Yttrandefriheten brister i Sverige. Ukraina: Föreläsning i Karlskrona, ”Konflikt” och TV, ABF


Jag inleder med referat från en artikel i Blekinge Läns Tidning.BLT: Ifrågasatt föreläsning om maktspel i Ukraina I Blekinge har jag bott i 7 år…, men det är inte skälet till publiceringen!

Artikeln.
Det väckte en del rabalder när det blev känt att han skulle komma hit och föreläsa på Folkets Hus.
Men i lördags var Oleg Mezjuev på plats i Karlskrona.
oleg-i-karlskrona
Ett 40-tal åhörare hade sökt sig till Karlskrona Folkets Hus för att höra om ”Ukraina och världsläget”.
Oleg Mezjuevs pratade i nästan två timmar, endast avbrutet av en eller tvåkorta pauser. I berättande samtalston rörde han sig obehindrat mellan allt från skillnader mellan de ortodoxa kyrkorna, en beskrivning av det ryska statskicket till enskilda händelser i den aktuella konflikten. Hans historiska kunnande gick inte att tvivla på. Inte heller var han hade sina sympatier.
Uppståndelsen kring hans besök i Karlskrona kommenterade han själv så här.
Putinist – svaret är nej. Jag har inte alls hans syn på saken i flera frågor. Jag hade inte röstat på hans parti. Han representerar för mig det som i princip sett till att sälja ut rysk statlig egendom. Men han tänker lite mer på folket idag.
I konflikten med Ukraina, som egentligen handlar om en konflikt mellan Ryssland och USA, har han skött det bra. Ukraina har använt som lockbete och spelbricka. Putin har sett till att undvika att vi dragits in i ett världskrig, menade han och kommenterade också det amerikanska presidentvalet:
Clinton hade betytt krig. Trump, jag vet inte. Jag litar inte på honom. Men han är affärsman. Han kanske ger något för att få någonting annat.
Från de lokala arrangörerna av mötet, föreningen Folket i Bild Kulturfront (tillsammans med Ronneby Nätverk mot krig), inledde Ulf Bjerén från Karlskrona: Det är inte mycket av vad som verkligen sker i Ukraina som kommer ut i svenska medier. Nyligen blev till exempel en tidigare biträdande chef för den ökända Azovbrigaden, en fascist- och terrororganisation, utsedd till landets polischef, bara strax efter att Ukrainas statschef varit här och träffat Sveriges statsminister och diskuterat biståndslån, sa han
”Det hart utövats påtryckningar för att stänga ner det här mötet”, påstod han vidare.
Efteråt valde han också att läsa upp ett uttalande riktat mot dagstidningarna i Blekinge, som tidigare berättat om den kontroversiella föreläsningen.
”Ett drev sattes igång i båda lokaltidningarna bland annat med ett arrogant avfärdande av fakta”, tyckte Ulf Bjerén. Han syftade bland annat på en artikel i BLT där också forskaren Niklas Bernsand, på Centrum för Europaforskning vid Lunds Universitet, intervjuats.
Niklas Bernsand beskrev Oleg Mezjuev som en av de mest profilerade ryska putinisterna i landet och en del av det ryska propagandamaskineriet.
”Han försvarar benhårt ryskt agerande. Jag är mycket förvånad över valet av ensam föredragshållare”, sa Niklas Bernsand till BLT i onsdags.

Men ett par veckor före föredraget hade länets två dominerande tidningar starkt ifrågasatt om Oleg Mezjuev skulle få yttra sig. Så smal var åsiktskorridoren!

ukraina-blt-1611 BLT tidigare

Dessförinnan,
3/11, hade fått Ulf Bjéren publicera en insändare i Sydöstran. Därför angår Ukraina oss
Insändaren
Av vad som skrivs i media och sägs av politiker kan man förledas tro att krisen i Ukraina startade på Krim.
Därför kort rekapitulation av vad som hände dessförinnan.
21 november 2013 ville regeringen i Ukraina inte underteckna avtal med EU innehållande nyliberala diktat och närmande till Nato. Då utlöstes en plan B: Fascistiska stöttrupper, militärt utbildade i Polen och betalda av USA, gick i täten för våldsamma demonstrationer på Maidan.
22 februari 2014 omringade de parlamentet (Radan), misshandlade talmannen och hotade ledamöterna. Den folkvalda presidenten tvingades fly under skottlossning. En författningsvidrig väststödd statskupp genomfördes.
Enligt USA:s biträdande utrikesminister Victoria Nuland hade 5 miljarder dollar satsats av State Department på att främja USA:s intressen.
Privata finansiärer som Georg Soros spenderade stora belopp på så kallade NGO-er. I ett inspelat telefonsamtal med USA:s ambassadör i Kiev framgår hur Nuland ger order om vilka som skall ingå i kuppministären.
Kuppen utlöste en våg av fascistisk och russofob terror och pogromer, kidnappningar och mord på politiska och etniska motståndare. Det bildar bakgrund till att befolkningen på Krim i mars 2014 genomförde en folkomröstning och ansökte om att återförenas med Ryssland.
Annektering betyder våldsamt erövrande. Men kan man tala om annektering? Inga skott avlossades. Ryska trupper fanns på Krim i enlighet med det flottbasavtal som sedan tidigare gällde mellan Ukraina och Ryssland.
Nog var återföreningen ett brott mot Ukrainas författning, men denna författning var ju redan slagen i spillror av kuppen. Artikel 1 i FN-stadgan föreskriver folkens rätt till självbestämmande och de historiska banden mellan Krim och Ryssland är mycket starka.

Krim blev förevändning för ökad konfrontation med Ryssland. Nato ökade den militära uppladdningen alldeles invid Rysslands gränser beledsagad av en aggressiv krigspropaganda. Ekonomisk krigföring (sanktioner) till skada för såväl Rysslands som övriga Europas ekonomier genomfördes.
Därför angår Ukraina oss alla. Jämte Irak och Syrien kan Ukrainakonflikten vara förpostfäktningar inför kommande storkrig. Som ett led i arbetet på att väcka en fredsrörelse anordnas seminarium 19 november i Karlskrona Folkets hus där dessa frågor belyses och diskuteras.

Sverige är officiellt alliansfritt. Det är oroväckande att ÖB oemotsagd kan säga på Folk och Försvar 1 oktober: ”Skulle en konflikt drabba oss i vårt närområde kommer vi garanterat att bli indragna.

Denna sakliga artikel uppskattades givetvis i demoniserade Ryssland.

sydostran-bjerejn-1611Sydöstran

sydostran-bjeren-publicerad-161110Intervju med Ulf Bjerén i Sydöstran 10/11 2016

* Det är utmärkt att Folkets Hus- i Karlskrona omprövade sin tveksamma inställning till detta möte. Här har ABF i Stockholm något att lära! Jag kan inte låta bli att nämna Syrienfrågan.


Liksom tidigare får föreningen Syrien Sverige anordna ett möte ”Motstånd och solidaritet i Syrien” på Socialistiskt Forum idag, ett diffust men acceptabelt tema. Denna förening uppger att den ”stödjer den kämpande demokratiska oppositionen i Syrien, som behöver vårt stöd. Den är religiöst och partipolitiskt obunden, men står på det folkliga upprorets sida mot Bashar Al-Assad.”
Syrienexperter är eniga om att oppositionen i Syrien helt domineras av stridande terrorister på marken, som al-Nusra och ISIS.

Om nu ABF-Stockholm låter denna förening, som i praktiken måste stödja terrorister, framträda borde ABF också låta en förening framträda som står bakom FN:s fredsplan utan att ta ställning till interna frågor i Syrien. Det gör föreningen Syriensolidaritet. Men ABF har 4 år i rad avslagit ansökan från Syriensolidaritet om möten på Socialistiskt Forum.


Föreningen Syriensolidaritet är en religiöst, etniskt och partipolitiskt oberoende ideell förening. Som medlem arbetar du för solidaritet med det syriska folket och dess rätt att demokratiskt utforma sin framtid fritt från militära påtryckningar från USA/Nato och dess allierade i enlighet med det generella aggressionsförbudet i artikel 2(4) av FN-stadgan.
• Ett fritt, enat och självständigt Syrien
• Upphäv sanktionerna mot Syrien
• Inget svenskt stöd till krig mot Syrien
* Stopp för angreppskriget mot Syrien

Den viktiga frågan gäller yttrandefriheten. Vi har sett det i debatten om Nya Tiders deltagande i Bokmässan. Själv har jag publicerat många artiklar i ämnet under senare tid.


Man vill gärna hoppas att det bara en sinkadus, en ”tillfällighet” att programförslaget ”Tryckfrihetsförordningen 250 år” avslogs på Socialistiskt Forum, eller hur? Talare var folkrättsjuristen Erik Göthe som har haft föredrag i ämnet på olika håll i landet, vilket framgick av ansökan.
Principiellt om tryckfrihet 20/10
Debatt om yttrandefrihet: Nya Tider, DN och nazism 25/10Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt 25/10
Om Åsa Linderborg, Jan Myrdal, Nya Tider och rasister. Gästblogginlägg 28/10
Jan Myrdal – Var står fienden? 28/10
Bokmässan, Nya Tider och yttrandefriheten 3/11
Jan Myrdal, yttrandefriheten och krigsrisken 6/11
Bokmässan, Nya Tider, yttrandefrihet,nazism, socialism 16/11
Hur långt kan man sträcka yttrandefriheten 20/11
yttrandefrihet

Det är känsligt, ja rentav svårt att i Sverige få framföra väl underbyggd information om Ukraina och Ryssland som inte passar in i den bild som etablerade massmedia förmedlar, och som är en skev enligt min och många andras faktaunderbyggda information. Åsiktskorridoren är smal och yttrande- och tryckfriheten är satt på undantag i Sverige som i år firar 250-årsminnet av Sveriges och världens första rejäla Tryckfrihetsförordning.

Låt mig ge två exempel på detta i år.
* Den 27/2 2016 fick Oleg Mezjuev göra ett mycket kort, sakligt inlägg i radioprogrammet Konflikt, där han ifrågasatte den gängse uppfattningen av Rysslands farlighet.Konflikt om Konflikt om Ryssland En twitterstorm följde och man ifrågasattes Olegs rätt att framföra sin åsikter, som i denna fråga delas av bl.a. förre utrikesministern Hans Blix, förre biståndsministern Pierre Schori, förra nedrustningsministern Maj-Britt Theorin och förre Moskvaambassadören Sven Hirdman.

* I maj var SvT mycket tveksam över att sända en prisbelönt fransk film om Ukraina, som bl.a. skedde hur högerkrafter kunde innebränna drygt 40 människor i fackföreningarnas hus i Odessa 2/5 2014 Öppet brev till SvT om ukrainska organisationers försök att påverka sändningen av dokumentären om Ukraina ”Revolutionens mörka sida. Först efter protester kunde den visas efter viss tillrättaläggning.

yttrandefrihet-2

* En debatt om evenemanget i Karlskrona finns också på Facebook. Facebook -debatt

Sanningen är svår för etablissemangets journalister och megafoner!
Slå vakt om yttrandefriheten!

Några andra artiklar om Ukraina. Låt mig särskilt rekommendera Oleg Mezjuevs två artiklar om ”Nulandkakor”
* Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 1
* Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 2
* Avslag från Granskningsnämnden
* Dödsskjutningarna på Maidan: USA-stödd ”false flag” enligt vetenskaplig rapport
Poroshenko och Obama. images4YUZEIHV
* Protestera mot svenska regeringens uttalande 21/2 1015 om Ukraina
* Väntad kalabalik i konkursfärdiga, korrumperade statskupps-Ukraina
* Gallup visar att 8 % är nöjda med regeringen i Ukraina medan 80 % är nöjda med Putin i Ryssland
* USA-ikonerna Kissinger och Brzezinski kritiserar USA:s Ukrainapolitik
* Nynazist ny talman i Ukrainas parlament
* Regissören Oliver Stone: Statskuppen i Kiev påminner om andra CIA-kupper
Vågar du verkligen se Oliver Stones film om Ukraina
Granskning av svenska dagstidningars rapportering om Ukraina-krisen

i Andra om: , , ,, , , , , , ,


9 svar till “Yttrandefriheten brister i Sverige. Ukraina: Föreläsning i Karlskrona, ”Konflikt” och TV, ABF”

 1. Sverige börjar bli en riktig diktatur där vad du får säga ska bestämmas av statens folk och propaganda. Fängelse snart för oliktänkande? Tvi!

 2. Knut Lindelöf skriver idag om ABF och Socialistiskt Forum (http://www.lindelof.nu/abf-och-socialistiskt-forum-vissna-socialister/)

  ”KULTURDEBATT, SOCIALDEMOKRATERNA, YTTRANDEFRIHET
  ABF och Socialistiskt forum – vissna socialister

  Han skriver bl.a.
  ”Socialister” är numera en osedvanligt slätstruken samling. Det kan knappast illustreras bättre än vad de själva gör på Socialistiskt Forum som idag arrangeras av ABF i Stockholm. Det anrika huset på Sveavägen fylls av människor som passar in i denna deras helt egna ”socialistiska” kultur.

  Men nej, en genomgång av programmet bekräftar tyvärr slätstrukenheten. Ämnen som feminism, HBTQ och identitet dominerar med 23 arrangemang (1/3 ca av 72). 21 arr handlar om vänsterns interna problem, fackliga frågor och om ekonomi (7 var), också nästan 1/3. 6 handlar om krig/fred, varav 1 om USA (presidentvalet). 10 behandlar Kultur/historia/filosofi och 1 om skandalprojektet nya Karolinska.

  … Denna avsaknad av tidens stora ödesfrågor beror också på ABF. Man har börjat tillämpa sin ”uthyrningspolicy” (vilka man kan samarbeta med) på ett snävare sätt på sistone. Staketet mot vilka partners som kan anses uppfylla FNs deklaration om de Mänskliga rättigheter och ABFs ”demokratiska strävan att göra världen bättre” har flyttats och liknar allt mer en apartheidmur.

  ABFs staketförflyttning är emellertid på intet sätt olaglig. Det är en politisk anpassning till den norm som man uppifrån förväntas anpassa sig till. ,,, Vill man vara med i finrummen (och behålla anslagen) måste man hålla avståndet till dem som visat sig ha rätt i sin kritik av S-MP-regeringen i sin politik om Saudiarabien, Nato, Syrienkriget, Irak, Afghanistan och Libyen. måste motas ut i alla ”anständiga sammanhang”

  Det senaste exemplet är nekandet till den nybildade organisationen Jemensolidaritet att medverka med en programpunkt i år. Det skamlösa Jemenkriget drivs av Saudiarabien med kraftfullt stöd av USA, men också med stöd från Sverige med sitt uppseendeväckande fjäsk för det saudiska kungahuset för att gynna sin egen lönsamma vapenförsäljning.

  Det här bör hållas borta från ”de anständigas scen”. ABF funkar här som lydig grindvakt.

  Roland Hedayat (odrförande i Jemensolidaritet) skickade en ansökan om att få med en programpunkt på årets SF. Efter att ha lämnat utförliga svar på kompletteringsfrågor, bl a om Irans inblandning i Jemenkriget, svarade ABF följande:

  ”Hej, Tack för er förfrågan!
  Vi har gjort bedömningen – dels utifrån vår säkerhetspolicy, dels utifrån vår uthyrningspolicy – att det inte är aktuellt att upplåta lokal i ABF-huset för denna verksamhet. Vidare att notera är att ABF Stockholm enligt praxis inte kommenterar bedömningar likt denna ytterligare och vi ber er respektera detta.”

  Tydligare kan inte ABFs nya mur, eller för den delen det hårdnande svenska politiska klimatet, illustreras. Om inga socialister på Socialistiskt Forum protesterar mot ABFs murbygge, eller konkret mot utmotningen av Jemensolidaritet är det ren ynkedom.

  Jag (Anders Romelsjö) har läst Roland Heyadats utförliga och sakliga redogörelse för Irans roll i Jemen-kriget. Det avfärdas av ABF-Stockholm utan något argument. En odemokratisk översittarfason som inte har att göra med någon folkrörelsetradition.

  • Niclas Bernsand efterlyser ”balans” på Ukrainamötet: ”Mezjuev som ensam föreläsare är verkligen inte balans”. ”Jag är mycket förvånad över valet av ensam föredragshållare” (BLT 9 resp. 21 november).
   Det är maktspråk. Han låtsas inte se ”elefanten i rummet”.
   Bildligt talat är 999 promille av vad som sägs om Ukrainakrisen vinklat av den västliga imperialistiska propagandan. Det är ”elefanten i rummet” som Bernsand låtsas inte se.
   När vi, med våra begränsade resurser, ordnar ett möte för att sprida fakta om vad som verkligen hänt i Ukraina (t.ex. det mörkade faktum att en väststödd statskupp med fascister som verktyg genomförts, stödd av den svenska makteliten) kräver Bernsand att vi låter de 999 promillena ”balansera” vår information! Så käckt! Då blir bara ½ promille kvar åt oss.
   Visst kan man ordna debattmöte för att öka intresset för ämnet. Det är vi alls inte främmande för och utrymme för debatt gavs på mötet. Men när gav de 999 promillena oss en möjlighet att ”balansera informationen” i av dem dominerade media och arrangemang? Svar: Nästan aldrig!
   I flera decennier har vi som för fram en antiimperialistisk syn blivit hunsade av mörkmän och vakthundar som utger sig för att vara ”experter”. Nu måste vi sluta att låta oss hunsas och kräva vår rätt.
   När mötesrätten hotas av de som idag bestämmer över institutioner, ursprungligen skapade av arbetarrörelsens pionjärer för att de nekades lokal och förvägrades yttrandefrihet (jag tänker på Folkets hus) ska vi inte stå med mössan i hand!
   De talar om ”värdegrund”, ett minst sagt luddigt ideologiskt begrepp som kan användas till att tysta de som ifrågasätter den härskande världsbilden. I av oss omfattade värden ingår yttrandefrihet och då är det helt riktigt att vi inte har samma ”värdegrund” som yttrandefrihetens fiender.
   Förresten. Vad tror ni August Palm eller Kata Dalström skulle svarat på frågan om de hade samma ”värdegrund” som förvaltarna av det orättfärdiga system de bekämpade?
   Ulf Bjerén

 3. var på ett myllrande ABF i dag….frågade Gunnar Lassinanti om Jemen och han sa att det skulle bli ett möte på ABF om kriget i Jemen i februari…någon fd ambassadör mfl var vidtalad

  • Man borde bjuda in föreningen Jemensolidaritet också. Ska föreslås organisationen att man kontaktar Gunnar Lassinanti.

 4. Jan-Erik R. berättar att han och tiotalet andra flygbladsutdelare jagades bort av vakter från den vanliga platsen utanför ABF Stockholm:s entré. Först hotade en kvinnliga representant för ABF att tillkalla polis. Jan-Erik vägrade klokt och sedan kom vakter och körde ut dem på trottoaren.

  Så tillämpar ABF-Stockholm yttrandefrihet och demokrati. Sådant svek mot arbetarrörelsens demokratisyn.

 5. Var på Syrien föreläsningen kl 11på Socialistiskt Forum i Stockholm
  De hade en gäst fr de Vita Hjälmarna och en till man som fungerade som tolk men man förstod hans partiskhet från varje ord han sa. Tydligen fungerar i praktigen båda som någon form av suniopposition.
  Grabbarna körde mest registret ”Assad torterar, ryssarna bombar”

  En man 2 rader bakom mig ställde en fråga om hur det kommer sig att ingen reagerade när Qatar o Saudiarabien slog till mot oppositionen och det inte blev ett krig där, dessutom avslog deras argument om vem som bekämpar ISIS (eftersom de i panelen påstod att oppositionen och inte Ryssland gör det)
  Till slut försa sig ”gästen” fr Syrien med en tes om att Assad skapade ISIS genom att släppa fångarna i början av kriget
  Halva salen reste sig och ville lämna salen. Jag skrek till ”Muslimska Brödraskapets föreläsning. TACK ska ni ha!”
  första raden var ilskna till tårar tillsammans med panelen
  En knuffade till mig och föreläsningen avslutade med nederlag för panelen och personalen från UPI

  Detta var på ABF .. http://abfstockholm.se/socforum/evenemang/motstand-och-solidaritet-i-syrien

 6. […] Några andra artiklar om yttrandefrihet Principiellt om tryckfrihet 20/10 Debatt om yttrandefrihet: Nya Tider, DN och nazism 25/10Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt 25/10 Om Åsa Linderborg, Jan Myrdal, Nya Tider och rasister. Gästblogginlägg 28/10 Jan Myrdal – Var står fienden? 28/10 Debatten om yttrandefriheten rasar vidare 16/11 Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina […]

 7. […] Hon är alltså mycket förstående, men vill först prova andra vägar. Hon talar om hatet på nätet, men kanske inte bara om det? ”Jag kan förstå den, men samtidigt ser jag att det politiskt på ministernivå finns en mer intensiv debatt om de här frågorna än någonsin tidigare. Det är många som ser att det har gått över gränsen, men vi vill ju alla att förändringsarbetet ska ske frivilligt. Om det inte lyckas är vi många regeringar och ministrar i Norden som är beredda att ta nästa steg. Vad innebär ”nästa steg”? – Nästa steg skulle vara att ta fram tvingande åtgärder. Men då gör vi också ingrepp i friheter och möjligheter som vi har vant oss vid. Det är ingen väg vi vill gå, det vill jag verkligen understryka. Men vi kan inte heller stå handfallna inför hatet.” Alice Bah Kunke i Expressen Några andra artiklar om yttrandefrihet Principiellt om tryckfrihet 20/10 Debatt om yttrandefrihet: Nya Tider, DN och nazism 25/10Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt 25/10 Om Åsa Linderborg, Jan Myrdal, Nya Tider och rasister. Gästblogginlägg 28/10 Jan Myrdal – Var står fienden? 28/10 Debatten om yttrandefriheten rasar vidare 16/11 Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina […]