Flyktingkatastrofen på Medelhavet – vems är felet?

Vi är många som är upprörda över de återkommande flyktingkatastroferna på Medelhavet. De flesta flyktingarna kommer från det sönderslagna landet Libyen, där kanske 1 miljon människor väntar på transport över Medelhavet. Inte kan väl situationen ha något att göra med det USA-stödda brutala angreppskriget på Gaddafis Libyen, en ganska mild diktatur med Afrikas högsta levdandsstandard – men med en självständig politik gentemot Världspolisen USA. Det var ”kruxet”. Med hjälp av Sverige, efter beslut i riksdagen med stöd av alla riksdagspartier utom SD – överskreds ett olyckligt FN-beslut enormt, och Sverige deltog mycket aktivt i detta. I Libyen visar NATO sitt rätta ansikte – en brutal krigsorganisation i tjänst hos USA. Kina och Ryssland har senare medgivit att det var fel av dem att ej lägga in sitt veto. Undrar om de inte är inne på liknande felaktiga väg i Jemen-kriget.
Medelhavet flyktingar
I ”Ring P1” gjorde en man också ungefär samma analys igår, och programledaren avstod från kommentar. Bra att han inte avbröt mannen, vilket då och då sker med personer med väl underbyggda men för etablissemanget obekväma åsikter.

* Den demokratiska presidentkandidaten Hillary Clinton säger skrattande ”We came, we saw, he died” (om mordet på Gaddafi) i Youtube-klippet (se länk)

I tankarna på ett helt eget blogginlägg om detta får jag så ett mail om flyktingkatastrofen från skribenten och journalisten Åke W. Bergh, som översatt artikeln ”Farage anklagar Cameron för flyktingkatastrofen i Medelhavet” 19/4 i tidningen ”the Independent”, där UKIP-ledaren Nigel Farage intervjuas, och säger några sanningens ord.
* OBS – att Farages synpunkter återges innebär alls inget ställningstagande för UKIP!

* Det finns andra skyldiga. Bloggaren Annarkia fokuserar på EU:s ansvar och citerar W Hansson på AB ”Verkligheten visar tydligt att EU inte är berett att på allvar förhindra sådana här mänskliga katastrofer från att ständigt upprepas. Främsta skälet är att ett Europa som redan har 25 miljoner arbetslösa inte vill ha dessa flyktingar. Den hemska sanningen är att många av Europas ledare ser de farliga båtresorna som ett sätt att avskräcka andra flyktingar från att våga ta den här vägen till Europa.”
Intervjun med Farage.
David Cameron måste ta sitt ansvar för flyktingkatastrofen som nu utspelas i Medelhavet, kräver Nigel Farage. Detta efter den senaste tragedin med hundratals flyktingar som befaras ha drunknat då de sökt undkomma den kaotiska situationen i Libyen. UKIP-ledaren skyller det ökande antalet immigranter från Libyen på det kaos som drabbat landet efter västs bombningar sommaren 2011. Attacker som stöddes av många europeiska ledare och genomfördes av deras respektive stridsflyg (med stöd av svenska JAS-plan), skriver the Independent. Ett angrepp som inte minst förespråkades av Cameron i avsikt att störta Libyens ledare Muammar Gaddafi för snart fyra år sedan.
Nigel Farage
Nigel Farage hävdar att det var det ”europeiska angreppet” som skapat det ursprungliga problemet. ”Det var Sarkozy och Camerons fanatism som ledde till bombningen av Libyen. Något som helt destabiliserat landet och nu gjort situationen för bland annat de kristna praktiskt taget omöjlig”, sa han på BBC:s Sunday Politics Programme i söndags.

”Vi borde vara ärliga och medge att vi direkt orsakat detta problem. Det fanns inga motsvarande flyktingströmmar från Libyen innan vi bombade landet för att göra oss kvitt Gaddafi”, menar Farage. Uttalandet kommer dagen efter att en båt med omkring 700 flyktingar med kurs på italienska ön Lampedusa kapsejsat utanför Libyens kust.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5
António Guterres, FN:s flyktingkommissariat, insisterar på att problemet handlar om anti-invandringsretorik och brist på resurser. Han menar att den senaste tragedin visade ”hur viktigt det är med en effektiv sjöräddning i centrala Medelhavsområdet”. Senast i november förra året ersattes Italiens ”Mare Nostrum”-program med EU:s eget ”Frontex Plus”, ett program med mycket reducerad finansiering och räckvidd, rapporterar the Independent.
”Tyvärr kan Mare Nostrum aldrig ersättas av en likvärdig kapacitet för att rädda människor, och på samma gång garantera rättsligt skydd för dem som behöver kunna ta sig till Europa”, säger FN:s flyktingkommissarie.

Nigel Farage gjorde klart att han hade ”inga problem” med att tillåta kristna som utsätts för förföljelse i Mellanöstern att bosätta sig i Storbritannien.

***

Ett förslag från Åke W. Bergh

Istället för att Sverige tar emot en outsinlig ström av libyska flyktingar som EU så gärna vill att vi ska ta ansvar för, håller inne med de väldiga kostnader detta innebär och låter pengarna utgöra grundplåt för vår del av det krigsskadestånd som bör tillfalla Libyen så snart situationen så tillåter. England, Frankrike och inte minst USA bör till detta avkrävas stå för de akuta flyktingkostnaderna under tiden. Sverige ska vare sig ta odemokratiskt fattade beslut att delta i dessa destruktiva operationer (i en Nato-allians vi inte ens tillhör) eller tvingas befatta oss med oproportionerliga delar av den gemensamma notan. Nigel Farages krav på att de mest aktiva krigshetsarna erkänner sin skuld är ett steg i rätt riktning. Det bör dämpa deras krigshets i framtiden. Få EU-länder tar ens emot några flyktingar och i brittiska parlamentet kräver nu Labour-ledaren Ed Miliband att alla ”immigranter” ska behärska engelska språket. Inte helt opåkallat; var tredje läkare/sköterska i brittiska hälsovårdssystemet utgörs idag av en jättelik ”brain drain” av personal huvudsakligen utbildad i fattigare länder.

Post scriptum – kuriosa.(Åke W. Bergh)
Om den maktgalne bondesonen Muammar Gaddafi har vi enligt gängse västerländsk historieskrivning fått veta att han som ung gjorde sig till diktator i Libyen och därefter gravt terroriserat sitt eget folk (förutom att han under de mer än 40 år han ledde landet förvandlade det från en av regionens absolut fattigaste länder till Afrikas mest utvecklade välfärdsstat) kan vi nu läsa följande från självaste https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Qaddafi.html:
Kadaffi imagesCAGA5E1L
Gaddafi went on to study law at the University of Libya, where he graduated with high grades. He then entered the Military Academy in Benghazi in 1963… After graduating in 1965, he was sent to Britain for further training at the British Army Staff College, now the Joint Services Command and Staff College, returning in 1966 as a commissioned officer in the Signal Corps.”

D v s att han utexaminerats med höga betyg från en juristutbildning i hemlandet, genomgick landets militärakademi och sändes på militärakademisk utbildning i Storbritannien, varifrån han återvände hem med officersfullmakt. Vidare framgår av samma källa att han inte, som legio vid militärkupper, utnämnde sig själv till general utan nöjde sig med steget från kapten till överste. En grad han behöll under hela sitt liv och ledarskap.

i Andra om: , , , ,,, , , , , invandring, ,

DN Röda Malmö Svensson-bloggenAnnarkia Ab CounterpunchHillary Clinton om GaddafiTV 4 igår Independent 19/4ef=”” target=”_blank”>DN 4/10Expressen.se SvD 4/10Margareta Zetterström ”Att skriva i motvind” FIB-Kulturfront Globalresearch 23/9/a> DN 24/9 DN 25/9

  11 comments for “Flyktingkatastrofen på Medelhavet – vems är felet?

 1. aa
  21 april, 2015 at 10:35

  ”England, Frankrike och inte minst USA bör till detta avkrävas stå för de akuta flyktingkostnaderna under tiden. Sverige ska vare sig ta odemokratiskt fattade beslut att delta i dessa destruktiva operationer (i en Nato-allians vi inte ens tillhör)”

  Exakt! här är fler att utkräva ansvar av:

  Saab pressade regeringen att behålla Jas i Libyen
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/article19679458.ab

  Jas till Libyen pr-triumf för Saab
  http://www.resume.se/nyheter/pr/2011/03/29/jas-till-libyen-pr-triumf-/

  Det är också en triumf för ISIS:

  ISIS executes more Christians in Libya, video shows
  April 21, 2015
  http://edition.cnn.com/2015/04/19/africa/libya-isis-executions-ethiopian-christians/

  Och en tragedi för flyktingar från ISIS:

  Skräcksiffran – 1 600 döda hittills i år
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/article20657644.ab

 2. aa
  21 april, 2015 at 10:50

  För att inte tala om svensk medias eget ansvar:

  Håkan Juholt ville dra tillbaka svenska Jasplan från Libyen.
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/article19679458.ab

  Jan Helin (Aftonbladet): “Förhoppningen är att Håkan Juholt avgår idag”
  http://www.dagensopinion.se/jan-helin-aftonbladet-%E2%80%9Cf%C3%B6rhoppningen-att-h%C3%A5kan-juholt-avg%C3%A5r-idag%E2%80%9D

  Unsecured Libyan Weapons Went to Boko Haram
  https://www.commentarymagazine.com/2014/05/08/unsecured-libyan-weapons-went-to-boko-haram/

  Unsecured Libyan Stockpiles Empower Boko Haram and Destabilize African Sahel
  http://www.humanrightsfirst.org/2012/02/06/unsecured-libyan-stockpiles-empower-boko-haram-and-destabilize-african-sahel

  Så när aftonbladet upprörs över flyktingar som dör och över ISIS framfart kanske de skulle se hur de själva aktivt bidragit till situationen.

  • Åke W Bergh
   21 april, 2015 at 19:39

   Paul Craig Roberts beskriver idag (21 april) om Washingtons grepp om propagandan hur NSA:s spionprogram fungerar: alla med avvikande åsikter stämplas rätt och slätt som ”terrorister” (inklusive han själv). NSA samlar en akt för varje ”terrorist” där alla personliga e-mail, internetsökningar, telefonsamtal, inköp med betalkort och resor registreras. Detta scannas på allt som kan tas ur sitt sammanhang för att – om så påkallas – användas emot ”terroristen”.
   Expressen behövde inte ens svenska militära underrättelsekällor för att störta Håkan Juholt. Man höll ett eget register på allt som kunde tänkas kompromettera sosseledaren, tills – inte för att han motsatte sig svenskt Jasinsats i Libyen, bara att han insisterade på en tidsgräns – ta fram och blåsa upp ”hans fiffel med bostadsbidrag” till en ”folkstorm”. Med det ajöss med Juholt och allt hans inflytande om svensk militärinsats i Libyen. ”Konkurrenten” Aftonbladet kunde bara haka på. Och se så fint det blev i Libyen…

 3. Zokrates
  21 april, 2015 at 17:12

  Man behöver inte sträcka sig särskilt långt för att skönja den politiska linje som EUs medlemsländer håller sig efter. Lägg därtill det faktum att ansvarsfrågan i varje enskilt fall är komplex. Denna ”diffusion of responsibility” på det institutionella planet visar att man inte tar frågan om det humanitära perspektivet på allvar, i själva verket är det en politisk utgångspunkt.. Beteendet och dylik policy känns igen från den ”ansvarslösa” privata sektorn var enda ”uppgift” är att maximera vinster punkt. En mängd företag (i vissa fall intimt knutna till medlemsländernas kriminalpolitik) i den säkerhetsindustriella sektorn tjänar pengar på denna kriminalpolitiska inriktning.

  En organisation som FRONTEX är ett tydligt tecken som visar hur denna typ av politik manifesteras i praktiken. Ett mycket begränsat synsätt som har gått så långt att man inom akademiska kretsar (Projekt som är finansierade av EU) pratar om “crimmigration. Synen på migrationsfrågor följer och (även i våra skandinaviska länder) handhas via ett straffpolitiskt perspektiv. Detta repressiva politiska vägval får konsekvenser och högerpopulistiska synergieffekter.

 4. Gammal krigare
  21 april, 2015 at 21:35

  Rättelse – Alla riksdagspartier stod inte bakom Sveriges bidrag i den vansinniga attacken mot Libyen. SD lade in en protest.

  • 21 april, 2015 at 21:44

   Tack, har nu rättat i texten.

 5. MatsB
  21 april, 2015 at 22:28

  Så sent som 2009 stod Libyen mycket högt upp (jämfört med andra Afrikanska länder i alla fall) på UN-Listan över HumanDevelopmentIndex. Kanske betydde detta en outhärdlig smärta för vissa länder’s regeringar. Sen finns det ju diskussioner om Ghadaffi’s planer på att ta sig ur IWF. Det vore förmodligen inte förts gången ett stadsöverhuvud elimineras för sin olydnad mot makthavarna….

 6. Lars P
  23 april, 2015 at 07:40

  ”* OBS – att Farages synpunkter återges innebär alls inget ställningstagande för UKIP! ”
  Varför detta avståndstagande,och dessutom i fetstil. Känns som bloggen har lite PK skräck.

  Samtidigt så skrivs det i meningen ovanför det fetmarkerade.
  ” UKIP-ledaren Nigel Farage intervjuas, och säger några sanningens ord.”
  Känns ganska motsägelsefullt tycker jag.

  • 23 april, 2015 at 08:56

   OBS-meningen är egentligen inte nödvändig. Just i denna fråga tycker jag att Farage säger några sanningens ord.

 7. 23 april, 2015 at 17:08

  ”I en intervju i Expressen, säger Carl Bildt om de döda: ”Det är både nödlidande människor, men det finns också andra, det finns människosmugglare och potentiella terrorister också.” Frågor på det? Nej. Reportern Niklas Svensson avstår. Han frågar inte om Bildt har några konkreta exempel på att just terrorister tar sig till Europa via livsfarliga båtresor.
  (http://www.aftonbladet.se/kultur/article20655784.ab

Comments are closed.