Hur hantera ”alternativa fakta” i etablerade media?


Igår kväll sände TV2 programmet ”Idevärlden”. Huvudperson var professor Åsa Wikforss som skrivit boken ”Alternativa fakta”. Den kritik jag formulerade i denna artikel mot hennes i mitt tycke inskränkta uppfattning som jag första gången publicerade 3/1 stärktes. Därför publicerar jag åter denna artikel.

Ett av årets nya godkända ord är ”Alternativa fakta”

Vad är alternativa fakta? Wikipedia skriver ”Alternativa fakta (engelska: alternative facts) är ett icke fullt etablerat begrepp för att beskriva något som fakta trots att det står i strid med vad som framgår av tillgängliga källor. Frasen blev mycket uppmärksammad efter att den använts den 22 januari 2017 av president Donald Trumps rådgivare Kellyanne Conway under en intervju i programmet Meet the Press. Hon försvarade där Vita husets pressekreterare Sean Spicers falska påståenden om antalet närvarande vid Donald Trumps installation som USA:s president.”

Åsa Wikforss, professor i filosofi vid Stockholms universitet har nyligen kommit ut med boken ”Alternativa fakta”. Om kunskapen och dess fiender.” Tyvärr kan jag inte bara ge ros, utan även ris.
Hon menar att Alternativa fakta ”har kommit att symbolisera ifrågasättandet av etablerad kunskap och fakta”.

Här finns en skillnad till Wikipedias definition då Wikforss skriver ”etablerad kunskap och fakta” Vad menas med ”etablerad”? Vem avgör när kunskap är etablerad? Se längre ned:

På DN Debatt skriver Åsa Wikforss ”En skola som hela tiden uppmuntrar elever att vara kritiska och ”tänka själva”, men samtidigt nedvärderar betydelsen av faktakunskaper är farlig: Den uppmuntrar till rent tyckande, av just det slag som florerar på sociala medier. Så här kan det inte få fortsätta. Återupprätta faktakunskapens centrala roll”. DN Debatt 10/12

Kommentar: Detta tilltalar mig som försöker driva en faktabaserad blogg, med olika referenser.

Hon fokuserar i artikeln på skolan och skriver en del som jag kan stödja. ”Samtidigt kan man konstatera att vår främsta kunskapsinstitution, skolan, karaktäriseras av en stor skepsis mot just den teoretiska kunskapen, det vill säga mot faktakunskaper. Det är hög tid att göra upp med den problematiska kunskapssyn som under lång tid präglat svensk pedagogisk forskning, våra lärarutbildningar och läroplaner.”
”Dessutom är det en syn på kunskap som gör att svenska elever står illa rustade inför vår tids stora farsot, faktaresistens – tendensen att inte ta till sig fakta. ”

Hon betonar vikten av kunskap inom ett område för att kunna tänka kritiskt ”Det kritiska tänkandet är domänspecifikt: Jag kan vara aldrig så bra på att tänka kritiskt inom ett område där jag har stora kunskaper, men usel inom ett annat där jag inte alls är bevandrad.” … ”En skola som hela tiden uppmuntrar eleverna att vara kritiska och ”tänka själva”, men som samtidigt nedvärderar betydelsen av att lära ut faktakunskaper är direkt farlig.”

Men jag fann skäl att vidga debatten och skrev på DN Debatt samma dag (10/12) två korta kommentar – Observera att DN nu ger läsare möjlighet att direkt kommentera inom vissa gränser.
dnDN
Min första kommentar. ”Viktig artikel. Tyvärr är av allt att döma många etablerade medier, flera ledande politiker och vuxna också ”faktaresistenta”. Man måste dock beakta också politiska värderingar, samt ta del av uppgifter i både mainstream media” och alternativa medier för att vid kritisk granskning av fakta kunna forma en bedömning, en åsikt. Jag driver mot bakgrund av dels min vetenskapliga bakgrund som professsor emeritus och dels med vissa politiska värderingar som utökad demokrati, socialism och antiimperialism en politisk blogg med många besökare (nr 2 på www.blogtoplist.se/politik i besöksranking) och har här sökt analysera frågan om DN och fake news och tycker mig kunna påvisa att DN ej rapporterar viktiga fakta i vissa centrala politiska frågor: (http://jinge.se/allmant/dn-och-fake-news.htm). Har jag ganska rätt eller mycket fel?”

Min andra kommentar. ”En viktig utgångspunkt för ansatsen att söka faktabaserad information är yttrandefriheten. Nu inskränks denna ibl.a. USA, Danmark, Tyskland – och kanske även i Sverige? (Nya Tider och Newsvoice:Staten kriminaliserar journalister). Har diskuterat detta i olika artiklar. I USA har en enhet på Harvard ”bannlyst” siter och debattörer (t.ex. professorerna Noam Chmosky och Stephen Cohen) som på basis av fakta ifrågasätter delar av den officiella politiska informationen/retoriken. I artikeln nedan finns referenser till ett tiotal artiklar i frågan. (Ökad censur i USA).

Jag fick ingen replik av författaren eller av andra kommentatorer.

Min tredje kommentar postade jag 30/12. Den blev inte accepterad av vissa skäl (Se nedan), som bör diskuteras.

Jag skrev ”Åsa Wikforss’ synpunkter är viktiga och riktiga:
Frågan om svenska medias behandling av fakta inom centrala utrikespolitiska områden är viktig.

Syrien. En av dess är tidningens vägran (vilket jag påtalat för DN-journalister) den omfattande information om USA:s stöd till terrorister, inklusive ISIS, i Syrien. Källor är främst från USA, som uttalanden av Obama, Biden, förre säketschefen Flynn, kongressrapport, kongressledamoten Gabbard, samt artiklar i NY Times och av BBC, Reuters och Süddeutsche Zeitung om aktuella stödet – förutom uppgifter från Ryssland och Syrien. DN:s journalister och ledning visar ej intresse att skriva om detta. Behandlas här med källhänvisningar (USA:s färska och äldre stöd till terrorister i Syrien

Russiagate. Här har företrädare för USA:s statsledning, säkerhetstjänst och press uttalat att Ryssland interfererat i val i USA. Inga belägg har presenterats. Deras bedömning har avfärdats av säkerhetsfolk och experter i USA efter analys. Jag har publicerat artiklar om det. Svensk press återger ”etablissemangets” version utan egen känd kritisk granskning. Däremot tiger man om t.ex. den rapport av forskare i USA som publicerades för ett år sedan i LA Times, där denne rapporterade att USA interfererat i minst 80 val i minst 40 länder, förutom faktabelagda statskupper, eller stöd till sådana, i många tämligen demokratiska länder. Bl.a. i omvälvningen i Kiev 22/2 2015, dagen efter det att en överenskommelse skett mellan folkvald president och opposition vid närvaro av bl.a. företrädare för EU. Pressen tiger helt om detta och rapporterar bara om Rysslands fredliga återinförlivande av Krim med befolkningsstöd – vilket dock var ett brott mot folkrätt. Är en statskupp mot folkvald president inte av värde att rapportera om, diskutera omkring? Jag har skrivit många tiotal artiklar om detta med källhänvisningar på min blogg http://jinge.se som rankans som nr 2 då det gäller besök bland 800 besöksrankade politiska bloggar, av www.blogtoplist.se/politik.
usa-inbladning-i-valen-i-45-lander
Läs t.ex. Los Angeles Times: US interventions in foreign elections;
USA- Forskare: USA världsbäst i manipulering av andra – 45 -länders val;
NSA-chef dementerar Russiagate – ingen rysk hackning av val!

Statskuppen i Ukraina. Läs t.ex. Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 1;
Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 1 (C:a 140 referenser).
CIA är en mördarorganisation som köper journalister
Läs även boken ”Björnen kommer” av Mattias Göransson som belägger hur systematisk falsk den vanliga rapporteringen av Ryssland var, och är.
Ukraina parubiy_2
Jag menar att man kan påvisa att ”Fake news by omission” av viktig information är vanligt i etablerade media, vilket i sig minskar demokratin och har politiska syften. Det är väl belagt att t.e.x CIA sysslar med sådant.”

Kommentar av tidigare CIA-man om CIA som USA:s skuggregering” (Slut på kommentaren)

DN censurerar faktabaserad kritik. DN Debatts dator svarar inom några sekunder ”Varning! Vår textanalys tror att din kommentar kan uppfattas på ett felaktigt sätt, exempelvis nedsättande, hotfull eller kränkande. Publiceras kommentaren i sin nuvarande form kommer den flaggas för moderering. Är kommentaren då exempelvis nedsättande, hotfull eller kränkande kommer den raderas. Tänk gärna över dina formuleringar för att säkerställa att så inte är fallet innan du publicerar kommentaren.”

Men i sina instruktioner skriver DN Debatt ”En utgångspunkt för hela redaktionen är att det som står i tidningen ska vara korrekt och relevant.”

DN uppger sig ha följande policy ”DN:s nyhetsredaktion arbetar opartiskt – vi tar inte ställning politiskt eller i andra frågor. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat, inte hårdvinklat och präglas av kvalitet och trovärdighet. Det sistnämnda: trovärdighet och kvalitet, är redaktionens främsta ledord. Det vi publicerar ska vara relevant och bygga på säkra källor. Vid våra granskningar och fördjupningar ska fakta vara dubbelkontrollerat och uppgifter vi publicerar ska vara bekräftade från flera håll.”

Vad tycker Du?

Är Åsa Wikforss syn på ”Alternativa fakta” trots inskränkt och anpassad till mainstream media?

Då detta skrivs har jag bara läst litet i hennes bok och kan nu bara börja att söka besvara frågan. I förordet lyfter hon fram just uppgifterna från Trump & Co att det var fler närvarande på hans presidentinstallation än på Obamas. (Se Wikipedias definiton ovan). Hon skriver ”Vad är fakta? Det korta svaret: Hur världen är.”

Hon skriver vidare ”världen över ifrågasätts kunskap och alterntiva fakta presenteras.”

Men hon undviker i min hittillsvarande läsning den centrala frågan om vad som etablerad kunskap är, och om etablerad kunskap kanske är falsk eller ofullständig, medan ”alternativa fakta” förmedlar en riktig eller mer fullständig kunskap.


Propagana 1 untitled
Och jag vågar påstå att mina artiklar om DN och fake news, Syrien, Russigate och Ukraina (se ovan) som presenterar ”alternativa fakta” som inte eller sällan ses som ”etablerad kunskap” ger en mer korrekt, mer faktabaserad kunskap än etablerade media! Observera att mina uppgifter kommer från ”tillgängliga källor”, även om media och politiker inte anser det vara ”etablerad kunskap” – väsentligen av politiska skäl.
Bedöm själv, och var välkommen med faktabaserad diskussion! Jag inviterar även Åsa Wikforss till detta.

i Andra om: , , , , ,, , Syrien, ,


31 svar till “Hur hantera ”alternativa fakta” i etablerade media?”

 1. Faktum är att det finns sex miljoner alternativa fakta som en hel värld går gåt bett på.
  Det finns 911 tusen alternativa fakta om den 40-vånings byggnad som faller liksom av sig självt lagom efter två liknande hade gjort detsamma och alla tre faller ihop på sisådär på 8 sekunder. Sedan används detta som motiv för att föra terrorkrig. Ett land som inte ha funnits i mer än 70 år, säger sig ha fakta på dess existens som sträcker sig 3000 år. Som vanligt bör det på vem som har copyright på fakta. Vissa alternativa fakta har mer faktavärde en andra, skulle Orwell ha sagt.

 2. ”Kommentar: Detta tilltalar mig som försöker driva en faktabaserad blogg, med olika referenser.”

  Anders, spara skämten till den första april istället för de gör sig bättre där

  • Jag har hittills publicerat 365 kommentarer av dig här på bloggen. I avsaknad av konkret faktabaserad kritik kommer detta förslag – som jag nappar på! 1 april kommer ett för dagen lämpligt inlägg.

  • …och ändå kommer du hit över 365 gånger tydligen Christian?
   Visa istället med fakta VAR bloggägaren har fel i sina artiklar eller är du bara här för att smutskasta, mm jag tror det.

 3. Journalisten Jeremy Scahills synpunkter på objektivitet:

  ”I believe the notion of “objectivity”- as it has been defined in U.S. journalism- is often used as an euphemism for bias toward the views of the powerful”
  .
  ”I believe that great journalism boils down to a few key principles:
  Hold those in power accountable, regardless of their political or corporate affiliations,
  Give voice to the voiceless,
  Provide people with information they can use to make informed decisions,
  Be transparent with your readers about how you know what you know,
  Make sure your facts are straight”

  Jeremy Scahill
  Co-founding Editor and Senior Investigative Reporter
  The Intercept

 4. Objektiv journalistik – en myt?
  Journalisten Glenn Greenwald kontra MSM.

  ”Glenn Greenwal is opposed to the façade of objectivity fronted by journalistic institutions.Despite the freedom of the press granted by the First Amendment, it fails to perform the role of the watchdog against the government, because a dog does not bite the hand that feeds it. An example of linguistic manipulation is how “the press Times and the Post refuse to use the word, “torture” in their reporting of Bush interrogation techniques” (Greenwald 2014:56). The primary purpose of these reports is to maintain status quo and the interests of the government.
  Objective journalism, as practiced by Greenwald, is a type of “political journalism oriented toward social justice… It demands the journalist to not merely report as a passive bystander but engage with its objects in order to produce a desired outcome.
  Journalists who practice this type of reporting are empowered by the scientific method. Yet, their methods do not strip them of their humanity because they realize that they are not scientists observing bacteria in petri dishes. Rather, they are engaged in a complex and messy world as equally imperfect human beings. By acknowledging their motives while pursuing the truth political journalists like Greenwald reinvigorate the civic engagement of people.”

  https://medium.com/@cameronfitz/objectivity-in-the-media-greenwald-vs-institutional-press-e42db3cd659d

 5. Bästa Anders! Gud, vad jag högaktar dina insatser. Jag hörde Åsa på vetenskapsradion i samband debattartikeln och blev så upprörd att jag försökte hitta en mailadress till hennes jobb. Vilket tyvärr var omöjligt. Det mest sensationella i den här kråksången var kanske ändå DN:s motivering till varför din tredje kommentar valdes att inte publiceras. Har som vanlig lekman försökt att bli publicerad ett antal gånger på de etablerade tidningarnas debattsidor, givetvis utan framgång.

  Frågan är vad vi borde ta oss till i denna Kafkaliknande situation. Kennedymordet bildar ju en oerhört intressant fond för hur det militärindustriella komplexet utvecklats sedan WW2. Och även om man behåller hemlighetsstämpeln på viktiga dokument, verkar det inte vara alltför känsligt att komma med alternativa fakta i just det fallet. Men var ska man börja och hur kommer man vidare. Det västliga underrättelsekomplexet, CIA, NSA, CFR, Wall street, Federal Reserval etc, etc, har tillsammans med mainstreammedia byggt en mur av myter kring världssamfundets motsättningar, som effektivt döljer hur Rotschildkoncernens vapenindustri och dess lakejer hela tiden ritar upp nya konflikter att tjäna sina förmögenheter på. Vi kallas för den fria världen, med yttrandefrihet och allehanda rättigheter. Ändå har vi inte en chans i den spindelväv av myter som man har fräckheten att kalla fakta.

  Har ägnat det senaste året åt att fördjupa mig i 9/11, och trots att det finns en hel miljonrörelse i USA för 9/11-truth så skymtar inte en bokstav om denna världshistoriens största falseflag-operation, i svenska etablerade medier. Har nyligen försökt få Johan Ehrenberg intresserad av att åtminstone skildra the truth-movement, men helt utan framgång. Ukraina ligger förstås närmare i tid och rum, och nu börjar oroligheterna i Iran. Kanske lyckas inte CIA få igång denna – iofs befogade – revolution mot prästväldet, men de har ju flera planer i bakfickan och med ett Saudiarabien rustat till tänderna kan vi vara helt säkra på vad som väntar utifrån det ena eller andra scenariot. När världsekonomin väl brakar vet man att få arméer att marschera…

  Själv är jag varken socialist eller kommunist, utan en vanlig miljönisse som inte kan låta bli att intressera mig för de stora geopolitiska förskjutningarna i världen. Men jag uppskattar storligen ditt grundliga faktabaserade arbete för att avslöja den världskonspiration som storkapitalet dagligen iscensätter. Min förhoppning är nog ändå att USA-imprialismen trots allt kommit till vägs ände – även om det kommer att sätta djupa spår i den amerikanska självbilden när korthuset väl rasar. Men vid det laget lär tyvärr både Rockefeller- och Rotschildsfamiljerna ha flyttat sina tillgångar österut. Men fortsätt ditt idoga arbete, så fortsätter jag dela på Facebook tills vi våra röster tystas på riktigt. Tack Anders för ditt engagemang!

 6. En prominent vetenskapsman vars namn jag glömt sade att vetenskapen framskrider en jordfästning i taget. Och då talade han om naturvetenskaper ! D.v.s. frågan är nog långt mer komplicerad än Åsa Wikforss anar eller ens vill medge. Att sedan göra sociala medier till ett varnande exempel tyder på en agenda. Det skrivs massvis med trams på sociala medier, men än sen, det är snacket på bussen och krogen som fått ett nytt forum som kanske accentuerar struntet då likasinnade har lättare att samlas.
  Allting man läser får man pröva och värdera efter bästa förmåga, så har det i princip alltid varit. Eftersom Wikforss valt att debattera på DN måste man ju undra varför då ? Vet hon inte att DN står för första klassens fejknyheter speciellt på samhällssidan, där hade hon haft ett bra exempel att ta upp, men då hade det inte blivit någon artikel alls.
  Det är inte heller lätt att skapa alternativa medier då det föreligger en fara för överdriven alarmism. Läser ni engelskspråkiga sådana märker ni att vissa skribenter gjort alarmismen till sitt varumärke och då hamnar man i en sits då allting duger. Man måste kunna underbygga sina påståenden annars blir det bara trist.

 7. Att skriva ironiskt kommer nog snart bli ända motmedlet. Man får väl fylla sina analyserande artiklar med stora ”INTE”:en i framtiden… men då uppfinner de väl en lag mot ironi, eller förbud mot källor som motsäger ”sanningen” också, och åter är vi då tillbaka i religiös medeltid och inkvisition.

  Det är bisarrt att dessa människor inte förstår sin egen belägenhet år 2017.

 8. Vilken sandlådenivå det är på Anders kritiker, har inget att komma med jag är säker på att dom fruststar av ilska.
  Hade det funnits något att anmärka på så hade nog vi fått läsa det, men än så länge är det troll.

  • Det här är en privatägd förhandsmodererad blogg och du kan omöjligen veta vad som kommer privat till bloggen via kommentarfunktionen och vad som blir offentligt bland kommentarerna här ovan. Om du nu inte har full insyn förstås.

   I Sveriges allmänna har vi en offentlighetsprincip av hävd men den börjar begränsas om den visar sig hota statens intressen. Nedan finns en länk till en privat hemsida som staten släckt ned på förekommande anledning. Inom de privata intressena finns ej någon sådan princip, där avgör ägarmakten vad som ska offentliggöras.

   http://www.gangrapesweden.com

   • På denna siteb får man meddelandet ”Main No news yet.” Känner inte till den alls. Över 90 % av insända kommentarer publiceras.

   • Vad menar du, tror du att Anders inte släpper fram befogad kritik Du behöver bara svara ja eller nej, en enkel fråga.

  • Jeg er fullstendig enig med deg. Han har den beste blogge med veldig god kildedekning. Det er ingen vits i å diskutere noe med trollene. Hva gjør de her? De er redde. Snart vil noen pprøve å stenge ned disse bloggene.

   • ”Samhällkontraktet” bryts sönder, våldet både ökar och blir hårdare, polariseringen i samhället ökar – vad är rätt och vad är fel? Årets riksdagsval kommer bli det smutsigaste Sverige någonsin upplevt. Vi har nyligen sett den smutsiga förlagan i senaste presidentvalet i USA och nu kommer det till ”lilla USA” dvs. vårt land Sverige.
    Det är i år det gäller. Partier och opinionsbildare kommer på All in på vilken politik som ska gälla i Sverige efter valet.

 9. […] Kommentar:Detta är djupt oroande. Etablerade media innehåller ”fake news by omission”, genom att systematiskt underlåta att rapportera viktiga fakta i centrala politiska frågor. Dit hör statskuppen i Ukraina, USA: stöd till terrorismen (som man även i viss mån bekämpar; påståendena om rysk påverkan på val i USA utan bevis; förtigande av forskningsrapporter från USA som påvisar USA-intervention i val i över 40 länder vid över 80 tillfällen; Nato:s stora övergrepp mot folkrätten. Professor Åsa Wikforss har nyligen kommit ut med en bok ”Alternativa fakta”, där hon betonar vikten av kunskap, att motverka faktaresistens och att utöva källkritiskt tänkande. En stor brist i hennes bok är att hon helt bortser från faktaresistens och dåligt källkritiskt tänkande i etablerade media. Hur hantera alternativa fakta? […]

 10. Jag såg också programmet i går. Det skrivna ordet i sanningens tjänst har genomgått en märklig devalvering. För inte så länge sen kunde en diskussion avslutas med ”det står i tidningen”. Idag diskuteras istället eventuell sanningshalt i det som står i tidningen.
  Jag tänker också på alla insändare som jag, under årens lopp, skickat till tidningsredaktioner. De flesta med kritik riktad mot Israel och sionismen. Ett och annat inlägg passerade redaktörens argusöga och publicerades. På kultur- eller ledarsidan kunde man inte sällan läsa ett längre försvarstal för staten Israel och dess väpnade styrkor. Idag kan ocensurerade synpunkter framföras överallt på nätet. En och annan ”farlig” tanke smiter förstås igenom ett okontrollerat flöde av åsikter.
  Forskarsamhällets katedral är sedan länge en integrerad del i ”fåfängans marknad”. Absolut inget att lita på, med andra ord.

  • Sant som det är sant – med bevis och inte heller foto-köppat (á la BBC t ex). Samma maffia är ute efter Assad, Maduro, Putin, Nasrallah, Iran och Kina mfl. Samma maffia bakom krig, fattigdom och instabilitet i världen.

 11. Kan det kanske handla om ett skrivfel?
  Hon menar att Alternativa fakta ”har kommit att symbolisera ifrågasättandet av etablerad kunskap och fakta”.
  Det kanske skall vara ”har kommit att symbolisera ifrågasättandet av etablissemangets kunskap och fakta”?

  • Ja, men Åsa Wikforss skulle inte instämma i det. Jag har hört henne, och mailat henne bl.a. detta blogginlägg etc. Hon svarar inte.