Även Danmark vill minska yttrandefriheten


FRån olika håll kommer rapporter om inskränkning i yttrandefrihet i länder i Europa, och i USA. Detta är en av flera artiklar. Publicerades först gången för precis ett år sedan.
Tyvärr lika aktuell idag.

Danmark sällar sig till de länder som vill minska yttrandefriheten, nu på nätet. Uppgifterna, som jag översatt, kommer från EDRi-gram ”This is a fortnightly newsletter about digital civil rights in Europe by European Digital Rights (EDRi).” EDRi-gram Jag har nyligen skrivit om ingrepp i yttrandefriheten i USA och i Tyskland.USA – Ny Mccarthyism och Minskad frihet på nätet i Tyskland
yttrandefrihet-2

Den 12 januari 2017 lade det danska justitieministeriet fram ett lagförslag på hemsidan som en del av regeringens handlingsplan för att bekämpa extremism och radikalisering på nätet.
Lagförslaget tar en mycket bred syn på blockering av hemsidor
. Förslaget säger att kan blockeras om det finns anledning att anta att ett brott mot den danska strafflagen kan ske på webbplatsen. Varje överträdelse av strafflagen, kan vara skäl för att blockera.
Beslutet att blockera en webbplats kommer alltid att kräva en tidigare domstolsbeslut, men ”skäl att anta” kriteriet och tillhörande rättspraxis tyder på att de rättsliga kraven för att blockera en webbplats kommer att vara ganska låga. Dessutom sker domstolens beslut i en lägre domstol där endast polisen deltar. Det finns ingen motpart i rättegången och inget möjlighet till överklagande. Ägaren av webbplatsen kommer endast att informeras om beslutet att blockera efter domstolsbeslutet.

Det finns inget krav att polisen anser först överväger mindre påträngande alternativ än att blockera en hel webbplats, som borttagning av det påstått olagliga materialet.

Lagförslaget saknar i hög EU-frågetecken imagesCAS1TWS5grad garantier för grundläggande rättigheter. Det finns en ganska vag proportionalitets-klausul som säger att en webbplats inte kan blockeras om blockeringen är oproportionerlig i förhållande till vikten av ärendet och nackdelen med en blockering. Förutom vagheten, är det helt oklart hur denna bedömning av proportionaliteten kommer att göras i praktiken eftersom endast polisen får framträda inför domstol. Då överklagande inte får ske är det mycket osannolikt att enhetliga rättsliga kriterier för blockering kommer att tillämpas.

Kommentarerna från lagförslaget anger (närmast i förbigående) att webbplats blockering är ett ingrepp i yttrandefriheten, men bortsett från det finns inte någon hänsyn till konsekvenserna för grundläggande medborgerliga rättigheter. Man nämner varke artikel 10 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna (ECHR) eller artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Sammanfattningsvis har det danska justitieministeriet fram ett lagförslag med mycket långtgående befogenheter att blockera webbplatser, med mycket begränsade rättsliga garantier mot oproportionerligt blockering, och med en domstolstillsyn som sannolikt kommer att vara mer formell än reell. Detta skulle kunna leda till betydande internetcensur i Danmark.

Justitieministeriet säger sig om att den nya bestämmelsen skulle kunna tillämpas på ett stort antal webbplatser,och att polisen behöver avväga de resurser som krävs för att erhålla en blockerande order mot allvaret i överträdelsen. Det är nästan som om budgetbegränsningar hos polisen kommer att utgöra ett viktigt skydd mot massiv blockering av webbplatser.

Pål Steigan skrev ”I januar 2016 skrev Berlingske Tidende: … ifølge direktør for Telebranchen, Jakob Willer, lægger regeringen op til »en stærkt udvidet« overvågning af danskernes tele-, mobil- og internettrafik. »Sessionslogning på stereoider«, som han kalder det. Pål Steigan
»Det er værre, end vi havde frygtet. Der er tale om en total overvågning af alle sessioner, der bliver lavet på internettet relateret til enkelte brugere. I 2014 indsamlede vi 3.500.000.000.000 datasæt. Det svarer til, at vi registrerede hver dansker én gang hvert eneste minut. Det her bliver meget mere omfattende,« siger Jakob Willer.
Det er uklart, hvad der er «terrorfremmende propaganda», og hvad der er lovlige sympatierklæringer. Det gør det svært for den enkelte at forudsige, hvornår deling af terrormateriale er strafbart. Derfor er forslaget næppe foreneligt med Den Europæiske Menneskeretskonvention, der slår fast, at loven skal være klar og forudsigelig, siger Justitas direktør Jacob Mchangama til Arbejderen.

Litteratur
EDRi-gram: Ex parte domain name seizures in Denmark (08.10.2014)
https://edri.org/ex-parte-domain-name-seizures-denmark/

State prosecutor seizes 423 fraudulent websites (only in Danish, 23.02.2016)
http://www.anklagemyndigheden.dk/nyheder/Sider/statsadvokat-beslaglaegger-423-falske-hjemmesider.aspx

Access Blocking means looking away instead of acting, AK Zensur (30.09.2010)
http://ak-zensur.de/2010/09/looking-away.html

Filtering, blocking and take-down of illegal content on the Internet,
Council of Europe (20.12.2015)
http://www.coe.int/en/web/freedom-expression/study-filtering-blocking-and-take-down-of-illegal-content-on-the-internet

IT-Pol analysis of the draft law to block websites (only in Danish,
18.01.2017)
https://itpol.dk/analyser/internetcensur-lovforslag-jan2017

(Contribution by Jesper Lund, EDRi member IT-Pol, Denmark)

Andra artiklar om inskränkning i yttrandefrihet.


Facebook får filter för falska nyheter i Tyskland
Facebook stänger Palestinas största nyhetssite, och stryker konton på uppdrag av USA & Israel
Hur USA ska censurera internet
USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA
Tyskland styrker yttrandefrihet i grundlagen
* Den nya McCarthyismen
* Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK
* Även Danmark vill minska yttrandefriheten
* Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående
* Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter
* Censurerat om massakern i Odessa
* EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland
Läs Folket i Bild Kulturfront – ”militant röst för fred, yttrandefrihet och folkets kultur”, som går framåt
Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike
* Inte bara Svenska Institutet – flera tecknen på kommande censur i Sverige?
* Det behövs en ny fredsrörelse Del 3 – yttrandefrihet
* Debatt med DN:s Erik Helmerson om yttrandefriheten i Ryssland
* Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube
Yttrandefriheten inskränks också i USA – ny McCarthyism
Minskad frihet på nätet i Tyskland
Principiellt om tryckfrihet 20/10
Debatt om yttrandefrihet: Nya Tider, DN och nazism 25/10Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt 25/10
Om Åsa Linderborg, Jan Myrdal, Nya Tider och rasister. Gästblogginlägg 28/10
Jan Myrdal – Var står fienden? 28/10
Debatten om yttrandefriheten rasar vidare 16/11
Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina

i Andra om: , , ,, , , , , , ,


12 svar till “Även Danmark vill minska yttrandefriheten”

 1. Vad är egentligen poängen med att folk talar om fakenews, rysk propaganda, ryska troll och annat?

  Om man inte har planer på att göra något politiskt emot det hade det knappast varit föremål för debatt från myndighetspersoner. Detta snack som är ogrundat, inget exempel har kunnat kopplas till Ryssland, skall vi ha klart för oss. Det är alltså propaganda, syftet med den är att du skall fås att acceptera inskränkningar i yttrandefriheten.

  Med tanke på domen emot Bredbandsbolaget i veckan, så kommer det att gå mycket smidigt att införa filtrering på säkerhetspolitisk grund. Piratpartiet lär inte oponera sig när det gäller säkerhetspolitik.

   • Hovrätten fastställde i veckan att Bredbandsbolaget måste blockera tillgång till fildelningssiter så som The Piratebay. Det är en dom som sätter ett prejudikat på att filtrera internet för vissa industriers ekonomiska intressen. Alla argument är nu köpta av rätten, det kommer nu vara mycket enkelt att upprepa processen på säkerhetspolitisk grund. Det är själva syftet med att man talar om Fakenews, ryska troll, rysk propaganda och cyberkrigföring. Företrädare för den svenska administrationen hade knappast ägnat många spaltmeter åt detta om man inte har för avsikt att agera emot detta. Hur agerar staten emot misshagliga på internet? Ja, domen emot Bredbandsbolaget visar hur staten handskas med sådant.

    http://www.dn.se/ekonomi/bredbandsbolaget-tvingas-blockera-piratsajter/

    Efter domen konstaterade Emmanuel Karlsten på twitter ”Det är frivilligt att blockera barnpornografi-domäner som poliser tillhandahåller operatörerna. Men olagligt att inte blockera piratebay.”

    Tro mig, mediaindustrin kommer inte reducera sina krav till proportionalitet. De kommer att kräva proportionalitet emot allt annat. De har satt proportionalitetsribban. Då tar vi och universaliserar detta. Vi ställer det i proportion till terroristhot, till hot emot person, till säkerhetshot. Man sätter mediaindustrins ekonomiska krav och proportionaliserar det emot strategiska intressen, nationella ekonomiska intressen, geopolitiska intressen. Man tar hotet det utgör emot ekonomisk modell och proportionaliserar det för nationalekonomisk modell, bankekonomisk modell och socioekonomisk modell. Allt detta kommer gå så mycket lättare nu, argumenten är redan köpta, prejudikat har redan satts.

    Se er omkring, vilka håller på och bygga sina case?

 2. Det är väl nazistiska och islamistiska hemsidor som ska blockeras, för brott mot lagen om hets mot folkgrupp? Borde inte befintligt lagrum kunna användas?

   • Idag finns det frivillighet i blockerandet. Det handlar inte om uppmaning till terrorbrott och hets mot folkgrupp från hemsidor baserade i Danmark, de kan man med lätthet komma åt med befintligt lagrum. Detta handlar om sidor utanför Danmark, som riktar sig emot Danmark eller internationellt.

    Det är egentligen en ganska allmän rörelse bland världens länder att etablera nationalstaten och dess gränser inom internet.

    Betraktar man det på detta vis, då får man anledning att vara orolig att detta kan komma att utökas med hänvisning till säkerhetspolitiska frågor eller geopolitiska frågor.

    Anledningen till oron är inte att det skulle vara en dålig idé att försvåra spridandet av islamism, nazism och barnpornografi. Oron kommer sig av att detta inte definieras i lagarna utan används mest för att etablera lagen i folkopinionen, vad man sedan blockerar kommer kunna vara vad som helst som polisdomstolen tycker skall blockeras. Ger man makten ett generellt redskap som kan göra livet lättare för makten, så kommer de att använda det.

 3. Mycket bra skrivet i en fråga som engagerar mig och där EU sk. Counterpropaganda och vad som skett här i Danmark. Läste att Zero Hedge tog upp det i slutet av januari:
  http://www.zerohedge.com/news/2017-01-30/hated-those-who-hate-russia
  ..och när jag kollade in vem de är som riskerar spärras in vid upptrappning mellan NATO och Ryssland så är det en kristen, rätt vanlig dansk, länkar till Southfront.org och sånt som även jag själv gör.
  (inte för de spelat nån roll yttrandefriheten måste gälla för fylla sin funktion)

  Hursomhelst, ville bara tacka för du tar upp detta!

 4. Både i Tyskland och UK har väl polisen redan börjat med arresteringar av personer som kritiserar regeringarna, media och politiken. Det torde väl då snart börja i Sverige också. EU har ju dessutom satt upp EUGENDFORCE som enligt två tyska poliser jag pratade med ska sättas in mot de Europeiska befolkningarna om de motsätter sig globalisternas agenda.