Tyskland stryker yttrandefriheten ur grundlagen?


I land efter land bland västliga demokratier införs nu inskränkningar i yttrandefrihet. Jag har publicerat ett antal artiklar om detta. Vg se mot slutet av denna artikel. Här en rapport från Tyskland, tidigare kom en artikel om inskränkt yttrandefrihet i Frankrike. Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike
merkel och macron
Denna artikel “Deutschland streicht die Rede- und Meinungsfreiheit aus dem Grundgesetz” har publicerats i Schweizer Morgenpost 6/1 2018) Tyskland stryker yttrandefriheten ur grundlagen. Den har översattas av Martin Gelin i Australien.

”I Tyskland är nu yttrandefriheten officiellt en svunnen rättighet.
En lag, som trädde i kraft den 1 januari i år, kan nu användas till att utdöma böter på upp till 50 miljoner Euros mot websites som inte klarar av att ta bort påstådd hatpropaganda omedelbart. Twitter har redan tagit bort flera antimuslimska inlägg och blockerat en satirisk rapport som gjort parodi på Islamofobi.

Lagen som den tyska justitieministern Heiko Maas infört, påstås ha ett slags ursprung i nazisternas Tredje Rike och visar på hur de etablerade partierna flyttat mot höger. Lagen baseras på anvisningar som en gång utfärdades av diktatorn Adolf Hitler. I slutet på trettiotalet uppmanade Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels den tyska pressen att iaktta disciplin gällande den Propaganda-språkregeln. Följden blev att Hitlers nazistiska hantlangare beordrade att hädanefter var förolämpningar mot muslimer icke önskvärda.

* Men jag vill alls inte överdriva frågan om likheter med nazisternas inskränkningar, illa nog oberoende av detta.

I nutid kräver lagen att sociala-media websites inom 24 timmar måste avlägsna eller blockera text som bryter mot riktlinjerna. Emellertid kan lagen tillämpas mot allt och alla, eftersom definition i de flesta fall saknas av vad som är ”uppenbart olagligt”. (Gummiparagraf)

Exempel – olämpligt upplysa om att USA:s armé accepterar transpersoner.
Utgående från Tysklands censurlag för Internet (Netzwerkdurchstzungegestz) som är i kraft från 1/1 2018 slår Facebook till mot RT-Tyskland. Tyska Facebook spärrar Russia Today

RT artikeln förmedlar nyheten att ”USA’s armé kan nu anställa transgender soldater”. (Artikeln tidigare förmedlad i ABC-News (US)). Deutsche RT
facebook
RT försökte få reda på vad som var ”Hatfullt” i artikeln men fick inga som helst uppgifter då alla svar från Facebook var automatsvar. I Tyskland sitter f.n. 1200 anställda för att snabbt kunna bedöma om en text är olämplig.

Kommentar:Detta är djupt oroande. Observera att jag INTE menar att dagens Tyskland är som Tredje Riket. Etablerade media innehåller ”fake news by omission”, genom att systematiskt underlåta att rapportera viktiga fakta i centrala politiska frågor. Dit hör statskuppen i Ukraina, USA: stöd till terrorismen (som man även i viss mån bekämpar); påståendena om rysk påverkan på val i USA utan bevis; förtigande av forskningsrapporter från USA som påvisar USA-intervention i val i över 40 länder vid över 80 tillfällen; Nato:s stora övergrepp mot folkrätten. Professor Åsa Wikforss har nyligen kommit ut med en bok ”Alternativa fakta”, där hon betonar vikten av kunskap, att motverka faktaresistens och att utöva källkritiskt tänkande. En stor brist i hennes bok är att hon helt bortser från faktaresistens och dåligt källkritk i etablerade media. Hur hantera alternativa fakta?
RT Deutschland

Andra artiklar om inskränkning i yttrandefrihet.


Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike
Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube
USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA
* Hur USA ska censurera internet
* Den nya McCarthyismen
* Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK
* Även Danmark vill minska yttrandefriheten
* Inte bara Svenska Institutet – flera tecknen på kommande censur i Sverige?
* Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående
* Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter
* Censurerat om massakern i Odessa
* EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland
* Facebook censurerar Jill Steins kritik av Hillary Clinton

i Andra om: , , ,, , , , , , ,


11 svar till “Tyskland stryker yttrandefriheten ur grundlagen?”

 1. Det är inte bara tillåtet utan i högsta grad rekommenderat att lägga ut hatpropaganda i tyska media. Det görs dagligen och ständigt. Grejen är att man måste hata såsom regeringen och MS-medier föreskriver. Hatar man på fel sätt eller rentav älskar någon som regeringen utsett till hatobjekt kan man räkna med bekymmer. Tyska medier har en särdeles lång hattradition genom årtionden, det vet jag efter diverse arbetsuppdrag i landet.

  Gjorde en snabbkoll i dagens tyska press och fann till min förvåning ingen hatartikel om Ryssland. Däremot en vita hjälmar -video från Syrien, diverse hatartiklar mot Iran. Ja, och nu är det även tvärtemot tidigare praxis tillåtet att hata den amerikanske presidenten. Det är okej, så länge det handlar om hans politiska gärning, men se – det gör det inte. Det handlar om ryktesspridning om hur han kuppade till sig valsegern och hans mentala förvirring som ingen psykiater hittills diagnosticerat.

 2. http://gotnews.com/facebook-censors-charles-c-johnson-writing-hating-russians-last-socially-acceptable-prejudice/
  Och i USA händer följande: Redaktören för en nättidning portas från facebook ”för att ha uttryckt sig olämpligt”. Vad han sade var att han riktade kritik mot russofobin i USA. Han påpekade att den enda fortsatt acceptabla formen av hat är om man riktar hatet mot Ryssland. Han portas således inte för hatspråk utan för att han kritiserar hatspråk.
  Samme unge man har fått ett brev från ett senatsutskott som uppmanar honom att informera dem om alla kontakter han haft med personer av rysk häkomst. Sådana lär det finnas tre miljoner i USA. Denna folkgrupp anses per definition suspekt, likt judarna i Tyskland. Kanske en röd stjärna snart krävs på bröstet.

 3. År 2018 har öppnats med en internationell kampanj för att censurera Internet. Över hela världen uppfyller de tekniska jättarna nu regeringarnas politiska krav genom att knäcka yttrandefriheten. Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, som så många avtal i USA, Storbritannien, sopas åt sidan. Det finns ett fullskaligt försök att mosa sociala medier.. och det fungerar.
  Den 1 januari började den tyska regeringen att genomföra sin ”Network Enforcement Law”, som hotar sociala medie-företag med böter på upp till 50 miljoner euro om de inte omedelbart tar bort innehåll som anses anstötligt. Både tyska handelsgrupper och FN har varnat för att lagen kommer att stimulera teknikföretag att förbjuda skyddade tal.
  Den 3 januari lovade den franska presidenten Emmanuel Macron att införa ett förbud under valcykler om vad han kallade ”falska nyheter” i en ytterligare nedbrytning av yttrandefrihet utöver de drakoniska åtgärder som vidtagits under katastrofstaten. Flyttningarna från Frankrike och Tyskland har lett till förnyade uppmaningar till censurlagstiftning som gäller för hela Europeiska unionen.
  Den 28 december rapporterade New York Times att Facebook hade raderat kontot av Ramzan Kadyrov, chefen för den tjetjenska republiken, nominellt för att han hade blivit tillagd i en amerikansk sanktionslista. Som amerikanska medborgerliga frihetsunionen påpekade skapar detta ett prejudikat för att USA: s regering i allt väsentligt frigörs för att blockera yttrandefriheten över hela världen genom att enkeltpersoner lägger på en ekonomisk sanktionslista.
  Den här veckan blockerade iranska myndigheter sociala medier, inklusive Instagram, som användes för att organisera demonstrationer mot ojämlikhet och arbetslöshet.
  Facebook har fortsatt sin nedbrytning på palestinska Facebook-konton och tar bort över 100 konton på begäran av israeliska tjänstemän.
  Dessa rörelser kommer i kölvattnet av Trumps administration att avskaffa nätneutralitet, vilket ger teknikföretag licens att censurera och blockera tillgången till webbplatser och tjänster. Otaliga andra webbplatser fortsätter att rapportera signifikant deprimerade nivåer av söktrafik under förra året med lite tecken på att detta kommer att förändras. Så småningom kommer dessa taktik att tvinga fler och fler oberoende uttag ur drift. ”Nu kan ingen hävda att de stora teknikjättarna inte utför en omfattande och systematisk kampanj för online-censur, i nära och aktiv samordning med kraftfulla stater och underrättelsetjänster.” De styrande eliterna över hela världen möter detta tekniska tryck med ett försök att kväva och undertrycka yttrandefriheten på Internet, under falsk företeelse att bekämpa ”falska nyheter” och ”utländsk propaganda”. Problemet är – de vinner. Ansträngningarna att krossa sociala medier och yttrandefrihet borde motsättas, men det motståndet visar inget tecken på att krossa utmaningen.

 4. Amerikanska armén vill ha ett nytt intelligensverktyg som kan förstå sociala medier inlägg på språk, inklusive ryska, arabiska och franska. Beskrivningen av vad den amerikanska militären vill ha från den framtida mjukvaran beskrivs i en begäran om inlämning av en vitbok som publiceras på webbplatsen Federal Business Opportunities på onsdagen.
  Det självförbättrande AI-verktyget är tänkt att fungera med text, röst, bilder och annat innehåll på sociala medier på arabiska, franska, pashtu, persiska, urdu, ryska och koreanska. Det ska förstå samtalstryck, stavningsvariationer, sociala medier, korthetskoder och emojier, och även känna igen olika dialekter.
  Dessutom måste verktyget fungera som översättare till engelska och tillbaka till originalspråket och generera automatiskt minst tre och upp till 10 unika uttalanden som härrör från en original social media statement, samtidigt som man behåller meningen och tonen av originalet. Svaren ska anpassas beroende på vad som helst slang och emojis det ursprungliga innehållet.
  Programvaran är också skyldig att övervaka och analysera effekten av meddelandet på målgruppen. Innehållet analyseras automatiskt för känslor – åtminstone urskilja positiva, neutrala och negativa känslor och företräde företrädesvis ilska, nöje, sorg och spänning. Det bör också ha förmåga att föreslå huruvida en specifik publik kan påverkas baserat på härledda känslor.
  Denna speciella förfrågan kom från Förenta staternas Army Intelligence and Security Command (INSCOM), som i första hand syftar till att samla in intelligens. Det beskrivna botliknande verktyget verkar mer i linje med psykologisk krigföring, domänen för den amerikanska arméns särskilda operativa kommando (USASOC).

 5. https://philosophia-perennis.com/2018/01/10/pp-flugblaetter/

  Sag just att Philosophia Perennis i Tyskland just borjat att sprida tryckta artiklar via brevladorna, med borjan i NRW (Nord Rhein Westphalen). Sags vara ett svar pa natfortrycket + fangar lasare som inte har internet. Jag formodar att ’PP’ har battre finanser an andra, deras clickpopularitet var under dec.2017 2,5 millioner.
  ( For politiskt aktiva websites galler det att ordna med ”brevbarare” innan de stangs ner!
  En bra idee som kan forenas med PayPal understod.

 6. Har följt utvecklingen i USA sedan valet 2016, blev chockad över all censur på sociala medier och hoten mot oberoende youtubers/sanningssökare.
  Och att innehållet i Podesta e-mails fortfarande inte brutits ned i svensk, eller utländsk media.
  Jag tror personligen att innehållet i Podesta e-mails och vad det leder oss fram till, kommer vara öppningen till en av de största varbölderna i modern historia, och det är ett globalt problem.
  Om världen får veta och ser kopplingarna till eliten och hur de med psykopatens list lurat oss in i slaveri sjukdom och krig.
  Om vi visste, skulle vi förhoppningsvis gå man ur huse, vem äger media? Vad har Tetrapac o Clintons Foundation för affärer ihop? Och vem är Laura Silsby?

 7. […] Tyskland stryker yttrandefriheten ur grundlagen? Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten Även Danmark vill minska yttrandefriheten Yttrandefriheten inskränks också i USA – ny McCarthyism Kriget mot demokrati, yttrandefrihet och journalistik Jonas Gardell föreslår nätcensur, Sveriges Kultur- och demokratiminister är förstående […]