Avslag från Granskningsnämnden utan motivering


Den 20/2 skrev jag ett blogginlägg om min anmälan till Granskningsnämnden. (http://jinge.se/mediekritik/anmalan-till-granskningsnamnden-maidan-ett-ar-seger-for-imperialism-och-fascism-forlust-for-folket-demokratin-och-ekonomin.htm) Jag fick nyligen besked om avslag. Tydligen har min anmälan behandlats samtidigt med en anmälan om Ungern av någon annan (uppgift saknas i meddelandet från Granskningsnämnden). Analys av anmälan och frågan saknas, liksom tydlig motivering till beslutet. Motiveringen är hållen i mycket allmänna ordalag. Beslutet var tydligen enkelt – det fattades av av Granskningsnämndens vice ordförande själv – något möte behövdes inte. Vid förfrågan för några veckor sedan fick jag besked om att utredning pågick. Jag kommer nu att anhålla om att få utredningsresultatet.
Granskningsnämnden myndigheten-logo-basic-sv
Utdrag ur Granskningsnämndens beslut.
BESLUT
Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.
____________________
ANMÄLNINGARNA
Anmälarna är sammanfattningsvis kritiska till ett antal uttalanden av programledaren och reportrarna om Rysslands president och Ungerns premiärminister och anser att dessa var felaktiga och utgjorde ställningstaganden. En av anmälarna för på närmare anförda grunder fram att inslaget visade på ett grovt avsteg från opartiskhet och utelämnade viktig information.
En anmälare anser att det var partiskt och osakligt att den före detta utrikesministern fick medverka och uttala sig om konflikten i Ukraina då han talade i egen sak.
AKTUELL BESTÄMMELSE
Sveriges Television ska utöva sändningsrätten opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i televisionen (13 § i sändningstillståndet). Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.
2/2
GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING
Granskningsnämnden har granskat det aktuella inslaget mot bakgrund av anmälningarna. Enligt nämndens bedömning strider inslaget inte mot kraven på
opartiskhet och saklighet. Detta beslut har fattats av granskningsnämndens vice ordförande Kristina Ståhl efter föredragning av Nathalie Eriksson.
På granskningsnämndens vägnar
Kristina Ståhl, Nathalie Eriksson.

Anmälan av SVT:s Agenda 15/2 2015 för bristande opartiskhet.
Anmälan avser inslaget ”Kommer fredsplanen att stoppa Putin eller hotar storkrig i Europa” samt inslag i detta.
1. Titeln innebär ett grovt avsteg från opartiskhet. President Putin är en av dem som godtagit fredsplanen, liksom president Poroshenko och representanter för separatisterna. Titeln ger sken av att fredsplanen är ett hinder för Putin och att just hans politik innebär en risk för storkrig i Europa. Programmet förmedlar ingen analys som rättfärdigare eller förklarar den märkliga titeln. Det finns goda skäl att snarast ställa frågan om ”Kommer fredsplanen att stoppa Obama eller hotar storkrig i Europa”. Detta utvecklas i punktform nedan. Jag förmedlar en ganska omfattande information, som sammantaget torde visa hur partisk och felaktig rubriken är. I Agenda saknas basal information om Ukraina-konflikten. Jag presenterar mina kritiska synpunkter i punkter från a) till s) och ger mer fyllig information i punkter numrerade med arabiska siffror i Appendix.
Sålunda saknas information om:
a) den av USA och västländer stödda och accepterade statskuppen (punkt 3,6,7);
b) det starka inslaget av fascister i statskuppen (punkt 3,7,9);
c) att statskuppen kom dagen efter det att den folkvalde presidenten Janukovitjs ingått en av EU och USA i ord godkänd överenskommelsen med oppositionen (3,6,7).
d) stödet från högerextrema grupper i bl.a. Sverige till statskuppen;
e) att Carl Bildt och representanter för EU närmast förskönande använt begrepp som högerpopulister och nationalister om partierna Svoboda och Högersektorn som uppvisar typiska karakteristika för fascism, enligt alla olika definitioner;
f) den sedan länge fortskridande inringningen av Ryssland av NATO, med bl.a. nya militärbaser (punkt 10);
g) att detta är i strid med utfästelser från ledare i USA till ledare i Sovjetunionen och Ryssland vid tiden för Sovjetunionens sammanbrott (punkt 10);
h) att Ukraina varit en del av Ryssland och Sovjetunionen i omkring 200 år;
i) folkomröstningen på Krim skedde i strid med FN-stadgan, liksom den långvariga inblandningen av USA i Ukrainas inre angelägenheter (punkt 11);
j) att sanktionerna av USA och EU ej är förenliga med FN-stadgan och internationell rätt (13);
k) olika intressen hos USA och EU-länder (punkt 14);
l) att USA:s och NATO:s aggressiva utrikespolitik med krig i Irak, Afghanistan, Libyen och intervention i Syrien stöter på patrull kan vara bra för världsfreden, liksom ett tryggare Ryssland med Krim (punkt 16);
m) att enligt Minskavtalet september 2014 ska regioner i östra Ukraina beviljas ökad självständighet. Med stöd av USA har Poroshenko motsatt sig detta och i stället fört en krigspolitik (punkt 17).
n) att det nya Minskavtalet bygger i mycket på det tidigare avtalet (punkt 17);
o) att bevis saknas för att ryska trupper strider i Ukraina. Ukrainas generalstabschef Viktor Muzhenko uppgav i ett nyhetsprogram 29/1 (Channel 5 i Ukraina) att inga ryska trupper strider mot den ukrainska regeringens styrkor i tidigare ukrainska, men nu separatistkontrollerade områden. Detta i strid med påståenden från Obamas administration;
p) att OSSE inte har rapporterat om trupprörelser över gränsen mellan Ukraina och Ryssland;
q) att programmet förmedlat felaktig information i denna viktiga fråga även genom att låta förre utrikesministern Carl Bildt oemotsagd tala om att ”skicka in ryska arméer”;
r) att generallöjtnant Ben Hodges, U.S. Army, chef för LANDCOM för NATO var i Kiev nyligen och delade ut US ”Army Europe medallions for excellence” till skadade i Ukrainas armé. Han meddelade också att en kontingent militärer från USA skulle stationeras i Ukraina för att träna landets armé. USA har också försett Ukraina med tunga vapen. USA är alltså direkt involverat i kriget, och i maj förra året talade president Poroshenko inför USA:s kongress och anhöll om militärt stöd;
s) att man frågade nuvarande och tidigare utrikesministern om man kan lita på Putin, medan man inte frågade om man kan lita på Poroshenko eller Obama;
Sålunda menar jag att Agenda visat grovt avsteg från opartiskhet i viktiga avseende i denna Europas kanske viktigaste politiska konflikt just nu, och kanske detta millenium. Genom att helt avstå från information om och kritik av statskuppen och sanktionernas överträdande av internationella överenskommelser har TV svikit uppdraget att slå vakt om demokratiska värden. Man har inte heller försett medborgarna med basal information.

Ett litet urval av referenser.
1. Putin prefers a ”bad” peace (http://www.globalresearch.ca/ukraine-vladimir-putin-prefers-a-bad-peace/5429603)
2. Risk för kärnvapenkrig? (https://consortiumnews.com/2015/02/06/nuclear-war-and-clashing-ukraine-narratives/)
3. Ukrainas överbefälhavare: Inga ryska trupper strider i Ukraina (http://www.globalresearch.ca/ukrainian-government-no-russian-troops-are-fighting-against-us-sanctions-against-russia-based-on-falshoods/5428523; http://sputniknews.com/europe/20150129/1017514425.html)
4. USA planerar att sända militära rådgivare till Ukraina (http://www.globalresearch.ca/us-announces-plans-to-deploy-military-advisers-to-ukraine/5426477)
5. Ukraina och USA m.fl. säger nej till uttalande mot nazism (http://swedish.ruvr.ru/news/2014_11_23/Pusjkov-fordomer-Ukrainas-Kanadas-och-USA-s-nej-till-antinazismresolution-7773/)
6. DN om överenskommelsen 21/2 2014. (http://www.dn.se/nyheter/varlden/oroligt-i-ostra-ukraina/)
7. Sveriges Radio december 2013. Ryssland betalar Ukrainas statsskuld (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5736718)

Vänliga hälsningar

Anders Romelsjö, professor emeritus Stockholms universitet och Karolinska Institutet
Pontonjärgatan 21, 11237 Stockholm.
E-mail:anders.romelsjo@comhem.se; Tel 070-4888823

Appendix Ryssland och Ukraina.
1. Janukovitj valdes till president 2010 i ett val med närmare 70 % valdeltagande. OSSE prisade valet som en ”imponerande uppvisning i demokrati”.
2. I sitt installationstal som president 2010 sa Janukovitjs ville se Ukraina ”… som en bro mellan öst och väst och samtidigt en integrerad del av både Europa och det forna Sovjetunionen kommer Ukraina att välja en utrikespolitik som låter vårt land dra maximal nytta av jämställda och ömsesidigt gynnsamma relationer med Ryska federationen, EU, USA och andra länder som påverkar världslägets utveckling”. Hans första utlandsresa som president gick till Bryssel, den andra till Moskva. Ukraina drabbades mycket hårt av finanskrisen och hade dessförinnan under flera år haft en snabb tillväxt.
3. Statskuppen föregicks av en omfattande, långvarig inblandning i Ukrainas inre angelägenheter framför allt från USA, som enligt vice utrikesministern Victoria Nuland satsat motsvarande 5 miljarder dollar för att främja sina intressen. Detta har skett via NED, National Endowment for Democracy, bildat under Reagan och med USA-senatorn McCain i ledningen för en av 4 av dess institut. (http://www.youtube.com/watch?v=861DJLR4Cek&list=PLL18-DWyViGHa286zWXxAPSW6vZzIfC5Q). Det vore fullständigt omöjligt för en annan stat att på liknande sätt intervenera i USA:s eller något västlands inre angelägenheter. Nuland har träffat bland andra fascistpartiet Svobodas ledare Oleg Tyahnybok och menar att denne är lämplig att ingå i en regering. Det var hon som nyligen blev ökänd genom sitt uttalande ”Fuck EU” (Strunta i EU) i ett avlyssnat telefonsamtal, där hon diskuterade sammansättningen i den kommande kuppregeringen med USA-ambassadören i Kiev. Det finns starka belägg för att (vissa/alla) dödsskjutningar på Maidan utfördes av beväpnande män från Svoboda och/eller Högersektorn. Även EU:s utrikespolitiske talesperson Ashton kan ses på foton med ledaren Oleh Tyahnybok för Svoboda vars beväpnade trupper dominerat bland de beväpnade grupperna på Majdan, mitt bland säkert många flera demokrater som protesterar mot korruption och vanstyre. Svoboda och Högersektorn har med tyst stöd från EU och USA kunnat genomföra statskuppen. Ingen kritik alls mot statskuppen från USA,EU och dominerande massmedia, fastän dessa stödde överenskommelsen 21/2. Sedan helomvändning.
4. Massmedia har knappast rapporterat den viktiga informationen att EU erbjöd 600 miljoner dollar i stöd i november 2013, medan Ryssland erbjöd sig att betala Ukrainas statsskuld på 15 miljarder dollar – 25 gånger mer – och sänka gaspriserna, återuppta oljetransporterna utan politiska krav. New York Times noterade dock EU:s låga bud, samt att ett utlovat IMF-lån hösten 2013 innebar dåliga villkor för Ukraina. Vore det inte närmast ansvarslöst av en statschef att i detta läge anta det avsevärt sämre budet?
5. Protesterna på Maidan mot korruption, oligarkernas makt, vanstyre är förståeliga, men baserades delvis på desinformation. Dominerade av fredliga demonstranter men med ökande inslag av beväpnade högerextremister.
6. 20/2 ingick en överenskommelse mellan demokratiskt vald president och opposition med stöd av USA, EU. Överenskommelsen hade kunnat bana vägen för minskade spänningar mellan olika sociala och etniska grupper, minskat inflytandet från högerextremister, och gett bättre utvecklingsmöjligheter med Rysslands ekonomiska stöd som var 25 gånger större än EU:s bud. Dagens Nyheter skrev på bästa nyhetsplats ”Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovitj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt. En övergångsregering ska styra i väntan på nyval i höst av både president och parlament. oppositionsledaren Julia Timosjenko friges ur fängelset. Alla anklagelser mot övervåld skulle utredas. Presidenten verkar inte ägna sig åt nya finter. Det blir mycket svårt att svika de givna löftena. Undertecknandet bevittnades av utrikesministrarna från Tyskland, Frankrike och Polen. ”
7. Det var för bra för att vara sant. Överenskommelsen accepterades inte av högerextremisterna bland alla demokratiskt sinnade på Maidan, när den presenterades där. Följande dag skedde en statskupp, där presidenten flydde, hotad till livet. Statskuppen stöddes genast av USA & EU, som därmed svek demokratin, liksom dominerande massmedia.
Under trycket av massvåld lämnade 72 ledamöter från Janukovitjs Regionernas parti partiet. Diverse omröstningar skedde i radan, Ukrainas parlament med decimerad numerär på omkring 326 av 450 ledamöter. Man kan ifrågasätta hur fria de var då beväpnade män stod utanför dörrarna. Ny riksåklagaren kom från fascistpartiet Svoboda, liksom vice talmannen. Parlamentets talman Rybak misshandlades tills han gick med på att avgå, och flera andra folkvalda parlamentariker har också misshandlats, fått bostäder brända eller har hotats. Rabbi Azman i Kiev bad snabbt Kievs judar att lämna staden och om möjligt Ukraina, då han fruktar våld mot Ukrainas 200 000 judar han bad Israel om assistans med säkerheten. Propaganda för nazism avkriminaliserades.
8. I den nya regeringen fick fascistpartiet Svoboda 4 ministerposter, bl.a. som vice premiärminister och än mer extrema Högersektorn fick också män på ledande poster. Den nye riksåklagaren kom från en av dessa partier, där ledande företrädare uttalat sin uppskattning av Goebbels.

9. Statskuppen och Svoboda har hyllats av bland andra naziststämplade ”Svenskarnas parti” samt av ”Nationaldemokraterna”.
10. Sedan Sovjetunionens sammanbrott har en inringning skett av Ryssland. NATO tillkom som en militärallians mot Sovjetunionen och dess allierade och kunde ha upplösts då Sovjetunionen föll ihop. USA:s ledning lovade Gorbatjov att inte expandera NATO:s gränser österut. Men NATO:s ansvarsområde har kraftigt ökat och NATO framstår som en krigsorganisation. En kolossal försvagning har skett av Rysslands geopolitiska situation. Flera före tidigare allierade är nu medlemmar i NATO: Albanien, Bulgarien, Polen, Slovakien, Tjeckien, Ungern och Rumänien. NATO-medlemmarna Estland, Litauen och Lettland ingick i Sovjetunionen medan Kroatien och Slovenien var delrepubliker i goda grannen Jugoslavien.

11. Ryssland har starka skäl att se Ukraina, och särskilt Krim, som en del av sin intressesfär, då Ukraina varit en del av Ryssland/Sovjetunionen i 200 år fram till 1991.

12. Folkomröstningen på Krim skedde i strid med FN-stadgan, liksom den långvariga inblandningen av USA i Ukrainas inre angelägenheter. Folkomröstningen är enligt min mening mindre odemokratisk än statskuppen. Det finns stora likheter men också skillnader med den blodiga tillkomsten av Kosovo. Mot bakgrund av detta och den militära uppladdningen mot Ryssland bör ett acceptabelt val med mer än 96 % stöd för anslutning av Krim till Ryssland godkännas.
13. Sanktionerna mot Ryssland är i strid med FN-stadgan.
14. Olika uppfattningar finns inom USA-EU-blocket. Europa är mer beroende av Ryssland i det korta perspektivet än tvärtom. Tyskland importerar 24 procent av all naturgas som Ryssland producerar och uppemot hälften av all den naturgas som Tyskland förbrukar kommer från Ryssland.
15. Alla eventuella ryska framstötar för att införliva andra områden måste bestämt avvisas. Allt undermineringsarbete av USA, CIA och dess NGO:er måste avvisas.
16. Att USA:s och NATO:s aggressiva utrikespolitik med krig i Irak, Afghanistan, Libyen och intervention i Syrien stöter på patrull kan vara bra för världsfreden, liksom ett tryggare Ryssland med Krim.
17. Enligt Minskavtalet september 2014 ska regioner i östra Ukraina beviljas ökad självständighet. Med stöd av USA har Poroshenko motsatt sig detta och i stället fört en krigspolitik. Nya Minskavtalet bygger i mycket på det tidigare avtalet.
18. I det nya parlamentet sitter minst 29 fascister, bland 410 ledamöter. En nazist är nu polischef i Kiev. Nazister från olika länder, bl.a. Sverige strider tillsammans med Ukrainas armé i östra Ukraina, bland annat i Azov-bataljonen. Detta har beskrivits i svenska massmedia där svenska nazister givits en trevlig framtoning.
19. Utländska trupper i östra Ukraina. Det förekommer påstående om ryska insatser i östra Ukraina, men föga belägg. Personligen finner jag troligt att separatisterna fått vapenstöd, och kanske har ryska eller rysk-ukrainska soldater stridit där. Ukrainas generalstabschef Viktor Muzhenko uppger dock i ett nyhetsprogram 29/1 (Channel 5 i Ukraina) att inga ryska trupper strider mot den ukrainska regeringens styrkor i tidigare ukrainska, men nu separatistkontrollerade områden. Detta i strid med påståenden från Obamas administration och den egna regeringen.
General Muzhenko uppger att de enda ryska medborgare som strider i det omtvistade området är bosatta där, eller i Ukraina, och även några ryska medborgare som ”är medlemmar i olagliga väpnade grupper”. Detta förnekar inte att kanske några andra länders medborgare kämpar där, och legosoldater från USA och andra länder (t.ex. Sverige) strider på den ukrainska regeringens sida. General Muzhenko säger också, med eftertryck, att ”ukrainska armén inte slåss med reguljära enheter i den ryska armén.” Han har därmed klart och tydligt förnekat själva grunden för USA:s och EU:s sanktioner mot Ryssland, då sanktionerna mot Ryssland bygger på uppgiften eller lögnen (?) att Ukraina kämpar mot ”vanliga enheter ur den ryska armén ”- det vill säga, mot ryska regeringskontrollerade och tränade styrkor. * OSCE har inte rapporterat om trupprörelser över gränsen mellan Ukraina och Ryssland. Generallöjtnant Ben Hodges, U.S. Army, chef för LANDCOM för NATO var i Kiev dagen nyligen och delade ut US ”Army Europe medallions for excellence” till skadade i Ukrainas armé. Han meddelade också att en kontingent militärer från USA skulle stationeras i Ukraina för att träna landets armé. USA har också försett Ukraina med tunga vapen. USA är alltså direkt involverat i kriget, och i maj förra året talade president Poroshenko inför USA:s kongress och anhöll om militärt stöd.


7 svar till “Avslag från Granskningsnämnden utan motivering”

 1. Hej.

  Det blev ju tokigt i mitt inlägg. Här kommer ett rättat. Kasta det tidigiare i papperskorgen.

  Det är nu tio år sedan som Björn Elmbrant frågade sig: ”Är granskningsnämnden en politisk domstol?”. http://www.expressen.se/debatt/ar-granskningsnamnden-en-politisk-domstol/ Björn Elmbrant hade blivit fälld av granskningsnämnden för att i en fredagskrönika i Studio Ett berättat att USA lägger ut fängelser på entreprenad i utlandet. Då var dessa tortyrfängelser okända av allmänheten. Inte heller var de kända av granskningsnämndens tjänstemän och ledamöter. För det är så att det granskningsnämnden inte fått veta genom våra (som Vilhelm Moberg skulle formulera det) ”ansvarstagande” medier har inte hänt och är inte sant eller relevant. Därmed ska sådana utsagor fällas av granskningsnämnden. Likaså anses sådana, för granskningsnämnden okända, utsagor inte relevanta att ta med i nyhetsinslag. Det är alltså ”våra” ”för demokratin så viktiga” ”ansvarstagande” medier som i praktiken avgör vad som är sant och relevant för granskningsnämnden. Ett uppenbart missförhållande som ingen i maktställning vill göra något åt.

 2. Rapport visade i år bilder som illustrerade Gazakriget men reportern Rolf Fredriksson sa när bilderna visades att det var Hamas raketbeskjutning av Israel. Eftersom de raketer Hamas förfogar över inte kan ha en så förödande effekt (en stor byggnad sprängdes med 15-20 meter höga eldsflammor) skrev jag till RF och han svarade:
  -Det vi ser är som du skriver så omfattande explosion så det är inte en Hamasraket mot Israel utan israelisk beskjutning av områden i Gaza.”
  Då anmälde jag inslaget som osakligt eftersom det måste vara osakligt att nämna Hamas beskjutning och illustrerade det med en total rasering av en fastighet stor som en svensk skolbyggnad. Jag fick följande svar från Granskningsnämnden:
  ANMÄLAN
  Anmälaren är kritisk till att speakertexten talade om Hamas beskjutning av Israel samtidigt som en israelisk beskjutning av ett palestinskt bostadsområde visades.
  AKTUELL BESTÄMMELSE
  13 § i sändningstillståndet. Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.
  GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING
  Granskningsnämnden, som har granskat det aktuella inslaget mot bakgrund av anmälan, anser inte att det strider mot kravet på saklighet i Sveriges Televisions sändningstillstånd.

  • Det är sanslöst. Motiveringen till avslaget som går helt emot de riktlinjer som de själva beskriver skulle bättre ha ersatts med innehållet i Åke W Berghs kommentar. Då hade det inte framstått som absurt.

   Det är ju just därför vad Åke skriver som man undrar hur fotfolket och reportrarna som jobbar på svensk public service är funtade.

   Förstår de inte att när EU är klara med att göra Grekland till en nation med gratis arbetskraft utan några som helst medborgerliga rättigheter och utan pensioner så står resten av Europas länder på tur? Gjorde de i inte ett försök förra året att stänga ner Grekisk public service??
   De borde faktiskt tänka sig för några varv till för (om vi antar att det goda människor) så kan ångerfullheten bli väldigt bitter på ålderns höst att de inser har gått de stormrikas intressen mot sitt egna och sina medborgares bästa ett helt yrkesliv.

 3. Kan bara citera Chris Hedges: ”You can´t beat a rigged game by playing by the rules”.
  Public Service har alltid helt regelvidrigt anförtrotts svensk ultrahögers alliierade
  Washington – nu Tel Aviv.
  Så länge detta får fortgå tillåts inget annat än deras propaganda.

 4. Jag anmälde ett inslag i Ekot den 30 oktober 2013 som tveklöst bröt mot reglerna för SR:s sändningstillstånd. I inslaget påstås helt felaktigt att Strålskyddsstiftelsens information om hälsorisker med trådlösa nätverk skulle ”sakna vetenskaplig grund”. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5690007

  Den journalist som bemödar sig med att besöka vår webbsida samt kontrollera och granska vår information kan relativt snabbt konstatera att påståendet är grovt felaktigt. Vi badar i vetenskapliga referenser och hänvisningar till experters ställningstaganden. http://www.stralskyddstfitelsen.se.

  Vi fick inte tillfälle att bemöta det negativa påståendet om vår organisation vilket strider mot sändningsreglerna om opartiskhet. Jag klagade även på det uppenbart felaktiga påståendet om avsaknad av vetenskaplig grund.

  Döm om min förvåning när jag får beslutet: Granskningsnämnden och SR hävdar att inte hela den mycket korta texten som står på SR:s webbsida skulle ha sänts i etern, avslogs min anmälan. Granskningsnämnden och SR hävdar att endast hälften av texten på webbsidan i själva verket skulle ha sänts. Vad gäller resterande textavsnitt som låg till grund för min anmälan gäller inte Public Service sändningsregler, dvs SR och SVT kan bryta mot Public Service regler på webben.

  Tyvärr hörde jag själv inte inslaget direkt i radio utan utgick från att det som stod på SR:s webbsida var identiskt med det som sändes. Enligt en journalist jag känner med 30 års erfarenhet på SR är texten på webben i regel alltid identisk med det som sänts. Han hade aldrig tidigare hört att det skulle finnas en textversion och en sändningsversion.

 5. PS: innan Granskningsnämnden fattade sitt beslut frågade de mig om jag hade hört inslaget sändas i radion eller inte? Jag svarade att jag endast läst inslaget på deras webbsida efteråt.