Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt om yttrandefrihet och publicering


Debatten om yttrandefriheten och Jan Myrdals publicering av inlägg i invandringskritiska och tämligen antiimperialistiska Nya Tider pågår.
yttrandefrihet
Jag återger nedan en mycket kritisk artikel av Margareta Zetterström i Aftonbladet och Jan Myrdals fullständiga svar som även publicerats av Jan Mydalsällskapet. Jan Myrdalsällskapet
I Aftonbladet publicerades ett nedbantat svar av Jan Myrdal. Jan Myrdals replik i Aftonbladet
jan-myrdal-ab-161025-myrdal1
Margareta Zetterströms artikel. Margareta Zetterströms artikel i Ab
Myrdal passar i Nya Tider (Titeln på artikeln).
Margareta Zetterström om en debattör och intellektuell som gått vilse

Jan Myrdal lovordar den högerextrema tidningen Nya Tider.

Redan under den så kallade Faurisson-debatten på 90-talet intog Jan Myrdal en obegriplig position. I sin iver att principiellt försvara förintelseförnekaren Robert Faurissons yttrandefrihet vägrade han att ta avstånd från Faurissons uppfattningar, med argumentet att det skulle försvaga hans försvar av yttrandefriheten. Detta ledde till att många som inte var inlästa på allt vad Myrdal skrivit genom åren felaktigt tog honom för nazisympatisör.
aftonbladet_vi_hjalper
Nu har det hänt igen, denna gång ännu obegripligare och mer spektakulärt. I sin iver att försvara meningsmotståndares yttrandefrihet tar Myrdal ytterligare ett steg. Han nöjer sig inte med att principiellt stödja den högerextrema tidningen Nya Tiders rätt att uttrycka sina obehagliga åsikter. Han medverkar dessutom själv i sagda blad. Och med en artikel som rentav lovordar Nya Tider och framhåller den som mer balanserad, och alltså bättre, än exempelvis Dagens Nyheter.
På 60-talet öppnade Myrdal våra ögon för tredje världen och ”jordens fördömda”. Nu hävdar han i stället, även i artikeln i Nya Tider, att begreppen höger och vänster inte längre är relevanta.
margareta-zetterstrom

För ett år sedan, när massdöden på Medelhavet blev uppenbar för allt fler, skrev Myrdal hotfullt om flyktingarna som ”vällde in” i Europa. De rumänska romer som tigger i Sverige kallade han nyligen för ”tiggarskräpet”.
Vad är det för en människosyn? Ja, inte är det vänster. Det är kanske inte är så konstigt ändå att Myrdal hösten 2016 väljer att medverka i högerextrema Nya Tider.”
nya-tider

Jan Myrdals fullständiga replik

Detta är den text jag tillställde Aftonbladet som replik på Margareta Zetterströms artikel: ”Myrdal passar i Nya Tider”. Aftonbladet gav mig dock blott plats för 1450 tecken. Den kortversionen lades ut på dess hemsida den 26 oktober 2016. Men här vill jag till protokollet lägga in hela det svar jag skrev:

Margareta Zetterströms korta inlägg 22 oktober 2016 ”Myrdal passar i Nya Tider” är viktigt då det komprimerat återger en allmän ”vänster”-uppfattning om mitt arbete som nu även finns, olika starkt dock, representerad i Clarté, Folket i Bild Kulturfronts styrelse liksom i Jan Myrdalsällskapets styrelse. Vilket kan få intressanta konsekvenser jag ser fram mot. Ty i sakfrågorna har hon fel. Om sådant som om Faurisson och liknande har jag tidigare – även i Aftonbladet – skrivit.

Därmed till elefanten i rummet. Nu är andelen SD-sympatisörer störst – eller näst störst – i den svenska arbetarklassens klassorganisation LO. Därtill kommer småbourgeoisie och pensionärer och vårdpersonal speciellt i nedmonteringsområdet i detta kluvna Sverige. Dagens socialdemokratiskt/gröna regering förmår inte handla reformistiskt som Per Albin gjorde under jordbrukskrisen i kohandeln med (det rasistiska) bondeförbundet 1933 och så dränerade grunden för det som kunnat utvecklats till en fascistisk massrörelse. Kring detta har jag skrivit länge. (Ett exempel är det franska kommunistpartiets kollaps och Front Nationals stigande mot makten.) Men ”Vänstersidan” föredrar låtsas tro det gäller folkets falska medvetande. Tyvärr.

Apropå bokmässodiskussionen skrev jag en principartikel. Den refuserades av Expressen efter en diskussion och av Aftonbladet med vändande mail. Jag lade ut den på Jan Myrdalsällskapets hemsida där den kan läsas. Nya Tider bad mig då om en artikel. Den skrev jag (den finns också den på hemsidan). Jan Myrdal om Bokmässouppropet

Här vill jag vara mycket tydlig. Nya Tider är närmast vad som i Tyskland kallas identitär (alltså inte rasistisk utan med en ideologi grundad på hembygd och kulturspecificitet. JM tillägg) och är en av de olika tidningar/rörelser som arbetar inom Tryckfrihetsförordningens ram på vad som nu blivit en växande populistisk högersida. Men den är inte i tjänst hos någon oss hotande imperialistmakt. Ger nyhetsartiklar om sådant som Förenta staternas stöd åt Daesh som är svåra att finna i den mer officiella pressen. Dagens Nyheter däremot är nu, ledd av Wolodarski – liksom Krügers Aftonblad 1941 eller Dagens Nyheter under Tingsten och Leif Kihlberg 1952 – förespråkare för den imperialistmakts intressen vilken utgör ett dödligt hot mot det svenska folk där arbetarklassen och dess allierade småborgerskap utgör den överväldigande majoriteten.
DN
Jag medarbetar naturligtvis även i Dagens Nyheter och liknande organ om jag lyckas smita förbi grindvakterna med min text. Men det är numera svårt. Det är som 1971 när jag efter konflikten med Aftonbladets kulturredaktion fann mig totalt stängd i media men den mig politiskt helt främmande libertarianen John-Henri Holmberg (utkastad från Timbro för högeravvikelse) gav mig utrymme i Gaudeamus och jag kunde fortsätta.

Tillägg Anders Romelsjö.
Jag har hittat artikeln om Brexit där Jan Myrdal skriver om romer och ”tiggarskräpet”. Jag tycker att den visar en avsky för det samhälle, de krafter som tvingar ut människor till att tigga, men att detta nog kan missförstås särskilt om man rycker ut ord ur ett sammanhang. (Fast jag ger ofta något till en tiggare fast jag instämmer i Myrdals syn på ett orättvist samhälle som medför tigger) Myrdal om Brexit Utdrag:
”Ja, jag vill verka för att Sverige snarast skall följa efter britterna och slippa ut ur EU. Ty som det nu är för oss sitter det en stackars fattig fan, en rom från Rumänien, utanför ICA Kvantum här i Varberg. Tigger. Sträcker ödmjukt fram handen. Vidrigt!”
”Romer är inte av naturen ett folk skapat till tiggeri.”
Men märk att efter kriget, i folkdemokratiernas i och för sig haltande realsocialistiska system, integrerades romer med arbete och utbildning. För att skriva en sanning som anses otryckbar numera i Sverige: Ceacescus avrättning var dem ett socialt nederlag. Nu med såväl Rumänien som Sverige i EU sitter alltså denne romske man undergivet tiggande utanför ICA Kvantum i Varberg.
Om vi inte får ut Sverige ur denna eländets union sitter snart en småländsk tillvarons Pettersson bredvid honom.”

”Jag är dock inte ensam om att störas av tiggarskräpet som sitter i gathörn och utanför systembolaget. Såvitt jag ser på ledarsidor är särskilt de som tjänar på EU helt överens om att skräpet stör. Men överens på annat sätt. De vill inte komma ut ur EU. För dem är det bara att låt polisen sköta det. Till det är dessa avlönade. Inom EU har vi ju lag och förordning. Och den borgerliga lagen – som Anatole France påpekade – är helt rättfärdig då den förbjuder såväl den rike som den fattige att sova under broarna och tigga bröd.”

Det är inte slumpen som föst in oss i EU. Den unionens alla friheter har behövts för tillväxtens skull. Det är bara att se på statistiken. För fåtalet pekar kurvan nästan rakt upp. EU är ett nypolitiskt förverkligande av Herren Jesu ord om Himmelens hemlighet (enligt gällande nya översättning Matt. 13:12):
– Ty den som har, han skall få och det i överflöd.
Att skräpet där vid ICA Kvantum och ute i förorten i denna process samtidigt slås ut och bort är också helt enligt Herrens ord:
– men den som inte har från honom skall tas också det han har.
Fast det farliga för herrskapets union är att skräpet kan bli bråkigt

i Andra om: , , ,, , , , , , , ,


20 svar till “Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt om yttrandefrihet och publicering”

 1. Bra att du ger texten och sammanhanget, Anders. Man börjar undra om folk inte kan läsa innantill. Hör att folk börjar hoppa av lite här och där. Men så har det väl alltid varit när det blir lite blåsigt. Nej, vi får sätt stormsegel och hålla kursen. Det är nödvändigt att segla, eller hur?

  • Jag försöker Leif. Tråkigt om folk hoppar av bra saker eller föreningar. Vad kan man göra åt det. Kursen måste alltid diskuteras. Och mer av skolning som förr i tiden.

 2. Vem behöver fiender med vänner som Margareta Zetterström som tydligen läser DN?! Skrattretande.

 3. ”Vem behöver fiender med vänner som Margareta Zetterström som tydligen läser DN?! Skrattretande.”

  Man ska inte läsa tidningar där det står saker som står i konflikt med vad man redan bestämt vara sant.

  Gör man det så slipper man fatta att Myrdal ÄR en borgare och alltid varit en borgare.

 4. ”Jag medarbetar naturligtvis även i DN och liknande organ om jag lyckas smita förbi grindvakterna med min text.”

  Tryckfrihet är inte samma sak som att tryckgaranti.
  Han verkar inte fatta det, hur det nu är möjligt. Jag har inte heller det. Inte ens här.

 5. Breddandet av den antiimperialistiska rörelsen tas emot med tillförsikt. Alla goda krafter bör samarbeta mot krigshetsarna och deras krigspropaganda.

  • Den högerextrema rörelsen är per definition imperialistisk och en fiende till folket och har alltid varit det.

 6. Vilketdera är det centrala problemet för svensk politik ? Att SD har virriga åsikter i vissa frågor eller att det övriga fältet är solidariska inte bara med amerikansk politik i allmänhet utan den mest aggressiva och konfrontativa linjen inom denna, samgåendet med militaristerna från både demokrater och republikaner ?
  Den europeiska nyhögern har väldigt olika skepnader i sina hemländer. Finlands SD, dvs. Sannfinländarna förklarades omedelbart rumsrena när de ställde upp på USA:s sida uppvisande ett vitglödgat hat mot Ryssland. De tilldelades de mest centrala ministerposter såsom utrikes- och försvarsministerposterna. Och nu kan de bedriva nordiskt samarbete både med svenska socialdemokrater och moderater allt efter behov, de har ju samma politiska linje.
  Norden marscherar med de amerikanska militaristerna mot katastrofen – som kanske inte inträffar om den fd. tredje världen reser sig och sätter sig till motvärn. Kulturhistoriker borde vädra morgonluft. Vad har hänt med Norden ? Har nyfanatismen nå’t med Martin Luther att göra ?

 7. Vad är ”identitär”:

  Wikipedia ”Identitära rörelsen, mouvance identitaire eller identitarismen är ett samlingsnamn för filosofiska och politiska grupper som uppstod i olika europeiska länder med start i Frankrike under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet som bland annat inspirerats av den franska Nya Högern (GRECE) och dess filosofer (Alain de Benoist), den så kallade konservativa revolutionen (som bland annat Ernst Jünger och Armin Mohler hade anknytning till), brittisk nationalanarkism (Troy Southgate) och tredje positionen. Rörelsen är heterogen och internationell och utgörs av ett flertal organisationer, publikationer, internetforum och bloggar. Gemensamma drag bland ”identitärerna” är ofta en uttalad antiliberalism, regionalism, kritik mot utomeuropeisk invandring och vurm för europeisk kultur.”

  Jan Myrdal i mail-svar ”Om Nya Tider verkligen tillhör eller har organisatorisk kontakt med den i Frankrike och Tyskland organiserade identitära rörelsen (med symboler och allt. se om Tyskland http://www.identitaere-bewegung.de/wer-wir-sind/ vet jag inte ) I Sverige har vissa grupperingar definierat sig som identitära, om Nya Tider gjort det vet jag inte, har inte läst tillräckligt många nummer. Ideologien är dock tydlig. Till skillnad från rasister som säker en biologisk grund(ras) talar identitären om en kulturspecifik. …Detta innebär ett avståndstagande från nazism och rasism. Man kanske kan säga att ideologien närmar sig den europeiska nya högerns.”

  • Identitär, kanske det. Det intressanta är dock att många av dina vänner ställt sig bakom publiceringen trots att de levde i föreställningen att Nya tider är nazistisk. Vad säger du om det?

   TOM

   • Varken du eller jag vet om ”många av dina vänner ställt sig bakom publiceringen trots att de levde i föreställningen att Nya tider är nazistisk.” Tror inte det faktiskt.

 8. Identitär och fascist är inte samma sak. USA-imperialismens angreppskrig kräver allians mellan alla USA-imperialismens fiender, till dem räknas många av identitärerna, som värnar sin nationella kultur mot USA-imperialismens globala skräpkultur. Svensk nazism är inte stor, Nya Tider inte nazistisk. Identitärerna är många, inga identitärer kräver enpartistat, avskaffat parlament, har en stor ledare som förkroppsligar folket som går runt i paraduniform. Putin, är en riktig identitär som bjuder motstånd mot imperialisternas och jihadisternas krig. Vad kan en svensk göra? Hen kan kräva;

  1) Fördöm USA-imperialismens ständiga krig!
  2) Ta hem de svenska soldaterna från USA-imperialismens krig!
  3) Beröva jihadister svenskt medborgarskap, så att de inte kommer hit med nyvunna erfarenheter!
  4) Dra in svenska statsbidrag till krigshetsande moskéer

  Nån ordning ska det väl ändå vara i en nationalstat? Folket betalar skatt, staten ingår avtal och skriver på allianser mot folkets vilja.

 9. Vissa förnekar att Nyheter Idag är en nazistisk blaska. Jag orkar inte återberätta beviset för det. Vad man däremot inte kan förneka är att det är en blaska av och för nazister.

  När man ligger med hundar får man löss, detta ger bruna stänk som inte kan tvättas bort.

  • Jag måste erkänna att jag inte studerat Nya Tider innan jag efter förfrågan återpublicerade en bra artikel av Jan Myrdal där. Mikael Nyberg i Clarté är mycket kritisk mot publiceringen men skriver efter att ha studerat ett 80-tal artiklar ”De jure förekommer, så vitt jag kan se, ingen hets mot folkgrupp.” Där finns ett par ganska bra antiimperialistiska artiklar.

   Många har lättare att acceptera publicering i proimperialistiska tidningar som DN än i en tämligen antiimperialistisk, invandringskritisk tidning utan ”hets mot folkgrupp” (Nyberg).

   Känner du till någon som studerat tidningen seriöst? (Tycker inte att Nyberg gör en tillräckligt noggrann kartläggning).

   En nackdel är att denna debatt tar bort viktigare fokus i information om krig och imperialism.