Konflikt om ”Konflikt” om Ryssland och PK

Jag kritiserade nyligen Sveriges Radios program ”Konflikt” för dess syn på Ryssland och demokrati. Vet Radions ”Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USAFick svar från programledaren Ivar Ekman och det blev en andra artikel. Fortsatt debatt med Ivar Ekman, Konflikt, Sveriges Radio om USA, Ryssland, media mm Diskuterar gärna detta vidare med Ivar Ekman.

Och tycker att det nu är lämpligt att återpublicera en annan artikel om just ett program i ”Konflikt” om Ryssland, som publicerades 10 mars ett tidgare år! En ren tillfällighet att den råkade vara publicerad just i början av mars, vid samma tidpunkt som det nyss av mig kritiserade programmet i ”Konflikt”. Den artikeln är lika aktuell idag tycker jag! Vad tycker Du?

Denna viktiga artikel om synen på Ryssland och om takhöjd i debatten är skriven av professor Lars Drake från Uppsala. Den har tidigare först publicerats på den värdefulla siten Synapze. Jag har ändrat titeln något.
http://www.synapze.se/?link=article&key=15983
och sedan på Anti-euromaidan https://www.facebook.com/groups/antieuromaidan.sweden/permalink/946840165423350/
SR Konflikt

Lars Drake har tidigare berikat bloggen med ett par utmärkta artiklar om massmedia och Ryssland: ”Hets mot Ryssland och anslutning till NATO” http://jinge.se/allmant/hets-mot-ryssland-och-anslutning-till-nato.htm och ”Rysk propaganda enligt Sveriges Radio” http://jinge.se/mediekritik/rysk-propaganda-enligt-sveriges-radio.htm

Artikeln.
Radioprogrammet Konflikt har haft ett flertal intressanta inslag
. Nu den 27/2 handlade det om Rysslands ekonomi, militära kapacitet och påstådda hot. Titeln var ”Rysslands kris och grannars fruktan”. Som vanligt i Sverige var det en hel del hets mot Ryssland i programmet. Det var dock något mer öppet i tonen än många andra program. Utvecklingen har följt tre faser: 1. Programmet Konflikt, 2. Twitterflödet och 3. Ett radioprogram, Medierna, med kritik mot radioprogrammet Konflikt. Det senare tas upp under ”Fas3”.

Det förhållande att en person, Oleg Mezjuev, som inte är kritisk mot det mesta som sker i Ryssland eller mot ryskt agerande utomlands fick komma till tals har gjort att ett antal russofober har gått i spinn på nätet. De verkar anse det vara ytterst ojust att någon tillåts ifrågasätta deras världsbild. Spinnet verkar ha som mål att framställa Mezjuev som agent för ryska intressen så att SR inte vågar ha med honom i kommande program. Det efterfrågades t.o.m. en lag som skulle göra det möjligt att utvisa Oleg Mezjuev. De som inte har argument brukar tycka om censur.
Oleg Mezjuev
I programmet intervjuades två svenskar och som har rysk bakgrund, Ekaterina Sisfontes och Oleg Mezjuev. Sisfontes målade upp en bild av att den nuvarande ekonomiska krisen i Ryssland drabbar människor mycket hårt. Hennes kontakter utgjordes främst av välbeställda kulturarbetare i Moskva som fått det sämre. Mezjuev argumenterade för att ryssar är tåliga och att de ser dagens svårigheter som något övergående. Mezjuev sa också att krisen är en del av en allmän ekonomisk kris i världen och inte bara ett ryskt fenomen.

För dem som inte vet kan jag berätta att Oleg Mezjuev är en av de mest kunniga i Sverige om förhållanden i Ryssland och Ukraina. Han startade en Facebookgrupp, Anti-Euromaidan Sweden, som informerat om utvecklingen i Ukraina och han har även medverkat med texter på Synapze, men han är inte med i Donbassföreningen som hävdats av bl.a. majoren Carl Bergqvist på Twitter. Den fråga som ”twittrarna” skjutit in sig på i sitt fördömande av Mezjuev är att han påstås jobba för Sputnik en statlig rysk kanal som sänder på bl.a. svenska. De ger intryck av att han är anställd, men det är fel. Sputnik har publicerat texter av Mezjuev som tidigare publicerats på andra håll, det är inte vad man normalt brukar beteckna som ”jobbar för”.

Vad togs upp i programmet som var så upprörande? Oleg Mezjuev sa att Ryssland inte utgör något säkerhetshot och att landet inte varit aggressivt mot Ukraina. OCH, är sådana ståndpunkter förbjudna i Sverige? Det är tyvärr högre i tak inom media i länder som Tyskland, Danmark, Storbritannien och USA än i Sverige.

Det var några saker som inte är allmänt kända som klarades ut av de intervjuade experterna. Ryssland upprustning mätt i hur mycket pengar som läggs ner har bromsats upp. 2015 var det år då Ryssland satsade mest på sitt försvar. Det var fråga om en modernisering som påbörjades 2011 vars syfte var att uppgradera 70 % av all material till den tekniska nivå som Nato har.
Inte ens när Ryssland satsade som mest var det 10 % av vad Natoländerna satsade tillsammans.
Militärutgifter 0053_defense-comparison-crop
Alla fem experterna på säkerhetspolitik eller rysk militär avfärdade ett ryskt angrepp på de baltiska länderna som mycket osannolikt. Det vore självmord och de vet de politiska ledarna i Moskva – Nato har nämligen väsentligt större militär kapacitet. Särskilt två professorer från Storbritannien och USA var tydliga i dessa frågor. Trots detta ansträngde sig programledaren att få det till att det finns ett hot och att det kan ha ökat.

De som gått i spinn på Twitter har inte bara kritiserat Oleg Mezjuev utan även framfört kritik mot programmet som helhet. Det är ju inte så konstigt när alla fem experterna avfärdar stora delar av deras skrämselpropaganda om det påstådda ryska hotet.

En av de frågor som diskuterades var om den försvagade ryska ekonomin innebär ett ökat eller minskat militärt hot från Ryssland. Har det någonsin diskuterats i SR eller SVT om USA kommer att vara ett större hot mot världens länder i och med USAs allt svagare ställning i världen? Dagens militärt starka supermakt som blir alltmer ekonomiskt och politiskt trängd kan ju bli ännu farligare än den redan är.

Jag har frågat Oleg Mezjuev om hur han upplevde programmet och vad han har för svar på påhoppen på nätet.Är det vanligt att personer som inte är negativt inställda till Ryssland får framträda i radio eller TV i Sverige?

Det är rätt så ovanligt. Det har bara skett en handfull gånger tidigare, oftast i radio, men också ett par gånger i statlig svensk TV. Programmens upplägg och själva frågorna har de flesta gångerna varit sådana att de ryska deltagarnas synpunkter har förvrängts eller nedgraderats i styrka och värde. I radio har vi vid flera tillfällen haft med Katerina Abashina, som har försvarat Rysslands politik i Ukraina. I TV har Lioudmila Siegel framträtt, fast den enda gången hon var med var temat ”de ryska ubåtarna” och hon fick egentligen inte så mycket sagt vid det tillfället.

Vet du varför du blev ombedd att medverka i Konflikt?

Från början var det Kajsa Boglind, programledaren på ”Konflikt”, som hade kontaktat Lioudmila Siegel (ordföranden i ”Ryska riksförbundet i Sverige”). Boglind sökte efter en rysk deltagare till ett program som skulle handla om Ryssland, sanktionernas effekt på rysk ekonomi och om hur folk har det i Ryssland. Enligt Boglind skulle ”Konflikt” också ta upp ryssarnas syn på sina ledare.

Lioudmila Siegel skickade vidare Boglinds förfrågan till mig. Jag hörde mig för bland mina ryska vänner om de kunde tänka sig att ställa upp. Till slut, när jag inte fick tag i någon, bestämde jag mig för att själv hoppa in. Jag har ändå släkt och vänner kvar i Ryssland och har mycket bra koll på situationen i Ryssland genom allt jag läser, genom olika debattprogram och genom diverse analyser från ryska statsvetare och ekonomer som brukar ge sina bedömningar kring den rådande ekonomiska situationen i landet.

Anser du att programmet var neutralt i upplägg och faktiska utformning?
Putin imagesCAAIMOLN

Upplägget var väldigt förutsägbart – det var väldigt antiryskt och Putin-fixerat. Alla de övriga som var med i programmet, fyra personer till i studion (utöver mig) samt experterna i de förinspelade inslagen, hade en rysslandskritisk syn på situationen.

Själv tror jag att det var tänkt att jag skulle stämma in i kören och endast bekräfta bilden av den fallande levnadsstandarden i Ryssland, att folk där har det svårt och att de börjar klaga på sina ledare. Jag berättade givetvis att rubeln har devalverats med över 100%, vilket har lett till halverad köpkraft för vanliga ryssar inklusive min egen far. Jag förmedlade dock min fars uppfattning, enligt vilken ryssarna är medvetna om att den svåra situationen beror på västs sanktioner och att man är beredd att härda ut för att kunna leva ett bättre liv imorgon.
Programmet var kryddat med många påståenden vars riktighet och objektivitet starkt kan ifrågasättas. Mot slutet av programmet kunde jag inte längre hålla mig. Efter en massa prat från de övriga om det eventuella växande ryska hotet, den ”fördubblade” militärsatsningen och den ryska ”invasionen” i Ukraina, sa jag ifrån i min slutreplik. Programledaren Kajsa Boglind svarade med att stämpla min kommentar som ”subjektiv”.
Några av mina kommentarer som följde direkt efter den ordväxlingen klipptes bort från programmet utan att ”Konflikt”-redaktionen hade rådfrågat mig om det. Det som raderades var mina svar där jag nämnde att Rysslands försvarsbudget för 2015 sjunkit med 4% och planeras minska med 5 % 2016. Motiveringen var att mina och två andra deltagares kommentarer kortades ner av utrymmesskäl.
Så man kan säga att både upplägget och den faktiska utformningen av programmet var allt annat än neutralt.

Tror du att programledaren blev förvånad när experterna inte gav stöd för att Ryssland är ett hot mot t.ex. de baltiska länderna?

Jag fick den känslan att programledaren gick i otakt med flera av de andra som var med i programmet. Flera av experterna i de förinspelade inslagen tonade bl.a. ner det ryska hotet och menade att det inte alls var så stort. Även Susanne Oxenstierna talade om minskade ryska militärutgifter på senare tid. Trots detta fortsatte programledaren att tala om ”fördubblade” ryska militärsatsningar. Det var uppenbart vilket budskap hon ville förmedla till ”Konflikts” lyssnare.

Hur upplever du de påhopp på dig som varit på t.ex. Twitter?

Åsiktkorridoren i Sverige när det gäller synen på Ryssland har blivit extremt smal. All rysshets är bra och legitimt, allt som är proryskt är per definition felaktigt och odemokratiskt. Går man utanför dessa snäva ramar hamnar man snart i ett läge då man börjar störa svenskarnas invanda världsbild, en bild som de får i sig med ”modersmjölken” från våra Bonnier-ägda massmedier. Twitter-påhoppen är symtomatiska ur det perspektivet. De flesta av kritikerna kommer (som det verkar) från allianspartierna, rätt många av dem har kopplingar till eller intresserar sig för det svenska försvaret. Dessa personer brukar ju annars häva ur sig höga ord om att de är beredda att dö för någon annans rätt att uttrycka sina avvikande åsikter. De lyckas emellertid inte särskilt bra med att omvandla dessa höga ideal till verklighet. Inläggen andas hetssjakt, karaktärsmord och intolerans. Man kommer osökt att tänka på medeltidens häxjakter.
patrik oksanenPatrik Oksanen
”Fas 3”
Nu bränner det till ordentligt! Den kände antiryssen Patrik Oksanen som jobbar på Hudiksvalls tidning hörde av sig med kritik till programmet Medierna. Jag menar verkligen jobbar för han får lön av den tidningen för att bl.a. bedriva sin antiryska propaganda. Så här presenteras programmet Medierna den 5/3 2016:

Kritik mot att P1-programmet Konflikt lät en Putinkramande debattör sprida sin ryska propaganda. (ur ingressen) 2
Övriga inslag är tydligen inte propaganda, men om en av många som fick framträda i Konflikt uttalar något positivt om rysk utrikespolitik stämplas han som en Putinkramare som framför rysk propaganda. Fullständigt barockt!

Patrik Oksanen är upprörd över att Oleg Mezjuev inte blir motsagd (vilket han ju faktiskt blir) när han i Konflikt hävdar att Ryssland inte är aggressivt mot Ukraina. Problemet är att Mezjuev reagerar mot att Susanne Oxenstierna från FOI just påstått att Ryssland har agerat aggressivt i Ukraina och därmed har båda ståndpunkterna kommit till tals. Vad är det för bristande balans i det? Oxenstierna fick dessutom mer tid att förklara sin syn.

Det sas i anslutning till detta att alla experterna som intervjuades i Konflikt hade sagt något om rysk aggression i Ukraina vilket inte är korrekt. Det var bara en av fem intervjuade säkerhetsexperter som påstod att Ryssland har varit aggressivt i Ukraina. En tysk expert nämnde Krim, men sa inget om inbördeskriget i östra Ukraina. Det de var eniga om var att det är osannolikt att Ryssland skulle anfalla något av de baltiska länderna.

En annan punkt i kritiken var att det inte i början av Konflikt klarades ut att Oleg Mezjuev är aktiv på nätet angående framförallt konflikten i Ukraina. Det kan jag hålla med om, men det är ingen stor fråga eftersom det framgick av programmet som helhet.

Har du, Oleg, några kommentarer till programmet som kritiserade det första programmet du var med i?

Kritiken i ”Medierna” (P1) kommer främst från Patrik Oksanen, politisk redaktör på Hudiksvalls tidning. För att kunna bedöma hans kritik, måste man först förstå vem han är och var han själv står i de här frågorna, annars blir det lätt ”falsk varudeklaration” om man så säger.
Oksanen har, i likhet med många andra ledande journalister i Sverige, fallit ner i russofobi-gropen. Han har redan tidigare kritiserat gruppen ”Anti-Euromaidan Sweden” och flera av dess medlemmar, så hans hållning gentemot Ryssland är inte direkt okänd. 3
Patrik Oksanen är inte heller speciellt noga med att källbelägga sina påståenden och ståndpunkter, vilket tydliggjordes i ett telefonsamtal, när han blev uppringd av en privatperson som ställde frågor om bl.a. den påstådda ”ryska invasionen” i Östra Ukraina och den påstådda ”ryska skulden” vid nedskjutningen av MH-17. Istället för att ge tydliga svar var Oksanen mer intresserad av att ta reda på vem personen var som ställde de frågorna och varför han ställde dem. 4
Oksanen säger i ”Medierna” (P1) att jag skulle vara med ”i en rad organisationer som stödjer den ryska krigföringen i Ukraina”. Mig veterligen är jag med endast i en organisation som har med Ukraina att göra och den heter ”Sankt Georgsbandet”. Det är en humanitär grupp som hjälper de krigsdrabbade civila i Donbass och har inget med någon krigföring alls att göra. Man kan verkligen undra varför Oksanen far runt med sådana falska påståenden.
I samband med det undrar jag också varför inte Oksanen riktar någon som helst kritik mot vissa proukrainska grupper som verkar här i Sverige (jag syftar på ”Unga Ukrainare i Sverige”), som helt öppet skickar hjälp till Kiev-regimens armé, som i sin tur sysslar med massmord på civila i Östra Ukraina. 5
Patrik Oksanens försök att karaktärsmörda mig ser jag som en personlig komplimang och som gratis reklam för facebookgruppen ”Anti-Euromaidan Sweden”. Uppenbarligen gör jag saker rätt, när sådana ”meriterade” journalister som Oksanen ser sig själva nödgade att stiga ner på jorden bland oss vanliga dödliga för att ställa saker och ting till rätta.

Man ska också vara väldigt medveten om att Oksanen förespråkar censur!

Han vill införa s.k. ”certifierade medier” i Sverige, som skall sprida information som är ”verifierad” och riktig (enligt Oksanens uppfattning). Uppenbarligen är inte min information ”certifierad” enligt Oksanens modell och det är i ljuset av det som man får se hans angrepp på mig i ”Medierna” (P1). 6

Referenser
1 SR I

2 SR II

3 Hela Hälsingland

4Referens 4

5 Unga ukrainare

6 Patrik Oksanen: Om Sverige i informationskriget

intressant.se, , , , , , , ,
, , ,, , , , , , ,