Debatt med DN:s Erik Helmerson om yttrandefriheten i Ryssland


Ett år har gått sedan denna mail-korrespondens skedde med DN:s ledarskribent Erik Helmerson. Den är fortfarande aktuell och jag återpublicerar den därför.

DN:s ledarskribent Erik Helmerson publicerade igår – 10/4 2016 – en artikel med skarp kritik av Ryssland. http://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-putin-skapar-ett-nytt-sovjet/
DN
Jag kontaktade Helmerson och vi hade en diskussion på e-mail. Den kan intressera fler och återges nedan.
Först dock utdrag ur hans artikel.

Utdrag ur Erik Helmersons artikel ”Putin skapar ett nytt Sovjet”.
” Den som skriver om den beklagliga och mycket farliga väg som Ryssland tagit under sin despotiske president blir ofrånkomligen kontaktad av några av Putins svenskspråkiga apologeter.”
” Svårare för Putinpatrullen blir det när man tar upp den direkt fasansfulla utvecklingen för mänskliga rättigheter i Ryssland, med förföljelser och mord på oppositionella, hårda slag mot hbtq-grupperna och ett hårdnande statligt strypgrepp på allt som liknar Putinkritik.”

”Förra veckan höll organisationen Civil Rights Defenders sina så kallade ”Defenders’ days” i Stockholm, en konferens som samlar framstående människorättsförsvarare från hela världen. I samband med detta släpptes en rapport om statusen för den ryska yttrandefriheten. Man ska vara bra förblindad för att förneka att denna status för närvarande är låg – och sjunkande.
Civil Right Defenders logo1
”Sedan Vladimir Putin återvände till Kreml i maj 2012 har situationen för mänskliga rättigheter i Ryssland försämrats avsevärt”, lyder rapportens första mening. Sedan följer en uppräkning av slag efter slag som regimen riktat mot oppositionella, journalister och förkämpar för mänskliga rättigheter.

Det handlar om repressiva lagar, juridiska trakasserier och en långsam kvävning av internet. Lagar stiftas och tillämpas godtyckligt. Medier får stränga varningar för att de citerar oppositionella, aktivister döms till fängelsestraff. Putins ökända armé av internettroll lyfts fram, liksom innovationen att klassa organisationer som får bidrag från andra länder som ”utländska agenter”.”

Vår korrespondens via e-mail.
1. Från: Anders Romelsjö
Datum: måndag 11 april 2016 07:29
Till: Erik Helmerson
Ämne: Pressens situation i Ryssland
Hej Erik!

Läste din artikel igår om Ryssland. Det är en bekymmersam bild av pressens situation som tecknas.
Dock saknar jag fakta som underbygger din bedömning. Dina kritiska – måhända sanna eller osanna – påståenden är inte underbyggda. Alltså tacksam för fakta eller referenser.
Hälsningar Anders Romelsjö

2. From: erik.helmerson@dn.se To: anders.romelsjo@hotmail.com
Subject: Re: Pressens situation i Ryssland
Date: Mon, 11 Apr 2016 08:21:10 +0000

Hej Anders, tack för ditt mail

Det är tråkigt om det skulle visa sig att de ryska MR-aktivisterna och journalisterna missförstått sin egen situation. Alla referenser finns i Civil Rights Defenders–rapporten ”Putting the lid on freedom of expression in Russia”. Den tycks inte vara släppt än, kontakta gärna CRD och hör efter när den blir offentlig.
(Annars finns ju gott om andra människorättsorganisationer som i minst lika skarpa ordalag kritiserat den ryska utvecklingen.)
Vänlig hälsning //Erik
Putin imagesCAAIMOLN
3. Från: Anders Romelsjö
Datum: måndag 11 april 2016 10:25

Hej!

Ska kontakta CRD om rapporten. En fråga är om deras bild är representativ, eller om de överdriver någon aspekt. Vill Du bedöma yttrandefriheten i USA bara efter fängslandet av Manning, hoten om långa straff för Assange och Snowden och den noggranna övervakningen av alla medborgare via NSA?

* Har du synpunkter på följande synpunkter från en rysktalande Rysslandskännare:

”Om vi tar det enkelt: Den som vill köpa en morgontidning i Moskva har minst ett dussintal att välja på, varav ett par statliga och betydligt fler ägda av utländska intressenter. Hur som helst är pluralismen betydligt större än i Sverige.

Detsamma gäller de hundratals TV-kanalerna.
”… den direkt fasansfulla utvecklingen för mänskliga rättigheter i Ryssland, med förföljelser och mord på
oppositionella, hårda slag mot hbtq-grupperna och ett hårdnande statligt strypgrepp på allt som liknar Putinkritik”
En sådan beskrivning av utvecklingen i Ryssland kan naturligtvis hänvisa till enskilda fakta, incidenter etc.

Men stämmer helhetsbilden? Min bild är en annan.
Putinkritiken är mycket hård i media. Dagstidningen RBK (utlandsägd) hade nyligen en bredsida mot korruption i Putins led som skulle ha kunnat stå i DN.
Den som påstår att människor idag berövas sin frihet för sin tro eller övertygelses skull ljuger. De sista politiska fångarna släpptes under Gorbatjov.

Det existerar inga förbud mot homosexualitet i Ryssland. Kvinnlig homosexualitet har f ö aldrig varit förbjuden. I S:t Petersburg har en tidning för homosexuella utkommit i mer än ett årtionde. Där liksom i Moskva, Sotji m fl. finns det gayklubbar och t o m gaytaxi.

Att morden på t ex Anna Politkjovskaja eller Boris Nemtsov skulle ha varit beställningar från Kreml är det väl knappast någon i Ryssland som tror. De direkta gärningsmännen är lagförda, beställarna ännu en gåta.

Helmersson summerar i några korta rader en uppsjö vinklade Rysslandsbeskrivningar. Men varför publiceras aldrig texter som
motsäger dessa beskrivningar? Varför denna ensidighet?”

Tacksam synpunkter även på detta.

Vänligen Anders Romelsjö

4. From: erik.helmerson@dn.se To: anders.romelsjo@hotmail.com
Subject: Re: Pressens situation i Ryssland
Date: Mon, 11 Apr 2016 08:33:39 +0000

Jag lovar dig att den dag Amnesty, HRW, CRD och andra organisationer riktar lika hård kritik mot USA som mot Putins Ryssland kommer jag att vara lika kritisk. För att inte tala om Reportrar utan gränser, där Ryssland kommer på 152:a plats i världen vad gäller pressfrihet. (USA ligger på 49:e, det är inte heller mycket att skryta med).

Vad gäller dina andra frågor får vi enas om att vara oense. Det har inte funnits ett enda system, från Nazityskland via Stalins Sovjet till dagens Nordkorea, som inte haft sina hängivna försvarare, vare sig på hemmaplan eller utomlands. Så småningom brukar murar rasa, och då säger de gärna att de haft för lite information.

Vänlig hälsning

//Erik
Erik Helmerson, Ledarskribent

5. Från: Anders Romelsjö
Datum: måndag 11 april 2016 14:49

Du tycks utgå från att dessa organisationer gör undersökningar av god kvalitet utan politiska jäv. Men så är inte fallet alls alltid.

Se t.ex.:

Swedish Doctors for Human Rights i kritisk debatt med Amnesty om Assange

Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien

Åtta problem med Amnestys rapport om Syrien

Stöd inte Avaaz upprop om bombningar i Syrien!

Human Rights Watch finanisieras främst av av Soros Open Society och har nära band till USA:s regering. http://steigan.no/2014/07/21/nobelprisvinnere-kritiserer-human-rights-watch/; https://www.hrw.org/news/2010/09/07/george-soros-give-100-million-human-rights-watch. Soros är känd som Rysslandshatare.

Litet elementa om USA:s arbete på att få/ha inflytande över Amnest och liknande ”MR”-organisationer: http://steigan.no/2014/03/28/state-department-amnesty-og-soft-power/ och särskilt här http://www.ukcolumn.org/article/smart-power-human-rights-industrial-complex

Mot bakgrund av detta bör man ha ett kritiskt sinnelag

Hälsningar Anders

6. From: erik.helmerson@dn.se To: anders.romelsjo@hotmail.com
Subject: Re: Pressens situation i Ryssland
Date: Mon, 11 Apr 2016 12:59:38 +0000

OK, jag tror fortfarande mer på Amnesty, RSF, CRD och HRW än på Kreml. Bland annat eftersom alla dessa organisationer regelbundet kritiserar USA medan Kreml aldrig kritiserar Putin.

Vi får enas om att vara oense.

Vänlig hälsning //Erik

7. Från: Anders Romelsjö
Datum: måndag 11 april 2016 15:27

Tack för svar.
Enligt min välinformerade sagesman förekommer hård kritik av Putin i tidningar i Ryssland.
Vidare är det lätt att påvisa att åtminstone Amnesty och HRW verkar avstå från att kritisera USA då detta synes viktigt och relevant.
Får återkomma i annan sammanhang.

Instämmer – kanske blir vi eniga längre fram…

Vänliga hälsning Anders

Vilka är Civil Rights Defenders (CRF)
Den fåkunnige får viktig information från den hittills sista artikeln om Ryssland på dess hemsida 29/7 2015. https://www.civilrightsdefenders.org/sv/news/new-draconian-law-used-to-blacklist-first-overseas-ngo/

Man skriver (något avkortat): NED svartlistat enligt ny sträng NGO-lag i Ryssland Den senaste i raden av ryska lagar som inskränker det civila samhällets möjligheter att verka fritt är lagen om ”oönskade organisationer”. Nyligen svartlistades den första utländska icke-statliga organisationen, USA-baserade National Endowment for Democracy (NED). Lagen skrevs under av president Putin i maj och har nu använts för att registrera NED som en ”oönskad organisation” i landet. Alla utländska eller internationella organisationer som ”utgör ett hot mot grunden för den konstitutionella ordningen i Ryska federationen, försvarsförmågan i landet eller statens säkerhet” kan betecknas som oönskade, har Rysslands riksåklagare meddelat. Syftet med lagen är att kväsa det civila samhället och omöjliggöra finansiering från utlandet, något som ryska icke-statliga organisationer är beroende av för att överleva, säger John Stauffer, rättschef på Civil Rights Defenders. NED har varit aktiva i Ryssland under ett antal år och ger bistånd till människorättsförsvarare och det civila samhällets organisationer. Den nya lagen är ännu ett lågvattenmärke för de mänskliga rättigheterna i Ryssland och visar hur långt de ryska myndigheterna är beredda att gå för att förstöra det civila samhället.

Vad är då NED?
”National Endowment for Democracy” (NED), är en organisation nära CIA. NED ändrade i början av 1980-talet sin framtoning och började kalla sig för en ”NGO” (trots att man fortfarande finansieras ur den amerikanska statskassan). 2013 hade NED satsat mest pengar i Europa på just Ukraina.
Dess verksamhet i Ukraina spelade en viktig roll för att försvaga demokratin och bidra till att lägga en grund för den av USA och EU stödda statskuppen mot den i bra (OSSE bl.a.) val utsedde presidenten Janukovitj i februari 2014.
Enligt USA:s biträdande utrikesminister Nuland hade USA satsat 5 miljarder dollar under 20 års tid på s.k. ”demokratiutveckling” i Ukraina.[3] Nulands kakor och amerikanska ”demokratiseringsbidrag” backades upp av en välregisserad propagandakampanj. Förutom USA har även ett stort antal icke-statliga organisationer (s.k. NGO:s) skyfflat in pengar i Ukraina. NGO-organisationerna har beskrivits som ”imperiets missionärer”.[] http://jinge.se/allmant/tva-arsdagen-av-statskuppen-i-kiev.htm och http://jinge.se/mediekritik/ukrainakrisenfran-nuland-kakor-till-kallt-krig-del-1.htm

* Helmersons sanningsvittne Civil Rights Defenders beklagar att Ryssland – klokt nog – utestänger den ökända statskuppsbarnmorskan och CIA-hjälpredan NED från Ryssland. Säger ganska mycket.

Konklusion: Erik Helmerson har i sin artikel och i mailen till mig inga belägg för sin bedömning av förhållandena i Ryssland. Han har ingen kommentar till Rysslandskännarens bedömning. Han verkar helt okunnig om att organisationer som Amnesty, Human Rights Watch på olika sätt är politiskt kopplade till USA:s intressen och inflytande. För närvarande saknar jag närmare kunskap om Civil Rights Defenders och dess relation till andra organisationer och stater.
Erik Helmerson verkar okritiskt anamma vad dessa organisationer uppger. Finns inga uppgifter om att han läst mina länkar.
Är diskussionen meningsfull?
Det blir viktigt att studera och kommentera Civil Right Defenders Rapport då den kommer.

i Andra om: , , ,, , , , , , , psyop

Erik Helmersons ledare DN 21/2 New York Times 23/1 New York Times Alalam om Turkiets stöd Sputnik News Syriska segrar Washington Post 26/1 Foreign Policy 27/1 Alalam AlJazeera Antiwarorganisation Sputnik News Rapport om planerat basbygge i Syrien Rapport i iransk nyhetsbyrå Media gör svält till anti-syrisk propaganda Sveriges Radio CNN SvD 9/1 Pål Steigans artikel USA vägrar samarbeta mot IS Pakistan motsäger sig att Assad ska bort Pakistan med i Saudiarabiens allians Amnestys fullständiga rapport Amnestys tidigare rapport i höst Rick Sterlings rapport Rick Sterlings kritik av Amnestys tidigare rapport Eva Bartletts hela artikel Eva Bartletts blogg


39 svar till “Debatt med DN:s Erik Helmerson om yttrandefriheten i Ryssland”

 1. Vi har ett flertal ryska klienter här pa mitt jobb i Irak. Jag ar böjd att hålla med dig Anders. Helmersson är ute och cyklar. Sen kunde han ju ta en titt på DDR 2.0 som Sverige numera kallas på en del bloggar. DN själv är ju inte direkt känt för att tillåta andra åsikter än deras egna, godkända, att komma till tals.

 2. Man ska vara bra förblindad för att förneka att statusen som ledaren för den svenska anti-Putin patrullen Erik Helmerson är för närvarande är låg – och sjunkande. Trots utmaningar om att belägga sina ogrundade påståenden om Ryssland och särskilt Presidenten Vladimir Putin, vägrar Helmerson att lägga fram fakta på bordet. Han går på magkänsla. Ty, magkänslan är enig om att var oense …

  Ju mer halshuggarna förintas i Syrien, desto ljudligare anti-Putin propagandan i den ”fria” och privatägda media i Sverige och väst. Tillfälligheter? Minns hur P. Wolodraski ojade om och beklagade sig över Darfur allt emedan Ariel Sharon slaktade Palestinier. Tillfälligheter?

 3. Civil Rights Defenders livnär sig till större delen på direkta anslag från SIDA. Därtill pengar från Postkodlotteriet och H&M samt från insamlingar. Man har ”fokuserat mera på Kuba och Venezuela”. Honduras och Haiti saknar däremot tydligen intresse. Läs landanalysen av Venezuela så framstår denna organisation som en ren filial trill State Department. Och tittar man lite noggrannare i balansräkningen så dyker bockfoten upp: 1,4 miljoner från National Endowment for Democracy – NED. Vi pratar alltså inte om välgörenhet nu utan om USA:s organ för ”regime change”. På goda grunder nu förbjuden i Ryssland. Läs mera här:

  Russia Challenges America’s Orwellian NED
  by Stephen Lendman
  http://www.counterpunch.org/2015/07/31/russia-challenges-americas-orwellian-ned/

  ”The National Endowment for Democracy’s (NED) duplicitous mission statement indicates a “dedicat(ion) to the growth and strengthening of democratic institutions around the world.”
  Its practices are polar opposite – a State Department-funded agency created to undermine democracy wherever it exists.”

 4. Jag har skickat följande mail till Erik Helmerson, som kanske inte följer min blogg alltför nitiskt:

  ”Hej igen!

  Jag är inte särskilt kunnig om CRF, men fann viktig information på dess hemsida, som gör att den kritiskt tänkande som vill ha tillförlitlig information måste förhålla sig mycket skeptisk till CRF:s kredibilitet.

  Läs nedan!

  /Anders

  Den fåkunnige får viktig information från den hittills sista artikeln om Ryssland på dess hemsida 29/7 2015. https://www.civilrightsdefenders.org/sv/news/new-draconian-law-used-to-blacklist-first-overseas-ngo/

  CRF skriver (något avkortat) ”NED svartlistat enligt ny sträng NGO-lag i Ryssland. Den senaste i raden av ryska lagar som inskränker det civila samhällets möjligheter att verka fritt är lagen om ”oönskade organisationer”. Nyligen svartlistades den första utländska icke-statliga organisationen, USA-baserade National Endowment for Democracy (NED). Lagen skrevs under av president Putin i maj och har nu använts för att registrera NED som en ”oönskad organisation” i landet. Alla utländska eller internationella organisationer som ”utgör ett hot mot grunden för den konstitutionella ordningen i Ryska federationen, försvarsförmågan i landet eller statens säkerhet” kan betecknas som oönskade, har Rysslands riksåklagare meddelat. Syftet med lagen är att kväsa det civila samhället och omöjliggöra finansiering från utlandet, något som ryska icke-statliga organisationer är beroende av för att överleva, säger John Stauffer, rättschef på Civil Rights Defenders. NED har varit aktiva i Ryssland under ett antal år och ger bistånd till människorättsförsvarare och det civila samhällets organisationer. Den nya lagen är ännu ett lågvattenmärke för de mänskliga rättigheterna i Ryssland och visar hur långt de ryska myndigheterna är beredda att gå för att förstöra det civila samhället.

  Vad är då NED?
  ”National Endowment for Democracy” (NED), är en organisation nära CIA. NED ändrade i början av 1980-talet sin framtoning och började kalla sig för en ”NGO” (trots att man fortfarande finansieras ur den amerikanska statskassan). 2013 hade NED satsat mest pengar i Europa på just Ukraina.
  Dess verksamhet i Ukraina spelade en viktig roll för att försvaga demokratin och bidra till att lägga en grund för den av USA och EU stödda statskuppen mot den i bra (OSSE bl.a.) val utsedde presidenten Janukovitj i februari 2014.
  Enligt USA:s biträdande utrikesminister Nuland hade USA satsat 5 miljarder dollar under 20 års tid på s.k. ”demokratiutveckling” i Ukraina.[3] Nulands kakor och amerikanska ”demokratiseringsbidrag” backades upp av en välregisserad propagandakampanj. Förutom USA har även ett stort antal icke-statliga organisationer (s.k. NGO:s) skyfflat in pengar i Ukraina. NGO-organisationerna har beskrivits som ”imperiets missionärer”.[] http://jinge.se/allmant/tva-arsdagen-av-statskuppen-i-kiev.htm och http://jinge.se/mediekritik/ukrainakrisenfran-nuland-kakor-till-kallt-krig-del-1.htm

  * Civil Rights Defenders beklagar att Ryssland – klokt nog – utestänger den ökända statskuppsbarnmorskan och CIA-hjälpredan NED från Ryssland. Säger ganska mycket.”

 5. Jag tror inte riktigt på Erik Helmerssons påstående om sin opartiskhet och sin nit vad gäller att följa dessa organisationer han nämners kritik. Bland andra Amnesty har kritiserat Sverige flera gånger. Andra organisationer har kritiserat Sverige. Har Erik skrivit långa litanior om dessa mycket mer närmare frågor? Jag menar Sverige är hans land, där han bor, om de organisationer han citerar kritiserat Sverige, då borde om han är så opartisk följsam emot dessa organisationer som han säger reagera proportionellt starkare.

  Tror du att du kommer hitta en spalt där han håller protesterar emot svenska häktningstider. Om att hålla demonstranter isolerade i månader efter göteborgskravallerna? Tror inte det va? Anledningen till att han skriker ”Titta där!” har inget med Ryssland att göra.

  Sedan är ju varenda människa i Sverige på Putins linje i vissa frågor. Fråga bara vilken slumpmässigt utvald människa som helst: Sverige har skickat massor med krigare till IS. De har rekryterats i bland annat moskeer som får pengar från länder så som Saudiarabien. Tycker du Saudiarabien skall få bygga politiska och religiösa organisationer i Sverige som är lojala emot dem och betalda av dem?

 6. Anders man behöver inte tillbringa mer än 5 minuter på den här bloggen för att inse att du är en av Putins nättroll som helt okritiskt för ut den ryska propagandan. Precis som du gjorde på 60- och 70-talet då du okritiskt förde ut propaganda för diverse korumperade kommunistiska diktaturer. Jag hoppas iallafall att du tar ordentligt betalt av Ryssland för dina inlägg så att det inte är så att du låter Putin utnyttja dig som han gör med andra nyttiga idioter.

  • Tack – så duktig du är att läsa ut detta av att jag citerar Helmersons ledare i DN, konversationen mellan Helmerson och mig samt återgivande av uppgiften från hemsidan för Civil Rights Defenders mm. Utan några som helst belägg från din sida. Betalning – det är något som bl.a. CIA sysslar med till massmediafolk. Mina ev. insatser tidigare återges med samma precision som det övriga.

  • Christian
   Så du trollar inte gratis själv?
   Trodde du var en idealistisk Putinophob.

  • Jaså, CIA-trollet Christian har inte gett upp! Svara på kritiken mot Helmerson i stället för att ojja dig om den här bloggen. Det är fakta som gäller här och inte USA-propaganda! Verkligheten är inte på din sida när det gäller tillståndet i världen Christian, det är uppenbart.

   • Jo men så är det alla som inte köper eran verklighetsbeskrivning är naturligtvis Cia troll. För den här bloggen och vad Svenska foliehattar tror är naturligtvis något Cia är intresserade av. Kollar du under sängen innan du gåt till sängs, dom elaka Cia männen kan vara där.
    Han har ju inte fel, den här bloggens enda jobb verkar vara att trycka ut Rysk statspropaganda. Allt ont om Ryssland är Cia och Ryssland är helt fredliga och behandlar alla medborgare helt perfekt. Sen är det bara att skriva varianter på det.
    Men som Christian säger jag hoppas du får betalt för all dynga du sprider.

    • Tack för intressant och helt befängd kommentar till Benny. Nästa gång ställs här krav på något slags av fakta och saklighet.

    • När man inte har något vettigt att tillföra debatten Johan ska man nog inte yttra sig! Det finns bevis för att CIA har massor av ”journalister” på sin avlöningslista vilket avslöjas av den tyska journalisten Udo Ulfkotte. Putin har nog inte speciellt många, kanske några som finns på RT och Sputnik men jag tror knappast att det utanför Ryssland finns i större mängd. Däremot är det sant att folk börjat tänka själv och man ser att verkligheten inte stämmer med USA-propagandan. Så Johan det är nog dessvärre du som är foliehatten som fortfarande tror på USA:s sagor.

  • Sanningen är den bästa propagandan. Därför läser man bara propaganda. De som inte är anställda att skriva propaganda har ju inte ens tillgång till sanningen, därför är det bättre att läsa de som försöker vrida sanningen än ”alternativa” som inte har någon inside information.

 7. Det finns ett Svenskt ”NED” som heter silc som också har sysslat med ”demokratiutveckling” i bl.a Ukraina med t.ex ekonomiskt stöd åt partiet Fatherland, moderparti för nynazistiska ökända Azov-grenen i Unraina som är en del kuppmakarna 2013/2014.

  Silc är en politisk organisation med representanter från våra politiska partier.

  Att Svenska journalister blir upprörda när organisationer som Silv slängs ut är en sak, själv önskar jag att Stefan Löfen och hans vapendragare blir persona non grata i Ryssland då han donerat skattepengar till Oligarken Poroshenko. Jag vet inte hur socialdemokraterna ska motivera den ”demokratiutvecklingen” med att över 30% av Ukrainas folkvalda i rada slängdes ut ur parlamentet och bokstavligen misshandlades eller lönnmördades för att de var i opposition mot nuvarande makten.

  Hade Ryssland gjort samma sak så kan jag inte ens föreställa mig ramaskriet i Sverige
  Sedan reagerar jag på att man säger Putins Ryssland hela tiden. Som Ryss blir jag tämligen irriterad på någon som inte förstår Ryssland framhävder åsikter och samtidigt avslöjar sig så pass genant med okunskap om landet.
  Vladimir Putin är den populäraste presidenten någonsin och statsmannen sedan Peter den Store. Låt vara att Nikolaji vtaroj, dvs den andre var populär i vissa kretsar, men Vladimir Putin går hem hos de breda massorna, vilket är imponerande efter vanstyret under 60-80 talets Sovjet.

  Går man för i en kiosk i Moskva eller på mindre ort så måste man vara blind för alla olika nyhetsmedier och annat som finns att tillgå i Ryssland. Jag kan modigt påstå att i varken USA eller Sverige finns denna mångfald av olika nyheter eller skräp (med undantag för amerikanska tidningar modell Guns and Gardens).

  Det verkar som att ingen svensk journalist har på länge varit i Ryssland för avsaknad av saklighet är bred i Svensk media.

 8. Enögd och ideologiskt förblindad ledarskribent som förfaller till ren hets. Därtill okunnig. När han pratar om murar vet han uppenbarligen inte att det var syd (med USA:s stöd som byggde muren i Korea och Israels etniska mur blundar han för

 9. Vad jag vet har USA liknande lagar, som Ryssland nu inrättat, om organisationer som finansieras av andra stater, men underligt nog kommer det nästan aldrig fram i Väst.

  • Det var en hel del vänsterorganisationer som finansierades av Sovjet och östländerna under 60 och 70-talet. Det kan väl knappast ha glömts av de som var med på den tiden?

   • Jag tycker det är bra att liberaler nu plötsligt anser att det är dåligt med politiska organisationer finansierade av främmande makt. När kastar vi ut NED och vissa organisationer som förespråkar ett närmande emot NATO?

    Vad har en liberal och Putin gemensamt? Nu vet vi.

    • MArtin, det intressanta är varför det som förr var rätt nu skall fördömmas och avvisas. Anders var möjligen inte på tillräckligt hög nivå på 60 och 70 talet för att se varifrån finansieringen till delar av vänstern kom

     • Eller så kanske han inte tillhörde den delen av vänstern. Du är svävande angående detta, det finns bevis, sen finns det föreställningen i ditt huvud, de skiljer sig åt en del.

      Jag tolkar ditt svar som att du anser att det som är förkastligt av Ryssland skulle tillämpas selektivt här. Städa framför egen dörr om du vill spela hycklarkortet. Jag kritiserar de Moskvafinansierade, du anklagar alla för att vara det.

      Det handlar om saker nära i tid och vi vet nog vem det är som pumpar in mest pengar hos oppinionsbildare runt om i världen. Förmodligen störst förr också.

     • Några kommentarer om riksdagspartier som pläderar för att bestycka en ö som bara har strategisk betydelse för NATO?

      Du kanske inte är tillräckligt högt uppsatt i de liberala organisationerna iofs.

      • Martin, du tar lite grova svingar som inte träffar. Möjligen är jag en aning liberal enligt en gammalmodig definition men när det gäller NATO är jag kanske mer radikal är du. Sverige bör lägga ned hela försvaret och lägga pengarna där dom bättre behövs och klippa alla de band som för tillfället har med NATO.
       Vår försvarsindustri bör kompetensändra och utveckla produkter som inte skall användas för att döda och förstöra.
       Det som möjligen kan vara hyckleri är de som nu kritiserar NGOer (som jobbar realativt öppet) och tidigare stod med öppna händer när det gällde finansiering till vänsterröeösen för inte så många år sedan.
       Om jag nu bortser från de utbildningar, mutresor, alkohollangning, tryckpressar, annonsbidrag och liknande och istället tar upp ett exempel som jag känner väl till.
       Exporten av DDRs möbler till Sverige (huvudsakliga kunder KF och IKEA) gick genom Rolf Tells frima Tellimpex i Solna som fick 5% som tack för hjälpen. Ett antal av dessa % slussades direkt vidare till SKP, sedemera VPK. I slutet av 70talet blev situationen i DDR svårare och man ville reducera bidraget till 3%.
       Efter hårda diskussioner upphörde handeln via Tellimpex och affärerna gjordes direkt med DDRs handelsföretag.
       Varför tror du att exempelvis IKEA aldrig kritiserades från vänsterhåll för sin skatteplanering under denna tidsepok?
       Nu får jag väl höra att detta är inget bevis, men det är bekräftat till mig både av partimedemmar som var med liksom Ikea representanter. Betvivlar du vad jag skriver kan du alltid fråga några av de gamla aktivisterna från den tiden. Många berättar numera ganska öppet hur det gick till.

       • H2
        Strålande ideer!
        Inget försvar och ingen öppen Natoanslutning. Fritt fram för Kalifatet såväl som för Hells Angels mfl att etablera ett Mad Max scenario i Sverige.
        Beträffande NGOer. Det var Röda korset som var en av fronterna för angloamerikas framtvingade bolshevikrevolution i Ryssland. De nuvarande NGOerna har lika aggressiva avsikter.
        Inneslutningsagendan mot Soviet under kalla kriget gjorde det helt naturligt med kraftigare motdrag än dom som du beskriver. Soviet var rätt tama jämfört med vad som skulle krävts.

       • Det är tämligen extremistisk liberalism att vilja lägga ned ett av de enda arbetsmarknadspolitiska projekten som är lagliga. Man FÅR inte lägga pengarna på vettiga saker, men det är väl hela poängen med din ”radikala” position.

        Du talar om 60-70-talet och försöker bringa det till nutid. Jag säger inte att sambandet är helt ute och cyklar, men försvarsaktivister och liberaler slänger putintroll runt sig vitt och brett. Numera anser de plötsligt också att det är ok att slå ned organisationer med statsmakten, så jag ser det nog som att hetsen emot Putin har mer att göra med att dra uppmärksamheten ifrån det faktum att man är på väg att bli som honom. på gott och ont.

        Men vad gäller nätkrigare lojala ryssland, så kan man i princip spåra ögonblicket när gamla ”assets” blev aktiverade i deras nätavtryck, men det blev inte på det sätt som liberalerna tror. Man ser ju också vilka frågor som har organiserad support, vi lärde oss det när SD använde trollfabriker (sannolikt finansierade av svenskt kapital) för att skriva osammanhängande dynga i alla trådar relaterade till dem. Du ser vilka frågor som har organiserad support än i dag när du gör metaanalys av bloggar.

        Aproå tomtar och troll.
        H2 = väte, eller skall det i detta fall läsas ”vätte”. ;)

        • Martin, nu var du riktigt kul. Uppskattas. Det enda gruppen jag ingår i är mig själv och där finns vare sig troll eller vättar

  • Stämmer bra det. Dock är USAs lagar ”demokratisk lagstiftade” medan Rysslands lagar är ”totalitära”. Så därför ojar inte svenska presstitutes om t ex politisk fånge och tillika (socialist) journalist Mumia Abu Jamal. För bara en månad sedan vägrades han att få vård trots att han lider av svår diabetes. USA är en ingen demokrati, utan en DemoNkrati. Om en Helmersson eller en Christian skulle läsa om detta, så är det givna svaret: ”RT propaganda.” Man brukade säga att ett land får de politiker/ledare den förtjänar. Dags att tillägga, även de presstitues den förtjänar och vi lider inte brist på sådan i Sverige – hela DN & SvD är journalist bordeller.

 10. Hur kan han veta vad som visas på i en rapport som inte släppts?

  • Han besökte ett möte ordnat av Civil Right Defenders förra veckan. Vilka ”uppgifter” som framkom vid mötet beskriver han inte i sin minst sagt faktamagra ledare.

 11. Mycket prat om troll som skyller andra för att vara troll här.

  Anders, du har ju drivit denna bloggen ganska länge. Du borde med en metaanalys ganska enkelt få fram vilka frågor och journalister/offentliga personer som har organiserad support. Jag läser ju bloggar mest för att studera vilka nyheter och vinklar som har just organiserad support, men jag har inte gjort nån vetenskap på det, men du sitter på ganska bra rådata för ett sådant projekt.

  • Meta-analys. Känner till det sedan närmare 30 år och har medverkat i minst 3 arbeten som publicerats i den vetenskapliga tidskrift som har störst impactfactor inom alkoholområdet. Fordrar mycket arbete. Tror ändå att det är en osäker analys. Det handlar rätt mycket om selektiv rekrytering, anpassning till tidningens policy och ledning (där någon kanske får support) etc.

   • Ideologisk supprt bör kunna skiljas från organiserad support i bredden. En person driven av egen övertygelse må ha begränsade intressen, men är ofta bredare än definitioner som går till ”mechanical turks”. Man kan kvantifiera det och förfina med ökade datamängder, lyfter man in andra bloggar i det hela så kan det bli betydligt tydligare.

    Jag har tagit fram en företagsidé som effektivt skulle slå ned nättroll och göra det till något i det förflutna, det skulle även, identifiera och lokalisera, trollfabriker och utrota psyops som fenomen.

     • Personer som skriver på internet i syfte att provocera fram känslomässiga svar, gräl eller utdragna ofruktbara diskussioner som inte leder någon vart.

      ”Trollbeteende
      Inläggen som trollen skriver är vanligtvis provokativa, märkliga, irrelevanta och oseriösa. Trollens beteende och metoder kan till exempel vara att låtsas ha extrema åsikter av olika slag, att använda sig av tydligt ologiska argument och/eller otrevliga diskussionstekniker, såsom härskartekniker. Målet är att få övriga att tro att trollet menar allvar och känna sig tvungna att skriva svar. Troll är ofta anonyma eller använder sig av en påhittad identitet, och använder sig ibland också av separata användarkonton just för detta syfte. Det finns även vissa trollforum där det organiseras gemensamma trollattacker där flera personer riktar in sig på ett utvalt mål och skriver en stor mängd trollinlägg.”

      Källa: Wikipedia

      Själv tycker jag trollet inte är seriöst så därför strävar jag aktivt att inte själv bli trollet även om jag ibland själv kan tycka min kommentar kan uppfattas provocerande men utan provokation ofta heller inget gensvar och så är det ju även irl. Sen kan man inte heller vara troll på en seriös blogg (som den här) då en sådan kommentar genast skulle refuseras.