Jihadismen är INTE orsaken till krigen (DN) – men (USA)-imperialismen!


För något år sedan publicerade jag denna artikel – i ett av de viktigaste ämnen jag känner till!
Därför ny publicering.
Det är väl motiverat?

Dagens Nyheter hade 15/6 2016 en stort uppslagen artikel Jihadismen är grunden för vår tids krig. Den baseras på en rapport från Uppsala universitet, SIPRI och ska publiceras i Journal of Peace Research. DN skriver ”Mer än hälften av världens direkta dödsoffer i krig skördas nu i konflikter med koppling till militant islamism, jihadism. Det visar en ny sammanställning, ensam i sitt slag, från de världsledande konfliktforskarna vid Uppsala universitet. I de största väpnade konflikterna, de med mer än tusen döda om året, är andelen ännu större. Sedan 2006 har nästan alla dessa stora krig hört till jihadismkategorin.”
(Bilden nedan kommer från DN idag)

ISIS-ledare DN 160615

Många instämmer kanske i artikelrubriken och rapporten. Inte desto mindre är den ytlig, ja rentav felaktig. En fingervisning om det fås bl.a. i artikeln ”Även om jihadismen uppenbart har med islam att göra är religionskopplingen inte självklar. De två länder som har störst muslimsk befolkning i världen, Indonesien och Indien, är ännu strängt taget fria från detta våldsamma uttryck för islamism. Över huvud taget är det märkvärdigt frånvarande i Sydostasien, som hyser stora muslimska grupper.”
* Men där förekommer ingen krigföring eller intervention från Väst!
DN definierar enkelt ”Ordet jihad betyder ”heligt krig”. Den ideologi inom islam som bygger på begreppet betonar den bokstavliga innebörden”

I DN:s artikel saknas helt tankar om orsaker till jihadismkrigen. Varför har de kommit? Just under senare år? Varför finns de knappast i Indonesien, Indien eller i Sydostasien? Kan det rentav ha att göra med USA:s och Västs politik? Ja, det anser inte bara Ryssland eller Syrien, utan USA:s ledande politiker och militärer.

* DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama i den arabisk-språkliga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak.” USA-general,Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
*
I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade ”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.

Bilden nedan föreställer Obama, Biden och förre chefen för USA:s krig i Afghanistan och förre chefen för CIA general Petraeus som förra året föreslog att USA tydligare skulle stödja al-Qaida för att störta Syriens ledning.

Petraeus, Obama och Biden

* En rapport till den amerikanska kongressen uppger att USA sponsrar terrorism i Syrien. https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf Rapporten utarbetades av Congressional Research Service, en gren av USA Library of Congress, som ger politiska och rättsliga analyser till USA:s kongress. Den konkluderar:
• Den syriska konflikten är mellan islamister och sekulära grupper, inte mellan sunniter och alawiter.
• Den syriska oppositionen domineras av islamister och är allierad med utländska fiender till Syrien.
• USA beväpnar sekteristiska terrorister.
• Washington vill hålla tillbaka men ej eliminera ISIS i syfte att upprätthålla militärt tryck på Syriens regering.

* I en intervju våren 2015 erkänner generallöjtnant Michael Flynn att USA:s administration medvetet “släppt fram” Al Qaeda och ISIS i Syrien och Irak. Michael Flynn är före detta chef för amerikanska Defense Intelligence Agency (DIA). Han bekräftar äktheten av en omtalad rapport från DIA) från augusti 2012 som visar att USA:s ledning redan då visste att den syriska oppositionen tagit en sekteristisk riktning. Väl medveten om detta sände man ändå stora mängder vapen till vad man kallade ”moderata rebeller”, en allt svagare grupp till följd av avsaknad av lokal förankring och övergångar till al-Qaida, al-Nusra och senare IS(IS). Det överordnade syftet var att störta den alltför självständige Assad och hålla tillbaka Iran.

* Förre presidentkandidaten och förre militäre NATO-chefen Wesley Clark menar live i CNN våren 2015 att ISIS är skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.” ”ISIS kom igång genom finansiering från våra vänner och allierade”

Wesley Clark 150223

* Fakta visar att ISIS utvidgade sitt område i Syrien under det dryga år då USA uppgav sig bomba Syrien, med förvarningar i form av flygblad enligt New York Times. Fakta visar att ISIS, och andra terroristgrupper också, drivits tillbaka sedan Ryssland intervenerade i kriget i samverkan med Syriens armé, som skördat flera segrar runtom i landet.

* DN skriver att Dan Smith, chef för Stockholms fredsforskningsinstitut, säger ”Jag är övertygad om att alla inblandade är inriktade på att försöka undvika krig. Alla vet att det inte är värt det.”
Förefaller mig mycket naivt och okunnigt.
* I artiklar, bland annat här, har påvisats av de Väststödda och Västinitierade krigen är en huvudorsak till flyktingströmmarna också.
Här en ofullständig förteckning över artiklar om flyktingar och flyktingpolitik på bloggen:

160323 Efter Bryssel, Paris och flyktingströmmarna – hur uppkom ISIS
160318 Flyktingpolitik och krigspolitik: Min artikel i DN.
160304 Syrien: Insiktsfull EU-rådgivare
Flykting och krig II
160209 Den dolda orsaken till flyktingtragedin
160110 Halverade matransoner utlöste flyktingströmmen
151122 Krönika om inställt tal om Syrien, flyktingströmmar, vänstern och den svenska imperialismen
151028 Västländers agerande orsak till flyktingkrisen
150926 Ryssland är Europas största flyktingmottagare
Erdogan & Obama
150925 Dalai Lama och Jacob Zuma
150918 Kallt krig inom EU om och mot flyktingar
150909 Sveriges Syrienbistånd går bl.a. till terrorister som orsakar flyktingvåg
150909 Det verkliga flyktingproblemet och hur man kan lösa det
150909 Flyktingkatastrofen är ingen tillfällighet
Flykting och krigen IV.

150512 Big business i svensk flyktingindustri
150421 Flyktingkatastrofen på Medelhavet – vems är felet?

* Vad anser då DN? Dess desinformerade (?) och definitivt desinformerade chefredaktör föreslår ökad uppslutning bakom USA:s folkrättsvidriga politik! Peter Wolodarski desinformerar grovt

* Min bedömning är att huvudorsaken, den helt grundläggande orsaken till framväxten av jihadismkrigen och andra krig är imperialismen med dess ständiga kamp om marknader och resurser under tvånget att hela tiden söka öka vinsten för företagen där allt färre dominerar alltmer. För många är detta kanske bara en klyscha, ett tomt ord, som rentav döljer avsaknad av eller oförmåga till analys. Om Du tror det eller är intresserad av frågan så läs Bakom krigen står imperialismen, där begreppet presenteras och diskuteras. Eller läs rentav skriften, som kan beställas via bloggsidan och mig för 24 kr eller 50 kr!
Skriften 13-247x350

*** Bekämpa USA-imperialismen för fred i världen! ***

Några artiklar om Syrien.
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general,Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien

i Andra om: , , ,, , al-Nusra, , , , , ,


21 svar till “Jihadismen är INTE orsaken till krigen (DN) – men (USA)-imperialismen!”

 1. Efter kommunismens fall försökte USA-Väst att hitta nya fiende för att fortsätta med krigsföring och försäljningen av vapen världen över. Revolutionen i Iran som var en anti-imperialistisk revolution och sedan USAs hjälp till afghaner som var mot Ryssland ockupation (eller hjälp!) till regeringen i Afghanistan, gav den chansen till USA. Islam blev den nya fienden och man skapade orden Islam-ism (social-ism, kommun-ism etcetra!) för att koppla det nya till det gamla. Just i Afghanistan skapade även USA-Väst de terrorister (Al-queda, taliban etcetra!) som senare flyttade sig hit och dit med hjälp av USA-Väst för att skapa oreda i Mellanöstern och i Afrika. Man beväpnade dessa terrorister med USAs vapen och finansierade deras verksamhet med hjälp av Islam-liknanade regimer som i Saudi, Qatar, Dubai och Kuwait! Det fortsatte till våra dagar, i Irak, I libyen, i Syrien, i Egypten etcetra. De som är intresserad kan läsa i min roman Terroristen från år 2011-2012.

  • Vi är nog överens om vem som är fienden. Men fallet Iran är mer komplicerat. Shahen blev demoniserad av väst och upproret stöddes av imperialismen. Ayatolla Khomeini var son till en brittisk spion. Och det var dags att omintetgöra den utveckling som Shahens Iran var på väg mot. Dessutom har jag sett påstås att han ville sätta stopp för opiumekonomin som angloamerika profiterar på. Men det avgörande för angloimperiet är att inga länder får utvecklas och tillägna sig modern teknologisk kompetens. Ayatollan representerade just det intellektuella mörker som angloimperiet ville uppnå. Dagens Iran har repat sig och utvecklas bortsett från att dom länge bojkottats. Den bojkotten var till för att hindra deras utveckling. Kärnkraft kan vara till hjälp för många länder att industrialiseras. Därför vill angloimperiet förhindra den teknologin att breda ut sig.

   • Det går inte att trycka in alla skeenden i världen i en fyrkantig förklaringsmall. Det gäller att analysera vilket som är huvudmotsättningen. USA störtade Mosaddeq -53 och såg till att makten överfördes till Shahen, som återgäldade med att ge tillbaka kontrollen över oljan och Persiska viken till USA/UK. Shahen var trogen väst in i det sista, men USA som insåg att hans tid var över hade att välja mellan Khomeini eller vänstern. I USAs värld var den senare ett mycket större hot mot USAs intressen. Störtandet var baserat på en folkligt uppror från både vänster och Khomeini-trogna. Hatet mot USA från de religiösa maktövertagarna ledde till att USAs ambassad ockuperades i 444 dagar. Ett än idag levande trauma av förödmjukelse i USA. Därför är Iran-hatet stort i breda folklager. USA ser vad som gynnar USA-imperialismen i varje läge. Därför gavs stödet till Pol Pot och andra krafter (tex. jihadister) som skenbart kan ge myror i huvudet på våra borgerliga politiker och ledarskribenter. De senare kan skriva om förhatliga diktatorer utan att nämna eller förstå att de sitter med USAs öppna eller dolda stöd.

    • Låt oss hålla oss till Iran. Shahen blev omöjlig internt enbart därför att angloamerikanerna ville ha det så. Oppositionen var lika manipulerad som vid andra angloamerikanska regime change operations. Men vi hade inte internet då så vi hade inte vant oss vid att det mönstret fanns. Khomeini som var brittiskt understödd sen länge och Muslimsk Broderskapare och son till en brittisk spion, är just den typen av mörkerman och bakåtsträvare som brittiska malthusianer eftersträvar att pådyvla folk som vill utvecklas och använda exportinkomster för egna syften. Kärnkraften var på gång under Shahen men det blev det slut på med skiftet. I det ohyggliga krig som angloamerikanerna provocerade fram och uppmuntrade till offrade Khomeini enorma mängder liv. Khomeini hade ett mycket begränsat ordförråd på Iraniernas språk. Bara det. (Hans mor var från Kashmir även det av intresse för underminerande av stabilitet mellan Indien och Pakistan.) BBC demoniserade intensivt shahen i den sekulariserade medelklassens ögon. En infernaliskt ond brittisk intellektuell elit var hjärnorna både bakom världskrig och stödet och uppmuntrandet av de sämsta sidorna hos Islam och bekämpandet av sekulära och i bästa mening progressiva krafter.

     • Peter din förklaringsmall håller inte! Iran och USA har varit bittra fiender sedan Khomeini tog över. USAs agerande i MÖ har kantats av en serie misslyckanden. Stödet till Saddam föll inte ut som väntat och inte heller störtandet av honom. Allt gjordes i tron att USAs intressen skulle stärkas i området om Saddam övertog Shahens roll som USAs förlängda arm, men den analysen var fel. Störtandet gick också helt fel då det stärkte Iran och gav inte USA kontrollen över oljan. Intressena i världens länder är mer sammansatta än vad Pentagons experter och du tror. Förr var enda ledtråden att hindra att länder allierade sig med Sovjet, nu är det Ryssland som ska sättas i karantän. Khomeiniregimen sattes i karantän men nu öppnar USA för bättre relationer. USA omprövar sin misslyckade politik och håller en dörr på glänt ifall att stödet till saudierna inte längre gynnar USAs intressen. USA utser vem som ska vara vicesheriff i området. Irans teokratiska regim har fiender i sunnimuslimska länder, främst Saudiarabien. De strider mot varandra i Syrien. Hizbollah, lierat med Iran, torgförs inom sunniislam som satans parti. Israel fruktar Iran och Hizbollah mer än IS, stött och finansierat av sunnimuslimska intressen. USA stödjer saudierna och använder IS som en kraft mot Assad. USA under lång tid använt sig av MB som politisk kraft mot Assad.

      • Hys inget hopp om att kunna rädda den offentliga konspirationsteorin. Jag har ingen förklaringsmall som utgångspunkt utan tex Robert Dreyfuss bok Hostage of Khomeni som mycket detaljrikt och övertygande redogör. Om du hävdar att Khomeini inte var starkt kopplad till Britterna så säg det. Men det törs du inte utan ist använder du en förklaringsmall. Den om att det i dina ögon inte tycks ha varit bra för Usa. Dom ville inte ha någon vänsterregim vilket upproret ju skulle kunnat riskera att resultera i så när andra inblandade ville ha ayatollan fick det bli den gubben. Enligt Shahen som fick uppgiften 2 år innan, vardessutom EN orsak att oljeproduktionen behövde strypas och att Iran skulle offras. Men dessutom var Brzinzky nära anknuten till Britterna. Både han och Kissinger var det. Även Israel (tex professor Yuval Neeman) var på den tiden rädda för grannländers utveckling enligt malthusianskt mönster. Och Iran skulle i samarbete med angloamerikas konkurrenter (Bla i samarbete med Frankrike VTyskland och Sverige genom EURODIF) bygga ut kärnkraft vilket Khomeini avstyrde. Usa ordnade plutonium åt Iran och Cia bedömde 1974 att Iran kunde tänkas utveckla kärnvapen under 80-talet. Ingen är väl förvånad över att även Israel var intressent bakom revolutionen.
       John Coleman påstår att Shahen också ströp Britternas Opiumaffärer.
       Mer här http://aangirfan.blogspot.se/2008/01/shah-of-iran-was-toppled-by-cia-and-mi6.html

       • Peter jag ger inte mycket för dina konspirationsteorier á la EAP/LaRouche! Det som inte passar in i den politiska mallen klipps bort. Det blir uppenbart när man läser dina inlägg. Nu avslutar jag denna diskussion för min del.

        • Det är nog bäst att du flyr hellre än att illa fäkta ja.
         Exempel på källa är en Iransk lärd man som genomlevde ’revolutionen’ : Bahram Maskanian – October 16, 1987
         ”A few Iranians know about Khomeini’s true origin, that Khomeini’s mother was a Kashmiri from India, but sadly even fewer Iranians are aware who Khomeini’s real father was, and his true origins. ”

         ”Khomeini’s real father, William Richard Williamson, was born in Bristol, England, in 1872 of British parents and lineage. This detail is based on a biographical book published in the early 1950s and also first-hand evidence from a former Iranian employee of the Anglo-Iranian Oil Company (later renamed as British Petroleum, and finally, BP), who worked with and met the key players of this record. This fact was also supported in 1979, by then-78-year old Col. Archie Chisholm, a BP political officer and former editor at The Financial Times, when interviewed on the subject at his home in County Cork, Ireland.”

 2. Analyserar man språkbruket bland tidningarna och hos de höga herrarna så får man till slut en förståelse för vad ordet terrorist betyder. Det betyder en allierad som biter husses hand. Det ser man tydligt i de fall de inte biter husses hand, det fanns inga terrorister i Libyen så länge Khaddafi var vid makten, men så snart han störtats dök de upp som gubben i lådan, när de sponsrade terroristerna fick egna idéer. När islamister med IS kopplingar deltar i strider i Ukraina, så kallas det inte terror. Men när de slåss för IS i Syrien så är de terrorister. Vissa islamistgrupper i Syrien är inte terrorister medan det inte finns några vattentäta skott till de som kallas terrorister, den ena är det andra från dag till annan. Grupper som inte har koppling till västmakter kallas inte terrorister alls, exempelvis Houthi i Jemen som kallades rebellgrupp från starten.

  Det är stödet till högerextremister världen över som skapar konflikterna och terrorn, det är inte det marginella stödet som är det avgörande, extremister med resurser, det avgörande stödet kommer från de som söker använda högerextremisterna som ett redskap, sällan lika radikalt höger som högerextremisterna själva förstås. Men att använda sig av högerextremister är att vara på andra sidan enhetsfronten, oavsett ens syfte, man är då man med dem.

 3. Kan DN eller SIPRI förklara varför ”Jihadismen” i skördar de allra första offren i just muslimska länder? Varför har ISIS inte hotat Israel? Kan det var så att ”Jihadismen” egentligen är en viktig del av imperiets geopolitik som går ut på att skapa kaos och instabilitet i just de länder som inte lidit av bankirvampyr maffians diktat: exempelvis Libyen och Syrien. Hur skall de illegala krig (statsterror), invasioner och stöd till ”jihadister” som väst och Israel välsignar en hel värld med bara under 2000-talet betecknas?

  Varken SIPRI eller imperiets svenska ekokammare DN har några svar på dessa frågor. Är det snarare bankirvampyr maffian som är och har varit grunden till krig under en bra lång tid – från de koloniala, erövrings och plundrings krigen ända till dagens resurs- och skuldsättning krigen? Nog finns det mer förklaringsstoff i det senare, än i ”jihadism” tesen som vi serveras av västs ”lärda” och ”liberala” skribenter.

  • Som jag skrev som svar i ett tidigare inlägg:

   Om vi bortser från alla olika konspirationsteorier som florerar (att IS skulle vara ”en viktig del av imperiets geopolitik” eller att IS är skapat av Israel) så är nog förklaringen att IS inte har den militära styrka som behövs för att angripa Israel.
   Israel har de mest erfarna, bäst beväpnade och bäst utbildade styrkorna i hela Mellanöstern. Ser vi på vilka IS hittills har angripit så är det svaga motståndare. Vi vet ju alla hur det gått för IS i strider mot kurderna.

   Även om de som krigar för IS är högt motiverade och nästan välkomnar döden på slagfältet har de stora brister i sin militära kompetens, kanske framför allt taktiskt.

   Efter flera årtionden av terroristattacker mot Israel, israeliska medborgare och judar finns det även ett helt annat säkerhetsmedvetande som gör det svårt att hitta tillfällen till kidnappning och attentat i Israel.
   Det är väl ingen slump att den senaste tidens attacker mot judiska institutioner skett i Europa. (Undantaget de överfall med kniv som skett i Israel.)

 4. Artikelrubriken stämmer och detta handlar om hundra år av omsorgsfulla förberedelser där Britternas roll dominerar, även om en del av dom orientalister som är arvtagare till dom ursprungliga manipulatörerna, har stuckit till Usa. Tex Bernard Lewis. På 20-talet var Britternas agenter där nere ute efter att driva jihadister mot Ryssland så som skett i Tjetjenien långt senare. Det är av intresse att veta att imperialisterna arbetar så långsiktigt. Har sånt tålamod. Männen bakom hatade inte dom araber som dom drev till radikalisering och drev bort från konstruktiv samhällelig utveckling. Dessa brittiska imperialister drevs av en sorts snedvriden lojalitet till en oligarki som de flesta andra djupt ogillar. Men för dom som sammansvurit sig för imperiet är DET GODA just att verka i oligarkins intresse. Orientalister som i likhet med andra genuint intresserade akademiker fungerade hos Britterna så att man avsiktligt valde ut och sökte uppmuntra det som skulle hålla tilbaka utvecklingen. Detta vill inte dom som enkelspårigt demoniserar islam eller araber höra på. Men den aggressiva varianten av islam som alltså stärkts sen länge av väst utan att det blivit allmänt känt är fortfarande ett hot och måste bekämpas precis som Ryssland bidrar med. Och likaså behöver den bekämpas genom upplysning i medierna och samhällsdebatten. Jag anser att ett bättre sätt att göra det är genom att visa på att det är väst som ligger bakom radikaliseringen och att syftet är att hålla folk i underutveckling och utnyttja dem som vapen och att dom som tror att dom bekämpar väst genom att anamma såna läror är lurade.
  Nå men iom att västorientalisterna inte hatar sina manipulerade folk kan dom i gengäld lära sig mycket om dom vilket underlättar när dom skall spelas ut som spelbrickor.
  Parallellt med de ovan antydda skeendena utvecklades Muslimska brödraskapet som en allierad till angloimperiet och dess storfinans.
  Äkta arabiska och persiska självständighetsrörelser har hela tiden förråtts och bekämpats av väst.

 5. […] Christian: Åter till sakfrågan. Varför borde då ”Syriensolidaritet” skriva ett liknande öppet brev? Till att börja med kan man konstatera att Rysslands bombningar i Irak är lika folkrättsvidriga som USAs i Irak. Den syriska civilbefolkningen har drabbats minst lika hårt av flygbombningar genomförda av den Syriska regimen/Ryssland som den irakiska har gjort av de amerikanska. Samma iransk stödda miliser som med rätta kritiseras i inlägget härjar också i Syrien där de strider sida vid sida med Al-Assads styrkor och begår samma övergrepp där som de gör i Irak.” Kommentar: Christian har fel. USA:s bombningar var en del av ett folkrättsvidrigt anfallskrig utifrån lögner om att Irak hade massförstörelsevapen. Ryssland bombningar sker efter tillåtelse av Syriens lagliga regering – vilket inte insatserna i Syrien av USA, Storbritannien, Frankrike och Turkiet gör. Detta är en fundamental skillnad. Vidare bekämpar Ryssland och Syriens armé terroristgrupperna, främst al-Nusra och IS, som på olika sätt stärkts och fått stöd av USA & Co. Detta har behandlats i flera blogginlägg här. Kriget i Syrien är främst ett av USA & Co initierat och vidmakthållet krig. Detta behandlades senast 15/6 Jihadismen är inte orsaken till krigen (DN) – men USA-imperialismen […]

 6. Jihadismen innebär ett återuppvaknande för den ursprungliga islamiska imperialismen, men krigen utkämpar den med kristen vapenteknologi. Att byta en råvara som finns runt jorden mot vår modernaste teknologi är en usel strategisk affär.

  • Men återuppväckandet var helt och hållet angloamerikanernas verk och var ett långt och tålmodigt förstörelseprojekt som saboterade för arabvärldens progressiva element.
   Det var Britternas främsta orientalisterna som låg bakom muslimska brödraskapet och fn verkar detta ha accentuerats i samband med den aktuella splittringen i MÖ.
   I Bilderbergs tycks enligt Thierry Meyssan en splittring mellan pro och antiterroriststödjare ha uppkommit.
   http://www.voltairenet.org/article196617.html

  • Det finns värre män är Soros. Som t ex Rex Tillerson, Jeff Sessions, Joe Biden, Hunter Biden, Trump och många fler. Men dessa nämner du inte. Kanske för att de här personifierar den vita kristna kapitalistiska mannen.

   • Donald Trump personifierar vit arbetarklass. Men det är inte Trumps fel att det blivit så. Han försöker bara backa tiden tills då den vita arbetarklassen tyckte samhället var rätt så okej. Det fanns arbete och det gick att tjäna pengar. Skaffa familj och köpa ett hus i ett samhälle med tro på framtiden. Förklara gärna vad det skulle vara för fel med det.

   • Jeff Sessions är USA:s justitieminister. Motsvarigheten till vår socialdemokratiske Morgan Johansson.

    ”– Om du inte gillar det så smuggla inte barn över gränsen.”
    Menar Sessions till de åtgärder administrationen vidtagit mot den illegala invandringen. Jag föreställer mig den nuvarande administrationen i USA har en liknande migrationspolitik som förkunnas av vårt svenska parti Sverigedemokraterna. Möjligen mer handgripligt. Är det fascism?

    https://www.svt.se/nyheter/utrikes/stormig-debatt-kring-usa-s-inlasta-migrantbarn