket fördömts i FN:s säkerhetsråd och landet har hårda sanktioner. Landet känner sig hotat sedan länge då USA vägrar fredsavtal efter Koreakriget. Samtidigt har Israel av allt att döma skaffat sig kärnvapen, liksom troligen Saudiarabien. Ingen kritik mot detta – de är ju allierade till USA.
Nordkorea har sannolikt påverkats av händelserna i Mellanöstern och dragit slutsatsen att det går en illa om man som USA:s fiende sänker garden i förtid.

Sedan slutet av Koreakriget för 60 år sedan

har regeringen i Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea) upprepade gånger framåt i stort sett samma fyra förslag till USA. De är:

1. Ett fredsfördrag att avsluta Koreakriget.

2. Återförening av Korea, som har varit ”tillfälligt” uppdelad i norr och söder sedan 1945.

3. Bilaterala samtal mellan Washington och Pyongyang för att få slut spänningarna på den koreanska halvön.

4. Ett slut på USA:s närvaro i delar av SydKorea och slut med de årliga månadslånga USA-sydkoreanska krigsspelen riktade mot främst Nordkorea.

USA och Sydkorea har förkastat alla förslag under åren. Främst som en följd av detta har halvön varit mycket instabil sedan 1950-talet.

Mer om de fyra förslagen:

1. USA vägrar att underteckna ett fredsavtal för att avsluta Koreakriget. Det har bara gått med på att en vapenvila. Vapenstilleståndet som undertecknades 27 Jul 1953 skulle förvandlas till ett fredsavtal när ”en slutlig fredlig lösning uppnås.” Att fredsavtal saknas medför att krig lättare kan återupptas. Nordkorea vill inte ha ett krig med USA, historiens mäktigaste militära makt, utan i stället ett fredsavtal.

2. Att det finns två koreanska stater går tillbaka till ett avtal mellan Sovjetunionen (som gick in i Korea och hjälpte till att befria den norra delen av landet från Japan under andra världskriget) och USA, som gick in i södra delen. Fastän ett slags socialismen rådde i norr under ledning av Kim il-Sung, som lett befrielsekriget mot de japanska ockupanterna under andra världskriget och kapitalism i söder, var det inte tänkt som en permanent splittring. De två stormakterna skulle dra sig tillbaka efter ett par år att landet kunde återförenas. Ryssland gjorde som överenskommet, men inte USA inte. Sedan kom den förödande Koreakriget 1950-53 (se nedan). Ett förslag från Nordkorea avser ”ett land två system”. Detta innebär ett Korea med kapitalism i söder och socialism i norr – svårt men a priori inte omöjligt. Washington vill inte detta utan ha kvar sin kontroll över södra Korea.

3. Koreakriget var främst en konflikt mellan Nordkorea och USA som var ansvarig för att ha dödat miljontals koreaner norr av 38:e breddgraden. Det är väl belagt att överbefälhavaren MacArtur ville sätta in några tiotal atombomber mot Nordkorea och Kina, som gick in i kriget då MacArthur pläderade för att trupperna skulle gå över Yalu-floden in i Kina. Det är därför logiskt att Pyongyang söker samtal direkt med Washington för att söka lösa meningsskiljaktigheter och nå en fredlig lösning som leder mot ett fördrag. USA har konsekvent vägrat.

4. Washington håller mellan 25.000 och över 40.000 soldater i Sydkorea sedan 1950-talet. Därtill finns USA:s flottor, kärnkraftsbestyckade baser bombplan och truppinstallationer vilket sänder flera budskap. ”Vi kan krossa norr”, ”Vi kontrollerar Sydkorea” och ”Vi laddar upp runt Kina”, en förskjutning av strategin under freds-krigs-presidenten Obama, som manipulerar så många med massmedias villiga hjälp.
Douglas Mac Arthur untitled
Något om Koreakriget
Utlösande faktorerna var USA:s undergrävande av försöken till återförening av landet. Den sydkoreanske presidenten (från 1948, hade dessförinnan bott länge i USA) Syngman Rhees insisterade på att militärt återförena Korea. Det pågick i slutet av 1940-talet och 1950 strider mellan enheter från norra och södra Korea längs demarkationslinjen, ofta i form av räder.
På sommaren 1950 inleds det som i väst är känt som Koreakriget, vars start fortfarande debatteras. Sannolikt inleds det med att Kim Il Sungs trupper går över demarkationslinjen med målet att ena Korea under gemensam ledning och fördriva kollaboratörerna. Internationellt utmålas Il Sung som Stalins marionett, men det är inte korrekt. Stalin är tveksam till Il Sungs planer, det nya Kina möjligen något mer bifallande. Stalin vill inte dras in i nya krig, eftersom han är klart medveten om att hans land lidit så stor ekonomisk skada att det inte skulle klara en större krigsansträngning.
Redan följande dag, då Sovjetunionen bojkottade USA-dominerade FN som ville ha Taiwan och inte Folkrepubliken Kina som representant för Kina, antogs en resolution som fördömde Nordkorea, och en FN-styrka helt dominerad av USA sattes in.

Nordkorea fick inte framlägga sin version inför FN.

För USA:s del spelade tillkomsten av folkrepubliken Kina 1949 en avgörande roll; det gällde nu att ”hålla tillbaka” Kina och dess allierade Nordkorea. Visserligen avskedades så småningom general MacArthur för ordervägran då han ville driva kriget mycket långt. Men därvid stannade moderationen, och i stället släpptes kriget löst, med bl. a napalmbombning och användning av biogiska vapen av USA.
Pyongyang var då en stad utan militär betydelse med en halv miljoner invånare i trähus. Då de amerikanska brandbomberna föll så brann staden upp – en stor krigsförbrytelse. General MacArthurs order var att ödelägga alla kommunikationsmedel, varje installation och fabrik och alla städer och på landsbygden, från Manchuriet i norr och hela vägen söderut. Resultatet blev fasansfullt. Antalet döda anges av olika källor till 3-4 miljoner (Dowd, D. Blues for America. Monthly Review. 1997:108, Horowitz, D. Från Jalta till Vietnam. En kritisk granskning av USA:s utrikespolitik. Prisma: 1966:107), ja, t o m 5 miljoner döda (NE 1993:328) och hela landet lades bokstavligen i ruiner, med industricentra i norr totalt sönderbombade av USA. Koreakriget var det tidiga Kalla krigets mest blodiga krig, och skulden för det blodiga kriget var tämligen entydigt USA:s.
Pyongyang untitledPyongyang
Hur kan konflikten lösas?
Det är kanske magstarkt av en svensk, som bara varit i Sydkorea en gång, att komma med förslag till lösning. Skulle tro att åtminstone punkt 1-3 har betydande stöd i Sydkorea.

1. Fredsfördrag.

2. Återförening av Korea till ett land.

3. Samtal mellan Washington och Pyongyang och kanske FN och andra makter.

4. Ett slut på de årliga månadslånga USA-sydkoreanska krigsspelen riktade mot främst Nordkorea.

5. Upphör med sanktioner mot Nordkorea.

Stängda USA-baser och ett tillbakadragande av alla trupper bör vara ett ofrånkomligt krav från Nord. Var och en kan bedöma hur villigt Washington skulle acceptera det. Om en lösning på medelfristig sikt skall framkomma bör regionens stora makter Kina och Ryssland kunna kopplas in som garanter för en process som måste ske i välavvägda faser.

i Andra om: , , , , ,


12 svar till “USA hotar starta krig mot Nordkorea som vill ha fredlig återförening sedan 60 år”

 1. Hur kan Konflikten lösas undrar du? Du lägger fram förslag som är högt realistisk om vi hade levt under de förutsättningar, men verkligheten är något helt annat!
  Hur förhandlar man med en Nation som på senaste 70 åren har bokstavligen krossat alla länder som stod i vägen för förverkligandet av deras imperialistiska drömmar! Hur förhandlar man med USA när stormakter som inte gör åverkan på världspolitik (Kina, Ryssland) omringas av USA/NATO baser, provoceras diplomatisk, hotas militärt och demoraliseras i alla politiska sammanhang.
  USA VILL HA KRIG!!!!! Och det kommer de att få ! Ett krig som med stor sannolikhet börjar i Nord-Korea, Iran eller varför inte Ukraina! Läget är tillräckligt spend i dessa regioner att ett proxy-krig kan startas i vilken sekund som helst.
  Oavsätt var kriget börjar skulle detta betyda en världsomfattande väpnat konflikt, inbördeskrig! Syrien och Ukraina har större möjligheter att klara sig pga ryssarnas närvaro! Men Nord-Korea är öppen för att starta den efterlängtade kriget!
  Jag tror inte längre -utifrån dessa brutala krigshandlingar som var utförda av en enda stormakt- att det finns diplomatiska lösningar! Här finns bara ett Imperium som kommer att driva detta till ytterligheter för att bevara sig själv och att förinta motståndarna! Och även -troligtvis- kommer att gå över en magisk gräns när detta inte skall tolereras………..

 2. Tänk dig att kineser skulle invadera södra Mexiko och pressa Norra Mexiko att inte skaffa kärnvapen. Vi skulle inte tro våra öron om vi fick höra talas om detta, men att USA invaderar södra Korea precis intill Kina, det är på samma idiotiska vis helt ok.

  Fulmedierna ställer som vanligt inga kritiska frågor om den saken och är naturligtvis helt irrelevanta.

 3. Det går inte att lita på krigshökarna på NBC, Dagens industri och MSM när de rapporterar om nya Trumpregeringen. När Tillerson säger att ”alla alternativ” ligger på bordet kan det tolkas tvärtom. Den amerikanska politiken mot Nordkorea har varit låst på konfrontationskurs i 20 år. När Tillerson talar om alla alternativ kan det också betyda att han öppnar för dialog. Att han reserverar sig mot kärnvapenhot är inget nytt. Det nya är just ALLA möjligheter. När Tillerson säger detta tillsammans med Japans Abe, måste man tänka på att Abe har närmat sig Ryssland samt att Trump är på väg att möta Kinas president Xi. Man bör inte utesluta att det strategiska tövädret fortsätter trots Trumps katastrofala attacker på Jemen.
  Annars har du helt rätt i beskrivningen av den hittillsvarande amerikanska konfrontationspolitiken och den pågående militärövningen som just övar invasion av Nordkorea. Den övningen är planerad sen Obamatiden.
  Såna här uttalanden kan man också rapportera från samma Japanbesök av Tillerson:
  Tillerson: North Korea ”Need Not Fear U.S.” March 16, 2017 (EIRNS)–Secretary of State Rex Tillerson, in Japan for the first stage of his Asia tour, which will include Seoul on Friday and Beijing on the weekend, told the press that ”North Korea and its people need not fear the United States or their neighbors in the region who seek only to live in peace with North Korea.”
  Tillerson and Abe concurred that the North Korean nuclear weapons program was ”dangerous and unlawful,” but agreed that a ”a different approach is required,” since ”20 years of US diplomacy towards North Korea had failed.”
  This must be understood as an opening towards Pyongyang to begin talks — which Obama refused to do until Pyongyang gave up its nuclear program without preconditions. The North Korean government has made clear, repeatedly, that as long as the US is threatening ”regime change,” there could be no question of giving up the nuclear program. That is what Tillerson’s opening means.

 4. Minns vad Sveriges statsminister Göran Persson, Europarådets president, sade i Pyongyang 2 maj 2001:

  ”EU välkomnade varmt toppmötet och de resultat som ordförande Kim Jong Il och president Kim Dae Jung uppnådde vid detta tillfälle… Vi vill föra fram idéer om hur EU skulle kunna bidra till att reducera spänning, möjligen erbjuda råd och bistånd. Hela världen har intresse av fred, säkerhet och försoning på Koreahalvön.”

  Att EU svikit detta löfte till det koreanska folket är beklagligt. Men vi antiimperialister bör påminna om det och försvara den ståndpunkten.

 5. Nordkoreas fredliga anfallskrig löser stilleståndet. Undrar om Nordkorea har livsmedel nog att försörja trupp söder om 38 breddgraden? Å andra sidan behövs inte det med kärnvapen.

 6. Kommentarer i anslutning till en artikel av ”The Saker”: The Empire Should be Placed on Suicide Watch : http://www.unz.com/tsaker/the-empire-should-be-placed-on-suicide-watch/

  Om US Diplomati. (ett utval ur texten)

  The result is total chaos: the US foreign policy is wholly dependent on the US ability to threaten the use of military force, but the harsh reality is that every country out there which dared to defy Uncle Sam did that only after coming to the conclusion that the US did not have the means to crush it militarily. In other words, only the weak, which are already de-facto US colonies, fear the USA. Or, put differently, the only countries who dare to defy Uncle Sam are the strong ones (that was all quite predictable, but US politicians don’t know about Hegel or dialectics). And just to make it worse, there is no real US foreign policy. What there is is only the sum vector of the different foreign policies desired by various more or less covert “deep state” actors, agencies and individuals. That resulting “sum vector” is inevitably short-term, focuses on a quickfix approach, and unable to take into account any complexity.

  As for the US “diplomacy” it simply doesn’t exist. You don’t need diplomats to deliver demands, bribes, ultimatums and threats. You don’t need educated people. Nor do you need people with any understanding of the “other”. All you need is one arrogant self-enamored bully and one interpreter (since US diplomats don’t speak the local languages either. And why would they?). We saw the most compelling evidence of the total rigor mortis of the US diplomatic corps when 51 US “diplomats” demanded that Obama bomb Syria. The rest of the world could just observe in amazement, sadness, bewilderment and total disgust.

  The bottom line is this: there is no “US diplomacy”. The US have simply let that entire field atrophy to the point were it ceased to exist. When so many baffled observers try to understand what the US policy in the Ukraine or Syria is, they are making a mistaken assumption – that there is a US foreign policy to being with. I would argue that the US diplomacy slowly and quietly passed away, sometime after James Baker (the last real US diplomat, and a brilliant one at that).

  Och en av kommentarerna i eftertexten omkring hoten om krig mot Nord-Korea :

  “I mean the risk of starting a war against a country which has Seoul within conventional artillery range, an active duty army of well over one million people and 180,000 special forces”.

  Not to mention a country that is wedged in a small corner between China and Russia, rather like a telephone handset awkwardly held between shoulder and jaw. Try smashing that handset without harming, or at least angering, the person holding it!

  Och en kommentar som sammanfattar den utförbacke US befinner sig i :

  It is truly shocking how far and fast the USA has fallen in a mere 16 years.

  Truly shocking.

  Is it wrong for any of us to remember back to the year 2000, when our constitution still existed, when the rule of law oriented our nation towards peace, prosperity and good will ?

  Our government was even operating at a 250 billion dollar yearly surplus.

  Can you believe it, Saker?……….. a 250 billion dollar surplus !

  We had a reasonably healthy GDP to debt ratio of 2 to 1. We were paying down our national debt. There was little inflation, Our currency and our bonds were golden. We had the most robust economy in the world, a substantial middle class,the most powerful military on the planet, and the finest doctrine ever conceived, to guide us, The Constitution of the United States.

  Sure , 9-11 shocked us all.It was terrible. But the crystal clear mandate of the American people to bring its perpetrators to justice, was usurped by our Neocon overlords into bombing, attacking, destroying and occupying six nations that never attacked us at all.

  How is this possible ?

  And where are we all, today, because of it ?

  After spending close to a trillion dollars on “Homeland Security” to eradicate terror, there were MORE terror events over the last two years than there were in the entire forty year period, before 9-11, when we had no Homeland Security at all.

  Our lawmakers have OVERSPENT in treasure, 14.3 TRILLION DOLLARS in sixteen years.

  Our National debt has now, for the first time in memory, ECLIPSED our GDP.

  What good have any of our policies produced ? Anywhere ?

  We have murdered perhaps over a million innocent people, destroyed the lives of tens of millions of decent families, created the greatest refugee crisis since WWII, and burdened future generations of US taxpayers with a whopping 20 trillion dollar debt which nobody wants to discuss.

  How can any of this behavior qualify as being even remotely germane to our national interests ?

  Our empire, and the Neocon overlords who rule it , have failed us in nearly every conceivable way.

  Their empire has been built on fraud, insolvency, and “unconstitutional” belligerence, nothing more.

  Do we really need them or their pernicious ideologies guiding us into the future where there is no future at all. ?

 7. Åke och Anders
  Åkes bild är alldeles för pessimistisk med tanke på att en ny amerikansk utrikesminister har tillträtt, Den nya öppningen mot Nordkorea bekräftades absolut inte i Sydkorea, men på fortsättningen på Tillersons resa när han kom till KIna. Då intog han en gemensam ståndpunkt med Kina om att Nordkorea inte har något att frukta av USA nu. Talet om allt på bordet betyder alltså en öppning för förhandlingar med Nordkorea.
  March 18 (EIRNS)–Secretary Rex Tillerson is in China, meeting with Foreign Minister Wang Yi and State Council Member Yang Jiechi today, and President Xi Jinping Sunday. In an interview with {Independent Journal Review}’s Erin McPike today, Tillerson took what could be described as a ”Chinese” view of things: ”I do think that the Chinese and the U.S. need to have a fresh conversation about what will define the relationship between the United States and China for the next 50 years. We can look back and see how successful we’ve been, 40 years of what I would say has been a very successful relationship with two very powerful nations living with one another without conflict. But now we find that there are issues arising that have gone unresolved. And I think, how we are able to talk about those and how we are able to chart our course forward is going to set, potentially, the relationship in a new era of existing together without conflict, in an era of non-conflict.”
  The meeting with Wang Yi reflected this. They spoke for two hours, in part on the North Korea issue. Unlike the war-mongering press coverage in the West about ”all options on the table” and ”no talks now,” Tillerson said after their meeting that the two sides agree that we must ”bring North Korea to a different place, where we are hopeful we can begin a dialogue.”
  In his interview, Tillerson also said: ”Our objective is to have the regime in North Korea come to a conclusion that the reasons that they have felt they have had to develop nuclear weapons, those reasons are not well-founded. We want to change that understanding …, we do not intend to be a threat to you.” Only close U.S.-China cooperation could convince Pyongyang that this were true.
  On Xi Jinping meeting with Trump, Tillerson said: ”The overall China-U.S. relationship really needs better clarity that can only be achieved by a meeting between our two leaders — a face to face meeting — and some time for them to be together and some time for us to exchange views in a number of these areas, whether economic or security or cultural and people-to-people.”
  A date for such a summit has not been determined, but both sides report that it is in the planning stage and should be soon.

  • Än så länge finns inget konkret. Den största militärövningen någon pågår vid Nordkoreas gräns. Inga förslag om fredsförhandlingar finns från USA. Den inflytelserike journalisten Thomas Friedman diskuterar seriöst alternativet att bomba Nordkorea i DN idag, men menar att man bör ha förhandlingar.

  • Roosevelts deklaration om ett ”krig mot fruktan”, fruktan för ofrihet, religiös förföljelse och fattigdom – ersattes av G.W.Bush deklaration om ”krig mot terrorismen” och utfästelsen att det kommer att pågå länge, somliga varnade för att det aldrig kommer att ta slut.
   Ser vi någonstans i världen en ny framåtblickande ledarstil från US sida. Taktiska manövrer och finter går i stort sett i samma spår som under förre CIA chefen och presidenten G.W. Bush tid. Ser vi något tecken på en vilja att göra rätt som underbygger en sådan optimism, att man ”öppnar upp” för samtal beror enbart på medvetenheten om den geografiska placeringen av Nord-Korea och att kärnvapen finns på många håll inom närregionen.
   Restauration, uppbyggnad – var ser du den ?
   Blir man optimist av att US totalt manövrerat ut UN som instans och urvattnat alla ingående avtal och uppvisar ett fullständigt respektlöst beteende gentemot många nationer världen över. Att en nation som US, tillika totalt bankrutt, men rustad till tänderna vad gäller vapenarsenal, kan ses som en ”lysande” vägvisare in i framtiden är mycket naivt minst sagt. Det enda man har kvar är hot och intervention – det sista kortet att spela ut – man är fast i en och samma ekonomiska panik-loop. Man är ensam på scenen men salongen börjar bli ganska tom. En sammanhållande kraft kan vi se oss i månen efter – därtill utmanas och hotas också hela EU-regionen – av återkommande sanslösa utspel från diverse aktörer, NATO/US/EU börjar få en ”peststämpel” över sig via sin ombudspolitik. Optimist ! – jo, tack för kaffet !

   http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2017/march/17/how-to-end-the-korean-war/

 8. USA är i färd med att lägga om sin politik mot Nordkorea. Utrikesminister Rex Tillerson är på rundresa i Asien (Japan, Sydkorea och Kina). Obamas politik ”strategiskt tålamod” kommer att ersättas av en ny strategi, framhåller han.
  – Ansträngningar under de senaste 20 åren att få Nordkorea till kärnvapennedrustning har misslyckats. Vi har haft 20 år av misslyckade strategier. Inför det ständigt växande hotet står det klart att en annorlunda strategi behövs, sade han vid en presskonferens i Tokyo.
  Vad den nya strategin innebär är inte klart. Militärt ingripande (det vill säga krig) av USA mot Nordkorea är ”en möjlighet på bordet”. (http://www.latimes.com/nation/la-fg-pol-tillerson-asia-20170316-story.html)