Granskningsnämnden – anmälan för rasism


Som någon kanske märkt brukar jag återpublicera en del artiklar efter ett år, ursprungligen efter ett tips från Facebook. Det gör jag gärna med denna. Jag själv och flera andra har gjort väl underbyggda anmälningar till ”Myndigheten för press, radio och tv” som år 2010 övertog uppgiften från Granskningsnämden. Myndigheten har följande uppgifter:

Man övervakar att Sveriges televisions, Sveriges radios och Utbildningsradions program samt Tv4 lever upp till de regler som gäller för sändningar i SVT, SR, UR och Tv4. Dessa handlar om:
opartiskhet
saklighet
respekt för privatlivet
beriktigande och genmäle
mediets genomslagskraft
våld och pornografi
otillbörligt kommersiellt gynnande
sändningsbeteckning
reklam
sponsring
produktplacering
Wikipedia

För nätan exakt ett år sedan fick jag ett mail från Nils Nordlund:

”Hej Anders!

Som du vet, så har jag gått in för att göra en anmälan till Granskningsnämnden så fort, som jag hör ordet ”viet cong” på Radion, även om det är meningslöst. Det blir i alla all en markering:

Hälsningar,

Nisse.”

Jag träffade Nils Nordlund och hans syskon våren 1969 i Uppsala, alla fem engagerade anti-imperialister, och vi har nyligen åter fått kontakt.

Med Nils tillåtelse publicerar jag anmälan och ett svar från programuppläsaren. Det är verkligen anmärkningsvärt att Sveriges Radio inte gett elementär utbildning om varför ordet ”viet cong” inte ska användas. Trots att Granskningsnämnden fått anmälan om det tidigare. För man inte detta vidare till Sveriges Radio och dess medarbetare.

Den 29/4 2015 publicerade jag en annan anmälan till Granskningsnämnden av Nils Nordlund om just användningen av ordet ”vite cong”. Det blev avslag. Nytt avslag från Granskningsnämnden 29/4 2015
Granskningsnämnden myndigheten-logo-basic-sv

Denna tidigare anmälan avslutades på följande sätt:
Vietnamkriget barn untitled
Kriget skördade uppemot 6 milj.offer och en efterbörd av 500.000 barn, födda missbildade pga. den brutalaste kemiska krigföringen någonsin med agent Orange. Och Sveriges Radio strör salt i såren. Det är först och främst en kränkning av det Vietnamesiska Folket men också det Svenska Folkets höga förväntningar på sin Public Service.

Om något någonsin ska kunna betraktas som ett hatbrott, så är det användandet av detta avskyvärda, rasistiska, imperialistiska och avhumaniserande ord, som beteckning på människor. Jag räknar med att Granskningsnämnden, för sin Heder, verkar för kännbara rättsliga åtgärder.” Det blev alltså avslag.

Den nya anmälan.
Torsdagen den 25 augusti i programmet P1 Kultur med start kl 13.00 och repris efter kl 18.00 förekommer utan varning
eller förklaring det sannolikt mest rasistiska ord, som vi känner till:
”viet cong”. 32.20 minuter in i programmet.

Detta ord har ingen förankring i det vietnamesiska språket. Det skapades medvetet och beräknande av USA för att avhumanisera och demonisera det vietnamesiska folket och deras kamp för självständighet. Vid dom många massakrerna på kvinnor och barn, varav den i Song My år
1968, är den mest kända, begagnades detta rasistiska öknamn flitigt. Ungefär som om vi idag skulle använda den tyska benämningen ”judesvin”.

Programinslaget handlade om Landskronas Fotofestival, en utställning av ”ikoniska” fotografier, dvs. bilder, som
förmår att bättre än 1000 ord beskriva och kommentera ett viktigt historiskt skede.

Där nämndes den kända bilden från Vietnamkriget 1968, där en vietnamesisk patriot, Nguyên Van Lém, avrättades på
öppen gata av den av USA tillsatte polischefen. I ett rasistiskt utfall fick nu Lém heta ”viet cong”, liktydigt med en likskänd-
ning och brott mot griftefriden. Vietnamesernas egen beteckning på sin motståndsrörelse är FNL (Fosterländska Befrielse-
fronten, eng. NLF).

Nils N 160826 bild 1

Det visade sig, att detta inte var något tillfälligt och omedvetet slintande med tungan, då det skulle bli ännu värre.
Man hade helt korrekt behandlat den kända bilden från Himmelska fridens torg, 1989 och påpekat att dom kinesiska myndigheterna försöker förtränga bilden.

Men sedan kommer ett påstående, som ifrågasätter programmets syfte i enlighet med Radiolagen. 37.20 in i programmet görs så det märkliga påståendet, mot bättre vetande, att det under det 15 år långa kriget i Afghanistan inte gjorts någon ikonisk bild, trots att det därifrån kommer bildernas bild, som överträffar alla andra, och avslöjar en 70-årig amerikansk krigföring, en bild som borrar och
lägger fram hela det Kalla Krigets andemening. Om, som man uttryckte det, bilder blir allt mera kortlivade och tappar
mening pga Nätet, kvantiteter och manipulationer, så kommer denna bild även om 100 år att vara en lika klargörande beskrivning av ett hittills 70-årigt krig. Och amerikanska myndigheter är naturligtvis ännu angelägnare än kineserna, att få oss att glömma och förtränga denna bild, där USA symboliskt urinerar på det Afghanska Folket, ja på hela Världen.

Lika lite som Sveriges Radio får stryka Kina medhårs så får man inte göra samma fega sak med USA. Det är ett svek
mot det Svenska Folket och vår fria Public Service.: Nils N 160826 bild 2

Med Vänliga Hälsningar,

Nils Nordlund,

Bra svarsmail från anställd på Sveriges Radio.

Hej Nisse,
Tack för ditt mejl och visad förståelse för att min användning av ordet ”vietcong” inte var illa ment. För precis som du anade så kände jag helt enkelt inte till den bakgrund till ordet som du informerade mig om. Jag tackar för kunskapsförmedlingen!

Sedan är det inte jag utan Fred Ritchin som påstår att det inte finns några ikoniska bilder från kriget i Aghanistan.

Vänliga hälsningar,
Natacha López


2 svar till “Granskningsnämnden – anmälan för rasism”

  1. Läs General Giap, förutom att du lär dig konsten att försvara ditt land, så lär du dig om kolonialmakternas (USA inkluderat) folkfördrivnings och utrotningskrig. Då lär du dig om de amerikanska koncentrationslägren och om hur de härskade kolonin med våld och terror. När du läst Giap, så inser du att de taktiker som USA tog fram under Vietnamkriget är något de använder och lär sina allierade än idag.