Hade det blivit bättre med Hillary Clinton?


Trump är med rätta en starkt kritiserad president i USA. Vore det så mycket bättre för världen om Hillary Clinton valts?

Läs denna artikel som jag publicerade för exakt ett år sedan.

BELOW IS A TEXT IN ENGLISH

Jeffrey Sachs är en av världens mest kända och aktade (eller avskydda, särskilt tidigare) – ekonomer. Han har varit ekonomisk rådgivare i Latinamerika, Östeuropa, före detta Jugoslavien, Asien och Afrika. Han är professor och ordförande för the Earth Institute vid Columbia University efter 20 år på Harvard. Han är även specialistrådgivare för FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och tidigare för Kofi Annan och var ordförande för FN:s Millenniumprojekt. Han föreslog chockterapi (även om han själv inte gillar begreppet) som lösning till de ekonomiska kriserna i Bolivia, Polen och Ryssland. På olika siter har han gett sin syn på Hillary Clintons presidentkandidatur.
Jeffrey SachsHuffington Post J Sachs – Hillary Clinton ledare i varje krig och
Nyhetsbanken

Artikeln


Det råder ingen tvekan om att Hillary Clinton är Wall Streets kandidat, skriver Sachs.
Ännu farligare, är dock att hon är det militär-industriella komplexets kandidat. Uppfattningen att hon är dålig på företagsfrågor men bra på frågor om den nationella säkerheten är fel. Hennes utrikespolitiska ”erfarenhet” har stöd till varje krig som ” USA:s djupa säkerhetsstat”, militären och CIA har önskat.
Hillary och Bill Clintons nära relationer till Wall Street bidrog till att underblåsa två finansiella bubblor (1999-2000 och 2005-8) och den stora recessionen som följde kollapsen i Lehman Brothers.
Många tror att republikanerna är de neokonservativa och att demokraterna lägger sordin på krigshetsen. Detta är inte korrekt. Båda partier är uppdelade i neokonservativa hökar och försiktiga realister som inte vill dra in USA i ändlösa krig.
Hillary Clinton 160512
Hillary är en pålitlig neokonservativ som gynnat de amerikanska krigsäventyr som förklarar en stor del av USA:s nuvarande säkerhetsproblem.
Sachs påminner om att det var Bill Clinton som den 31 oktober 1998 undertecknade ”Iraq Liberation Act” som 2003 ledde till invasionen och ”regimskiftet” i Irak.
Hillary var naturligtvis anhängare av det kriget.
Sedan kom Kosovokriget 1999, där Bill Clinton kallade in Nato för att bomba Belgrad, i hjärtat av Europa, och lägga grunden för ytterligare ett decennium av oroligheter på Balkan.
”Jag uppmanade honom [Bill] att bomba,” erkände Hillary Clinton för reportern Lucinda Frank.

USA:s politik för att få bort Saddam Hussein från makten i Irak lade grunden till Irakkriget 2003.
Naturligtvis var senator Hillary Clinton en varm anhängare av det folkrättsvidriga och på lögner baserade kriget i Irak, som har kostat USA biljoner dollar, tusentals liv, och gjort mer för att skapa ISIS och Mellanösterns instabilitet än något annan enskild beslut i modern utrikespolitik. För att försvara sitt ställningstagande plagierade Hillary Clinton CIA:s falska propaganda om Saddam Husseins massförstörelsevapen. Han har också gett stöd och skydd åt terrorister, inklusive Al Qaida, sa H Clinton.
Irak-möte 141126
Hillary insatser som utrikesminister är bland de mest militaristiska och katastrofala i USA:s moderna historia. Hilary är en pålitlig försvarare av militär-industriella-underrättelseverksamheten och hjälper till att sprida förstörelsen av Irak vidare i ett område av våld som nu sträcker sig från Mali till Afghanistan.
Hillary har kritiserats mycket för amerikanska diplomaters död i Benghazi, men hennes outtröttliga arbete för att störta Muammar Gaddafi efter Natos bombningar är en långt allvarligare katastrof. Hillary stödde starkt det Nato-ledda regimskiftet i Libyen, inte bara i strid med internationell rätt, men mot de mest grundläggande kraven på gott omdöme. Efter Natos bombningar gick Libyen ned i inbördeskrig medan paramilitärer och vapen i Libyen snabbt spreds snabbt västerut över den afrikanska Sahel och österut till Syrien.

Den libyska katastrofen har gett upphov till krig i Mali, försett Boko Haram i Nigeria med vapen, och gynnat framväxten av ISIS i Syrien och Irak. Medan Hillary kallhamrat fann det lustigt att beskriva Gaddafis död ”Vi kom, vi såg, han dog.” Kanske kronan katastrof av denna långa lista av katastrofer har varit Hillarys obevekliga främjande av ett CIA-lett regimskifte i Syrien. Än en gång har Hillary Clinton köpt CIA:a propaganda att ett regimskifte för att avlägsna Bashir al-Assad skulle vara snabbt, GRATIS, och säkert framgångsrikt. I augusti 2011 ledde Hillary USA in i katastrofen med sin deklaration att Assad måste bort med stöd av hemliga CIA-operationer.
Fem år senare finns ingen plats på jorden mer härjad av ändlösa krig, och ingen plats som utgör ett större hot mot USA:s säkerhet. Mer än 10 miljoner syrier har flytt, och flyktingarna drunknar i Medelhavet eller undergräver den politiska stabiliteten i Grekland, Turkiet och EU. I det kaos som skapats av de hemliga CIA-Saudi operationerna för att störta Assad har ISIS fyllt ett vakuum, och har använt Syrien som bas för världsomspännande terroristattacker.

Listan över sin inkompetens och krigshets fortsätter. Hillarys kontinuerliga stöd för NATO:s expansion, bland annat i Ukraina och Georgien mot allt sunt förnuft, var en felaktig politik efter det kalla kriget och har lett till Rysslands våldsamma motreaktioner i både Georgien och Ukraina. Som senator har hon talat får att ta med Ukraina och Georgien i Nato. Som utrikesminister har han aktivt lett en omstart av det kalla kriget med Ryssland.

Det är svårt att veta orsakerna till denna lista av katastrofer. Är det kroniskt dåligt omdöme? Är det hennes övertro på CIA:s lögnmaskin? Är det ett upprepat försök att visa att en demokrat hon skulle vara mer hökaktig än en republikan? Är det för att tillfredsställa sina hårdföra kampanj-finansiärer? Vem vet? Kanske är det allt detta. Men oavsett orsak, är hennes meriter ett rekord av katastrofer. Kanske mer än någon annan person, kan Hillary Clinton göra anspråk på att ha underblåst det våld som sträcker sig från Västafrika till Centralasien och som hotar USA:s säkerhet.

Mer om Hillary Clinton!
Hillary Clinton – en feminist?
Socialistiske Bernie Sanders storseger över kapitalistfavoriten Hillary Clinton
USA:s nästa president? Höken Hillary Clinton
Hillery Clintons blodiga testamente: militariseringen av USA:s utrikesministerium

——————————————————————————————————————
IN ENGLISH

There’s no doubt that Hillary is the candidate of Wall Street. Even more dangerous, though, is that she is the candidate of the military-industrial complex. The idea that she is bad on the corporate issues but good on national security has it wrong. Her so-called foreign policy “experience” has been to support every war demanded by the US deep security state run by the military and the CIA.

Hillary and Bill Clinton’s close relations with Wall Street helped to stoke two financial bubbles (1999-2000 and 2005-8) and the Great Recession that followed Lehman’s collapse. In the 1990s they pushed financial deregulation for their campaign backers that in turn let loose the worst demons of financial manipulation, toxic assets, financial fraud, and eventually collapse. In the process they won elections and got mighty rich.

Yet Hillary’s connections with the military-industrial complex are also alarming. It is often believed that the Republicans are the neocons and the Democrats act as restraints on the warmongering. This is not correct. Both parties are divided between neocon hawks and cautious realists who don’t want the US in unending war. Hillary is a staunch neocon whose record of favoring American war adventures explains much of our current security danger.

Just as the last Clinton presidency set the stage for financial collapse, it also set the stage for unending war. On October 31, 1998 President Clinton signed the Iraq Liberation Act that made it official US policy to support “regime change” in Iraq.

It should be the policy of the United States to support efforts to remove the regime headed by Saddam Hussein from power in Iraq and to promote the emergence of a democratic government to replace that regime.

Thus were laid the foundations for the Iraq War in 2003.

Of course, by 2003, Hillary was a Senator and a staunch supporter of the Iraq War, which has cost the US trillions of dollars, thousands of lives, and done more to create ISIS and Middle East instability than any other single decision of modern foreign policy. In defending her vote, Hillary parroted the phony propaganda of the CIA:

“In the four years since the inspectors left, intelligence reports show that Saddam Hussein has worked to rebuild his chemical and biological weapons stock, his missile delivery capability, and his nuclear program. He has also given aid, comfort, and sanctuary to terrorists, including Al Qaeda members… “

After the Iraq Liberation Act came the 1999 Kosovo War, in which Bill Clinton called in NATO to bomb Belgrade, in the heart of Europe, and unleashing another decade of unrest in the Balkans. Hillary, traveling in Africa, called Bill: “I urged him to bomb,” she told reporter Lucinda Frank.

Hillary’s record as Secretary of State is among the most militaristic, and disastrous, of modern US history. Some experience. Hilary was a staunch defender of the military-industrial-intelligence complex at every turn, helping to spread the Iraq mayhem over a swath of violence that now stretches from Mali to Afghanistan. Two disasters loom largest: Libya and Syria.

Hillary has been much attacked for the deaths of US diplomats in Benghazi, but her tireless promotion of the overthrow Muammar Qaddafi by NATO bombing is the far graver disaster. Hillary strongly promoted NATO-led regime change in Libya, not only in violation of international law but counter to the most basic good judgment. After the NATO bombing, Libya descended into civil war while the paramilitaries and unsecured arms stashes in Libya quickly spread west across the African Sahel and east to Syria. The Libyan disaster has spawned war in Mali, fed weapons to Boko Haram in Nigeria, and fueled ISIS in Syria and Iraq. In the meantime, Hillary found it hilarious to declare of Qaddafi: “We came, we saw, he died.”

Perhaps the crowning disaster of this long list of disasters has been Hillary’s relentless promotion of CIA-led regime change in Syria. Once again Hillary bought into the CIA propaganda that regime change to remove Bashir al-Assad would be quick, costless, and surely successful. In August 2011, Hillary led the US into disaster with her declaration Assad must “get out of the way,” backed by secret CIA operations.

Five years later, no place on the planet is more ravaged by unending war, and no place poses a great threat to US security. More than 10 million Syrians are displaced, and the refugees are drowning in the Mediterranean or undermining the political stability of Greece, Turkey, and the European Union. Into the chaos created by the secret CIA-Saudi operations to overthrow Assad, ISIS has filled the vacuum, and has used Syria as the base for worldwide terrorist attacks.

The list of her incompetence and warmongering goes on. Hillary’s support at every turn for NATO expansion, including even into Ukraine and Georgia against all common sense, was a trip wire that violated the post-Cold War settlement in Europe in 1991 and that led to Russia’s violent counter-reactions in both Georgia and Ukraine. As Senator in 2008, Hilary co-sponsored 2008-SR439, to include Ukraine and Georgia in NATO. As Secretary of State, she then presided over the restart of the Cold War with Russia.

It is hard to know the roots of this record of disaster. Is it chronically bad judgment? Is it her preternatural faith in the lying machine of the CIA? Is it a repeated attempt to show that as a Democrat she would be more hawkish than the Republicans? Is it to satisfy her hardline campaign financiers? Who knows? Maybe it’s all of the above. But whatever the reasons, hers is a record of disaster. Perhaps more than any other person, Hillary can lay claim to having stoked the violence that stretches from West Africa to Central Asia and that threatens US security.

Follow Jeffrey Sachs on Twitter: www.twitter.com/JeffDSachs

i Andra om: , , ,, , , , , , , , , , , FN , ,, , , , ,

Pål Steigans blogg 16/4 Counterpunch DN 11/4


12 svar till “Hade det blivit bättre med Hillary Clinton?”

 1. Enligt SVT-text har Stefan Löfven deklarerat sitt stöd för Hillary Clinton i en intervju med TV4. Hon lär enligt Löfven vara både erfaren och kompetent. Vidare anser han Donald Trump vara skrämmande. Ja, det verkar ju vara klart att varken Löfven eller andra svenska socialdemokrater läst vad Jeffrey Sachs skrivit, och varför skulle de göra det, läsa är jobbigt, tänka är ännu jobbigare. Lättare att surfa vidare på den våg som erbjuds och som leder till så fina miljöer som det Vita Husets trädgård, där värden dunkar en i ryggen.

  En fråga infinner sig dock. Sedan när har det blivit kutym att Sveriges statsminister tar ställning i den amerikanska valrörelsen ? En viss logik finns här nog, Sverige har ju också ansett sig att framom det syriska folkets åsikt ha rätt att välja deras ledare, liksom Sverige även anser sig veta vilka oligarker och naz… hoppsan, jag menar nationalister har rätt att leda Ukraina.

  Vad artikelförfattaren beträffar är han ett utmärkt exempel på att varje människa genom självprövning kan lära sig nya insikter. Han är ingalunda ensam men en vältalig exponent för den nyktrare delen av den amerikanska akademikervärlden. Han kan lämpligen kontrasteras mot Paul Krugman som är en utmärkt ekonom men helt blind för konsekvenserna av den amerikanska utrikespolitiken. Det har gjort Krugman till en ivrig Clinton -förespråkare, eftersom han anser att den ekonomiska politiken då inte utsätts för några tvära vändningar.

 2. Det positiva är att Bernie Sanders kan vara på väg att vinna…
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/03/29/glada-nyheter-bernie-sanders-pa-vag-att-vinna-over-bade-hillary-clinton-och-over-donald-trump/
  …och om han inte vinner kan Donald Trump kanske också minska USAs och natos kriminalitet i världen i fall han vinner över ”drottningen av kaos”. Donald är såpass rik att han inte behöver sälja sig till krigsmånglare och faktiskt så pass gammal att kanske eftermälet lockar mer än att berika sig ännu mer? Vad som motiverar Hillary är fortfarande oklart… Kanske går hon igång när människor dör i krig?

 3. ”Den libyska katastrofen har gett upphov till krig i Mali, försett Boko Haram i Nigeria med vapen, och gynnat framväxten av ISIS i Syrien och Irak.”

  Hillary Clinton ”We Came, We Saw, He Died” (Gaddafi)
  https://www.youtube.com/watch?v=FmIRYvJQeHM

  Frågan vem som är mest psykopat, Hillary eller Trump? Att någon med normal självbevarelsedrift skulle vilja lägga sitt liv i händerna på någon av dem genom att göra Sverige till en Natobas är helt obegripligt.

 4. ”Det blev ett känslosamt besök för Stefan Löfven vid kyrkogården i Arlington.
  Här ligger en av hans största idoler begravd – Robert F Kennedy.”
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22818666.ab

  Han råkade kalla Kerry för ”Kennedy” på middagen i Vita Huset också så han verkar ha någon fixering. Han borde nog titta närmare på vem som var bakom mordet på Kennedy.

  ”Former CIA director Allen Dulles ordered JFK’s assassination because he was a ’threat to national security’, a new book has claimed.”
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3271482/Did-CIA-Director-Allen-Dulles-order-hit-JFK-New-book-makes-astonishing-claims-chief-spy-undermined-betrayed-president-served.html

  ”A former CIA director withheld information about President John F Kennedy’s assassination, according to declassified agency reports.”
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3267845/Former-CIA-director-John-McCone-benign-cover-withhold-information-investigators-JFK-s-assassination.html

 5. Ingen presstitute skrev något till minne om Nakba-dagen som sammanfaller den 15 maj. Nakba är katastrofen som drabbade Palestinierna då marktjuvarna genom terror fördrev 750,000 människor och med västs goda minne etablerade Israel som har förpestat hela Mellanöstern sedan dess. Så länge apartheid – och terrorregimen israel håller på med sina krigs- och mördarfasoner blir det aldrig fred i MÖ eller på jorden.

  Hillary Clinton skulle säkert tycka att det var nödvändigt att förinta ett helt folk för att rensa banan åt marktjuvarna.

  https://www.rt.com/in-motion/343110-palestine-nakba-day-gaza/

  http://www.presstv.ir/Detail/2016/05/15/465747/Nakba-Gaza-Israel

 6. ”Men en sak är tydlig och det är att tonen mellan USA och Ryssland har förbättrats. Sergej Lavrov talade om att det är lättare att ha en dialog med Trump som är pragmatisk och affärsmässig till skillnad från Obama och hans administration som var ideologiska.”
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-vill-skapa-battre-relation-till-ryssland

  Absolut hellre konservativa än (krigs)liberaler i förhållandet USA-Ryssland.
  Ett sådant förhållande ger mig då större trygghet än en relation som mest utgår från principer vilka sedan riskerar gå i låsta positioner.

 7. Lägg också till att Hillary Clinton har ett nära samarbete (och rådgivare från) med CAIR, d.v.s. Amerikanska grenen av Muslimska Brödraskapet.