Principiellt om tryckfrihet


Jag har här förmånen att få publicera en artikel om det mycket aktuella ämnet tryckfrihet av skriftställaren Jan Myrdal.
Senast jag återgav av honom var i september från ”Nordiska fredssamtal” i Degerfors 12-14/8. Visst kan folket värvas till självförintande krig
jan-myrdal

Jan Myrdal är en nu 89-årig levande legend och aktiv debattör inom vänsterkretsar i Sverige och har bidragit mycket för att utforma en bra antiimperialistisk och en bra vänsterpolitik, inte minst under 1960- och 1970-talet. Han är också en omskriven kulturpersonlighet. Jan Myrdal har skrivit omkring 80 böcker. Han slog igenom med boken Rapport från kinesisk by från 1963, som fick lovord i internationell press. Boken finns översatt till ett flertal språk, diskuterades över hela världen när den kom och följdes av ett nytt reportage från samma by. Det är en dokumentär reportagebok från den lilla byn Liu Lin i Shaanxi-provinsen i Kina.
Han är litterär hedersdoktor vid Upsala College i New Jersey och filosofie hedersdoktor vid Nankai-universitetet i Tianjin i Kina.

Nedanstående artikel har också publicerats av Jan Myrdalssällskapet, med en inledande text.Jan Myrdalssällskapet
De skriver ”I efterspelet till bråket på bokmässan 2016 om förbud/icke förbud mot tidningen Nya Tider har den ifrågasatta tidningen bett Jan Myrdal om en text i ämnet. Artikeln har publicerats i pappersupplagan den 19 oktober. Eftersom det har börjat dyka upp åsikter om publiceringen från folk som inte har haft möjlighet att läsa texten publiceras den också här.”

Detta är en artikel som publicerats av omdiskuterade ”Nya Tider” 20/10 Artikel I Nya Tiders ingress står ”En av Sveriges mest kända författare skriver i Nya Tider. Myrdal är en av de få kulturpersonligheter som försvarat Nya Tiders medverkan på bokmässan.”

Artikeln.
Med anledning av det så kallade författaruppropet mot Nya Tiders närvaro på Bokmässan skrev jag en principiell artikel om yttrande/tryckfrihet och hoten mot den svenska Tryckfrihetsförordningen. Jag utgick från en diskussion 1941 med Erik Sandberg, min dåvarande klassföreståndare i Bromma Högre Allmänna Läroverk, som apropå de dåvarande statliga ingreppen visade mig hur slugt förordningen underminerats ända från Gustaf III:s agerande 1774. Jag föreslår att den intresserade läser detta på Jan Myrdalssällskapets hemsida. Jan Myrdalssällskapets artikel Ty den texten refuserades efter en tids betänketid och diskussion av Expressen och på studs av Aftonbladet. Vilket är kännetecknande för den nuvarande likriktningen av offentliga media i Sverige. (”Gleichschaltung”, som det hette 1941.)

Med anledning av detta har Nya Tider bett mig skriva en artikel, förslagsvis om ”vänsterns glidning från att vara mot USA, Nato och nykoloniala krig til att stödja dessa.” Det är en viktig debatt. Men då jag vet vad exempelvis Petter Larsson i Aftonbladet och Peter Wolodarski i Dagens Nyheter kan komma att skriva om ett sådant medarbetarskap vill jag först påpeka att Nya Tider inte bara håller sig inom nuvarande Tryckfrihetsförordnings ram utan är mer balanserad än vad Dagens Nyheters ledning är nu eller var 1952. Mer än så. På nätet läser jag nu dess artikel ”Al-Qaida: ”Amerikanerna är på vår sida.” Den ger viktiga upplysningar som inte ofta förekommer i gängse media.

Men det är nödvändigt hyfsa frågeställningen. Inte nog med att vänster i politisk mening har ett tvivelaktigt ursprung (vänsterplaceringen i franska nationalförsamlingen 1789-1791 föregicks av placeringen vänster om talmannen i brittiska underhuset under det Europeiska Sjuårskriget då England grundlade sitt imperium). Redan på sjuttiotalet påpekade jag att i svensk debatt hade vänster och höger politiskt omvandlats till vänger och hönster. Men det finns verkliga motsättningar som sedan tar sig ideologiska uttryck. Dock ytterst är det i dessa intresset som styr. Det allmänna hojtet i våra media att framgångarna för SD eller Trump eller Front National styrts av homofobi och rasism är hojt blott. (Samt ett typiskt klassförakt för de undre.) Men att de vilka sedan hundrafyrtio år eller så skulle kunnat utnyttja denna kraft på annat sätt och så vrida samhället i förnuftig riktning inte förmått detta i vårt Europa har sin förklaring.

Den tjugosjuårige Karl Marx, som Nya Tiders läsare borde ta på allvar, påpekade i ”Den tyska ideologien”:

Den härskande klassens tankar är under varje epok de härskande tankarna, d.v.s. den klass, som är den härskande materiella makten i samhället, är samtidigt dess härskande andliga makt.

Det förklarar det allmänna beteendet hos det vacklande mellanskikt av präster, lärare, publicister, konstnärer och liknande som försörjer sig på ideologiproduktion. De är pipor genom vilka makten blåser; dock till skillnad från vanliga orgelpipor individer vars fingrarna kan nå klaviaturen. Låt mig ge ett par exempel.

Den 4 augusti 1914 röstade den tyska socialdemokratiska riksdagsfraktionen enhetligt efter intern omröstning för krigskrediter. Därmed fick kejsaren sitt totala politiska stöd för det stora kriget. Men de tyska socialdemokratiska ledamöterna visade dock i detta sin principiella socialism genom att inte som borgarna avsluta sessionen med att ropa ”Hoch der Kaiser” utan på revolutionärt sätt ropa ”Hoch der Kaiser, Volk und Vaterland”. Den 4 oktober 1914 vände sig 93 ledande tyska intellektuella, nobelpristagare och professorer till världen med krigsuppropet ”Till Kulturvärlden” och ledande författare som Thomas Mann eldade på krigsentusiasmen. Heinrich Mann och andra krigsmotståndare tvangs tystna. Publiceringen av hans ”Undersåten” avbröts. Den kunde publiceras först i den tyska militarismens nederlag.
bokmassan
Vid årsskiftet 1956/1957 organiserade CIA:s ”Kongress för kulturens frihet” en kallakrigskonferens för ”unga nordiska författare” på hotell Malmen i Stockholm. Allt det som kan kallas litterärt svenskt femtiotal var där, var samtliga militanta i uppdragsgivarens intresse. Med undantag för Folke Isaksson, Arne Sand och jag. (Hela deltagarlistan finns i förordet till ”Ett femtiotal” som jag gav ut 1972 och 1988. ) Tio år senare gick de alla – med några få undantag – i de demonstrationer jag var med om att organisera och ropade helt korrekt: ”Lyndon Johnson är en galen hund”.

Visst är det viktigt att söka vinna denna grupp till att agera förnuftigt. Därmed söka vrida världen rätt, ställa den på huvudet, på förnuftet, som Hegel menade. Så var det under reformation och upplysningstid och revolutionsåren 1789, 1830, 1848 och inför 1914. Så var det för oss på sextiotalet och så är det nu.

Dock ständigt veta att de allmänt utgör en vacklande hop. Ett nödvändigt instrument för att med argument söka omvandla denna hop till verklig förnuftig falang är de borgerliga friheter bourgeoisien erövrade som Sveriges Tryckfrihetsförordning av 1766 och Förenta staternas Första tillägg av 1791.”

i Andra om: , , ,, , , , , , , psyop


26 svar till “Principiellt om tryckfrihet”

 1. Wälsignade Tryck-Friheten: …..En av dessa »tankar» lyder så: »Man Warnar
  Ungdomen at icke läsa Rousseau, Helvetius och Raynal, på den
  grund at dessa Auctorer ingjuta kärlek för Friheten. Gud ware
  lof! denna warning kan ej ske hos et Fritt Folk, der deras
  Konung är den förste Medborgaren?»……

 2. Jan Myrdals motvilja mot Tyskland känns igen från många inom vänstern.
  Att använda en roman som argument för eller emot Tyskland i geopolitiska sammanhang håller inte.
  Den motviljan beror, helt förståeligt på okunnighet om bakgrunden till kriget. Det var till hundra % en ytterst bedräglig komplott från britternas sida och inget berodde på Tysklands agerande i den bemärkelsen att dom kan klandras för att ha orsakat kriget. Men den Brittiska lögnen härskar än i dag. Hade de socialdemokrater som beviljade krigskrediter 1914, nekat hade Tyskland likväl drivits in i fällan av Britterna. Britterna var så angelägna om att få till stånd ett krig med Tyskland att dom hade intresse av att Tysklands krigsmaskin var välsmord vilket märktes under kriget när det var Usa och Britterna som levererade till Tyskland på omvägar.
  Dom hade på intet vis tänkt tillåta Tysklands fredliga handelsutbyte österut. Och mönstret går igen. När Sovjet och Västtyskland 6 maj 1978 enades om långtgående samarbete tillsammans med andra planerade avtal med Frankrike, Japan och Opec för ömsesidig utveckling av tredje världen var det London som protesterade våldsamt och tillsammans med Usa förde Khomeini till makten i Iran. Där fick Usa genom avsiktligt framkallande av gisslankrisen en förevändning för militär intervention varvid man kunde hota västeuropa och Japan med att stänga oljekranen. Men de flesta känner inte ens till dessa skeenden vilket illustrerar hur stor lite av viktiga basfakta som kommer ut.

   • Nej jag överdriver inte det minsta.Du har inte tagit intryck av mina tidigare hänvisningar förstår jag av din kommentar. Britterna skapade dessutom både nazism och zionism och lurade alla berörda. Det verkar som sanningen om det totala bedrägeriet mot Tyskland innebär att vänsterns verklighetsbeskrivning rasar samman. Det är sorgligt att hela vänstern ligger på samma sida som imperialisterna vad historieskrivningen beträffar. Britterna lyckades genom sitt stöd till uppror överallt under 1800-talet (och med sitt konspirerande långt tidigare) skapa ett falskt narrativ med folkliga uppror när det i själva verket var iscensatt av monopolkapitalister av samma sort som dagens globaliserare. Men storfinansen förstod hur viktig opinionsbildning är och har tagit historieämnet som gisslan.
    Ni inom vänstern har ett kluvet förhållande till konspirerande oligarker och hoppas att ist den officiella historieskrivningen som dom finansierat skall vara mer sann.

    • Nazismen var väsentligen en självständig tysk rörelse som bottnar i bl.a. den ekonomiska krisen, de hårda villkoren i Versailles, tradi.tionell anti-semitism och misstag av kommunisterna och socialdemokraterna som borde kunnat stoppa Hitler. Zionismen har också en egen historia. Sedan ville britterna i vanlig ordning ha fördelen av situationen och stödja de krafter man tyckte var lämpligast. Folkliga radikala uppror som i Ryssland, i Tyskland och Ungern efter WW1 var väsentligen folkliga

     • Anders
      Skriver du ’for the record’? För att andra skall se att du, i deras ögon, ’inte låter dig manipuleras’?
      Så himla säker är du nog inte innerst inne? Du brukar visa att du är medveten om EN DEL av de nuvarande grova förvanskningarna. Men tror tydligen att det var bättre förr, trots att det var svårare då att få reda på saker utan internet.
      Tror du att Britterna var mindre förvanskande mot Tyskland då än angloamerika nu är mot Ryssland?
      Du tycks inte ha minsta oro över att du litar på en historieskrivning som av angloamerikanerna har förvanskats totalt i deras intresse utan återger helt enkelt deras officiella version. Exempelvis lät Rockefeller och Mellon-familjernas stiftelser finansiera en sån förvanskning. Men generationen innan hade Britterna lyckats knyta samman ett mycket mäktigt angloamerikanskt etablissemang fast beslutna att TOTALT kontrollera all opinionsbildning av betydelse för imperiet.
      Dom få ärliga själar som ville ha ett hederligt historieämne frystes ut och marginaliserades. Det AA etablissemangets broderskap, med stort inflytande över allt viktig publicerande och finansiering gjorde det den Orwellska planen möjlig att förverkliga.
      Speciellt ett flertal inflytelserika britter en del med anor till Venedigs oligarki långt tillbaka och med en vana att ständigt bedra de godtrogna låg i hög grad bakom ALL politisk oro i Europa under den tiden när ni i vänstern håller fast vid att det var genuina folkliga uppror. Karl Marx själv bekräftade att den Brittiska oligarkin finansierade ALLA kommunistiska och liknande folkresningar på kontinenten1848. Och det råder inget tvivel om att den Brittiska oligarkin, dess betitlade individer genomflödade Europa med omstörtningar under tiden därefter fram till WWI. Aubrey Herbert, en oligark med fyra grevskap, var i högsta grad inblandad. Han skrev a propos dessa britters inblandning överallt. Han räknade upp dem och var de intrigerat framgångsrik, dvs framkallat blodbad, att Britterna till skillnad från andra har en fin känsla för folken i Öster som gör att de kan ingjuta förtroende hos dem de påverkar för imperiets räkning. Herbert var organisatör bakom den mer synlige Carasso i samband med ungturkarnas framväxt och upplösning av Ottomanska imperiet. Det var såna brittiska agenter från den besuttna oligarkin som pådyvlade Ottomanerna en nationalism som Britterna visste var oförenlig med de många disparata folkgrupperna. Precis som angloimperiet gör nu. Uppvigling och splittring sen många generationer. Blan dem som Herbert berömde fanns även dom som på Armeniernas och Kurdernas sida ’ingjöt förtroende’ för sig och Brittiska imperiet. Lovade dem samma territorium och uppfordrade dem att slåss.
      Wilfred Blunt en annan ur oligarkernas krets, från familjen som grundade Bank of England , var en av de Britter som pläderade för radikal islamism som vapen mot Ryssland. På det sätt som AA nu önskar men som Ryssland söker motverka. Britten Bernard Lewis numer naturaliserad amerikan, är en av arvtagarna till det ovan beskrivna imperialistiska typen av ingripanden och hans plan för uppstyckning av länderna i MÖ har sen länge varit en del av Usas planering. Lewis var Brzezinski’s mentor.

      • Jag ser inga belägg för att den brittiska oligarkin finansierade folkresningar som var inriktade på att avskaffa dem. Betydelsen av dina andra utvalda uppgifter är för mig svårbedömda.

       • Britternas oligarki liksom den amerikanska idag startar naturligtvis inte verksamma folkresningar mot sig själva utan mot konkurrenter. Det förstår du säkert att jag avsåg eftersom jag tagit upp det vid många tillfällen förut. Du har svårt att ifrågasätta vad du en gång lärt. Det är mänskligt men underlättar tyvärr också utveckling till tyranni. Din identitet som vänsterinriktad tycks inte tåla att gamla sanningar visar sig vara propaganda. Jag skulle inte uttryckt mig så för många politiskt inriktade men i ditt fall har jag högre förväntningar.
        Jag frågar igen tror du att AAs lögner om Ryssland i våra dagar är ngt unikt och att deras anklagelser mot Tyskland var ärligare under epoken med WW1?
        Britterna hade dessförinnan tydligt utsagt att Tyskland skulle krossas och FÖRNEDRAS.
        Och de talade om att deras handelsfartyg måtte förstöras innan de blev för många.

        • Detta diskussion är ett sidospår i diskussion om tryckfriheten. Britterna har säkert sökt intrigera liksom andra stater. Men större tyngd då deras inflytande var större. De senaste 70 åren är de dock en slags lille-lillebror till USA.

         • Men Myrdahl drog upp Thomas Mann som argument mot Tyskland. Han ledde in debatten på det spåret och i yttrandefrihetens och humanitetens namn borde man få ytrymme till genmäle mot historieförfalskning. Instämmer om att de viktigaste maktinstitutionerna har flyttat västerut precis i linje med Cecils Rhodes förslag omkring 1900, men din historisyn modifieras totalt om du tar med det ännu officiellt förtigna förflutna. Dessutom, Britterna började migrera sin makt till Usa redan under 1840-talet och Brittiskstyrda kriser var legio i hur Usa kom att utformas. Inbördeskriget var Britternas försök att splittra Usa och påtvinga Brittisk dominans, medan Nordsidan ville industrialisera bakom skyddstullar. Mordet på Lincoln innebar enligt väl insatta att Britternas system ändå satt sin prägel på Usa. B’nai B’rith skapades för Britternas försök att ta tillbaka Usa, inte för vanliga judars intressen. På tal om yttrandefrihet. Du släppte aldrig fram del 2 av min kommentar ovan som berör hur Britterna skapade Nazismen och spelade ut judarna mot andra folk och ryckte upp dom med rötterna från kontinenten och fick dem att sticka till Usa i tron att kontinentaleuropa hatar dem av ngt mystiskt skäl vilket var precis vad Britterna önskade. Herzl sade att Britterna skulle få tio miljoner agenter tack vare sitt stöd. Grundlurad visste han inte att Britterna låg bakom de uppror mot judar som beskrevs vid den brytningstiden tex Dreyfuss-affären.

 3. I tryckfrihetens ”förlovade” land, USA, är alla MSM för Hillary” Woobly, Woobly” Clinton. Det är ett praktexempel på frimedia, opartiskhet och balans. Allt de svenska medier behöver göra är att översätta det som skrivs och sägs i NYT, WSJ, Faux News, CNN, plus alla de andra bokstavsmedier (ABC; BBC; CBC; DBC; EBC; FBC; GBC; … ända till ZBC). Det må se som en lång lista men eftersom ALLA säger samma sak (t ex Putin, Putin, Putin; eller Assad, Assad, Assad; eller Assange, Assange, Assange) är det mycket enklare än det ser ut. Ta en bokstavskombinations mediekanal och sedan översatt.

  http://www.counterpunch.org/2016/10/19/trump-unchained/

 4. När folk på vänstersidan pratar tryckfrihet i förhållande till privata tillställningar får man vissa obehagskänslor. När privategendomen är avskaffad, skall vi då alltså erbjuda nazister propagandaplattformar gemensamt?

   • Att nazister får plats i det kommersiella utrymmet är logiskt, då de inte söker omforma samhället utan bara söker makt över det liberala samhället.

    Att kräva plats i kommersiell media som vänster är att försöka erbjuda revolutionen som en produkt vilken som helst. Jag är inte oroad över att nazister slås ned i privata tillställningar, eller ens den liberaldemokratiska statens namn. Argumentet att detta skulle leda till att ”vänstern” kommer utsättas för det tyder på att man har problem med kronologin.

 5. Myrdal skriver (en visserligen torftig liten artikel) i en nazisttidning och Jinge återpublicerar den tillsammans med nazisternas devota ”presentation”. Motbjudande.

  • Nazister är en överutnyttjad benämning för nationalister och socialkonservativa. Nazismen var en av Britterna skapad (inte ’bara’ framprovocerad genom krig och finansmanipulationer) sekt i Tyskland för att förverkliga Brittisk geopolitik.
   Okunnighet orsakad av en historieförfalskning som skyddar britternas oligarki mer än någon annan part är orsaken till den enorma polarisering som råder mellan judiska intressen och andra. Kritikerna av dessa intressen är inte i grunden onda utan ser det som anglooligarkin avsåg för att kunna utnyttja judarna i fortsatt isolering från andra.
   Det är så många som är grundlurade inklusive judarna att det är en självgående process.
   Folk citerar Voltaire’s resonemang om att den man inte får kritisera är den som har den verkliga makten, vilket är logiskt. Men inte tillräckligt logiskt. För man måste veta vad det är man behöver kritisera först.
   Fria Tider tycks replikera dig idag 26 oktober med en artikel om påstådd nazism hos en SD-ledare.

    • Jag bortser inte från något utan betraktar det du tar upp som en självklar del som inte behöver ständigt upprepas varandes så välkänt utan jag fokuserar på det din angloamerikanska historieversion tiger ihjäl. Du har inte en enda gång kommenterat att H S Chamberlain under årtionden bearbetade Tyskland med att hindra judarnas assimilering. Och 1800-talets Brittiska härjande i Europa och världen är en vit fläck på kartan för dig så du ser inga mönster. Dom spelade ut mängder av folk mot varandra och byggde upp kulter och mysticism för imperiets geopolitik. Bla det som ledde till Thule-sällskapet.

  • Nya Tidningen är inte nazisttidning, snarare identitär och invandringskritisk efter vad jag kan förstå. Läs kommentaren om identitiär

 6. ”Du bortser som tidigare om betydelsen av Tysklands historia och situation för nazismens uppkomst och utveckling.”
  Jag bortser inte från något utan det du tar upp är så välkänt att det är trivialt. Jag förutsätter att vi kan ha en högre ambitionsnivå än att enbart upprepa segrarnas tvättade historieversion.
  Det är alla de graverande omständigheterna som inte finns med bland det triviala som tarvar granskning men som DU hittills bortsett från.