Anmälan till Granskningsnämnden: Maidan ett år – seger för imperialism och fascism, förlust för folket, demokratin och ekonomin
För ett år sedan skedde statskuppen i Kiev, efter långvariga protester på Maidan-torget med omkring 100 dödade. Tyvärr har ingen utredning skett av de direkta orsakerna till dessa dödsfall. Uppgifter finns både om att människor sköts av regeringens säkerhetsstyrkor och av den fascistiska minoriteten av demonstranterna (se nedan).
Ukraina Maidan

I en anmälan under utarbetning till Granskningsnämnden för radio och TV avseende bristande opartiskhet vid ett inslag i ”SVT:s Agenda” (inslaget rubricerade ”Kommer fredsplanen att stoppa Putin eller hotar storkrig i Europa”), skriver jag att ”titeln innebär ett grovt avsteg från opartiskhet. President Putin är en av dem som godtagit fredsplanen, liksom president Poroshenko och representanter för separatisterna. Titeln ger sken av att fredsplanen är ett hinder för Putin och att just hans politik innebär en risk för storkrig i Europa. Programmet förmedlar ingen analys som rättfärdigare eller förklarar den märkliga titeln. Det finns goda skäl att snarast ställa frågan ”Kommer fredsplanen att stoppa Obama eller hotar storkrig i Europa”. Detta utvecklas i punktform nedan. Jag förmedlar en ganska omfattande information, som sammantaget torde visa hur partisk och felaktig rubriken är. I Agenda saknas basal information om Ukraina-konflikten.”

Innehållet i anmälan, exklusive referenser och Appendix återges nedan men först påminnelser:
* I mitt första blogginlägg 23/2 2014 efter kuppen ”Statskupp i Ukraina?” skrev jag:

Mina paroller från tidigare blogginlägg var nog inte så dumma.
”Nej till utländsk inblandning i Ukrainas inre angelägenheter”.
”Bekämpa den fascistiska delen av oppositionen”
”Minska oligarkernas inflytande

I blogginlägget 1/3 2014 står att läsa ”De länder som är verkliga demokratier har ett enda val:
– deklarera att detta är statskupp, vad annars?
– att avstå från att erkänna den nya fascistinfluerade och starkt utlandsberoende regeringen.
– om kuppregeringen får sitta kvar och fortsätter sin ryssfientliga politik: Låt invånarna på Krim (som överfördes till Ukraina 1954) i folkomröstning få besluta om de vill tillhöra Ukraina eller Ryssland – som i Ålandsfallet för drygt 90 år sidan.

Senare kunde bland andra jag konstatera att kuppen innebar ett bakslag för demokratin, för ekonomin, för tilltron till demokratin i världen genom EU:s och USA:s godkännande av statskuppen, en seger för fascism samt ökad risk för krig. Utan statskuppen hade demokratin i Ukraina, Europa och världen varit starkare. Ukraina hade haft en betydligt bättre ekonomin, utan inbördeskrig, spänningen mellan Ryssland och USA & EU hade varit mindre, risken för krig mindre och tryggheten i världen, inklusive Sverige hade varit större. De ansvariga politikerna går fria, och lovordas ej sällan i massmedias rapportering, som vanligen innebär samma desinformation som programmet i Agenda.

Ryssland och Ukraina -punkter i anmälan till Granskningsnämden.
1. Janukovitj valdes till president 2010 i ett val med närmare 70 % valdeltagande. OSSE prisade valet som en ”imponerande uppvisning i demokrati”.
2. I sitt installationstal som president 2010 sa Janukovitjs ville se Ukraina ”… som en bro mellan öst och väst och samtidigt en integrerad del av både Europa och det forna Sovjetunionen kommer Ukraina att välja en utrikespolitik som låter vårt land dra maximal nytta av jämställda och ömsesidigt gynnsamma relationer med Ryska federationen, EU, USA och andra länder som påverkar världslägets utveckling”. Hans första utlandsresa som president gick till Bryssel, den andra till Moskva. Ukraina drabbades mycket hårt av finanskrisen och hade dessförinnan under flera år haft en snabb tillväxt.
3. Statskuppen föregicks av en omfattande, långvarig inblandning i Ukrainas inre angelägenheter framför allt från USA, som enligt vice utrikesministern Victoria Nuland satsat motsvarande 5 miljarder dollar för att främja sina intressen. Detta har skett via NED, National Endowment for Democracy, bildat under Reagan och med USA-senatorn McCain i ledningen. (http://www.youtube.com/watch?v=861DJLR4Cek&list=PLL18-DWyViGHa286zWXxAPSW6vZzIfC5Q). Det vore fullständigt omöjligt för en annan stat att på liknande sätt intervenera i USA:s eller något västlands inre angelägenheter. Nuland har träffat bland andra fascistpartiet Svobodas ledare Oleg Tyahnybok och menar att denne är lämplig att ingå i en regering. Det var hon som nyligen blev ökänd genom sitt uttalande ”Fuck EU” (Strunta i EU) i ett avlyssnat telefonsamtal, där hon diskuterade sammansättningen i den kommande kuppregeringen med USA-ambassadören i Kiev. Det finns starka belägg för att (vissa/alla) dödsskjutningar på Maidan utfördes av beväpnande män från Svoboda och/eller Högersektorn. Även EU:s utrikespolitiske talesperson Ashton kan ses på foton med ledaren Oleh Tyahnybok för Svoboda vars beväpnade trupper dominerat bland de beväpnade grupperna på Majdan, mitt bland säkert många flera demokrater som protesterar mot korruption och vanstyre. Svoboda och Högersektorn har med tyst stöd från EU och USA kunnat genomföra statskuppen. Ingen kritik alls mot statskuppen från USA,EU och dominerande massmedia, fastän dessa stödde överenskommelsen 21/2. Sedan helomvändning.
4. Massmedia har knappast rapporterat den viktiga informationen att EU erbjöd 600 miljoner dollar i stöd i november 2013, medan Ryssland erbjöd sig att betala Ukrainas statsskuld på 15 miljarder dollar – 25 gånger mer – och sänka gaspriserna, återuppta oljetransporterna utan politiska krav. New York Times noterade dock EU:s låga bud, samt att ett utlovat IMF-lån hösten 2013 innebar dåliga villkor för Ukraina. Vore det inte närmast ansvarslöst av en statschef att i detta läge anta det avsevärt sämre budet?
5. Protesterna på Maidan mot korruption, oligarkernas makt, vanstyre är förståeliga, men baserades delvis på desinformation. Dominerade av fredliga demonstranter men med ökande inslag av beväpnade högerextremister.
6. 20/2 ingick en överenskommelse mellan demokratiskt vald president och opposition med stöd av USA, EU. Överenskommelsen hade kunnat bana vägen för minskade spänningar mellan olika sociala och etniska grupper, minskat inflytandet från högerextremister, och gett bättre utvecklingsmöjligheter med Rysslands ekonomiska stöd som var 25 gånger större än EU:s bud. Dagens Nyheter skrev på bästa nyhetsplats ”Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovitj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt. En övergångsregering ska styra i väntan på nyval i höst av både president och parlament. oppositionsledaren Julia Timosjenko friges ur fängelset. Alla anklagelser mot övervåld skulle utredas. Presidenten verkar inte ägna sig åt nya finter. Det blir mycket svårt att svika de givna löftena. Undertecknandet bevittnades av utrikesministrarna från Tyskland, Frankrike och Polen.”
7. Det var för bra för att vara sant. Överenskommelsen accepterades inte av högerextremisterna bland alla demokratiskt sinnade på Maidan, när den presenterades där. Följande dag skedde en statskupp, där presidenten flydde, hotad till livet. Statskuppen stöddes genast av USA & EU, som därmed svek demokratin, liksom dominerande massmedia.
Under trycket av massvåld lämnade 72 ledamöter från Janukovitjs Regionernas parti partiet. Diverse omröstningar skedde i radan, Ukrainas parlament med decimerad numerär på omkring 326 av 450 ledamöter. Man kan ifrågasätta hur fria de var då beväpnade män stod utanför dörrarna. Ny riksåklagaren kom från fascistpartiet Svoboda, liksom vice talmannen.
Svoboda ordförande Oleh Tyahnybok untitled

Parlamentets talman Rybak misshandlades tills han gick med på att avgå, och flera andra folkvalda parlamentariker har också misshandlats, fått bostäder brända eller har hotats. Rabbi Azman i Kiev bad snabbt Kievs judar att lämna staden och om möjligt Ukraina, då han fruktar våld mot Ukrainas 200 000 judar han bad Israel om assistans med säkerheten. Propaganda för nazism avkriminaliserades.
8. I den nya regeringen fick fascistpartiet Svoboda 4 ministerposter, bl.a. som vice premiärminister och än mer extrema Högersektorn fick också män på ledande poster. Den nye riksåklagaren kom från en av dessa partier, där ledande företrädare uttalat sin uppskattning av Goebbels.
Ukraina Ashton & Svobodas ledare untitled

9. Statskuppen och Svoboda har hyllats av bland andra naziststämplade ”Svenskarnas parti” samt av ”Nationaldemokraterna”.
10. Sedan Sovjetunionens sammanbrott har en inringning skett av Ryssland. NATO tillkom som en militärallians mot Sovjetunionen och dess allierade och kunde ha upplösts då Sovjetunionen föll ihop. USA:s ledning lovade Gorbatjov att inte expandera NATO:s gränser österut. Men NATO:s ansvarsområde har kraftigt ökat och NATO framstår som en krigsorganisation. En kolossal försvagning har skett av Rysslands geopolitiska situation. Flera före tidigare allierade är nu medlemmar i NATO: Albanien, Bulgarien, Polen, Slovakien, Tjeckien, Ungern och Rumänien. NATO-medlemmarna Estland, Litauen och Lettland ingick i Sovjetunionen medan Kroatien och Slovenien var delrepubliker i goda grannen Jugoslavien.
RyssKrig-768954
11. Ryssland har starka skäl att se Ukraina, och särskilt Krim, som en del av sin intressesfär, då Ukraina varit en del av Ryssland/Sovjetunionen i 200 år fram till 1991.
12. Folkomröstningen på Krim skedde i strid med FN-stadgan, liksom den långvariga inblandningen av USA i Ukrainas inre angelägenheter. Folkomröstningen är enligt min mening mindre odemokratisk än statskuppen. Det finns stora likheter men också skillnader med den blodiga tillkomsten av Kosovo. Mot bakgrund av detta och den militära uppladdningen mot Ryssland bör ett acceptabelt val med mer än 96 % stöd för anslutning av Krim till Ryssland godkännas.
Ukraina - ryskt stöd images

13. Sanktionerna mot Ryssland är i strid med FN-stadgan.
14. Olika uppfattningar finns inom USA-EU-blocket. Europa är mer beroende av Ryssland i det korta perspektivet än tvärtom. Tyskland importerar 24 procent av all naturgas som Ryssland producerar och uppemot hälften av all den naturgas som Tyskland förbrukar kommer från Ryssland.
15. Alla eventuella ryska framstötar för att införliva andra områden måste bestämt avvisas. Allt undermineringsarbete av USA, CIA och dess NGO:er måste avvisas.
16. Att USA:s och NATO:s aggressiva utrikespolitik med krig i Irak, Afghanistan, Libyen och intervention i Syrien stöter på patrull kan vara bra för världsfreden, liksom ett tryggare Ryssland med Krim.
17. Enligt Minskavtalet september 2014 ska regioner i östra Ukraina beviljas ökad självständighet. Med stöd av USA har Poroshenko motsatt sig detta och i stället fört en krigspolitik. Nya Minskavtalet bygger i mycket på det tidigare avtalet.
18. I det nya parlamentet sitter minst 29 fascister, bland 410 ledamöter. En nazist är nu polischef i Kiev. Nazister från olika länder, bl.a. Sverige strider tillsammans med Ukrainas armé i östra Ukraina, bland annat i Azov-bataljonen. Detta har beskrivits i svenska massmedia där svenska nazister givits en trevlig framtoning.
Ukrainas överbefälhavare

19. Utländska trupper i östra Ukraina. Det förekommer påstående om ryska insatser i östra Ukraina, men föga belägg. Personligen finner jag troligt att separatisterna fått vapenstöd, och kanske har ryska eller rysk-ukrainska soldater stridit där. Ukrainas generalstabschef Viktor Muzhenko uppger dock i ett nyhetsprogram 29/1 (Channel 5 i Ukraina) att inga ryska trupper strider mot den ukrainska regeringens styrkor i tidigare ukrainska, men nu separatistkontrollerade områden. Detta i strid med påståenden från Obamas administration och den egna regeringen.
General Muzhenko uppger att de enda ryska medborgare som strider i det omtvistade området är bosatta där, eller i Ukraina, och även några ryska medborgare som ”är medlemmar i olagliga väpnade grupper”. Detta förnekar inte att kanske några andra länders medborgare kämpar där, och legosoldater från USA och andra länder (t.ex. Sverige) strider på den ukrainska regeringens sida. General Muzhenko säger också, med eftertryck, att ”ukrainska armén inte slåss med reguljära enheter i den ryska armén.”

Han har därmed klart och tydligt förnekat själva grunden för USA:s och EU:s sanktioner mot Ryssland, då sanktionerna mot Ryssland bygger på uppgiften eller lögnen (?) att Ukraina kämpar mot ”vanliga enheter ur den ryska armén ”- det vill säga, mot ryska regeringskontrollerade och tränade styrkor.
* OSCE har inte rapporterat om trupprörelser över gränsen mellan Ukraina och Ryssland.
Poroshenko och Obama. images4YUZEIHV
Generallöjtnant Ben Hodges, U.S. Army, chef för LANDCOM för NATO var i Kiev nyligen och delade ut US ”Army Europe medallions for excellence” till skadade i Ukrainas armé. Han meddelade också att en kontingent militärer från USA skulle stationeras i Ukraina för att träna landets armé. USA har också försett Ukraina med tunga vapen. USA är alltså direkt involverat i kriget, och i maj förra året talade president Poroshenko inför USA:s kongress och anhöll om militärt stöd.”


intressant.se Ukraina, , , , , , , , , ,

Israel Shamirs artikel DN 8/2 Intervju med Merkel Lavros uttalande Hollandes uttalande Sveriges Radio 7/2 Pål Steigan Globalresearch 6/2 Robert Parry 6/2 Parrys bok Huvudstadsbladet 5/2 E Zuesse på Globalresearch 31/1 Åtta dagar 29/8 2014DN 24/1 The saker Globalresearch 22/1 Globalresearch 23/1 OSSE:s hemsida Hans lilla gröna Oliver Stone på FacebookNyhetsbanken Ryssland fördömer USA & EU:s nej till resolution mot nazismen Talesman för Ryssland Nej från USA & Co mot nazism-resolution FN-resolutionen 2012 DN 23/11 SvD 23/11 Orangea revolutionen Michael Roberts blog Från Poroshenko till Putin – en nedförsbacke Pål Steigan 15/11 DN Debatt 13/9 M Hudson i CounterpunchPål Steigan Counterpunch om USA:s UkrainapolitikYatsenjuk och Nuland DN 30/7DN 23/2 DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch


19 svar till “Anmälan till Granskningsnämnden: Maidan ett år – seger för imperialism och fascism, förlust för folket, demokratin och ekonomin”

 1. Antingen ljuger SVT och SR medvetet eller så är man förda bakom ljuset av sina korrespondenter! Särskilt Elin Jönssons ”reportage” från Ukraina väcker en del frågor om hennes agenda. Att hon utlämnar fakta som är besvärande för Kiev gjorde hon från dag ett, men finns det inga chefer på SVT som kan ta henne i örat när hon sprider sin uppenbara snedvridna propaganda? Verkligheten har ju helt torpederat hennes reportage som dessutom innehåller alltfler uppenbara lögner. Bert Sundström är något bättre men även han hänfaller sig åt att agera språkrör för Kievjuntan som för övrigt är på fallrepet. Folket i Ukraina har inget förtroende kvar för Porky och med den inkompetens som ukrainsk militär styrs så kan man ju undra om inte Porky jobbar åt två (eller flera?) herrar samtidigt. En inte alltför långsökt förklaring efter fiaskot i Debaltsevo. Kanske är Poroshenkos verkliga uppdrag att administrera uppstyckningen av Ukraina på uppdrag av EU, USA och Ryssland? Det ser faktiskt inte bättre ut…

   • M, känner till detta faktum, som borde diskvalificera Elin Jönsson från sitt uppdrag på SVT. Att hon inte får sparken trots all bevisad desinformation hon sprider säger väl en del om tillståndet på SVT. SVT och SR är numera ett språkrör för regering och riksdag och ska således precis som alla andra MSM-media betraktas med största misstänksamhet vad gäller nyhetsrapporteringen. Det som är mest skrämmande är hur snabbt statsmakten tagit kontroll över vad som ska vara folkets oberoende television och det är väl därför program som t ex Uppdrag Granskning numera bara granskar småhandlare som kommunpampar och andra långt ner i myndighetsapparaten. SVT börjar mer och mer likna alla andra skitkanaler som det går tretton på dussinet av.

 2. Stefan Hedlund har en intressant artikel om Ukraina på Brännpunkt. Men det verkar som Hedlund går en balansgång med sig själv orolig för att stämplas för alltför Rysslandsvänlig. Inledningsvis står det: ”Ett år har nu gått sedan “revolutionen” i Kiev. De händelser som utspelades mellan den 18 och den 22 februari 2014 kommer man att minnas som en ödesmättad vattendelare i europeisk säkerhetspolitik. De som då jublade över att den ukrainske ”diktatorn” Viktor Janukovytj hade störtats har sedermera fått en hel del annat att tänka på.”
  Men varför dessa citattecken? Korrekt hade varit att
  ersätta ”revolutionen” med statskuppen utan citattecken och ”diktatorn” med den demokratiskt valde presidenten likadeles utan citattecken. Varför denna skrivning i en annars mycket bra artikel.
  ”http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-har-vastvarlden-svikit-ukraina_4348839.svd

  • Uppsala universitets Centrum för Rysslandscenter med Stefan Hedlund i spetsen har knappast gjort sig känt för någon insiktsfull forskning kring Ryssland med kringliggande länder. En hel del som publicerats av dess medarbetare ligger närmast den vanliga USA-inspirerade anti-Putinpropagandan. Hur seriöst är det – som universitetsforskning? Hedlunds försiktigt formulerade artikel på SvD Brännpunkt skulle kunna ses som ett försiktigt steg att fjärma sig från de värsta avarterna i denna hantering, som ett senkommet försök att upprätta någon form av anseende.

   Att ett sådant fullt rimligt steg väcker vrede, förstår man av hur Stig Fredrikson vrålar ut sitt missnöje över Hedlund under rubriken ”Sprid inte ryska konspirationsteorier” i en nätreplik på SvD den 21 februari:
   http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sprid-inte-ryska-konspirationsteorier_4353323.svd
   – utan att prestera ett enda sakargument!

   Stig Fredrikson är i sammanhanget nu inte vem som helst. Han har varit utrikespolitisk kommentator för SVT:s Aktuellt, i omgångar. Under perioden 1987 – 1993 och från 2001 fram till sin pensionering. Under mellanperioden var han redaktionschef. Tidigare har han varit Aktuellts utrikeschef. Till hans meritlista hör intervjuer med Solzjenitsyn. Men hans världsbild är hopplöst begränsad – inte helt osannolikt som ett resultat från början av underrättelseutbildning vid FRA, efter värnplikten vid försvarets tolkskola.

   Med Fredriksons sätt att uppträda förstår man att det är mycket som sitter fastklistrat i väggarna på Public Service. Det räcket inte med att vädra; man måste någon gång ta itu med hela miljön, med vad som kan ingå i begreppet allsidig journalistik. Att försöka allsidigt belysa aktuella frågor, exempelvis att sammanfattande – utan slängar – återge vad Putin själv har sagt i sina olika, stora tal. Och något omvälvande kanske, överlämna bedömningarna till åhörarna, lyssnarna, läsarna själva!

 3. Värst är ändå SR:s Maria Persson Löfgren i Moskva. Hon kastade på ett tidigt stadium flera journalistiska principer över bord. Nu är hon helt hämningslös och agerar som politiker/propagandist till 100 %. Under Majdan demonstrationerna förnekade hon att det fanns våldsamma fascistiska grupper bland de hon konsekvent benämnde demokratikämpar. I mailkontakt med mig svarade hon att det bara var Putinpropaganda. Allteftersom konflikten i Donbass fortskridit har MPL släppt alla hämningar och blivit en aktiv kämpe för Kievregeringen och hatet mot Putin får Jan Björklund, Allan Widman & att framstå som balanserade. Konsekvent undviker hon att rapportera så det framgår för den vanlige lyssnaren att ukrainskt artilleri dödat civila. Genom att uttrycka sig medvetet kryptiskt och alltid peka ut separatisterna får lyssnaren bara en skyldig, separatisterna. Lyssna här när hon den 11/2 tjafsar med professor Elena Namli (efter ca 8 min).
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6090421

  • Fullständigt medhåll avseende SR:s Persson Löfgren.

   Hennes artiklar är märkta av dels ensidigt rapporterande uteslutande från s.k. ”pro-Kiev”-källor, dels av rena konspirationsteorier och annat märkligt som flödar i dessa cirklar. Som du påpekar, skribent Erik så är hon även ett stor anhängare av medvetet tvetydig retorik, exempelvis vad beträffar artilleribeskjutning o dyl. Hon blandar där genast ihop korten och försöker i alla lägen insinuera att allt ansvar uteslutande vilar på separatisterna oavsett när, var och hur beskjutningen ägde rum. På senare tid har hon därtill nästan helt ersatt alla referenser till separatistrebellerna med ”ryska soldater” rätt och slätt, för att spä på förvirringen.

   Vederbörandes Twitter-flöde bjuder dessutom på tämligen otrolig läsning, där man finner att hon sprider varenda galen (och nästan alltid redan helt motbevisad) teori om konflikthändelserna som allehanda Twitter-”troll” och andra tvivelaktiga personer kläckt ur sig. Detta blandas vidare upp med ett sanslöst och obegränsat hat mot Ryssland och dess president.

   Det är svårt att inte dra paralleller till andra konflikter, så hur skulle det se ut om vi hade Twitter runt 2003 och en SR-journalist satt och gullade med ”Baghdad Bob” och dennes hutlösa propaganda? Det är ju tyvärr på den nivån det är. Från separatisternas och Rysslands håll kommer det en stadig ström av dylikt material också – naturligtvis – men det avvisas ju tämligen omedelbart precis som sig bör, så varför ska den andra sidans precis lika galna saker få åka räkmacka in i (det svenska, i det här fallet) folkets medvetande via annars ansedda informationskanaler? Fullständig skandal, om du frågar mig.

   Överlag är rapporteringen från denna kris under all kritik.

  • De här så kallade utlandskorrespondenterna i Public Service skulle inte kunna fortsätta en dag till på det här viset, om de inte hade fullt stöd från sina överordnade för sina konstanta övertramp. Det är bara att jämföra med hur snabbt ledningen beklagar något inträffat, så snart Israellobbyn hojtar. Eller hur den ingriper, om något positivt om Kuba har råkat slippa genom sorteringsfiltret.

   Det kvantitativt nya är att en stor menighet idag skaffar sig information från annat håll, inte minst därför att Public Service så fullständigt tappat greppet om verkligheten. Det alldeles obegripliga är att ansvariga inte låtsas förstå hur allvarligt skadat förtroendet är. Tyvärr, inte heller granskningsnämnden med sina ständiga överslätanden och bortförklaringar fungerar som alibi längre!

   • Hoppas du har rätt i det Jan. Kan också vara så att det vänder bort människor från intresse för samhälle och politik. Det finns mycket annat att äga sig åt om man har en dator/smartphone med tillgång till internet, Facebook,Twitter etc.
    Finns några data om detta? Om människors tillträde till public service-information över tid? Opinionsundersökningar?
    Den här bloggen har i år c:a 30 % fler besök än för ett år sedan. Men det säger inte så mycket om helhetsbilden.

  • Hon är dessutom ute som troll på sociala medier och angriper och smädar bloggare och twittrare som har en helt annan ton i konflikten än den av västmedia påbjudna papegojkören av Russofober och krigshetsare, som SVT & Co mer än villigt sällar sig till.

   Här har vi alltså en människa som medvetet ägnar all tid SVT ger henne att sprida sitt hat mot Ryssland. Det var när hon var Moskva korrespondent som jag fullkomligt häpnade för det skamlösa svarta hat denna människa vräkte ur sig i radio. Varenda dag hon tillbringade i landet var grå, Hon ägnade uppenbarligen all tid att leta upp allt som stödde hennes unkna teorier om ortodoxa slaver och kom ofta med lögnaktiga påståenden som fick stå obevisade. Det enda som var bra med Ryssland i hennes reportage, var USA-stödda NGO:er, sådana som liksom hon själv ägnade all (betald) tid att svärta ner och sprida illvilliga rykten och hörsägens-uppgifter, sådana organisationer som under NED/Soros paraply alltså avlönas av främmande makt och numera måste adressera sig som sådana, ofta refererade till som ”femtekolonnare”.

 4. Antagligen Poroshenko jobbar fortfarande för USA ”state departament”. Enligt WL läkta (klassificerade!) ambassaddokument har han jobbat för USA ”state departament” från 2006 till 2011-2012 (så långt sträcker sig dok). I samtliga dok kallas Poroshenko Our Ukraine (OU) insider

  https://wikileaks.org/plusd/cables/06KIEV1706_a.html
  https://wikileaks.org/plusd/cables/06KIEV2038_a.html
  https://wikileaks.org/plusd/cables/09STATE129520_a.html
  https://wikileaks.org/plusd/cables/06KIEV1531_a.html
  (länkarna urplockade från: http://scgnews.com/leaked-documents-ukraines-new-president-works-for-the-us-state-department)

  • Jag lyssnade på Stephen Cohen på Democracy Now. Han anser inte att det var det som Obama menade.

   ”..when he (Obama) says that they negotiated a peaceful transition to power, he’s not referring to the overthrow of Yanukovych; he’s referring to the deal he signed onto to keep the Ukrainian president in office for another eight or nine months until national elections.”

   Finns både video och transkript på http://www.democracynow.org/2015/2/3/is_ukraine_a_proxy_western_russia

   • Obamas uttalande på CNN kan givetvis tolkas på olika sätt. Men andra uppgifter talar tydligt för att USA var delaktigt i och stödde den fascistinfluerade statskuppen. Några av dem finns i inlägget.

 5. ”MUST WATCH: Nov 2013 (pre-Maidan!): Ukraine Deputy has proof of USA staging civil war in Ukraine”.
  –––––VIDEO TRANSCRIPT–––––
  Deputy Oleg Tsarov has the word

  Honourable Colleagues
  Honourable Vladimir Vasiljevitch

  In my role as a representative of the Ukrainian people…
  …activists of the public organisation ”Volya” turned to me…
  …providing clear evidence…
  …that within our territory…
  …with support and direct participation
  …of the US Embassy in Kiev…
  …the ”TechCamp” project is realised…
  …under which preparations are being made for a civil war in Ukraine.
  https://www.youtube.com/watch?v=y9hOl8TuBUM#t=37

  The complete historical timeline of how the US plotted & engineered the Coup in Kiev, starting in March 2013
  http://ian56.blogspot.ch/2015/01/how-february-coup-in-kiev-was-plotted.html

 6. Elin Jönsson sade i en intervju att om hon fått leva om livet skulle hon skippat journalistiken och blivit dansare.

  • Men hon är ju redan dansare. Hon dansar efter Kievs pipa!
   Chockerande bilder från det ukrainska parlamentet där en ledamot under sitt tal skriks ner av en mobb utan att talmannen ingriper, verkligen ett must see. (Länkan finns ovan från aa)

 7. Detta mail har nyss sänkts till journalisten Ingemar Neveus, DN:

  Hej!

  Du skrev i inledningen av en artikel i DN om ett år efter Maidan att det var den Ukrainska regeringens säkerhetspolis som sköt demonstranter. I själva verket är det inte visat. Det finns uppgifter att åtminstone en del var skjutna av andra, och man har då pekat på medlemmar i de fascistiska grupperna Högersektorn och Svoboda. Väl bekant är publiceringen av ett avlyssnat, icke dementerat samtal mellan EU:s Ashton och en president i en av de baltiska staterna där denne säger att dödsskjutningar utfördes av fascistiska demonstranter (en minotitet bland alla demonstranter) på Maidan. Kan ta fram och skicka länken vid behov.

  Något att ta upp?

  Dagens Nyheter skrev på bästa nyhetsplats ”22/2 Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovitj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt. En övergångsregering ska styra i väntan på nyval i höst av både president och parlament. oppositionsledaren Julia Timosjenko friges ur fängelset. Alla anklagelser mot övervåld skulle utredas. Presidenten verkar inte ägna sig åt nya finter. Det blir mycket svårt att svika de givna löftena. Undertecknandet bevittnades av utrikesministrarna från Tyskland, Frankrike och Polen.”

  Därefter slöt DN utan kritik upp bakom den fascistinfluerade statskuppen dagen därpå, och utan att referera till sitt tidigare ställningstagande.

  Poroshenkos regering har alltså underlåtit att utreda händelserna på Maidan. Varför?

  Denna artikel torde intressera Dig: http://jinge.se/mediekritik/anmalan-till-granskningsnamnden-maidan-ett-ar-seger-for-imperialism-och-fascism-forlust-for-folket-demokratin-och-ekonomin.htm

  Hälsningar

  Anders Romelsjö

 8. Detta mail sändes just till journalisten Ingemar Neveus, DN. Vem tror på en artikel i DN i frågan?

  Hej!

  Jag har nu hittat uppgifterna om att fascister svarade för dödsskjutningar (OBS obestämd form) på Maidan i ett tidigare blogginlägg 20/3 2014: (http://jinge.se/allmant/telefonlacka-bekraftad-av-ud-krypskyttarna-pa-maidan-var-hyrda-av-en-protestorganisation.htm)

  Enligt Estlands utrikesdepartement 5/3 var uppgifterna autentiska (http://vm.ee/en/news/regarding-telephone-conversation-between-foreign-minister-paet-and-eu-high-representative)

  ”På hemsidan för Estlands utrikesdepartement kunde man igår under ”Senaste Nytt” finna en bekräftesle av att inspelningen av ett telefonsamtal mellan utrikesminister Urmas Paet och EU:s höga representant för utrikesfrågor Catherine Ashton som har läckt ut på nätet är korrekt. Samtalet mellan Paet och Ashton ägde rum den 26 februari efter det att Estlands utrikesminister återkommit från sitt besök i Ukraina.
  Ashton och Paet untitled
  Utrikesminister Paet gav en överblick av vad han hade hört den föregående dagen i Kiev och uttryckte sin oro över situationen på plats. Vi avvisar påståendet att Paet gav en bedömning av oppositionens inblandning i våldet.

  ”Det är ytterst beklagligt att telefonsamtal avlyssnas”, sade Paet. ”Det faktum att detta telefonsamtal har läckt ut är inte en slump,” tillade Paet.

  Vad pratade de om?
  I det avlyssnade samtalet sa utrikesminister Paet ”Det finns nu större och större insikt om att bakom krypskyttarna stod inte Janukovitj utan någon från koalitionen”. ”Jag tycker att vi vill undersöka deta. Jag menar, jag förstod inte detta direkt, det är verkligen intressant. Herre Gud”, svarade Ashton. (”There is now stronger and stronger understanding that behind the snipers, it was not Yanukovych, but it was somebody from the new coalition,” Paet said during the conversation. ”I think we do want to investigate. I mean, I didn’t pick that up, that’s interesting. Gosh,” Ashton answered.)
  Ukraina Sniper deaths

  De bekräftade uppgifterna kommer bland annat från Voice of Russia. Enligt rapporten där som återges något avkortad nedan erinrade sig utrikesminister Paet om sitt samtal med en läkare som behandlat de som skjutits av krypskyttar i Kiev. Hon sa att både demonstranter och poliser besköts av samma personer.

  ”Det var ganska störande då läkaren Olga Bogomolets berättade att alla bevis visar att det var samma krypskyttar dödade både poliser och folk från gatorna” betonade den estniska utrikesministern. Ashton reagerade på informationen genom att säga ”Well, det är fruktansvärt.” Läkaren visade att det var samma typ av kulor och det är verkligen oroande att den nya koalitionen inte vill utreda exakt vad som hände, sade Paet.”

  Här har du möjlighet till en intressant artikel!

  Hälsningar

  Anders Romelsjö