Ukrainakrisen:Från Nuland-kakor till ett nytt kallt krig. Del 1.


Facebook, som tydligen lidelsefullt bevakar min publicering, påminner mig dagligen om blogginlägg exakt ett år tidigare. Tack FB!
Då hade jag förmånen att publicera första delen av en mycket bra och noggrann redogörelse av Ukraina-krisen, av Oleg Mezujev som är en av landets främsta experter.

* Han framträder 8/10 kl 15 tillsammans med juristen Erik Göthe i mötet ”Brännpunkt Ukraina” som FIB-Stockholm anordnar på Pontonjärgatan 36 på Kungsholmen.

Eftersom jag tycker att Olegs artikel är mycket viktig, och inte kan läsas för många gånger, publicerar jag den nu åter. Nya kommentarer är välkomna!

Detta är första delen av två i en artikel av Oleg Mezjuev från Stockholmstrakten, en av landets främsta experter på krisen i Ukraina. Artikeln har referenser totalt! Ett måste för alla som är intresserade av Ukraina! Del 2 kommer i morgon! Del 2 kan nås via http://jinge.se/mediekritik/ukraina-krisen-fran-nulandkakor-till-kallt-krig-del-2.htm
År 2014 grundade Oleg Mezjuev Facebook-gruppen ”Anti-Euromaidan Sweden” och startade senare samma år den ideella föreningen ”Sankt Georgsbandet”, som hjälper den krigsdrabbade civilbefolkningen i Donbass (bankgiro 587-3948). Oleg är en fredsaktivist och flitig debattör, han har deltagit i flera protestmöten och demonstrationer (bl.a. ang. Odessamassakern). Han har översatt bild- och textmaterialet som låg till grund för Odessautställningen som har genomförts i Malmö, Helsingborg, Göteborg, Köpenhamn och även visats vid Uppsala universitet och på Sergels torg i Stockholm. Han har hållit föredrag om Ukrainakrisen under Nordiska fredssamtal i Degerfors (augusti 2015) och har vid flera tillfällen belyst Ukrainakrisen i olika TV-kanaler (bl.a. Öppna kanalen i Stockholm). Han har också översatt ett antal ryska artiklar till svenska, som finns publicerade på Anti-Euromaidan Swedens bloggsida. En av dessa översättningnar finns publicerad i FIB/K:s broschyr ”Det som hände i Odessa angår alla” (2014). Oleg har också deltagit i Justitia Pod Veritas radioprogram, där han har berättat om situationen i Ukraina. Oleg jobbar också för att motverka russofobin i Sverige, som underblåses av de svenska massmedierna.

Artikeln.
Ormen sade: ”Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.” Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt.[1] Föga anade de båda att detta skulle bli början till slutet på deras liv i paradiset.

11 december 2013 tog ukrainska demonstranter emot kakor från Victoria Nuland på Majdantorget i Kiev.[2] Enligt Nuland hade USA satsat 5 miljarder dollar under 20 års tid på s.k. ”demokratiutveckling” i Ukraina.[3] Nulands kakor och amerikanska ”demokratiseringsbidrag” backades upp av en välregisserad propagandakampanj. I en kort reklamfilm som dök upp på internet sade en ung vacker ukrainska, på närmast perfekt engelska, hur mycket hon längtade efter ”ett Ukraina fritt från diktatur”.[4] USA som stat var dock inte de enda som gav bidrag till diverse ukrainska projekt. Även ett stort antal icke-statliga organisationer (s.k. NGO:s) hade skyfflat in pengar i Ukraina. NGO-organisationerna har av vissa beskrivits som ”imperiets missionärer”.[5]

”National Endowment for Democracy” (NED), är en organisation med tidigare nära band till den amerikanska underrättelsetjänsten CIA. NED ändrade i början av 1980-talet sin framtoning och började kalla sig för en ”NGO” (trots att man fortfarande finanseras ur den amerikanska statskassan). 2013, samma år som Majdan-oroligheterna drog igång, hade NED satsat mest pengar i Europa på just Ukraina.[6] [7]

Många andra NGO-organisationer gav pengar till olika ukrainska grupper och projekt, bl.a. sponsrades Vitalij Klitjkos parti ”Udar” av de amerikanska fonderna NDI (”National Democratic Institute”) och IRI (”International Republican Institute”).[8] I september 2013 bidrog också den amerikanska ambassaden i Kiev med 400000 hryvnias till ”Hromadske TV” [9], en kanal som var 100% ”pro-majdan”.
Putin 150416
Orsaken till USA:s inblandning i Ukraina döljer sig i USA:s enorma och snabbväxande statsskuld, som ligger på 18,3 biljoner dollar.[10] USA:s lösning på det hela är, som vanligt, att man väljer att plundra andra länder på deras resurser. Det hjälper inte längre att man kontrollerar sedelpressarna. Full kontroll över NATO, avlyssning av andra länders ledande politiker och politisk utpressning fungerar inte längre.
Det långsiktiga målet med USA:s ukrainska provokation är avsättningen av Putin och en slutlig likvidering av Ryssland. Den tilltänkte ersättaren, Michail Chodorkovskij, lurar redan i vassen och är beredd att hoppa in om och när han blir kallad.[11] Ett annat delmål är att försvaga Europa ekonomiskt och göra det mer beroende av USA (exempelvis via TTIP och amerikansk skiffergas). Ett storkrig på den europeiska kontinenten är ett fullt godtagbart alternativ ur amerikanskt perspektiv. Funkar inte det går det lika bra med många små lokala konflikter, som kan försvaga USA:s konkurrenter.

En intensiv propagandakampanj blev som vanligt en viktig del i USA:s förberedelser inför det som skulle komma. Ett halvår innan Majdan-kuppen kunde en märkbart förhöjd nivå vad gäller russofobiska stämningar noteras i de västliga massmedierna, inklusive de svenska. Allt ryskt kritiserades. Speciellt den ryske presidenten, som av vissa t.o.m. jämfördes med självaste Hitler. Man drog paralleller mellan ”Putins” OS i Sotji och 1936 års OS i Berlin.[12] Den västerländska allmänheten skulle göras mottaglig för rysshatet. Rysshetsen blev legio.
I slutet av januari 2014 satt den tidigare nämnda Victoria Nuland i ett telefonsamtal med USA:s Kiev-ambassadör Geoffrey Pyatt.[13] De båda diskuterade ukrainska ministerposter, vem som skulle få vilken befattning. Enligt Nuland skulle Jatsenjuk passa bra till posten som Ukrainas premiärminister. Deras konversation avlyssnades och spelades in. Nuland medgav senare att samtalet verkligen hade ägt rum, men dess innehåll tystades snabbt ner i västmedierna. Jatsenjuk blev så småningom Ukrainas nye primiärminister, precis som USA hade ”önskat” sig.
På bilden nedan tillsammans med USA:s Kievambassadör Geoffrey Pyatt).
Nuland och Arseny Yatseyuk images

18 februari 2014 stoppades en bil på väg in till Majdantorget. I bagageluckan låg en amerikansk automatkarbin, en M-16 med ljuddämpare. Bilen tillhörde Sergej Pasjinskij, en av Majdan-ledarna.[14] Efter en kort diskussion släpptes bilen iväg utan någon som helst åtgärd… Två dagar senare, den 20 februari, dödades 80 demonstranter i centrala Kiev [15] av okända krypskyttar och oppositionen var inte sen med att lägga skulden på president Janukovitj och specialstyrkan ”Berkut”. I mars avslöjades ett avlyssnat telefonsamtal mellan Catherine Ashton och Estlands utrikesminister Urmas Paet [16], i vilket Paet förde fram uppgifter som tydde på den tidigare oppositionens inblandning i masskjutningarna. Tyska kanalen ”ZDF” kom fram till samma slutsats när de publicerade sin egen undersökning i april 2014.[17] Fortfarande förhalar Kiev utredningen kring de här händelserna.
Kiev 2 protest-main_si
20 februari 2014, d.v.s. samma dag som masskjutningarna i Kiev inträffade, överföll omkring 1500 Majdan-anhängare en kolonn på 8 bussar med ca 350 antimajdan-aktivister från Krim.[18] [19] [20] Överfallet skedde på motorvägen utanför staden Korsun-Sjevtjenkovskij. Minst en av bussarna sattes i brand, de ryska aktivisterna misshandlades och förnedrades i flera timmar, sju av dem sägs ha mördats. På Krim skulle man aldrig glömma det som hade hänt den dagen.

21 februari nåddes en överenskommelse mellan oppositionen och presidenten.[21] Allmän amnesti för Majdan-aktivisterna, ny konstitution och tidigarelagda presidentval var några av punkterna. Dokumentet hade bevittnats och signerats av tre europeiska utrikesministrar… De skulle dock glömma bort sina namnteckningar innan bläcket på pappret ens hade hunnit torka.
Dagen efter överenskommelsen, den 22 februari 2014, genomfördes en väpnad statskupp i Kiev medan Janukovitj fortfarande befann sig inne i landet. Riksrätten, som skulle frånta honom presidenttiteln, fick ihop endast 328 av de nödvändiga 338 rösterna [22], men ansågs likväl legitim både i Ukraina och i väst.

Krims legitima parlament, ”Högsta rådet”, utlyste i det läget en folkomröstning [23] och den 16 mars röstade 96,77% av väljarna för ett utträde ur Ukraina och en anslutning till Ryssland. Krimbornas otvetydiga ställningstagande går inte att ifrågasätta! Väst anklagade genast Ryssland för folkrättsbrott. Likheterna mellan Krims utbrytning och Kosovo-fallet glömdes helt sonika bort. Principen om självbestämmande var helt plötsligt inte lika gällande i de bägge fallen. USA:s och deras allierades dubbla standarder kom upp i öppen dager.
Ej heller mindes man i väst folkomröstningen på Krim den 20 januari 1991, där 94,3% av väljarna hade röstat för egen autonomi [24], en autonomi som avskaffades 1995 genom ett ensidigt beslut från Kiev, som därigenom hade kört över Krimbornas rätt till självbestämmande.

Kuppmakarnas första åtgärd blev att förbjuda det ryska språket som officiellt myndighetsspråk i de östra regionerna.[25] Efter stora missnöjesyttringar drogs förslaget tillbaka, men det var redan för sent. Kiev-regimen hade genom det första beslutet redan hunnit signalera sin antiryska inställning.
Östra Ukraina reste sig i protest mot kuppjuntan. Man krävde bl.a. en federalisering av landet, en omröstning om tullunionen samt att ryskan skulle bli ett officiellt andra språk i Ukraina.[26] Ungefär 1/3 av Ukrainas invånare har ryskan som sitt modersmål [27] samtidigt som 83% av landets internetanvändare föredrar att använda ryskan ute på nätet.[28] Som en jämförelse kan man nämna att cirka 5% har svenska språket som sitt modersmål i Finland.[29] I Finland är svenskan ett officiellt andra språk.

En film tagen i Donetsk, som dök upp på internet redan den 3 mars 2014, visade en grupp utländska legosoldater springades runt på stadens gator.[30] Det var förmodligen amerikanska legoknektar från det ökända privata militärföretaget ”Academi” (tidigare kända som ”Blackwater”). Andra uppgifter gjorde gällande att militärföretaget ”Greyhound Limited” hade sin personal på plats i Ukraina.[31] Enligt en källa inom den ukrainska säkerhetstjänsten SBU var den nye t.f. presidenten Aleksandr Turtjinov beredd att ta hjälp av privata militärföretag, eftersom SBU-avdelningarna i Östra Ukraina inte var att räkna med när det gällde att neutralisera ledarna och aktivisterna för den ”proryska rörelsen”.[32] ”Privata militärföretag” och ”icke-statliga” organisationer — USA var officiellt inte inblandat.
Brennan CIA-chefen lead
I början av april besöktes Kiev av CIA-chefen John Brennan som hade rest dit i hemlighet.[33] Den 13 april, direkt efter hans avresa, utlyste kuppmakarna en så kallad ”antiterroristoperation” (mer känd som ”ATO”).[34] Nu skulle man sätta de s.k. ”proryska separatisterna” på plats. En straffexpeditionsstyrka beordrades iväg till Donbass. Den hade bl.a. stöd av den ökända högerextrema nationalistorganisationen ”Högra sektorn”, som hade spelat en ledande roll vid oroligheterna på Majdan. Striderna inleddes den 15 april, när den ukrainska armén med hjälp av utländska legoknektar stormade Kramatorsk flygplats.[35] [36] Kriget i Östra Ukraina var nu ett faktum.
Odessa 150502

Odessamassakern den 2 maj 2014 var en terroraktion vars syfte var att intimidera de lokala federalisterna och ta kontrollen över en viktig hamnstad.[37] I en välregisserad och väl genomförd aktion dödades minst 48 federalister och över 200 skadades.[38] Kiev-propagandan antydde att ”ryska agenter” låg bakom tragedin, trots att de allra flesta av offren var från Odessa-trakten. De som hade överlevt massakern i Fackföreningarnas hus greps och anklagades för att han anstiftat det hela medan de skyldiga gick fria. Massakern har ännu inte blivit ordentligt utredd.[39]

Vid tiden för Porosjenkos makttillträde eskalerade Kiev-armén våldet i Östra Ukraina. I slutet av maj började Kiev-styrkorna beskjuta städer med kanoner, granatkastare och raketartilleri (bl.a. BM-21 ”Grad”). Stridsvagnar, pansarfordon och flyg sattes in mot Donbass.[40] Flera gånger har Kiev-sidan använt sig av förbjudna vapen, bl.a. fosforammunition [41] och klusterbomber.[42] Det började förekomma uppgifter om ukrainska massakrer mot civila, bl.a. bevittnade OSSE i slutet av september 2014 gravar med torterade civila från Donbass.[43]

Nedskjutningen av det malaysiska Boeing-planet (MH-17) den 17 juli 2014 var en uppenbar provokation från Kievs och USA:s sida. Skulden lades genast på Ryssland och de s.k. ”proryska separatisterna”. USA sade sig ha bevis på det i form av bl.a. satellitbilder [44], men har ännu inte kommit sig för att publicera dem. Kiev visade upp en video på en Buk-M1 som sades tillhöra folkmilisen i Donbass [45] – filmen visade sig dock vara tagen på Kiev-kontrollerat territorium.[46] Kiev har heller inte publicerat hela samtalsinspelningen mellan flygledarna i Dnepropetrovsk och piloterna ombord på planet, vilket hade kunnat kasta ljus över varför planet fick tillstånd att flyga in över en stridszon.
Pål Steigan 140802 bild 2 mh17-kulehull

Folkmilisen å sin sida lämnade snabbt över vrakdelarna och de svarta lådorna till en internationell utredningskommission.[47] Ryska försvarsministeriet publicerade sina uppgifter, bl.a. radarbilder (det skedde bara 4 dagar efter nedskjutningen).[48] Buk-tillverkaren ”Almaz-Antey” har också offentliggjort sina analyser.[49] Den holländska utredningen, som har pågått i över ett års tid nu, verkar inte bli inte klar förrän tidigast i oktober i år.[50] Ändå är USA och deras allierade mycket angelägna om att få till en internationell tribunal.[51] Det är helt uppenbart att syftet med det hela är rent politiskt. Nedskjutningen var av allt att döma avsedd att fungera som startskottet till ett nytt storkrig, ungefär som skotten i Sarajevo i juni 1914. Men planen gick inte i lås.

Den ännu ouppklarade nedskjutningen användes ändå av väst för att motivera införandet av sanktioner mot Ryssland.[52] Ryssland svarade med egna motsanktioner, som har slagit hårt tillbaka mot de europeiska ekonomierna.[53] Under det första kvartalet 2015 minskade t.ex. den svenska exporten till Ryssland med 1,5 miljarder kronor [54] jämfört med samma period året innan och nu höjs röster för att EU borde gå in och stödköpa svenskt smör.[55]

5 september 2014 tecknades den första Minsköverenskommelsen (det s.k. ”Minsk-1”). Den blev aktuell först efter Donbass-styrkornas stora militära framgångar i augusti 2014, då juntan led flera stora nederlag, bl.a. vid Ilovajsk.[56] Trots avtal om vapenvila fortsatte Kiev-sidan med sina beskjutningar och lokala provokationer, vilket givetvis besvarades av folkmilisarmén. Kiev-regimen drog aldrig bort sina tunga vapen från kontaktlinjen som avtalet föreskrev och Donetsk flygplats lämnades inte över till Donbass trots en överenskommelse om det.[57] I januari 2015 blossade striderna upp på nytt.

Referenser.

1 Bibeln. Första Moseboken 3:4 – 3:6

2 http://www.segodnya.ua/politics/pnews/zamgossekretarya-ssha-razdaet-lyudyam-na-maydane-pechene-i-bulochki-481921.html

3 https://www.youtube.com/watch?v=U2fYcHLouXY

4 https://www.youtube.com/watch?v=Hvds2AIiWLA

5 http://www.globalresearch.ca/ngos-the-missionaries-of-empire/29595

6 http://www.state.gov/documents/organization/181143.pdf

7 http://izvestia.ru/news/588596

8 http://rozhko.livejournal.com/587762.html

9 http://lenta.ru/articles/2013/12/02/maidan/

10 http://www.usdebtclock.org/

11 http://www.theguardian.com/world/2014/sep/21/mikhail-khodorkovsky-breaks-political-silence-prepared-lead-russia

12 http://www.thedailybeast.com/articles/2014/02/07/putin-s-sochi-and-hitler-s-berlin-the-love-affair-between-dictators-and-the-olympic-games.html

13 https://www.youtube.com/watch?v=jbOwfeoDX2o

14 https://www.youtube.com/watch?v=nErNAbcWymc

15 https://www.youtube.com/watch?v=tdFHNE8WxOA

16 https://www.youtube.com/watch?v=7zI4g64gV-w

17 https://www.youtube.com/watch?v=8miWyAJVWK8

18 https://antieuromaidansweden.wordpress.com/2015/06/21/krimborna-berattade-om-tragedin-vid-korsun-sjevtjenkovskij/

19 https://www.youtube.com/watch?v=0WzNZymJe84

20 https://www.youtube.com/watch?v=8S9mODhVNeM

21 https://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_on_settlement_of_political_crisis_in_Ukraine

22 https://en.wikipedia.org/wiki/Impeachment_in_Ukraine#Impeachment_of_Viktor_Yanukovych

23 http://www.rt.com/news/ukraine-crimea-referendum-future-014/

24 https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_sovereignty_referendum,_1991

25 http://www.rt.com/news/minority-language-law-ukraine-035/

26 http://www.rt.com/news/ukraine-kharkov-rights-donetsk-202/

27 http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/47689/1/SEP3_003.pdf

28 http://www.gallup.com/poll/109228/russian-language-enjoying-boost-postsoviet-states.aspx

29 https://sv.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A5k_i_Finland

30 https://www.youtube.com/watch?v=HHDefurEneQ

31 http://vz.ru/news/2014/3/31/679848.html

32 http://vz.ru/society/2014/3/25/678907.html

33 http://www.huffingtonpost.com/2014/04/14/john-brennan-kiev_n_5147799.html

34 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10763320/Ukrainian-forces-launch-anti-terrorist-operation-in-Slaviansk.html

35 http://ria.ru/world/20140415/1004030295.html

36 http://www.vz.ru/news/2014/4/15/682216.html

37 https://www.youtube.com/watch?v=tm0ydR6ESjA

38 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/HRMMUReport15June2014.pdf

39 https://www.youtube.com/watch?v=FwK8LcfWsgU

40 https://www.youtube.com/watch?v=w3Y-I2HLMA0

41 https://www.youtube.com/watch?v=ykWLnnTCWUU

42 https://www.youtube.com/watch?v=9DldmUbP64Y

43 http://www.synapze.se/?link=article&key=11947

44 http://www.latimes.com/nation/nationnow/la-fg-satellites-ukraine-missile-20140717-story.html

45 https://www.youtube.com/watch?v=00AZ-fApjrE

46 http://www.rt.com/news/174496-malaysia-crash-russia-questions/

47 http://www.rt.com/news/174448-malaysian-pm-mh17-statement/

48 https://www.youtube.com/watch?v=KSpeo5RcQQo

49 https://www.youtube.com/watch?v=GsohFzbJ-vs

50 http://www.theguardian.com/world/2015/aug/27/mh17-dutch-safety-board-report-malaysia-airlines

51 https://www.rt.com/news/311109-russia-veto-un-tribunal-mh17/

52 http://www.theguardian.com/world/2014/jul/22/eu-plans-further-sanctions-russia-putin-mh17

53 http://www.rt.com/news/178192-putin-sanctions-west-response/

54 http://www.svd.se/svensk-export-drabbas-av-rysslandssanktioner

55 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21248965.ab

56 http://www.globalresearch.ca/ukraine-troops-suffer-catastrophic-defeat-in-novorossiya/5398546

57 http://censor.net.ua/photo_news/321436/liniya_razgranicheniya_na_donbasse_po_usloviyam_minskih_soglasheniyi_dokument


5 svar till “Ukrainakrisen:Från Nuland-kakor till ett nytt kallt krig. Del 1.”

 1. ”How long would it take before economic sanctions start effecting his [putin’s]popularity and create a situation of criticsism and even chaos in Russia is an important question”

  Teija Tiilikainen, den finska NATOisten.

  Finnish Institute of International Affairs.

  hon konstaterar senare torrt att det inte går att se några som helst effekter i östra Ukraina..
  Det går inte att lyfta denna freudianska felsägning ur kontext. ..

  http://www.euronews.com/2015/02/06/teija-tiilikainen-finland-would-benefit-from-nato-membership/

  Det är alltså så det ”civila” byggstenarna till ”regimskifte” ser ut..

  Frågan är snarare om exakt VEM detta ”kaos” drabbar? Snarare stärker dessa sanktioner Putin ”autokratiska” sida och konsoliderar hans ställning än skapar förutsättning för ”kritik”. Att detta skadar trovärdigheten för EU ( i USA:s ledband) där man de facto – i tandem- använder ekonomisk krigföring för att skapa politisk kaos som sedan ska ALLTID drabbar oskyldiga och får långtgående säkerhetspolitiska konsekvenser är utom allt tvivel.

  Nu har man för övrigt i Kalla kriget 2.0 gått över att kraftigt överdriva Rysslands militära kapacitet (som ett eko av det ursprungliga kalla kriget). Såväl [Jane’s et al] som diverse massmedia branschmedia, trummar ut militära budgetbudskap..Man pratar om ”åtstramning” som flaskhals för ”lågintensiv” krigföring för att möta den ”nya” hybrida militära verkligheten.. Trots att ”VÄST” ligger minst ett årtionde före, när det gäller enbart kapacitet. När det gäller det tekniska försprånget ligger man ännu längre fram.

  http://www.foi.se/ReportFiles/foir_3734.pdf

  • Zokrates, vilket tekniskt försprång pratar du om? Syrien, Irak m.m visar väl att USA:s och Natos krigsmaskins kapacitet och kunnande är betydligt överdriven. Däremot så har Nato betydligt mer vapen, personal, etc än Ryssland i konventionella vapen…angående kärnvapnen (vilka ju mest är kuriosa så länge inget krig bryter ut mellan stormakterna) så tyder mycket på att Ryssland har de bästa kärnvapenbärarna till sitt förfogande. Men visst överdriver väst Rysslands offensiva kapacitet och framförallt vilja att gå ut i krig men vi kan nog vara överens om att Ryssland inte kommer att lägga sig platt om de blir anfallna, det visar historien om inte annat.