Läs Folket i Bild Kulturfront – ”militant röst för fred, yttrandefrihet och folkets kultur”, som går framåt


I senaste numret av tidningen Folket i Bild Kulturfront. konstaterar redaktören Jan Bjerkesjö att antalet prenumeranter är det högsta på många år. Dessutom ökar antalet besök på hemsidan månad efter månad. I Stockholm har vi mer än fördubblat antalet tidningar vi tar hem, från en låg nivå.
* En startprenumeration på 4 nummer kostar bara 100 kr!!! (Postgiro 704588-3). Lösnummerpris är 49 kr.
Vi i Stockholmsavdelningen säljer den bland annat vid Skanstull tredje torsdagen i varje månad kl 16-17, nästa gång 25/10. Kom dit och köp!

Men innan Du tar en prenumeration på denna partipolitiskt obundna tidning, som inte funnits sedan 1972 och som inte tar emot presstöd kanske Du vill veta något om innehållet?

Innehåll i nr 1 2018.
* Striden i Göteborgs hamn. Reportage och intervju över 8 sidor med bilder. Kom mycket lägligt med tanke på den aktuella uppmärksamheten om Hamnarbetarkonflikten i ”Uppdrag Granskning”. Uppdrag Granskning
* Hjärnspöken – Ryska hotet mot Sverige. Intervju med Mattias Göransson som skrivit den viktiga boken ”Björnen Kommer”. Björnen Kommer ”Bokens tes är djärv. Samtliga de ryska hot mot Sverige som fått uppmärksamhet i svenska medier och i den svenska politiska debatten är resultat av hjärnspöken. De är med Göranssons egna ord ”kollektiva vanföreställningar”. Styrkan i den typen av grupptänkande har han mött tidigare – det var Göransson som avslutade det grävjobb om Tomas Quick som Hannes Råstam inlett.”

* Kurderna. En debatt pågår i tidningen och på hemsidan. I senaste numret finns artikeln ”En revolution pågår i norra Sverige”, vilken polemiserar mot artikeln ”Kurdisk nationalism är inte någon förebild för folken i Mellanöstern. Den polemiserar mot en tidigare artikel i tidningen. Kurdernas tveksamma eller pro-imperialistiska roll i Syrien
* Om den rasistiska antirasismen. Pierre Gilly diskuterar skillnaden i reaktioner på om Ryssland annekterar ett annat lands terrotirium och om Israel gör det.
* #Metoo – rättsövergrepp i ett annat perspektiv? Juristen Carl-Gunnar Sand.
* Engelskan – de styrande klassernas språk. Professor Olle Josephson diskuterar.
* Var finns alla polarna? Bok och utställning.
* Sanningssökaren Charlotte Schönberg. Inledning till en roman av Jan Käll.
* Konstauktion – lägg bud på litografi av Stig Danielsson!
* Mystrium – Diskussion av en utställning.
* Tiden Rinner ut – Skriftställning av Jan Myrdal om risken för kärnvapenkrig.
* Militant fransk och ny svensk film. Presentation och diskussion av Carl-Henrik Svenstedt
* Satirtecknaren Paul Iribe
* Dikten ”Vårt Land” av Anna Myrberg.
* Från hålor i den binära världen. Av backstugusittaren Jan-Erik Back
* Utlandsspioneri för andra gången. Analys av juristen Ingemar Folke
* Annonsering av olika möten.
* * Recensioner av 7 böcker, bland annt ”Natos hemliga arméer, Den yttersta lyckans ministerium av Arundhati Rody, Doktor Faustus av Thomas Mann, Klass av Elise Karlsson.
fibk-1-2018-omslag-stackBilden på framsidan var två av de ungdomar som dokumenterades av fotografen Per Björn under 70-talet
Mer information!
* Folket i Bild/Kulturfront är en av de få tidningarna som inte tar emot mot presstöd. Tidningen lever på prenumeranter (knappt 2000), lösnummerförsäljning och ideellt arbete. Dock finns sedan ett par år en särskild fond för att kunna avlöna skribenter av inrikes reportage. Det är ingen ”vänstertidning”, och vill nå ut brett.
* En startprenumeration på 4 nummer kostar bara 100 kr!!! (Postgiro 704588-3). Lösnummerpris är 49 kr.
* Tidningen har kommit ut sedan 1972 och ägs av föreningen med samma namn.
* § 1 i stadgarna säger ”Föreningens uppgift är att agera till försvar för yttrande- och tryckfrihet, främja en folkets kultur och stödja de antiimperialistiska krafterna.”
* ”Tidningen tar inte partipolitisk ställning. Kring parollerna kan människor ur olika partier och grupper enas. Varje medarbetare redovisar sina egna åsikter och tidningen bör inte innehålla osignerade artiklar.”
* En utmärkt hemsida med flera artiklar varje vecka och ofta intressant debatt.
* Tidningen finns sedan 1972 med denna plattform, men replierar på en tidigare tidning med samma namn.

Påminnelse.
Påminner om synpunkter från Aftonbladets kultursida som för en tid sedan uppmärksammade månadstidningen Folket i Bild Kulturfront under rubriken ”Folket i Bild – en militant motröst som slåss för yttrandefriheten”. Om kurdernas roll

Anneli Jordahl skrev ”Det fria ordet är inte rättvist fördelat. Yttrandefriheten betyder knappast att alla röster hörs. Cirka 80 procent av tidningarnas ledarsidor är liberala. Motrösterna finns hos kulturtidskrifterna.
Aftonbladets logga

Partipolitiskt obundna månadsmagasinet Folket i bild har en närmast militant hållning för yttrandefriheten. Men också för ”folkets kultur och antiimperialism”.

Vad en ”folkets kultur” är, kan man undra. Författaren Margareta Zetterström skrev att ”folket” står i motsatsförhållande till makten, och har inget med etnicitet att göra. Enligt henne står det för att ”vara mot allt som håller folket nere”. Att, med Göran Sonnevi, ”räta på nacken och säga: Vi är inte skit.”

i Andra om: , , ,, , , , , , , ,

Aftonbladet om FIBFIB:s hemsida


3 svar till “Läs Folket i Bild Kulturfront – ”militant röst för fred, yttrandefrihet och folkets kultur”, som går framåt”

 1. jag läser en artikel i folket i bild kulturfront om hans blix
  där författaren inte berättar att Obama startade 10 krig under sin tjänstgöringstid.
  och att han ledde starten av syrienkriget genom att utbilda och utrusta daesh för att ta bort assad.
  det känns som bortkastad tid att läsa ytterligare artiklar
  om ingen vågar berätta det som verkligen hnder.

  • Kriget i Syrien, Jemen,Ukraina och på andra håll har behandlats i andra artiklar. Man ska inte bara utgå från Hans Blix.