Korruptionen i Ryssland – och i andra länder.


Igår var det protester i ett trettiotal städer mot korruptionen i Ryssland, som är ett verkligt problem, som regeringen säger sig arbetat för att få bort – som alla regeringar säger om korruption.

Demonstrationsfrihet finns alltså i Ryssland.
Ryssland Demonstrationer 170613
I Sverige har detta uppmärksammats mycket i media, och särskilt att många hundra demonstranter gripits. De allra flesta släpps dock direkt enligt radions Rysslandskritiska reporter Maria Persson-Lövgren.

En orsak till gripandena beskrivs av DN ”Demonstrationen i Moskva hade fått tillstånd att hållas på Prospekt Sacharova. Sent på söndagskvällen meddelade oppositionsledaren Aleksej Navalnyj att det inte gick att hyra in någon teknikutrustning, det vill säga högtalare, scenutrustning och så vidare. Då beslöt Navalnyj att i stället flytta demonstrationen till Tverskaja och låta den bli en promenad med ryska flaggor som rekvisita. På Tverskaja pågår just nu en historisk utställning för att fira ryska nationaldagen och det var väntat att myndigheterna skulle stoppa demonstrationen. Den första som greps var Navalnyj själv.”

Ett sådant självsvåldigt och provocerande tilltag som Navalny gjorde skulle ha medfört att demonstration stoppats även i t.ex. Sverige, USA och Frankrike. Jag sökte (och fick) i våras tillstånd för en demonstration hos polisen i Stockholm, och vet hur noga den svenska polisen är med att iaktta marschväg och annat.

En symbol för demonstrationerna är en gummianka som symboliserar det hus för änder som Rysslands premiärminister Medveded påstås ha i sin trädgård.
Ryssland Navalny 170613 protest-russland
Foto: CBS News

Hur omfattande är korruptionen?
Pål Steigan har i sin blogg uppgifter om korruptionen i Ryssland, som jag denna gång återger på svenska och något förkortat, för att göra eget tillägg om korruption Pål Steigan

Ryska Ekokrim, under inrikesdepartementet, uppger att den genomsnittliga mutan i Ryssland var 208.000 rubel (Ungefär 30.000 SEK) 2014.
I mars 2017 uppgav chefen för korruptionsbekämpande generallöjtnant Andreij Kurnosenko genomsnittsbeloppet ökat med 75% på ett år til 328.000 rubel. Enligt Rosstat, Rysslands statistisk-kontor, utgör «skuggekonomin» 21,2% av landets ekonomi, och detta inkluderar korruptionen.
Korruptionen fick en stor genombrott vid Sovjetunionens sammanbrott, då inte minst partipampar säkerställde privat kontroll över tidigare offentlig egendom.
Under Västs favorit Boris Jeltsin gjorde de ryska oligarkerna sitt genombrott som en mäktig klass på nationell plan. Wikipedia
Jeltsin untitled
Jeltsin-oligarkerna kontrollerade mellan 50% och 70% av Rysslands finanser enligt Wikipedia. Vladimir Putin har bekämpat en del av dessa oligarker, såsom Chodorkovskij, Berezovskij och Gusinskij.Guardian

De flesta oligarker blomstrar som tidigare och är glada att visa fram sin enorma rikedom.

De avsatta oligarkerna har förenat sina krafter med USA och andra utanför Ryssland. Carl Bildt har nära band till ryska oligarker.Carl Bildt och ryska oligarker

Ryssland är ett kapitalistiskt land som domineras av en härskande klass av nya oligarker. De använder sin makt bland annat genom mutor och en svart ekonomi. Detta skadar det ryska samhället och Ryssland som land.

USA fiskar i grumligt vatten
Så det finns all anledning att protestera mot korruption i Ryssland. Men det betyder inte nödvändigtvis på alla som säger sig vilja bekämpa korruption har äkta avsikter.

CIA:s civila ansikte National Endowment for Democracy (NED), som är inrättat för att bidra till regimskifte i andra länder, investerade 2014 officiellt 9,4 miljoner dollar i ryska icke-statliga organisationer, och bland annat i Navalnijs rörelse.

Open Society Foundation, som ägs av spekulanten George Soros stöder också icke-statliga organisationer i Ryssland.Open Society
Soros filantropen
För CIA och Soros handlar det inte om demokrati eller kamp mot korruption, det handlar om att utnyttja reellt missnöje för att få till regimändring. USA önskar att försvaga Ryssland och använder infiltration och stöd till icke-statliga organisationer som en femte kolonn.

Den taktiken kallas färgrevolutioner och har finslipats genom åren av CIA, Soros, Freedom House och andra. Deras «färgrevolution» i Ukraina började också som en rörelse mot oligarker och korruption och slutade med en regim som var både politisk och ekonomiskt korrupt och fullständig styrd av oligarker.” (Slut Pål Steigan)

Korruption och svart ekonomi i Sverige, EU och USA.
Att jag påminner om korruptionen i andra länder innebär alls inte att korruptionsproblem i Ryssland förringas.
Mutor av storföretag, och korruption bland framstående politiker är inget nytt. Inom kapitalismen strävar varje företag strävar efter så vinst som möjligt, så många och bra uppdrag som möjligt. Då är mutor och korruption bra ”hjälpmedel”.
Detta innebär inte att korruption funnits och finns i stater med socialistisk ekonomi.
Några nedslag:
* ”Korruptionens omfattning i EU är hisnande” enligt en artikel i Göteborgsposten 4/2 2014 av Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor.Göteborgsposten C Malmström 3/2
Sverige är dock ett av länderna med minst problem, men alla uppgifter tyder inte på det.

”Men 18 procent av svenskarna känna någon som har tagit emot en muta, att jämföra med EU-snittet på 12 procent.”


Artikeln publiceras inför en 300-sidig rapport om korruptionen i EU, den första i sitt slag trots tidigare rapporter om en omfattande korruption. Minst motsvarande 1000 000 000 000 (tusen miljarder) kronor används i korruptionen.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

Sverige.
Den 23/11 2016 slogs Ericssons sannolika mutor upp som en stor nyhet idag. Bland annat förekom mutliknande bidrag till Clinton Foundation

Vi har i Sverige under senare år sett flera exempel på fusk som Telia och hästköttsskandalerna, tidigare asfaltskartellen och den stora mutan i samband med Bofors Indienaffär för drygt 25 år sedan. Och TeliaSoneras misstänkta mutning av presidentfamiljen i Azerbadjan.

Clinton Cash.
schweizer-clinton-cash
Youtube-dokumentären baserad på boken Clinton Cash visar bl.a att:
* Svenske oljemagnaten Lukas Lundin betalade 100 miljoner dollar till stiftelsen: Kort efteråt bytte USA fot i linje med Lundin Oils intressen i Kongo-Kinshasa
* Ericsson gav Bill Clinton 750.000 dollar för ”ett tal” – sju dagar senare upphävde Hillary USA:s planerade sanktioner mot bolagets export till Iran
* Postkodlotteriet betalade 26 miljoner dollar till Clintons ”välgörenhetsstiftelse”
– en postbox i Stockholm avslöjade Washington Times sommaren 2015. För att kunna ta emot pengarna utan att bryta mot den svenska lotterilagen, som kräver att överskottet av lotterier går till svensk välgörenhet, registrerade Bill Clinton en svensk ”välgörenhetsstiftelse” i form av ett brevlådeföretag i Stockholm år 2010 som saknar svensk verksamhet och har officiell adress på en advokatbyrå i Stockholm. Därigenom kunde makarna Clinton kringgå de amerikanska antikorruptionsreglerna, som hade krävt att ersättningarna skulle etikprövas av amerikanska UD. Fram till valet 2014 var nuvarande utrikesminister Margot Wallström (S) styrelseledamot i Postkodlotteriet.

Mutor till senatorer i USA?
I USA pågick en het debatt om TTP, och om snabbehandling av detta världens hittills största handelsavtal, av en händelse morgonens blogginlägg. Trump trotsar TTP
500 (2)
Tidningen Guardian skrev 27/5 att USA:s senat 14/5 med 65 röster mot 33 beslöt om snabbehandling av lagförslaget och några dagar senare beslöt man att avsluta debatten.
I USA finns närmast obegränsade möjligheter för företag att stödja politikers arbete. Särskilt framträdande är presidentvalen där huvudkandidaterna får hundratals miljoner dollar från storföretagen till sina valkampanjer – snacka om oberoende. Är inte detta en slags muta, tillåten i lagen?

Guardian skrev att av totalt 1 148 971 dollar (ungefär 10 miljoner kronor) gavs i genomsnitt 17 676 dollar (150 000 kronor) till var och en av de 65 som röstade ”Ja”. Den genomsnittlige republikanen fick 19 673 och den genomsnittlige demokraten 9 689 dollar från företagens TPP-supportrar. Särskilt stor var stödet till senatorer som skulle bedriva valkampanjer 2016.

Vad bör göras?
Det är naturligtvis viktigt att satsa mer på att avslöja fusk inom bl.a idrott, industri och kommuner (Göteborgsskandalen). Människors moral påverkas som regel av de samhälleliga värderingarna och produktionssystemet. Inom kapitalismen som bygger på att ett fåtal tjänar mycket på andras arbete och sedan använder pengar utan demokratisk insyn kan fusk, mutor och vilseledande reklam ge favörer. En del menar att den omfattande korruptionen och användning av mutor har sin grund i ”människors natur”. Det finns inget stöd egentligen för det. Människors värderingar och beteende bestäms till stor del av värderingar i det samhälle man finns. Kapitalismen uppmuntrar till girighet, till onödig konsumtion av många, till användning av korruption och fiffel och båg – eftersom man kan han fördel av det.

Vi behöver ett annat samhällssystem i världen, ett med mera genuint demokratiska och humanistiska värderingar!

Jag tror att mänskligheten behöver ett system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushållning i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi, där kreativitet givetvis också ska belönas. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna. En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över våra gemensamma tillgångar, en förutsättning för rättvis och rationell användning av dessa. Då försvagas också drivkrafterna för korruption och mutor.
Läs vidare Ericssons mutor (?) är en droppe bland många i korruptionshavet

intressant.se,
, , , , , , , , , , ,


39 svar till “Korruptionen i Ryssland – och i andra länder.”

 1. Det är riktigt att man i Sverige behöver tillstånd för en demonstration. MEN i Sverige har polisen INTE rätt att gripa någon som deltar i en icke-tillståndsgiven demonstration. Polisen har enligt regeringsformeln om mötesfrihet/demonstrationsfrihet inte ens rätt att upplösa en fredlig icke-tillståndsgiven demonstration.

  Dock bra att du i inlägget inser den omfattande korruptionen i Ryssland.

  • Jag har inhämtat information från en i frågan insatt jurist:

   ”Står inget om det i grundlagen. I ordningslagen står att en demonstration som sökt tillstånd men fått avslag kan upplösas, liksom om den hålls där det är fara för smittspridning, eller – och det är det praktiskt viktiga – om det vid en tidigare sammankomst av samma slag uppkommit svårare oordning vid själva sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller om sammankomsten visat sig ha medfört avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken. den sista grunden har tillämpats några gånger och då inte alltid för att de demonstrerande ställt till faran, utan motdemonstranter; en giftig bestämmelse.”

   Ja, kapitalismens införande medförde inte bara stor fattigdom och sänkt medellivslängd utan också stor korruption, särskilt under Jeltsins politik.

   • Anders hoppas inte du betalade något för informationen från den så kallade juristen för då blev du lurad. Att man kallar sig för ”jurist” och ändå inte har koll på att mötesfriheten i regeringsformen är del av grundlagen och att den ger alla medborgare frihet att mötas och demonstrera. Därmed har polisen i Sverige ingen laglig rätt att gripa någon som demonstrerar utan tillstånd.

    Utveckla också gärna vilka belägg du har för att korruptionen i Ryssland skulle vara mindre nu än under Jeltsins tid vid makten? Tex kom Ryssland på plats 119 av 167 länder i det Globala korruptionsindex.

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Korruptionsindex

    • Detta är en inom området erkänt duktig jurist. Jag har inte studerat utvecklingen av korruption i Ryssland. Den allmänna uppfattningen är att den minskat sedan Jeltsins tid. Korruptionsindex är inte en självklar norm. Schweiz anses vara en av de minst korrupta länderna – samtidigt som där finns hundratals miljarder dollar gömda, bl.a. efter affärer med korruption och mutor.
     Inte heller torde USA:s korruptionsbefrämjande valsystem beaktas. Läs min artikel.

  • Moskva polisen använde INTE spray, tårgas, batonger eller gummikulor som exempelvis polisen i USA, Frankrike, Sverige, Tyskland (you name it). Soros springpojken Navalny hade tillstånd att demonstrera på Sakharova men INTE på Tverskaya. När han visste att det kommer inte att blir mer en några tusen ”demonstranter” ville han skapa rabalder genom att byta venue – detta trots utmaningar att inte göra det. Han valde att ljuga om att det saknades högtalare bra bara trams. Hade det varit i Väst skulle Navalny varit på någon fängelsehåla stämplat som terrorist. Det är kvitto på västerländsk demoNkrati. Men i det Ryssland som anklagas för brist på ”demokrati” få han demonstrera. det i sig är kvitto på demokrati.

 2. Nyhetsbanken rapporterar (utdrag av mig) (http://www.nyhetsbanken.se/2017/06/protestmote-utan-navalnyj.html):

  * 1 800 personer hade igår samlats till protestmöte mot korruptionen på Prospekt Sacharova i Moskva, för vilket tillstånd fanns.
  * En av talarna anklagade bloggaren Aleksej Navalnyj för att svika proteströrelsen då han
  i sista minuten hade uppmanat sina anhängare att inte gå till Prospekt Sacharova, utan istället utmana poliskedjorna på Tverskojgatan.
  Navalnyjs agerande tolkas av många som att han söker konfrontation till varje pris.
  En ”promenad” på Tverskoj som redan var full av nationaldagsfestande människor vore svårare att räkna. Omkring 4 500 personer beräknas ha gått dit.

 3. Rekommenderar faktarutan i artikeln nedan.

  ”Navalnyj har dock också väckt kontrovers genom nationalistiska uttalanden, och tidigare deltagande i en hårdför nationalistmarsch.”

  Det är en fin omskrivning för att han är nasse. Nu snackar vi ryska nassar, som ligger bakom uppemot 350 mord på allt från homosexuella, oliktänkande till vad de kallar rasfiender. Hur många våldsbrott i övrigt som Navalnyjs vänner ligger bakom kan man bara spekulera om.

  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article25031150.ab

  Svensk polis bör skickas på kurs till Ryssland och lära sig handskas med nazister:
  https://www.youtube.com/watch?v=U5yGUHobHcI&feature=youtu.be
  och ”invandringskritiska”:
  https://www.youtube.com/watch?v=65laiu2yckw&feature=youtu.be

  • Det var ett TV-inslag där det visades nazistbilder på Navalny som jag fick intryck var fake news med fotomontage skapat av hans motståndare. Men jag hörde inte exakt. I detta fall är det nog viktigt att vara uppmärksam på detaljerna.
   Att han är en betald förrädare betvivlar jag inte.
   Att väst vill skapa radikala element att spela ut är business as usual.

   • Vilkas frihet i öst var det högern alltid värnade så? Vilka var det som förtrycktes i 50 år fram till 1990?

    Nassar.

    • Det har du absolut rätt i, Martin Kullberg. Dessa nassar kallades ofta för ’oliktänkande’ i media i väst.
     Givetvis fanns det människor som kritiserade Sovjetunionen men de var aldrig intressanta för den västliga propagandan. En av dessa var den utmärkta sångaren Vladimir Vysotskij. När Vysotskij inte gick västs ärenden – som t ex att ’hoppa av’ – så började väst motarbeta honom.
     Det finns en bra bok om Vysotskij på Fram bokförlag – Sveriges Kommunistiska Partis hemsida.

     • Ja, men man ska vara försiktig med beteckningar som nazister och fascister. Ibland används dess uttryck för lättvindigt och utan analys för partier med främlingsfientliga eller främlingskritiska åsikter. Media lyfte verkligen fram Navalny. Bert Sundström sa dock på TV att han som mest kunde få 5 % i ett val.

      • Anders, vad är din analys om vad som är främlingsfientlighet, främlingskritisk, fascism, rasism och nazism?

       Det finns nog ingen enhetlig – varken från vänster eller till höger – analys om vad alla dessa står för, förutom att de alla mer eller mindre är emot flyktingar. Märk väl att jag skriver flyktingar. Jag har för mig att SD vill ha en viss arbetskraftinvandring men då från Europa – absolut inte muslimer och svarta.

       • Ber att få återkomma till frågan. Då det gäller fascism ansluter jag mig till Sven Hofmans uppfattning, som bl.a. presenteras här. http://jinge.se/mediekritik/fascismens-ansikten-arnstad-och-hofman.htm och http://jinge.se/mediekritik/om-arnstad-och-hofman-fascismdebatten-gar-vidare.htm

        Nazist är väl den som är anhängare av NSDAP:s program och praktiska politik.

        Olika definitioner finns. Läs nedan:

        Wikipedia: ”Främlingsfientlighet eller xenofobi betyder motvilja inför eller rädsla för främlingar eller det främmande och obekanta.[1][2]
        Ordet xenofobi är sammansatt av de två grekiska orden ξένος (xenos), som betyder ”främling”, ”utlänning” och φόβος (phobos), som betyder ”rädsla”.[1]
        Begreppet främlingsfientlig används ibland om uppfattningen att människor med avvikande kulturell eller etnisk tillhörighet eller bakgrund är sämre eller mindre lämpade för det samhälle de är främlingar till. På så sätt skiljs begreppet från rasism som i stället är grundat på ideologiska[källa behövs] föreställningar om genetiska (rasbiologiska) skillnader mellan folkgrupper, så kallade raser.

        Vissa definitioner kräver ett inslag av irrationalitet eller osaklighet för att något skall kunna betecknas som xenofobiskt, medan andra nöjer sig med rädslan eller fiendskapen gentemot det främmande som sådan. Ordet xenofobi definieras så i elfte upplagan av SAOL som ”rädsla för främlingar” och Nationalencyklopedin skriver under främlingsfientlighet att det är ”avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar” främst grundat på kulturella skäl.[3] I Oxford English Dictionary (OED) definieras xenofobi däremot som ”djupt rotat, irrationellt hat mot främlingar”[1][4] och i Webster’s Dictionary som ”oskälig rädsla eller hat mot det främmande”.[5]
        Svenska granskningsnämnden för radio och TV har lagt fram riktlinjer för vad som krävs för att etermedia skall tillåtas att beteckna en organisation som främlingsfientlig. I ett avgörande från hösten 2009 slog nämnden fast att:
        ” Av Dansk Folkepartis principprogram framgår att partiet är kritiskt till utomeuropeisk invandring och för en strikt invandringspolitik. Det framgår också att partiet anser att invandring utgör ett hot mot en dansk kulturidentitet. Mot denna bakgrund kan nämnden inte finna att beskrivningen av Dansk Folkeparti som ett främlingsfientligt parti strider mot kravet på opartiskhet i Sveriges Radios sändningstillstånd.[6]

        Främlingskritisk är en ”lättare” form av Xenofobi.

        • Jag håller med kommentarerna Martin Kullberg, Britta och Johan Eriksson.
         För att komma in i den politiska värmen har SD försökt övertyga att de inte är fascister och rasister – allt medan de har personer knutna i toppen som är öppet fientliga till judar, muslimer och svarta. De har inte ens gjort av med dessa personer.
         Om SD vill vara ett vanligt högerparti till höger om moderaterna så borde de ha sparkat alla dessa rasister och fascister (och nazister) inom partiet. Eller bildat ett nytt parti. Man kan inte äta upp kakan och ha den kvar.
         Och detta gäller för Le Pen också!

       • Kerstin, jag vet inte vad du tycker men jag tycker alla extrema ideologier såsom Nazism, kommunism och islam ar lika illa. De innebar bara fortryck och mord av vanliga människor. Tyvärr lär sig folk aldrig av historien.

        • Läs ’The Splendid Blond Beast. Money, Law and Genocide’ av Christpher Simpson. Boken kom ut redan 1995 men den går att få tag i.
         Kapitalismen har förtyckt mer människor än vad kommunismen har gjort. De t ex dödade 5-6 miljoner indianer i USA i kapitalismens namn. Kapitalismen stal urinvånarnas mark (så även i Australien och övriga världen). Kapitalismen försvarar sig själva genom att ’de stod i vägen för utvecklingen’.

      • Sovjetunionen gjorde väl en ganska korrekt bedömning att de angreps av liberala, konservativa och nazistiska element, då det var koalitionen som förde Hitler till makten. Ryssar jag talat med talar om fascister, sällan specificeras nazister. När man försöker googla på ryska efter nazistmarscher eller liknande får man avsevärt mycket fler träffar med ordet fascist.

       I media kan man läsa rubriker så som ”Putins nazister”, men det är svårt att tro för när jag var där på segerdagen höll han tal som bland annat handlade om ”det multikulturella ryssland”. Jag måste inte vara så himla försiktig igan, att det uppfinns ord som etnopluralister, indentitära och gud vet allt ändrar inte de grundläggande tankarna om en rangordning av folk inom de administrativa ytorna.

       Så länge de inte talar ur skägget om att det handlar om att fylla på olika grupper under ordet ”folk” i FN-stadgan, så behöver man inte ta debatten. Lägger du till eller tar bort saker från ordet ”folk” i FN-stadgan kommer folk dö, folk kommer fortsätta dö om du gör inget. Men då bör vi tala i klarspråk om det och inte hålla på med krystade försök att skapa nya definitioner av ”folk”, vi bör prata om syftet och konsekvenserna av detta. Myrdal måste bli tydligare!

       • Det är som Mikael Nyberg på hans hemsida (och även på Clartés blogg) skriver: ’Folkhetsare kan kalla sig för nazister, fascister, svenska patrioter, vit makt-kampar, ulluminatjägare eller identitiära etnopluralister. Det spelar ingen. Slagriktningen avgör.’

        Om SD vill bli ’rumsrena’ och inte gå som katten runt het gröt måste de göra sig av med deras högerkant inom partiet. Eller får Åkesson och andra gå ur och bilda ett nytt parti. Ett parti som står till höger om moderaterna.
        Och detta gäller för Le Pen också.
        Man kan inte ha kakan och samtidigt äta upp den.

        • Mikael Nyberg förenklar för mycket. Det är klar skillnad mellan FN och fascister och mellan patrioter och främlingsfientliga.

         • Front National har inte heller städat ur det partiet från deras nazister och fascister. Så länge dom inte har gjort detta kommer jag att betrakta dom som ett sekteristiskt och fascistiskt parti.

          Hur ska vi annars definiera dom när dom har uttalade och/eller före detta nazister i partiet? Du gör dig enbart en stor björntjänst när du skönmålar dom.

          SD och Le Pen (och nazister) är ett lika stort hot som NATO. Sanningen är att jag är mycket skräckslagen för deras hot och vad de kan göra mot andra människor.

          • Före detta nazister är bättre än nazister. Efter Andra Världskriget fanns massor av f.d. nazister i Europa. Vad ska vi säga om V som har pro-imperialister i sin ledning?

         • FN som idag inte erkänner att Islamiska Statens bedriver ett folkmord pa kristna och Yazidier och att islamister i Egypten bedriver folkmord pa kristna kopter och islamister i Sudan bedriver folkmord på kristna stammar (bl.a med hjälp av senapsgas).
          FN har ju helt klart kidnappats/köpts av de rika Gulfstaterna inclusive Saudi Arabien.

          • Är det jag eller ’gammal krigare’ som har missuppfattat dig, Anders? Med FN menar du väl Front National – och inte Förenta Nationerna?

       • Martin. Även liberalernas Jan Björklund kan tala om det multikulturella Sverige – men för den skull blir han inte socialist. Även om han på sistone har pratat om liberalsocialism :-)
        Jag har inget emot Putin. För att vara en kapitalist är han säkert en bra kille – men han är kapitalist.

        • Putin och den grupp inflytelserika individer som förde fram honom för att rädda Ryssland, är pragmatiska och en del är kapitalister. Dom har sett hur Sovjetsystemet stagnerade, och vill hålla dörrar öppna till allt som fungerar. Han resonerar nog ungefär som Deng Xiao Ping att det spelar ingen roll vilken färg katten har bara den fångar råttor.

       • ”liberala, konservativa och nazistiska element, då det var koalitionen som förde Hitler till makten”
        plus angloimperiets interfererande både genom avsiktligt ekonomiskt krisskapande ideologisk manipulation, sekt-skapande åtgärder, kraftig förstärkning av judehat, stora penningsummor, och övertagande av medier.
        Att betrakta skeenden i Tyskland utan att väga in det nämnda är vanligt men missledande.
        Detta sätt att resonera gör många med Marxistisk ’analys’ blinda. Citationstecken runt analys avser att visa att det handlar om ideologi och inte analys i vetenskaplig mening.
        Kommer det nånsin att uppkomma en konsensus till gagn för mänskligheten eller ska de liberaler som nu dominerar kunna fortsätta räkna med stöd från er i vänsterkretsar för att ni trivs med deras förenklingar?

      • Bert Sundström var som vanligt ute och cyklade…enligt mina kontakter i Ryssland så har Navalnyj inget som helst stöd, kanske i bästa fall ca 1% av väljarna. Man vet i Ryssland att Navalnyj och hans bröder är riktiga skurkar som borde sitta av ordentliga fängelsestraff för sina dåd…dock hanteras de milt pga sina kontakter i väst. För övrigt så var SVT:s ”reportage” som vanligt uselt, man utlämnade en massa information om att de avvek från den plats man fick tilldelat för sin lilla demonstration och dessutom störde nationaldagsfirandet. Navalnyj måste ha märkt att knappt några var intresserade av hans demonstration och då tog han till detta fula knep för att få uppmärksamhet. Navalnyjs uppdragsgivare i väst vill ha valuta för pengarna som denna dömda förskingrare får från Soros och CIA.

       • Trots Navalnys rykte på vissa håll som en exponerare av korruption, spelade han ingen roll i att avslöja de absolut två mest allvarliga fallen av korruption de som involverar förre försvarsminister Serdjukov och förre ekonomiministern Economics Ulyukaev. Navalny själv har inte bara nyligen åter dömts för förskingring i Kirovles-fallet, men han har också under de senaste åren dömts för förskingring i ett annat fall som innefattade företaget Yves Rocher. Detta gör att det finns skäl att allvarligt betvivla hans image som en förkämpe mot korruption. Det är inte klart om Navalny är valbar efter att ha dömts i Kirovles-fallet. Som det nu är finns det ingen chans att bli vald. Vid förra höstens parlamentsval i Ryssland fick Parnas-partiet som Navalny är mest förknippad bara 0,70% av rösterna, medan de kombinerade resultatet för alla liberala partierna som är motståndare till Putin var högst 2,56%. Att detta är en helt otillräcklig bas för att lansera en allvarlig presidentkandidatur behöver knappast förklaras. (http://jinge.se/allmant/protesterna-i-ryssland.htm)

 4. Engelska Wikipedia rapporterar: ’Navalnyj blev 2007 utesluten ur partiet Jabloko på grund av nationalism.’ … ’Deltog i 20006 Russian March tillsammans med invandrafientliga organisationer och partier.’ … ’Navalnyj söker samarbete med vänstern och liberalerna för rättvisare val.’ … ’2008 kallade han georgierna för gnagare (råttor?) och krävde en blockad mot Georgien och alla georgier skulle utvisas från Ryssland. 2013 ångrade han att han hade kallat georgier för gnagare.’
  Det finns mer att läsa om Navalnyj på Wikipedia men välj den engelska – den är mer utförliga och har återger mer info än den svenska.

 5. Anders, nu drar du nog alla tyskar över en kam. De flesta tyskar före andra världskriget var inte medlemmar i nazistpartiet – eller ens sympatiserade med nazisterna. Det tyska nazistpartiet fick 37,3 av rösterna 1932 (wikipedia). Sex månader sedan minskades stödet till 32,1 Hur många av dessa som överlevde kriget har jag ingen uppgift på.
  Skilj mellan att tjäna sitt land (oavsett åsikt) och vara medlem i ett nazistpartiet – det är inte samma sak.

  Att jämföra SD (eller Le Pen) med vänsterpartiet är väl att ta i. Men det är klart – det finns mer eller mindre imperialister i båda partier. Det finns några skillnader: Den ena är att V inte är invandrafientliga (eller kritiska) och är för jämlikhet.
  SD är invandrafientliga (eller kritiska – välj vad du själv vill), kapitalister och för skillnader mellan människor.
  SD stödde inte invasionen av Libyen (men det var troligen av en annan orsak än att de var så särskilt måna om befolkningen i Libyen). Och hade de egentligen en röst, såsom de hade när det gällde värdlandsavtalet?
  V stödjer neutralitet. SD svängde sista dagen och valde att rösta för värdlandsavtalet med NATO – som i sin tur är imperialistiskt.

  Jag väljer inte något av partierna. Men om det bara fanns dessa två partier och jag var tvungen att välja något. Då hade jag definitivt valt Vänsterpartiet. Jag tänker inte rösta på ett parti som inte är för jämlikhet mellan människor oavsett vad det än är.

  Kom ihåg att både SD, Le Pen och alla andra till höger om moderaterna är kapitalister. Alla dessa är stödgrupper till kapitalismen. Vissa är mer militanta än andra. De har utfört terror aktioner – även polisen inte benämner deras brott som terrorism – mot socialistiska organisationer, misshandlat människor och med mera. De är absolut och definitivt våra fiender. Precis som vad NATO är.

  • Jag har inte uttalat mig om alla tyskar och instämmer i dina uppgifter och det du skriver om skillnaden mellan SD och V. Centralt i V:s politik är stödet till Löfvéns borgerliga politik med viss förbehåll. Denna politik leder inte till ökad ekonomisk jämlikhet. V har inte som parti tagit avstånd för stödet för Natos: folkrättsvidriga bombningar av Libyen. På offentligt möte i oktober hörde jag Sjöstedt tala för flygförbudszon i Syrien, ett förslag från Hillary Clinton som skulle hjälpa terroristerna. Sjöstedt skriver i bästa russofobisk anda.
   Kom ihåg att alla riksdagspartier till vänster om moderaterna är för kapitalism förutom kanske V, som är oklart, på den punkten om man ska vara vänlig. Man vill ha bort privatisering av vården – bra. Men övriga industrin då?
   Som stödtrupp till kapitalet är SAP starkare och viktigare än högerpartiet SD.

   Dessa viktiga frågor ska analyseras djupare.

   • Idag är SAP starkare viktigare för kapitalet än SD men hur blir efter valet? SAP:s röster har ju gått ner. Dessutom går socialdemokratin tillbaka i Europa – förutom Storbritannien. Men det är en stor skillnad mellan Corbyn och Löfven.
    Jag befarar att efter nästa val kan SD bli det största partiet efter SAP. Moderaterna kommer förmodligen att samarbeta med SD (kanske kristdemokraterna också). Då kan förmodligen de här partierna komma att bilda en regering och då blir SD starkare och viktigare för kapitalet än sossarna. Kapitalet har ingen partifärg – de kan sympatiserar med vem som helst oavsett vem dessa är.

    • Osäkert naturligtvis. Vid partiledardebatten igår sa Löfven att SAP var ett ”Centrum-parti”. Nu går ekonomin bra och troligen fram till valet. Detta är en tydlig skillnad jämfört med Frankrike till exempel.
     Stödet för SAP lär bestå. V skulle kunna försöka lansera ett tydligt reformistiskt vänsteralternativ. Nu är det halvdant.

  • Nu ar du ute och seglar Kerstin om du påstår att Sverigedemokrater ar fascister och terrorister och är ute och misshandlar människor. Det later mer som om det är AFA du pratar om. En rakt igenom odemokratisk, fascistisk gruppering, vars medlemmar av någon konstig anledning lyckats få skyddade identiteter. Vem ligger bakom detta och vem skyddar dessa våldsverkare?

   • Läs igen, gammal krigare. Jag skriver ’vissa är mer militanta än andra’ och då menar jag nazistiska partier som placerar ut bomber. Senast nu i vintras i Göteborg.

    Och jag är inte medlem i AFA …
    Faktum är att det är andra gången jag har blivit anklagad för detta. Till dig, gammal krigare, kan jag bara rekommendera artiklarna om Nordirland på Clarté bloggen. Där hade jag en livlig debatt med en som var mycket för våld i politiska sammanhang.

 6. Jag skulle tro att den vanlige tyske nazisten var en helt ordinär människa som arbetade och slet, gick i kyrkan ibland och skänkte en slant till fattiga och nödlidande. Om nazisterna vunnit kriget skulle holocaust handla om att britter och amerikaner brände folk levande till skillnad från Hitler som kremerade döda. På den förlorande sidan fanns judarna med sitt år 1933 utropade handelskrig mot den tyska nationen. Med giganter som Böök och Hamsun i spetsen skulle världen intellektuella haft sin försörjning tryggad genom att producera hyllmil med positiva omdömen om Hitler och nazismen. I stora drag en spegelbild av den värld vi haft efter andra världskriget. Vad säger det om människan och människans sätt att förhålla sig till omständigheterna?

  Idag är medierna fulla av rapporter om islamistisk terror. EU:s och USA:s industrialiserade våld i muslimska länder behandlas med små bokstäver och framställs av MSM, inte bara som en nödvändig plikt, utan en gudagiven rättighet. Var finns idag de regeringsbyggnader och parlament där en folkvald majoritet föreslår primitiv våldsanvändning och krig för att lösa problem mellan världens nationer?