USA- Forskare: USA världsbäst i manipulering av andra – 45 -länders val


Då och då återger jag artiklar som här publicerades för ett år sedan, som denna som såg dagens ljus här 11/1 2017, på dagen 33 år efter det jag träffade min fru.
Upplever att artikeln fortfarande är högst aktuellt, fast jag under de gångna 12 månaderna har hänvisat till den då och då.

Artikeln.
På siten Vocativ skrev Shane Dixon Kavanaugh 30/12 under titeln ”Election Interference? The U.S. Has Done It In 45 Countries Worldwide.” USA har manipulerat val i 45 länder. Detta har också rapporterats av Los Angeles Times. Los Angeles Times och Washington Post

Säkerhetstjänster i USA har i en stort uppslagen rapport hävdat att Ryssland hackat i valsystemen i USA och på olika sätt påverkat presidentvalet. Det finns inga belägg för detta, vilket förhoppningsvis framgår för de allra flesta som kritiskt läser rapporten. En borgerligt orienterad journalist vid Skånska Dagbladet har också kommit till den slutsatsenSkånska Dagbladet och hackningen, liksom jag själv. Pinsam CIA-rapport om rysk hackning

USA har i själva verket en lång historia av att försöka påverka utländska presidentval visar ny forskning av statsvetaren Dov Levin i USA.


usa-inbladning-i-valen-i-45-lander
Levin, en forskarassistent vid Institutet för politik och strategi vid Carnegie-Mellon University, har funnit att USA försökt påverka val i främmande länder 81 gånger mellan 1946 och 2000. I dessa påverkansoperationer ingår allt från CIA-agenter som genomför framgångsrika presidentvalskampanjer i Filippinerna under 1950-talet till spridande av skadlig information om marxistiska sandinister för att påverka nicaraguanska väljare år 1990. Allt som allt har USA sökt påverka valen i 45 nationer över hela världen under denna period visar Levins forskning. När det gäller vissa länder, som Italien och Japan, försökte USA att ingripa i fyra eller flera separata val.

I Levins siffror ingår inte militärkupper eller försökt till regimskifte (statskupp) efter val av en kandidat som USA ogillar, t.ex. inte när CIA hjälpte till att år 1953 störta Mohammad Mosaddeq, Irans demokratiskt valda premiärminister. Levin definierar en intervention i ett val som ”en kostsam (costly) handling som syftar till att fastställa valresultatet till förmån för en av de två sidorna”. Enligt Levins forskning, som omfattar felaktig information eller propaganda; framställande av kampanjmaterial för kandidater eller partier som man föredrar; tillhandahållande eller återkallande av utländskt bistånd, och offentliga tillkännagivanden som hotar eller gynnar vissa kandidater. Ofta handlar det också om att USA i hemlighet leverera stora summor kontanter, vilket var fallet i val i Japan, Libanon, Italien och andra länder.

I uppbyggnaden av databas använde Levin bl.a. hemligstämplad amerikansk underrättelseinformation samt ett antal kongress-rapporter om CIA-aktivitet. Han kammade också igenom vad han ansåg tillförlitliga uppgifter om CIA och hemlig amerikansk verksamhet, samt akademisk forskning avseende USA:s underrättelseverksamhet, diplomatiska uppgifter från det kalla kriget, och memoarer av före detta CIA-tjänstemän. En stor del av USA:s inblandning i utländska val har väldokumenterad – Chile på 1960-talet, Haiti under 1990-talet. Men Malta 1971? Enligt Levins studie, försökte USA att påverka ekonomin på Malta under månader före valet det året.

En stor del av USA:s inblandning i val inträffade under det kalla kriget för att hålla tillbaka sovjetiskt inflytande. Enligt Levins sätt att räkna försökte Sovjetunionen blanda sig i valet andra länders 36 gånger, vilket ökar det totala antalet interventioner i val från de två länderna till 117 under denna period.

Men även efter det att Sovjetunionen kollapsade 1991, fortsatte USA sina interventioner i val utomlands, inklusive valen i Israel, före detta Tjeckoslovakien, och även Ryssland i 1996, enligt Levin. Efter år 2000 har USA försökt att påverka val i bland annat Ukraina, Kenya, Libanon och Afghanistan.

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , ,


16 svar till “USA- Forskare: USA världsbäst i manipulering av andra – 45 -länders val”

 1. Siffran 45 länder är nog bara att skrapa på ytan. Enligt boken ”Natos hemliga armeer” av Daniele Ganser, har USA genom Natos hemliga operationer haft en påverkan på många länder i Europa och metoderna har varit mycket brutala. Det är också anmärkningsvärt hur USA har använt så många tidigare nazister och andra extremister i denna verksamhet. Boken finns på svenska sedan förra året. Den innehåller bland annat ett kapitel om Sverige, skrivet tillsammans med Mats Deland.

 2. USA är också världsbäst på att bomba fram frihet och sprida demokrati, eftersom USA vet vad som är bäst för alla, inklusive de folk och länder den bombar. Världens folk är tacksamma för detta och väntar otåligt för den tid då USA skall äntligen bomba sig självt fram till frihet och demokrati. Många menar att USAs tur är inne. Världens folk tycker att New York om är ett fäste för bankirvampyr maffian borde få smaka på frihetsbomber först, sedan så kan man rensa skiten i Washington och skänka frihet där, för att avsluta med Hollywood vars filmer orsakat allmän moralisk förfall. Blir det under 2017, tro? Världens folk väntar med spänning …..

 3. I sitt senaste magnum opus om finsk-sovjetiska relationer påminner finländske historikern Juhani Suomi oss om att Sovjetunionen hade gett samarbetet med europeiska socialdemokrater högsta prioritet på 1980-talet. Förklaringen till att socialdemokraterna var viktigare än eurokommunisterna var självfallet den att de hade mer politisk makt och ofta befann sig i en vågmästarroll. Och den stora samarbetsfrågan gällde USA:s utplacering av medeldistansrobotar i Europa som sågs som ett omedelbart hot mot Moskva.
  Olof Palme hörde till de viktigaste bland dessa ledande socialdemokrater. Vilket kan leda tankarna till Sveavägen 1986 och CIA:s motto: ”plausible deniability”. Inget påstående, bara en tanke.

  • Ett kärnvapenkrig hade då hotat hela Europa, såsåom det gör idag. Jag tror inte vi gör freden eller hotet en tjänst genom att bekräfta påståenden om att detta skulle vara i Rysslands intresse eller det forna Sovjets. Vi är kloka nog att arbeta för det själva, medan NATO slipper kriget på Onkel Sams och Mammas gata..

   Palme mördades av flera anledningar varav en var avlyssningsbojarna för ubåtstrafik längs våra kuster i Östersjön som USA efter många års påtryckningar fick först efter dennes död. ”Ubåtsjakterna” ser ut att bekräfta hela det konceptet av uppdiktade hot för att både styrka motivationen och beslutsfattandet.. Där gick man alltså bet och valde en annan lösning, eftersom oppositionen bland befolkningen inte hjälpte. Hur än drakarna sprutade sin eld..

   Ingen ska väl glömma att Ingvar Carlsson hotades också innan han avgick…

   Manipulera våra val och straffa vårt land för val kan ju inte varit främmande.. Snarare legio och var har man inte gjort det?

 4. Jag skickade nyss följande mail till opinion@svt.se. Kommer något svar?

  Hej!

  Ni har rapporterar flitigt om påstådd inblandning av Ryssland i presidentvalet i USA, av förklarliga skäl. Efter vad jag kan förstå saknas bevis. För balansens skulle kan det väl vara lämpligt att rapportera om en undersökning av en forskare i USA som visar att USA blandat sig i valen i drygt 40 länder vid drygt 80 tillfällen. Publicerat i Los Angels Times (http://www.latimes.com/nation/la-na-us-intervention-foreign-elections-20161213-story.html)

  Vänliga hälsningar

  Anders Romelsjö, samhällsdebattör, professor emeritus

 5. Mats Nileskär intervjuar Barry White;

  ”Unge man, i framtiden kommer USA att påminna väldigt mycket om Sovjetunionen.”. ”Hurdå, Mr White?”, frågade jag med späd röst. Och han svarade med sin djupaste stämma: ”They’re gonna vote it in”.

  USA har lärt mycket av sovjetunionen när det gäller systematisk desinformation.

 6. […] Mycket handlar om att DN avstår från att rapportera viktig relevant information. Forskare i USA redovisar utifrån en data-bas att USA intervenerat i val i 45 länder 81 gånger 1946-2000, vid sidan av statskupper och stöd till sådana i demokratiska länder. Källa:Los Angeles Times. Läs mer i USA världsmästare i manipulering av andra länders val […]