Debatt om yttrandefrihet, Nya Tider, DN och nazism


Den 20/10 återpublicerade jag efter förfrågan från Jan Myrdal dennes artikel i Nya Tidningen (NT) dagen innan. Principiellt om tryckfrihet. Artikeln har också publicerats av Jan Myrdalssällskapet, med en inledande textJan Myrdalssällskapet
Där står ”I efterspelet till bråket på bokmässan 2016 om förbud/icke förbud mot tidningen Nya Tider har den ifrågasatta tidningen bett Jan Myrdal om en text i ämnet. Artikeln har publicerats i pappersupplagan den 19 oktober. Eftersom det har börjat dyka upp åsikter om publiceringen från folk som inte har haft möjlighet att läsa texten publiceras den också här.”
Jan Myrdal
Att Jan Myrdal lät publicera artikeln i NT har medfört en hel del rabalder, medan en viktigare debatten om artikelns innehåll helt har uteblivit, åtminstone hittills. I Aftonbladet skriver Margareta Zetterström ”Han nöjer sig inte med att principiellt stödja den högerextrema tidningen Nya Tiders rätt att uttrycka sina obehagliga åsikter. Han medverkar dessutom själv i sagda blad. Och med en artikel som rentav lovordar Nya Tider och framhåller den som mer balanserad, och alltså bättre, än exempelvis Dagens Nyheter.” Margareta Zetterström i Aftonbladet

aftonbladet_vi_hjalper

Jan Myrdal replikerar (utdrag) ”Margareta Zetterströms inlägg ”Myrdal passar i Nya Tider” (Aftonbladet Kultur 22 okt) återger en allmän ”vänster”-uppfattning om mitt arbete som nu finns, …”Apropå bokmässodiskussionen skrev jag en principartikel. Den refuserades av Expressen efter en diskussion och av Aftonbladet med vändande mail. Jag lade ut den på Jan Myrdalsällskapets hemsida där den kan läsas. Nya Tider bad mig då om en artikel. Den skrev jag.
Den identitära, ej nazistiska, Nya Tider är inte i tjänst hos någon oss hotande imperialistmakt. Ger nyhetsartiklar om sådant som Förenta staternas stöd åt Daesh som är svåra att finna i den mer officiella pressen. Dagens Nyheter däremot är nu, ledd av Wolodarski – liksom Krügers Aftonbladet 1941 eller DN under Tingsten och Leif Kihlberg 1952 – förespråkare för den imperialistmakts intressen vilken utgör ett dödligt hot mot det svenska folk där arbetarklassen och dess allierade småborgerskap utgör den överväldigande majoriteten.
Jag medarbetar naturligtvis även i DN och liknande organ om jag lyckas smita förbi grindvakterna med min text.
Myrdals replik, utdrag

Bloggaren Knut Lindelöf försvarar Myrdals publicering, vilket jag också gör. Han skriver ”Naturligtvis provocerar Myrdal med denna publicering. Men som han påpekar (och som många redan påpekat i samband med Bok&biblioteksbråket) rör sig Nya Tider ”inom nuvarande Tryckfrihetsförordnings ram” och tillägger att den är ”mer balanserad än vad Dagens Nyheters ledning är nu eller var 1952”. Men kära läsare, detta är ju faktiskt en ganska balanserad formulering om man tänker efter lite. Dagens Nyheter ger oss ju inte en balanserad bild av krigen i Mellanöstern och risken för ett storkrig mellan imperialistmakterna (med lydstater) idag, lika lite som under kalla kriget. Alltså, det är knappast sakinnehållet som är provocerande. Det är majestätsbrottet, som består i att ens antyda att fina DN kan vara mindre sanningsenlig än den allmänt avskydda uppstickaren Nya Tider.” Knut Lindelöfs blogg
DN
* Är det inte bättre att NT:s läsare får läsa Myrdals viktiga text än att de inte gör det? I denna säkert heterogena skara kommer troligen några gå vidare och läsa annat av Myrdal

Vad anser Nya Tider om världsläget?
Nu har jag läst 3-4 artiklar i NT. Två var klart kritiska mot invandringspolitiken och dess påstådda följder och två var riktigt bra i synen på Syrien och USA:s politik. Låt mig ta det senare, mer okända:
”Även islamistiska terrororganisationer som al-Qaida och Islamiska staten (IS) slåss i praktiken på samma sida som Saudiarabien och USA. Situationen är inte helt olik den i Syren, där en shiaanknuten nation med Iran som allierad försöker stå emot en övermäktig fiende bestående av samtliga västmakter, alla dess sunniarabiska allierade och tillresta legosoldater och jihadister från hela världen. Precis som i Syrien rapporterar västmedia bara det som ligger i linje med Washingtons geopolitiska linje och därmed i praktiken den wahhabistiska diktaturen Saudiarabiens, som sponsrar otaliga inte sällan terrorstämplade islamistiska salafister och wahhabiter som al-Qaida och IS i Syrien och annorstädes. I västmedia kallas inte sällan denna globala och oheliga al¬lians för ”världssamfundet”, en definition av ordet som inte används utanför västvärlden.” NT: Grova krigsbrott i Jemen av Saudiarabien understödda av Väst.

Långt mer korrekt beskrivning än i DN och andra stora massmedia! Fast man skriver ”en shiaanknuten nation”. Läst här om DN:s islamofoba beskrivning av krigen i Mellanöstern. Jihadismen är inte orsaken till krigen (DN), men imperialismen
syrien-forstorelse
Där finns också artikeln ”Den hycklande världspolisen”. Där står bl.a. ”Nya Tider har ofta belyst stormaktspelet bakom svepskälen att ”stödja en demokratisk opposition” eller ”hindra en regim från att döda sin egen befolkning”, förklaringar som okritiskt förmedlats av västpressen. Vi har bland annat berättat om gas­attacken i Damaskus 2013, som president Assad beskylldes för och som enligt Obama utgjorde en ”röd linje” som gav USA och dess allierade ”rätt” att bomba landets armé, precis som man gjort i Libyen 2011. FN:s sändebud hittade dock tecken som snarare tydde på att ”rebeller” utfört gasattacken, något som västmedia förteg. Det blev till slut Rysslands inblandning som stoppade USA från att sätta angreppsplanerna i verket. Senare framkom flera exempel på att ”moderata rebeller” som USA beväpnar, poserade med granater innehållande giftgas och även utförde gasattacker. Reaktionen från USA uteblev.
Nya Tider var bland de första medier i västvärlden och flera gånger först i Sverige med att berätta om hur Obamas administration hjälpt och hjälper terrorstämplade islamister. Det dröjde tills Rysslands stridsflyg gav sig in i leken hösten 2015 som terroristerna började bekämpas på allvar. Det var också då som islamisternas karavaner av stulen syrisk olja – Islamiska statens stora inkomstkälla – stoppades av ryska bomber. Vad gäller striderna i Aleppo kräver USA att islamisterna från Nusrafronten, som omringats av regeringsarmén, skall ges fri lejd ut från staden. Envisa rykten gör gällande att amerikan­ska rådgivare finns inbäddade bland terroristerna och att USA till varje pris vill förhindra att amerikanerna till­fångatas.”
https://nyatider.nu/den-hycklande-varldspolisen/
isis-dodar-islamic-state-henrettelse
I den här redovisade synen på kriget i Syrien och imperialismen har NT en (mycket) bättre uppfattning än vanliga massmedia, tidningen Flamman och tidningen Internationalen och alla riksdagspartiers ledare. I bedömningen av NT:s invandrarkritik/-fientlighet bör väl vägas in synen på USA:s folkrättsvidriga brutala krig. Kampen mot imperialismen är väl en ännu viktigare fråga än kampen mot islamofobin?
Men jag försvarar därmed på intet sätt annat vad som skrivs i NT – där jag bara läst dessa och två andra artiklar om protester på Gotland.
Ifrågasätt kritiskt dagens ”sanning”!

Mitt andra fokus i denna artikel är kritiken mot mig för att jag återpublicerade Jan Myrdals artikel i den då för mig väsentligen okända Nya Tidningen .
Denna uppskattades verkligen inte av alla. Den kände bloggaren Anders Svensson från Socialistpartiet publicerade ett inlägg om detta 20/10 med titeln ”Bloggaren Anders Romelsjö gör gemensam sak med nazister” Nya Tider är rasisttidning, en nazisttidning, en antisemitisk tidning. Jan Myrdal samarbetar med sagda nazisttidning genom att skriva en artikel i den. Anders Romelsjö gör gemensam sak med nazisterna. Han publicerar också Jan Myrdals artikel på sin blogg. Assad-anhängare. Putinförsvarare och nazikollaboratörer. Romelsjö och Myrdal. Sånt svineri.” Zaramis
yttrandefrihet
Jag råkade se detta inlägg på Svensson-bloggen eftermiddagen 21/10. (Själv sänder jag direkt efter publicering kritik till namngiven person i min blogg om möjligt). Jag skrev snabbt ett svar till Svenssons blogg- som inte publicerades. Jag får svaret att jag är blockerade från Svensson-bloggen. Skrev följande: ”Jag är antinazist. Det är bara dumt att kalla något som återger en intressant artikel av Jan Myrdal i Nya Tider för nazist. Lika dumt som att kalla någon som citerar ur DN (som jag gjort många gånger) för vän av kapitalism, imperialism och krig. Jag är ingen Assad-anhängare. Putinförsvarare och nazikollaboratörer.” Apropå yttrandefriheten… – som Myrdals artikel handlar om

Anders Svensson är känd som försvarare av USA:s angreppskrig mot Syrien, direkt och via ombud,liksom andra medlemmar i Socialistpartiet. Fast han kritiserade felaktig kritik mot Nordiska fredssamtal.
Debatt om Nordiska fredssamtal rasar inom bl.a. Socialistpartiet. Läs även
Svensson-bloggen desinformerar om Syrien och flyktingar och Svensson – ingen antiimperialist? och
Svensson – ingen antiimperialist

Anders Svensson är förstås välkommen att kommentera på denna blogg!

i Andra om: , , ,, , , , , , ,


6 svar till “Debatt om yttrandefrihet, Nya Tider, DN och nazism”

  1. Det är helt rimligt att alla motståndare till Imperiets svenska knähundar hjälper varandra i kampen. Krigshetsarna måste avslöjas! I MSM står ingenting annat att finna än Imperialismens svaveldoftande dekokter, världsfredens fiender har flyttat fram sina positioner, men de nationellt sinnade identitärerna bjuder ännu motstånd. Stöd Myrdal, denne historiske sanningssägare, vår tids Strindberg, som oförtrutet lyfter fram det den trista sanningen; krigshetsarnas DN har lägre i tak än vår tids förtryckta nationalister. Inte bara i den nationella frågan står vår tids intellektuelle gigant på identitärernas sida, de delar även åsikt i den USA-imperlialistiska bögfrågan. I snart sagt varje fråga där USA-imperialismens ekonomisk-kulturella hegemoni bänder upp de fria nationernas arv, återfinns Myrdal och de nationellt sinnade på samma sida i kampen; den falska s.k. demokratin, genusgycklet, homosexuell infiltration, zionismen, marknadens diktatur, alla kräver de rakryggat avståndstagande. Vår Jan har alltid stått främst i ledet.

  2. Festligt att en nästan nittioåring går i täten i kampen för yttrandefriheten. Ännu finns det hopp för oss åldringar. Det är kul med folk som har lite perspektiv och inte gör i byxorna när det blåser lite. Hej hopp!