Granskningsnämndens avslag på ”Grisen Putin”


Jag har publicerat några artiklar om anmälningar till Granskningsnämnden, Myndigheten för Radio och TV. Samtliga har fått avslag, inklusive ett av mig. För närvarande har jag en anmälan inne sedan slutet av mars. SvT visar ”Cries for Syria” – propaganda för al-Qaida.

Deras utslag visar hur man inom Public Service Radio och TV ser på sin roll att förmedla objektiv och allsidig information.
Gör man det? Vad tycker Du?

Artikel nedan publicerades här 23 juli ett tidigare. Inget talar för att policyn hos Public Service Radio och TV har ändrats.

Artikeln.
Zoltan Tiroler har i slutet av april 2016 anmält ett reportage av Maria Persson Löfgren till Granskningsnämnden, Myndigheten för Radio och TV, Myndigheten för radio och TV och givit mig tillåtelse att publicera anmälan.

Anmälan till Granskningsnämnden
Putin Gris

Jag skrev själv bl.a. följande. Liknelsen av Putin som gris kommer från IS, rapporterar Berlinske Tidning. Berlingske Tidning. Putin kallas gris i propagandafilm av IS.
* Ja, smutskastningen av Putin gynnar IS, då Ryssland och Syrien är de främsta motståndarna för IS, och Maria Persson-Lövgren ger här sitt bidrag.

Zoltan Tirolers anmälan av Maria Persson Löfgrens reportage 25/4, P1-morgon ca 08.50 för partiskhet.

”Ett enskilt inslag kan inte alltid vara balanserat och presentera alla relevanta fakta. Men det aktuella inslaget är grov och ensidig propaganda. I samma veva som Ukraina väljer en dokumenterad rasist, anti-semit och fascist till talman i parlamentet (denna nyhet förbigås med tystnad) rapporterar Löfgren istället om ”grisen Putin” och hyllar en död ”hjälte” som slagits mot sitt eget folk. Tyvärr är inslaget inte ett enskilt övertramp utan en i en lång rad av liknande av Persson Löfgren, men denna gången ännu grövre än det brukar vara. Ukrainas armé
skulle i sin propaganda inte behöva ändra ett enda kommatecken i inslaget, utan sända det precis som det är (på ukrainska).

Testa att byta ut ”Putin” mot ”Obama” så framgår hur smaklöst, enkelriktat och grovt inslaget är. (Och otvivelaktigt är det så att Obama har fler liv på sitt samvete än Putin). Den fullkomligt okritiska hyllningen av den döde militären, med sentimentala snyftinslag, skulle kunna ingå i journalistutbildningen som exempel på enögd rapportering. Skamligt!

Fox News har en del att lära sig av P1-morgon.
Public Service borde ha som uppgift att försöka ge en balanserad bild av viktiga händelser, gärna med de olika sidornas versioner. Persson-Löfgren är objektivt sett en propagandist i Ukrainaregeringens tjänst och Public Service har skändligen svikit sin uppgift. Att visningen av den franska dokumentärfilmen om Ukraina skjuts upp gång på gång passar in i den ensidiga propagandabild som Sveriges Radio/TV ger av konflikten.

Granskningsnämnden myndigheten-logo-basic-sv

Vilket blev då Granskningsnämndens utslag? Vad tror Du?

Jo, detta. Fick beskedet förra veckan av Zoltan Tiroler, som givit mig tillåtelse att publicera detta.
” SAKEN. P1-morgon, 2016-04-25, inslag om oroligheterna i östra Ukraina; fråga om opartiskhet
BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på
opartiskhet.”

”Anmälarna anser att reportern i inslaget agerade partiskt genom att jämföra Rysslands president Vladimir Putin med en gris. Denna jämförelse fick enligt anmälarna inslaget att framstå som ensidig propaganda som spär på rasism och
ryssofobi.”
”AKTUELL BESTÄMMELSE
Sveriges Radio ska utöva sändningsrätten opartiskt och med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i radion (14 § i sändningstillståndet). Kravet på opartiskhet tillämpas enligt granskningsnämndens praxis i
princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i ett program kan uppfattas som företrädare för programföretaget.
Bestämmelsen innebär bland annat att en programledare eller reporter inte får göra värderande
uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor.

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING
Granskningsnämnden har granskat det aktuella inslaget mot bakgrund av anmälningarna. Enligt nämndens bedömning strider inslaget inte mot kravet på opartiskhet.”
Detta beslut har fattats av granskningsnämndens vice ordförande Kristina Ståhl efter föredragning av Gustav Aspengren..
Kommentar: Ingen motivering lämnas. Så det är inte ”värderande” att utan kritik lyfta fram en bild av en president som en gris…
Jag kan nämna att Maria Persson-Löfgren hotade att anmäla mig för att jag i Twitter sakligt kritiserade ett annat inlägg av henne.

Den 30/4 publicerade jag en anmälan av Nils Nordlund gällande samma inslag av Maria Persson Löfgren i P1 om ”grisen Putin”, samt även en äldre anmälan av honom.

Nils Nordlunds anmälan
Maria Persson-Löfgren

Nils skrev ”Hörde nu på morgonen något av det grövsta, som förekommit i vår Public Service. Det kunde ha varit Goebbels eller stått i ”Mein Kampf”. Med en helt osannolik paranoid skadeglädje rapporterade Maria Persson-Lövgren i programmet P1-morgon kl 8.51 (2.51 in i programmet) med början kl 8.53 om en gris, som kallades ”Putin”, därför att ingen skulle bli ledsen, när han slaktades.
Det är ett konkret hot och en uppmaning till mord, långt värre än turken, som allmänt tyckte, att armenier var hundar, som skulle dödas.”

Det är naturligtvis också långt värre, än det inslag om Israel i Studio Ett, som ni nyligen kritiserat.

Det handlar om en rasism, en russofobi, som fick Hitler att anfalla Ryssland med 27 milj. dödade ryssar, som resultat.

Vilket blir då Granskningsnämndens utslag för Nils anmälan? Vad tror Du?

Svar idag: Avslag som de tidigare anmälningarna.

intressant.se Granskningsnämnden, , , , , ,


15 svar till “Granskningsnämndens avslag på ”Grisen Putin””

 1. Hade Maria Persson Löfgren gjort ett reportage med rubriken ”Grisen Netanyahu”, skulle det ha varit rena rama ramaskri och Granskningsnämnden skulle tagit fram partiskhets piskan. Likaså med hypotetiska reportage om Irak slaktarduon ”Grisarna Gorge Bush och Tony Blair”. Ett inslag om ”Grisen David Cameron” skulle aldrig sändas, trots att den beskrivningen är mycket sanningsenligt (som avslöjandena om Cameron & hans fallenhet för kultingar visat). Men nu gäller det Vald ”The Man” Putin – vår tids främste anti-terrorist hjälte som har förintat tusentals zionist och imperieterrorister som förpestat Syrien. Så därför kommer den så kallade granskningsnämnden att fria ryssofobiska reportage av huliganjournalister.

  Dock har en hel värld börjat vakna och presstitute skaran och dess skamlösa journalistik som har ”smutskasta Putin med alla medel till buds” som sin paroll, styrker ännu mer den växande uppfattningen (i Europa t ex enligt opinionsmätningar) om att det verkliga hotet för världsekonomin, miljön och freden inte är Vlad ”The Man” Putin utan i själva verket bankirvampyr maffian. Smutskastningen är också ett tecken på att de styrande är oroliga – de inser att det vi ser är början på slutet av bankirvampyrens herravälde.

 2. Just det här som gör att man inte kan lita på mainstreammedia, svensk mediaär ju ren propaganda.
  Granskningsnämnden är korrupt, en fars.
  De dömer politiskt.

  • Jaha, så du menar att ”ryssar i Sverige” skulle vara ena farliga ena?

   • Människor oavsett känsla av tillhörighet kan vara stolta och farliga när de provoceras, även om jag inte tror att Putin bryr sig nämnvärt. Sättet att uttrycka sig säger naturligtvis mer om subjektet än objektet.

    Du vet norrmannen som numera skakar galler för eviga tider kände sig förmodligen också provocerad, kanske av politiken, kanske var han utsatt för näthat av socialdemokrater och kanske han beslutade sig för att ge igen med ränta? Alla med lojalitet till Ryssland i Sverige är inte skapta lika modererade känslomässigt.

    ”Demokrati, disciplinerad och upplyst, är den finaste sak i världen. En demokrati fördomsfull, okunnig, vidskeplig, kommer att landa i kaos och kan blir självförstörande.”
    / Mahatma Gandhi

    ”Democracy disciplined and enlightened is the finest thing in the world. A democracy prejudiced, ignorant, superstitious, will land itself in chaos and may be self-destroyed.”
    / Mahatma Gandhi

    ”Intolerans, oartighet och hårda ord….. är tabu i alla goda samhällen och strider helt klart mot demokratianda.”
    / Mahatma Gandhi

    ”Intolerance, discourtesy and harshness….. are taboo in all good society and are surely contrary to the spirit of democracy.”
    / Mahatma Gandhi

    …och det är därför jag anser att Granskningsnämnden kunde bete sig mer kompetent om de vill värna lag, ordning och demokrati. Nu skulle jag inte bli förvånad om de skyldiga till ärekränkningen får ett järnrör i huvudet, eftersom Granskningsnämnden valt den väg de valt, vilket naturligtvis är en väldigt illa vald väg, anser jag.

    Jag ber som skäms för mina landsmän ber därför Vladimir Putin om ursäkt för våra inkompetenta medborgare, nämnder och myndigheter som helt tydligt inte förstår poängen med ärbarhet och hövlighet. Vladimir Putin gör det. Låt oss lära av honom!

    • Du visar en okritisk och Gudaktig hyllning av Putin. Medge att han är av kött och blod. Och inte någon levande ikon – eller Jesus.
     Sveriges Kommunistiska Parti hyllar inte någon. Skilj mellan att ett parti tar del av en ideologi som är marxistisk leninistisk, och att förstora upp en ledare till något som han/hon inte är. Det leder endast till fanatism och bort från det ideologiska tänkandet.
     Fidel Castro ville inte att någon fick höja upp honom till något som han inte var. Han önskade sig aldrig (aftonbladet 3 dec 2016) att han skulle bli en personkult. Och ville inte ha några monument uppförda efter sig, eller att några gator skall namnges efter honom. Så talar en äkta blygsam ledare. Låt oss lära av Castro!

     • jag hyllar alls inte Putin ”okritiskt och Gudaktigt”. I sammanhanget är jag enbart hövlig.
      Det jag skriver är tänkt att skapa goda relationer med människor i vårt grannland Ryssland.

      Du bygger upp en halmdocka (ett välkänt argumentationsfel) som du sedan kallar för mig och pucklar på. Det är tämligen bisarrt att skåda.

      Så låt mig istället uttrycka MIN åsikt om Putin för att ge dig lite verkliga evidens om MINA verkliga åsikter om Putin.

      Putin tillhör till hälften de grå oligarkerna, den konservativa marknadsliberala strömningen, den som vi vet lätt leder till imperialism och konflikt, men han tillhör helt klart även sitt folk såsom patriot. Han är, trots sina brister, en av de människor i världen som är värda att citera och vara hövlig mot, för även om han tillhör den marknadsliberala sidan, så är han ändå någorlunda balanserad i jämförelse med många andra Nato- och EU-vurmande tokliberaler i väst.

      Ex. har han, till skillnad från svenska politiker som driver Sverige mot den nationalekonomiskt perfekta stormen, istället räddat sitt land, samt Syriens demokrati från extrema krigsförbrytare, vilka understötts av världens i särklass mest kriminella regimer inkl. den svenska, som istället valt att importera dessa krigsförbrytare och att göda dem medelst s.k. ”mångkultur”, d.v.s. segregering islamistskolor och wahhabism-moskéer, i utbyte mot vapenaffärer åt Wallenberg.

      Putins tal i FN har hållit en hög nivå och han har verkat för fred och demokrati, t.o.m. föreslagit ett nytt och mer demokratiskt FN utan vetorätter. Det är andra grisar som motverkat detta.

      Jämför man marknadsliberalen Putin med Sveriges marknadsliberaler och Vänsterpartiets stöd av krig mot Libyen eller deras tigande om problemet med EU, eller s.k. ”kommunister” som envisas med att inte valsamverka sig förbi 4%, så framstår han, i min mening, som en betydligt mer intelligent ledare för sitt eget land än de flesta ledare som finns i vår del av världen.

      På tal om grisar, Kerstin, så anser jag att den här bilden illustrerar ganska väl vilka det är som är grisarna i Sverige, d.v.s. de som envisas med att tugga i sig monopolkapitalets svinfoder okritiskt, vilket jag misstänker kan vara ditt stora problem, såvida du inte är anställd av någon marknadsliberal tankesmedja för att skapa osämja mellan människor som är fullkomligt naturligt vänsternationella samtidigt som de vill hjälpa andra nationer till fred och frihet i världen, istället för att importera deras problem till Sverige och därmed skapa en politik som hotar att ödelägga även vår egen nation.

      För att höja nivån en aning så avslutar jag med en passande dikt av Gustaf Fröding:

      Epigram

      Gud kröp in i ett svin,
      därav blev människan till,
      kärlek, förnuft och latrin
      hopkokt till livets vin,
      vill det du icke vill,
      sådan är livskomedin.

      Ett annat

      Varför är döden livet?
      Varför är livet döden?
      Fråga får du.
      Svara får du.

 3. En intressant, DANSK, artikel av Thorkild Kjærgaard, historiker, dr.phil.:

  ”Paranoide kritikere af Rusland har ført os ud i et politisk hængedynd”
  https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE3303186/paranoide-kritikere-af-rusland-har-foert-os-ud-i-et-politisk-haengedynd/

  Länk till Sputnik (översatt?):
  ”Paranoid critics of Russia have drawn Europé into ”Political Quagmire””
  http://sputniknews.com/politics/20160721/1043386532/europe-russia-relationship.html

 4. Ytterligare en intressant DANSK artikel:

  ”Nato-generalerne og EU træder i dag krigsdansen
  Skylden for, at Ukraine tabte Krim og en del af Østukraine, ligger alene hos EU og stjernegeneraler i Nato. De skulle have holdt sig væk, men begærlighed kendes ved ”mer’ vil ha’ mer’” og ”mer’ kan ikke få nok”.”

  https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8860325/natogeneralerne-og-eu-traeder-i-dag-krigsdansen/

  Även denna artikel via sputnik:

  http://sputniknews.com/analysis/20160721/1043409954/danish-commentary-blame-ukraine-crisis.html

 5. Det är Duman i Ryssland som fattar beslut. Det nämns inte, allt är bara Putin. Han är folkvald och ingen diktator. Han är världens mest populäre president och verkställer Dumans beslut.

 6. Om och om igen felsatsar Sverige. ..
  Först på Hitler… Bara bra blir med ”drang nach Osten ”…
  Nu på IS eller på vilken djävul som helst bara den hatar Ryssland.
  Är det ”genetiskt”?

 7. Granskningsnämndens motivering är God dag, yxskaft. Att kalla någon för gris har ingenting med opartiskhet att göra. Så länge uttalandet inte avser minst två personer varav den ene sägs vara en gris i motsats till den andre.
  En plump i protokollet ur juridisk synvinkel.

 8. Mona Nilsson, exakt! Granskningsnämnden är inte bara ett skämt utan en dekoration bakom vilken SVT/SR:s journalister kan känna sig trygga. Än värre förhåller det sig dock på Kulturdepartementet, Enheten för medier och film. Det vill säga det departement och minister som borde ha tillsyn då ministerns namnteckning finns i avtalet mellan Staten (=medborgarna) och SVT, Sändningstillståndet. Om du ber denna enhet redovisa hur de följer upp hur Granskningsnämnden arbetar med anmälningar och hur uppföljningen av Sändningstillståndet utförs och redovisas vad gäller opartiskhet, sanning och fakta hänvisas du av samma ansvariga enhet till SVT:s Tittarservice! Uppmanar er alla som har synpunkter på SVT och deras dagliga selektiva, partiska highly-likely gissnings och ryktesspridning att skicka in era synpunkter till Kulturdepartementet med begäran om att registratorn returnerar ert ärendes diarienummer. Förvänta er inte några åtgärder från departementet. Men det kommer en tid då ansvariga politiker och journalister kommer att kunna ställas till svars. Epost-adressen är: kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
  Enheten för medier och film. Alice Bah Kuhnke.