Ny anmälan till Granskningsnämnden för ”toppmötet” om Irak


Denna anmälan 13/1 kommer från Sigyn Meder, ordförande i Iraksolidaritet.Publiceras redan nu med hennes godkännande. Anmälan till Granskningsnämnden
Granskningsnämnden myndigheten-logo-basic-sv
Mer än 10 anmälningar har sänts till Granskningsnämnden. Jag har här 13/1 publicerat en anmälan från Maj Wechselmann. Maj Wechselmanns anmälan

IrakSolidaritet anmäler programmen i serien ”Toppmötet” till Granskningsnämnden- Myndigheten för radio och tv

Till: registrator@mprt.se
hanna.stjarne@svt.se
jan.helin@svt.se
helena.olsson@svt.se
eva.landahl@svt.se

Föreningen IrakSolidaritet anmäler härmed programmen i serien ”Toppmötet”, som grovt åsidosatt SVT:s krav på balans, saklighet och opartiskhet.
Redan före sändningsdags protesterade IrakSolidaritet kraftfullt mot planerna att låta Fredrik Reinfeldt intervjua Tony Blair, Condoleezza Rice, Anders Fogh Rasmussen och Jens Stoltenberg för programserien ”Toppmötet”.
Vår ståndpunkt motiverades i brevet och avslutades med en hänvisning till folkrätten: ”Vi kräver att SVT avstår att undergräva FN-stadgan genom att legitimera grova folkrättsbrott, massmord som kostat miljoner människor livet”.
Irak-möte 141126
Vi har nu tagit del av såväl program som efterföljande debatt och vår kritik kvarstår.
Så här motiverade programbeställare Helena Olsson programmen ”Toppmötet”:

”Den här nya programformen kompletterar och adderar nya infallsvinklar. Vi är stolta över att skapa nya typer av tv-program som kan vidga bilden.”
I sitt brevsvar till IrakSolidaritet skriver Helena Olsson:

”Jag delar dock inte din bild av att detta program skulle strida mot kravet om opartiskhet och inte heller att det skulle bidra till att legitimera folkrättsbrott”.

Tyvärr ”vidgar” programmen inte ”bilden”. Tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt och numer finansiell rådgivare till Bank of America Merrill Lynch, har öppnat sin adressbok för några vänner som får tala fritt om sina liv. Enbart okritiska frågor ställs.

Det faktum att angreppskrig, brott mot freden, det värsta av alla folkrättsliga brott, inte tas upp på ett seriöst sätt i programmen, undergräver folkrätten. Det är inte ”opartiskt” och relevanta fakta har uteslutits.

Saklig kritik i växande omfattning har riktats mot programmen, även inifrån SVT, från exempelvis Anna Hedenmo. Det blir ju inte bättre när det i Kulturnytt kryper fram att bristen på kritiska frågor ”är ett pris vi har betalat”.

Pris för vad? För att få ställa snälla frågor till ansvariga för krigsbrott som har fina titlar? Och hur mycket har SVT betalat för programmen som de facto snarare fungerar som propaganda för orättfärdiga och folkrättsstridiga krig.

Det finns inte ens en antydan om de verkliga orsakerna till Irakkriget. Hemliga memorandum som publicerades i samband med Chilcotrapportens arbete i Storbritannien 2011, visar tydligt att en viktig orsak till angreppet på Irak, var oljan. ”Oljan var en nyckelorsak till ansträngningarna att få bort Saddam”, framkommer tydligt och att den lögnaktiga Irakrapporten om massförstörelsevapen i Irak skrevs för att skapa en förevändning för angreppskriget.

Såväl Tony Blair som hans utrikesminister Jack Straw var väl underrättade om alla turer i det som kallades ”an onion approach”. Bit för bit skulle opinionen påverkas med nya lögner.

Tony Blair är en kvalificerad lögnare och krigsförbrytare, men i svensk TV får han lägga ut texten om hur hårt han anstränger sig för att skapa fred i Mellanöstern.

Condoleezza Rice kopplades positivt till Martin Luther Kings goda namn och rykte, men när hon sade att Irakkriget ”var ett briljant krig, det var över på ett par månader”, ett groteskt påstående, kom inte en kommentar, inte en följdfråga. Hon kritiserade Obama för att inte ha lämnat 10 000 soldater kvar i Irak 2011 och IS fick en chans att träda fram. Inte en kommentar. Hon stödde waterboarding och annan tortyr som rådgivare i säkerhetsfrågor.

Till det specialprogram som SVT satte in efter slutintervjun för att ställa frågor som aldrig ställdes i serien, säger Eva Landhal, programchef på SVT, hade en svensk-irakiska, Abir Al-Sahlani (C), inbjudits. Hon är en notorisk uppbackare av USA-Storbritanniens olagliga invasion av Irak, hyllar ockupanternas ”borttagande” av Saddam Hussein och tycker att ett numer demokratiskt Irak går mot det bättre. Hon snurrade till det om de förödande sanktionerna som kostade en halv miljon irakiska barn livet, och påstod att det var Saddams fel. Jan Hallenberg tyckte även han, att det var bra att Saddam ”togs bort”. Cecilia Uddén tog upp Abu Ghraib och den fruktansvärda tortyren, men programmet ger intrycket att allt är till det bättre i Irak idag trots vissa ”misstag”. Det är en skamlig och falsk slutsats.

USA:s och Storbritanniens angrepp på och ockupation av Irak planerades långt före terrorangreppet i USA 11 september. Deras plan att få bort Saddam Hussein har inget med demokrati och mänskliga rättigheter att göra. Det är en lögnaktig förevändning för ett grovt folkrättsbrott. Det är inte USA-Storbritanniens sak att byta ledare i Irak.

Programmen Toppmötet har valt intervjuoffer som varit delaktiga i eller positiva till en av de värsta krigsförbrytelserna efter andra världskriget och låtit dem intervjuas av en person som inte förmådde ställa kritiska frågor. Den hastigt påklistrade efterdebatten gjorde inte saken bättre. SVT har inte hållit sina löften om kritiska frågor.

Stockholm 13 december 2017
Föreningen IrakSolidaritet
Sigyn Meder, ordförande

Kontakt: info@iraksolidaritet.se

Här finns vårt tidigare brev till SVT
Brev till SVT med anledning av programmet ”Toppmötet” och brevsvar från Helena Olsson
https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/brev-till-svt-med-anledning-av-programmet-toppmoetet-1682261″

Nedan återges åter Iraksolidaritets första brev 6/12.
Brev till SVT med anledning av programmet ”Toppmötet” och brevsvar från Helena Olsson
Pressmeddelande 6/12 2016.
Till: hanna.stjarne@svt.se; jan.helin@svt.se
Hanna Stjärne är VD för SvT och Jan Helin är programdirektör på SvT och var tidigare chefredaktör Aftonbladet.

”Bästa Hanna Stjärne och Jan Helin!

Föreningen IrakSolidaritet protesterar kraftfullt mot SVT:s planer att låta Fredrik Reinfeldt intervjua Tony Blair, Condoleezza Rice, Anders Fogh Rasmussen och Jens Stoltenberg för programmet ”Toppmötet”.
Blair inför riksrätt
Tony Blair är, vid sidan av USA:s president George W Bush, den främste ansvarige för den brottsliga USA-ledda invasionen av Irak 2003 och dess följder – raserandet av Iraks samhällsstruktur, dödande, lemlästande och tortyr av hundratusentals människor, fördrivandet av över två miljoner människor som flyktingar utomlands och otaliga internflyktingar samt uppkomsten av terroristgrupper och det fortgående kriget i Irak och Syrien. Hans ansvar har belysts och han har skarpt kritiserats i Sir John Chilcots rapport om Storbritanniens deltagande i detta folkrättsbrott.
Tony Blair

Condoleezza Rice spelade en central roll i den USA-administration som startade den illegala och förödande invasionen och ockupationen av Irak. Hon har också aktivt försvarat användandet av tortyr.
condy-rice
De bägge Natocheferna Anders Fogh Rasmussen och Jens Stoltenberg har aktivt agerat för medverkan till eller försvarat den USA-ledda invasionen i Irak. Även Anders Fogh Rasmussen och Jens Stoltenberg kan förväntas släta över detta och andra folkrättsbrott, till exempel i Libyen och Syrien.

Skrota programmet! Det går helt på tvärs med SVT:s anspråk på att vara ett public service-företag, dvs ett tv-företag i allmänhetens tjänst, självständigt i förhållande till såväl staten som politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.


stoltenberg-fogh
SVT kunde istället bidra till givande och intressanta intervjuer med till exempel Kofi Annan, Hans Blix, kongresskvinnan Barbara Lee från Kalifornien, Frankrikes utrikesminister Dominique de Villepin, eller någon före detta irakisk politiker. Med sådana personer kan man ha ett djuplodande och givande samtal. Krigsförbrytare som Tony Blair och Condoleezza Rice bör höras av åklagare och domare i en domstol och ställas till svars för sina brott i Irak.
hans-blix

Vi kräver att SVT avstår från att undergräva FN-stadgan genom att legitimera grova folkrättsbrott, massmord som kostat miljoner människor livet.

Stockholm, 6 december 2016
Föreningen IrakSolidaritet

Sigyn Meder, ordförande

Kontakt: info@iraksolidaritet.se

Brevsvar från Helena Olsson, programbeställare på SVT

Hej Sigyn

Tack för ditt mejl som jag fått vidarebefordrat från Hanna Stjärne och Jan Helin. Jag heter Helena Olsson och som programbeställare för samhällsutbudet svarar jag för programmet Toppmötet.

Det här är en serie som redan på förhand väckt reaktioner. En del handlar om att dessa före detta toppolitiker är kontroversiella personer. Den oro och kritik som du själv framför – gällande intervjupersonernas inblandning i Irak-kriget – har flera givit uttryck för. Andra är mer generellt oroliga för hur SVT ska klara kravet på opartiskhet i samband med denna serie, givet att Reinfeldt är fd partiledare för Moderaterna.

Våra program, och då särskilt de i samhällsgenren som jag själv ansvarar för, väcker ofta debatt och så ska det vara. Och jag uppskattar att du hör av dig med dina åsikter. Jag delar dock inte din bild av att detta program skulle strida mot kravet om opartiskhet och inte heller att det skulle bidra till att legitimera folkrättsbrott. Oavsett vad man tycker om intervjupersonerna och deras gärningar så är de makthavare som format vår nutidshistoria och som är därför är högintressanta att intervjua, och de är redan intervjuade i en lång rad program och format och kommer sannolikt bli även i framtiden.

Jag har fördjupat mitt resonemang i en bloggtext här, kanske har du redan läst den?

Jag hoppas du vill titta på programmet när det sänds i mellandagarna.

Vänliga hälsningar

Helena Olsson, programbeställare SVT

mejl: helena.olsson@svt.se

Kommentar: Helena Olossn har inget argument i sak mot Sigyn Meders kritik. Det är ett mycket ensidigt urval av personer i ledande ställning, där särskilt tre medverkat i allvarliga brott mot FN-stadgan och folkrätten.

Här föreligger i högsta grad jäv. Vid en radiointervju (P1) på morgonen 3/7 2014 sa statsminister Reinfeldt som svar på en fråga att hans politiska förebilder var Bill Clinton och Tony Blair.
Fredrik-reinfeldt-alliance-cropped

Egen protest

Jag har nu på morgon sänt följande mail till hanna.stjarne@svt.se, jan.helin@svt.se,helena.olsson@svt.se och info@iraksolidaritet.se

Hej!

Jag har i den väl lästa bloggen http://jinge.se (över 105 000 besök hittills i december, nr 2 på www.blogtoplist.se/politik) återgivit ett protestbrev mm mot programmet ”Toppmötet” med intervjuer med främst tre personer som brutit mot FN-stadga, folkrätt och som med all sannolikhet skulle klassifieras som krigsförbrytare om en oberoende juridisk process vore möjligt. Ni borde skämmas! Inga personer med andra personer, med anhängare av folkrätt och FN-stadga sker. Anmälan till Granskningsnämnden har visat sig vara verkningslös i andra relevanta ärenden. Ber Er att sända detta vidare till intervjuaren Fredrik Reinfeldt, vars e-mailadress jag saknas. Ska twittra det till honom.

Hälsningar

Anders Romelsjö, fredsvän, professor emeritus

Jag skrev i bloggartikel 6/7 2014.Vad gjorde Reinfeldts politiska förebilder Bill Clinton och Tony Blair?

* Under sina första sex år beordrade Tony Blair brittiska trupper i strid fem gånger, mer än någon annan premiärminister i brittisk historia. Detta inkluderade Irak både 1998 och 2003, Kosovo (1999), Sierra Leone (2000) och Afghanistan (2001). Från början av kriget mot terrorn 2001, stödde Blair stödde GW Bushs utrikespolitik, och deltog i 2001 års invasion av Afghanistan och invasionen av Irak 2003. Invasionen av Irak var särskilt kontroversiellt, eftersom den medförde utbrett motstånd från allmänheten och 139 av Blairs riksdagsledamöter motsatte sig det. Blair har hela tiden menat att detta folkrättsvidriga och mycket brutala angreppskrig var riktigt.
Han har också sagt att han trodde att världen var säkrare till följd av invasionen i Irak -(Har någon hört talas om ISIS)? – skrev jag i juli 2014.
* Gini-koefficienten (mått på ekonomisk ojämlikhet i ett land) ökade mycket under Margaret Thatchers tid, och låg kvar på samma höga nivå under Tony Blair, som ändå genomförde en del ekonomiska reformer som förbättrade situationen för många. Men den fattigaste tiondelen av befolkningen fick de sämre under Blairs tid. Han behöll Thatchers fackföreningsfientliga lagstiftning. Blair införde omfattande privatiseringar inom utbildning och i hälsosektorn. Han försökte minska socialutgifter.

Tony Blairs utrikespolitik kvalificerar väl för beteckningen ”krigsförbrytare”, liksom Bill Clintons. Både är lysande företrädare för en orättvis, oansvarig ekonomisk politik och en brutal krigspolitik i strid med FN-stadga och folkrätt.

Det mest skrämmande var avsaknaden i massmedia till ens en rapport om Reinfeldts val av förebilder. Avsaknaden av kritisk diskussion av svaret är förväntad då våra dominerande massmedia inte står upp för demokrati, FN-stadgan, fred eller jämlikhet.

Några artiklar om Granskningsnämnden.
Anmälan till Granskningsnämnden ett år efter Maidan
Avslag från Granskningsnämnden utan motivering
Nytt avslag från Granskningsnämnden
Granskningsnämnden: Har judar något ansvar för ökad antisemitism?
Anmälan till Granskningsnämnden för Ukraina-filmen
Anmälan till Granskningsnämnden för rasistiskt ordval
”Grisen Putin” – anmälan till Granskningsnämnden
Granskningsnämndens avslag på ”Grisen Putin”
Brexit: Anmälan till P1
Ny anmälan för rasism

Andra artiklar om ”Toppmötet”.
Fredrik Reinfeldt utses till årets förvillare av Torbjörn Sassersson, Lars Bern, Maj Wechselmann och jag 4/1
Maj Wechselmann: Har Reinfeldts ”Toppmötet” stöd i SVT:s regler? 4/1
SvT låter Reinfeldt rentvätta en annan misstänkt krigsförbrytare 3/1
Maj Wechselmann: Stoppa Fredrik Reinfeldts krigsmys i SvT i kväll 2/1
Hur försvarar SvT ”Toppmötet””? 1/1
”Toppmötet. Fredrik Rice intervjuare krigshetsaren Condloeezza Rice 30/12
SvT:s/Reinfeldts Toppmötet i kväll legitimering av krigsförbrytare. Debatt med SvT 29/12

i Andra om: , , , ,,, , , , , , ,, , ,


Ett svar till “Ny anmälan till Granskningsnämnden för ”toppmötet” om Irak”

  1. Jag kan väl anta att landets ledande partiers ledningar och SVT kontrolleras av hemliga operatörer som arbetar åt främmande makt med kontrakt som sedan ger dem fördelar, ex. pengar på konton i skatteparadis, åtråvärda anställningar och annat efter sin regeringstid.