Det behövs en ny fredsrörelse Del 3 – yttrandefrihet


Detta är tredje artikeln av tre från ”Aktivister för fred”, som ordnar mötet ”Dags för fred” i Stockholm 20/5 tillsammans med andra. Dags för fred

Mötets syfte var en gemensam diskussion för att bredda och ena fredsrörelsen indelad på fyra teman:

1. Ekonomisk politik för fred
2. Mot militarisering och Nato för fred
3. För yttrandefrihet – mot nedtystandet av fredsröster
4. Hur samarbetar vi mot Auroraövningen och för fred

*Läs mer om föreningen på https://aktivisterforfred.wordpress.com/

Artikeln.

Denna artikel behandlar det tredje temat vid mötet.
Det behövs en ny fredsrörelse Del 3 – yttrandefrihet

Kamp för yttrandefriheten mot statens, storföretagens, Natos och EU:s propagandaorganisering

Sverige hade en gång ett psykförsvar som tog fram sakligt material om källkritik och med samma kriterier granskade Nato:s och Serbien propaganda under bombkriget mot Restjugoslavien 1999. Nu har Sverige vänt saklig källkritik ryggen och istället anslutit sig till Nato:s propagandacentral i Lettland kallad Stratcom. Sverige har blivit ett ledande land i att skapa en fiendebild av Ryssland och ser rysk desinformation där den inte finns och handlar om självständiga ställningstaganden. EU:s propagandaorgan East Stratcom stämplar EU-kritik som rysk desinformation. Genom anlita privata källor för fastställande av kriterier om vad som är sant och vad som är desinformation har källkritisk kvalitet lämnats åt sidan. Istället är det ofta källor i Ukraina som får definiera åt EU vad som är desinformation även om andra med liknande synsätt också bidrar.

Storföretagen skaffar sig också allt större inflytande över säkerhetsdebatten genom propagandaorgan som tankesmedjan Frivärld vars skribenter har ständigt utrymme i Svenska Dagbladet för att torgföra sin syn.

Mänskliga rättighetsorganisationer som Ordfront, Östgruppen för mänskliga rättigheter och PEN deltar i nedtystandet av kränkningar av mänskliga rättigheter när det passar Svenska statens och Nato:s politik.

Systematisk förföljelse av partier, ett Europarekord i dödade journalister, hemliga fängelser för oppositionen och massmord tystas ner när det sker i Ukraina. Inte ett enda exempel på kränkning av mänskliga rättigheter togs upp på dessa organisationer hemsidor från maktskiftet i februari 2014 fram till årsskiftet 2017 medan hundratals fall togs upp i Östra Ukraina, Krim och Ryssland. De statsfinansierade MR organisationernas dubbla måttstockar blir hinder för konfliktlösning som ställer samma krav på alla parter och fredssträvanden.
Obama New Big Brother eua-espionam-o-mundo
EU-parlamentet stämplar allt från Ryssland och IS som två lika viktiga mål att bekämpa. Avslöjanden om hur USA avlyssnar all internettrafik i hela världen och även Angela Merkels telefon har sjunkit undan till förmån för påståenden om att Ryssland står bakom en allomfattande övervakning och påverkansoperation av historiskt unik kvalitet. Den och enbart den måste vi nu värja oss emot. Att Sverige är en ledande kraft i cyberkrig mot Ryssland i samverkan med USA trängs undan i debatten. Kunskapen om hur västmakterna uppfann den moderna propagandan under första världskriget och systematiskt ljugit om viktiga händelser sedan dess glöms bort. Den ersätts med en berättelse om den egna sidan som oskyldig och ren med enstaka undantag som bekräftar regeln medan den utpekade fienden österut systematiskt ljuger på unikt farliga sätt.

Tidigare har Sverige upprättat en statlig myndighet som skriver historia – Forum för levande historia. Här framställs den egna statens ideologi som i grunden god till skillnad från stater styrda av onda ideologier som nazism och kommunism. Detta ansluter till kampanjer inom EU för att likställa Sovjets och Tysklands roll under andra världskriget. Allmänt svartmålas bönders och arbetares revolutioner medan västvärldens dominerande system skönmålas. Under svenske moderaten Göran Lindblads ledning drivs en EU-kampanj för att skriva om läroböcker i Europa med detta syfte. I Bryssel har EU lagt ner en halv miljard kronor på att upprätta ett museum för Europas historia som ska berätta samma historia om kommunismen och nazismen som det onda och att den ryska revolutionen var en statskupp.
yttrandefrihet
Röster höjs nu i ledande dagstidningar för certifiering av medier. Endast medier som följer den svenska statens nya mall för källkritik enligt Natoanhängares världsbild ska godkännas för stöd. Röster som står upp mot det väststödda Saudiarabiens krig mot Jemen ska tystas även av organisationer som ABF i detta nya Sverige. All opposition mot den rådande utrikespolitiska linjen brännmärks i ett polariserat klimat som stärker de som vill upprusta och skapar rädsla med hjälp av uppmålade fiendebilder.

Alla folkrörelser som önskar fred måste ställa sig upp för yttrandefrihet och vända den nuvarande utvecklingen till en folkrörelselinje för fred.

intressant.se intressant.se fred, , , , , , , ,


3 svar till “Det behövs en ny fredsrörelse Del 3 – yttrandefrihet”

  1. Det finns ingen annan väg att få ekonomisk fred än att byta ut det ekonomiska systemet.
    För att det ska ske krävs att alla medborgare tar tillbaka sina dyrbara demokratiröster (via Direktdemokraterna eller Äkta Demokrati). FÖrst då kan vi börja bygga upp ekonomisk fred.
    ALLA partier samarbetar med storföretagen, bankerna och börsen. De största företagen i världen är banker. Till sin hjälp har de våra ”folkvalda”. Är det verkligen någon som tror att de kommer att arbeta för ekonomisk fred? Näe, det måste vi göra själva…att då börja med at hjälpas åt att bygga ett nytt demokratiskt politiskt system med en portion direkltdemokrati i botten – är nog en förutsättning för att börja ta steg åt ett bättre håll.

    • Anna Gustin talar vackert om direktdemokrati. Men inte hur det ska genomföras. Jag antar att hon menar att vi genom sociala medier ska kunna påverka politiken.

      Men då delar hon in befolkningen i två klasser – de som har råd med att vara uppkopplade och de som inte har det. Då innebär det att det fortfarande är de rika kan påverka politikers beslut.