Flyktingpolitik och krigspolitik – min nät-artikel i DN


För ett år sedan vid denna tid fick jag det något överraskande, och glädjande beskedet via mail från ”DN Åsikt” att ”Hej Anders Romelsjö! Ditt inlägg är nu granskat och godkänt. http://asikt.dn.se/asikt/debatt/vi-kan-fortfarande-andra-oss-om-syrien/usas-krigspolitik-ar-en-huvudorsak-till-flyktingstrommarna/
Vänliga hälsningar Åsiktsredaktionen”

* Därefter har jag under året skickat in 3-4 artiklar till ”DN Åsikt” som inte publicerats. Icke desto mindre är ”Flyktingpolitik och krigspolitik” fortfarande aktuellt. Liksom fakta och mina åsikter. Därför publiceras den ingen.

Min bloggartikel

160319
Att artikeln togs in tror jag beror på att det blivit alltmer accepterat att krigen i Mellanöstern är en orsak till flyktingströmmarna. Det skrämmande är att etablissemanget också accepterar att USA för sina krig, medan man så protesterat mot Rysslands fokuserade insatser mot terroristgrupperna i Syrien, vilket för första gången sedan 2001 på allvar försvagat terrorismen. Läs också slutsatsen.

DN Åsikt publicerade 16/3 2016 debattartikeln ”Stängda gränser. Vi kan fortfarande ändra oss om Syrien” av Gustav Rydergård, som presenterar sig som ”Historielärare och politiskt obunden. Arbetar sedan flertalet år som handbollsspelare i utlandet.” http://asikt.dn.se/asikt/debatt/vi-kan-fortfarande-andra-oss-om-syrien/

Jag tycker att artikelns humanitära ansats är bra och 64 % av de som röstat på DN håller med författaren. Rydegårds beskrivning av vad som hände under Jugoslavienkriget stämmer inte enligt min mening, men jag ansåg det omöjligt att ta upp den debatten i min replik. Översikt av kriget i Jugoslavien finns bl.a. här http://jinge.se/mediekritik/srebenica-20-ar.htm
Medelhavet flyktingar
Jag tog Rydegårds artikel som utgångspunkt för att försöka vidga perspektivet i en replik. http://asikt.dn.se/asikt/debatt/vi-kan-fortfarande-andra-oss-om-syrien/usas-krigspolitik-ar-en-huvudorsak-till-flyktingstrommarna/

Artikeln ”Stängda gränser. Vi kan fortfarande ändra oss om Syrien” av Gustav Rydegård.


”Sveriges flyktingpolitik kan inte försvaras. Precis som 1938 och 1993 stänger vi våra gränser och sviker än en gång både de drabbade människorna och våra humanitära principer. Inte heller den här gången kommer vi i efterhand kunna hävda att vi inget visste.”

Den 7 november 1938 ger Erik Bergström vid Utlänningsbyrån ett negativt utlåtande på en officiell förfrågan om hur Socialstyrelsen ser på icke-ariska flyktingar från Tyskland. Bland annat skriver han att ”Sverige skulle i praktiken bli den dörr genom vilken Tysklands så kallade icke-arier skulle söka sig ut”. Det var två dagar före det vi idag kallar Kristallnatten, då omkring 400 judar dödades eller tvingades begå självmord och tusentals fördes iväg till koncentrationsläger.

Den 27:e september 1939 inkommer en kvinnlig judisk läkare med ansökan om inresetillstånd till Sverige. Hon har varit verksam inom det Judiska riksförbundet i Tyskland och har bland annat organiserat transporter för judiska barn ut ur Tyskland efter kristallnatten. Den avslås. Den 24 januari inkommer en ny ansökan – nu var alla papper för en emigration till USA via Sverige klara. Även denna ansökan avslås av de svenska myndigheterna. Fler gånger hann läkaren inte ansöka om inresetillstånd. Kort därefter deporteras hon till ett läger och mördas. När Österrike ansluter sig till Tyskland införs visumtvång till Sverige för att hindra vårt land från att bli målet för alla icke-arier som nu ville fly Österrike.

I januari 1942 beslutade Tyskland om Endlösnung der Judenfrage, riktlinjer i frågan om hur man skulle utrota alla judar i de delar av Europa som kontrollerades av Tyskland.

Den 21 juni 1993 inför Sverige visumtvång för Bosnier som vill ha skydd hos oss. Problematiken som alla kände till, att det redan bedrevs något som på många håll kallades en etnisk rensning på bosniska muslimer, hindrade inte den svenska regeringen att hävda att ett mottagandet inte kunde ske under ordnade former. Som ytterligare argument för att sköta prövningarna på plats sades det att både ungerska och serbiska bussbolag tjänade grova pengar på transport av flyktingar till Nordeuropa.
Bland annat avslår Invandrarverket en familjs asylansökan den 26 november 1993 med motiveringen att: De anses inte ha skyddsbehov nog. Flyktingförläggningarna var för fulla. Den 22 juli 1995 i Srebrenica slaktades 8000 människor av Ratko Mladic och hans paramilitära grupp.
I mars 2016 väntar 15 000 människor på en leråker i Grekland på besked om och när de får komma in i Europa. De har flytt folkmord och bomber, tortyr och sexuellt våld. De flyr för sina barns framtid, de flyr för sina egna liv. Dessa människor behöver vårt skydd och vår hjälp. I Sverige har vi dock reagerat precis som tidigare. Vi stänger gränserna och inför asylprövningar på plats där de flesta sållas bort.

Vi vet vad dessa åtgärder ledde till då och om några år vet vi vad det ledde till den här gången. Skillnaden är att det i fråga om Syrien ännu inte är för sent. Vi har fortfarande chansen att inte vända bort blicken. Ett första steg är att värna asylrätten och inte införa tillfälliga uppehållstillstånd eller att inskränka rätten till familjeåterförening. Ett andra steg vore att lyfta transportöransvaret, vi behöver säkra vägar in till Europa och vi behöver dem nu.

Min artikel – ”USA:s krigspolitik är en huvudorsak till flyktingströmmarna” i DN Åsikt.
Det går inte en dag utan att medierna rapporterar om flyktingarna. Men få vågar tala om orsakerna till flyktingströmmarna. Det är dags att vi börjar tala klarspråk om USA:s skuld till flyktingkrisen.
USA anföll Irak mot FN-beslut med falska påståenden om massförstörelsevapen. En miljon döda, flera miljoner på flykt. Den tidigare fungerande samhällsväven söndertrasad.
Afghanistan anfölls 2001 efter en FN-resolution med ett krig som utvecklades långt utöver resolutionen. Amerikanska soldater ”opererar” fortfarande där. Landet är sönderslaget. 2011 drabbades så Afrikas rikaste land Libyen av Natos anfallskrig, givetvis med USA:s godkännande. Och med insatser, bl.a. av Sverige långt utöver FN-resolutionen. I dag är det ett land i blodigt kaos.
Irak-möte 141126
För 5 år sedan började kriget i Syrien, till stor del ett USA-stött krig via ombud för att få bort den alltför självständige Assad. USA:s vasallstater betalar och tränar de terrorister som nästan krossat Syrien. Resultatet är 250 000 – 430 0000 döda och miljoner på flykt. Jemen bombas i dag av Saudiarabien med USA:s aktiva stöd.
Bedömningen av USA:s skuld har stöd av en rapport till USA:s kongress och av uppgifter från president Obama och vicepresident Biden m.fl. Några uppgifter:
1. I en intervju i TV-programmet Democracy Now 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planerade att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen http://www.democracynow.org/2007/3/2/gen_wesley_clark_weighs_presidential_bid)
2. I en artikel 24/3 2013 ger New York Times många belägg för kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien. ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad”
Syrien förstörelse
3. DN återgav 13/5 en intervju med president Obama. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak.”
4. I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden ”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.
Slutsats: Samtidigt som man verkar för asylrätt och en humanitär flyktingpolitik i Sverige och EU måste man kritisera USA:s Mellanösternpolitik. Man kan yrka på att USA, Saudiarabien, med flera tar emot en betydande andel av flyktingarna från Mellanöstern samt att de betalar en ansenlig del av flyktingkostnaderna. Sanktionerna mot Syrien som bidrar till svält och elände måste bort.

Anders Romelsjö. Jag är pensionerad läkare och professor vid KI och Stockholms universitet. Sedan några år är jag politisk debattör med blogg och artiklar.

i Andra om: , ,, , DN, , , , , , ,


19 svar till “Flyktingpolitik och krigspolitik – min nät-artikel i DN”

 1. Det måtte bli rena dynamiten att västvärldens egna krig eller by proxy är självaste orsaken till flyktingströmmarna.. Hur ska den demoniska makten korsfästa dessa grundläggande sanningar?

  Vilka problem får politiska fraktioner var enda program bygger på främlings o flyktinghat när krigen de sagt ja till bygger på falska fakta…

  Hur hjälpte de diktatoriska sanktionerna mot Irak? Hur har de diktatoriska sanktionerna mot Kuba hjälpt folket? Det är ju bara en långsammare variant av Hiroshima/Nagasaki..

  • Man kan se detta som grym nykolonialistisk, anti-demokratisk politik – som våra ledande, ”demokratiskt valda” politiker och ”tredje statsmakten”, pressen accepterar..

 2. Om man skriver en punkt förstår jag. Om man skriver tre punkter på rad, efter en mening, tror jag mej ofta förstå,
  Men vad betyder två punkter?

  Anders Romelsjö skrev:
  Man kan se detta som grym nykolonialistisk, anti-demokratisk politik – som våra ledande, ”demokratiskt valda” politiker och ”tredje statsmakten”, pressen accepterar..”

  • Betyder ungefär detsamma som … Tror inte man ska vara alltför punktlig här. Tycker det var kul att DN publicerade artikeln, men har ingen aning om hur många som läser den där.

 3. Kul att de tog din ”åsikt” som DN kallar det – ändå kan jag inte låta bli att undra ändå varför? Dn är ju imperiemegafon till tidning och dess ledarskribenter är ledande Presstitutes som sprider lögner i imperiets tjänst.

  • Varje chans att slippa framstå som billiga presstituerade med kjolarna upphissade långt över öronen kanske känns som en möjlighet att slippa hånet från verkligheten.. Det balanseras i bästa fall på en egg, men skam till sägandes verkar istället hela korgen vara full av ägg. Så här långt efter flera politiska inhemska mord och plötsliga frånfällen kan vi ju tala om en hotbild som närsomhelst kan bli ett terrorattentat..

   Sedan finns det ju de inbitna, svårt bitna, de skadade och de ohjälpliga som inte bryr sig om vem de tjänar.. Att sälja sig har trots allt förmåner om än på kort sikt och längre är väl inte det egna livet..

 4. Självklart ska människor med riktiga flyktingskäl ges andrum, men man ska inte gå Reinfeldts ärenden med ett öppet hjärta och en sovande hjärna!

  Jämförelsen med Hitler, Sverige på 1940-talet och judinnan haltar något. De länder som orsakat kriget idag, USA, Israel, Turkiet, Saudiarabien och Qatar, skulle kunna ta emot ”flyktingarna”. De kan vandra/flygas direkt. Dessa länder vägrar, men dessa skurkstater får ingen uppmärksamhet i den massmedia som är lojala med dem p.g.a. ägarförhållandena.

  Fråga dig vidare om det verkligen är riktiga flyktingar som vi betalar massvis med astronomiskt dyra boenden och bidrag för, samtidigt som biståndet till verkligt behövande i världen minskat, ett bistånd som kunde hjälpt många fler än de som betalat tusentals kronor och bevisligen hade pengar nog för att bli smugglade över Medelhavet!

  IS har pressats undan av kurderna och Syriens demokratiska armé och erbjuds amnesti om de lägger ner vapnen. Kriget är över tack vare Ryssland. Vilka Syrier tror du det är som flyr nu? IS eller de mer demokratiskt lagda? I Afghanistan och Marocko finns det heller inga krig. Varför får dessa individer flyktingstatus?

  Demokratiska socialister som kämpar för sitt land har beväpnat sig mot de vedervärdiga IS-gubbarnas sexuella våld, bl.a. med svenska vapen.

  Dessa människor behöver naturligtvis beväpna sig och släcka ut IS, inget annat. Vem ska föra befrielsekriget mot IS om alla stridsdugliga män flyr likt skrämda kaniner? Det finns givetvis skäggiga vuxna män som flyr i horder, men de har naturligtvis inte några riktiga flyktingskäl. Idag har inte ens kvinnor med (riktiga) barn några verkliga flyktingskäl längre.

  Salman Rushdie har ett riktigt flyktingskäl. Han har en Fatwa på sitt huvud. Det är en viss skillnad. Vissa kurder som arbetat journalistiskt har kanske flyktingskäl i Turkiet mot den diktator som inskränker deras yttrandefrihet.

  Det är klart som korvspad att vi ska stänga gränsen och införa asylprövningar på plats där de flesta naturligtvis sållas bort. Allt annat är orimligt. Hela världen kan inte bo i Sverige av ekonomiska flyktingskäl. Någon djävla ordning får det ändå vara vara med lustigheterna!

  Hjälpa? Öppna hjärtat? Javisst, men använd givetvis hjärnan samtidigt! Skulle det handla om en transport till USA så skulle det inte vara något snack, men det gör det ju inte alls här.

  • ”Fråga dig vidare om det verkligen är riktiga flyktingar som vi betalar ”

   Det stå iaf klart vad Reinfeldt o Co menade med att öppna först sina hjärtan och låta andra ta hand om de få resterna sen när de väl festat runt med migrationsindustrin larvfötter och kört över den svenska välfärden med sina vinsttanks… Rymden har inte så många svarta slukhål som Alliansen lyckades skapa medan de sänkte välfärden och Sveriges meste skrikare Åkesson fotbojad vid de torftigaste argument.. Att det var andras fel att ekonomin valsades allt tunnare och tunnare..

 5. Som ofta punktmarkerande eftersom vårt bokstavliga språk ska spegla mina, våra tankar, åsikter och ibland med eftertryck och eftertanke är det värt att inte upprepa sig heller och särskilt när man inte ens hänvisar till samma tankerum.. Vem stiger förresten ner i samma flod eller badvatten som sist?

  Men vad ska man göra med folk som hänger upp sig på ord, minsta bokstav eller inte låter en tala till punkt?

 6. Wolodarski och Bonnierfamiljen gillar sannolikt om man skriver om förintelsen (kanske helst utan att nämna andra folk som stupade) och om artikeln håller sig inom monopolkapitalismens agenda någotsånär. Då kommer den sannolikt in.

  Det är därför jag anser att DN är irrelevant. Man bör inte medverka, läsa eller länka dit, anser jag. Folk kan felaktigt tro att det rör sig om en objektiv tidning om man gör det.

  Skriver man, länkar man och läser bättre medier kommer man medverka till den utveckling som leder till att ex. ETC i dag ökar i relevans får fler prenumeranter och ökat presstöd och anställer vänsterjournalister, medan Bonnierfamiljen försöker sälja sina dalande monopolkapitalistiska tidningar.

 7. Nu blandar du applen och paron lite. Att USA tillsammans med Saudiarabien och Qatar (och Muslimska Brodraskapet?) ligger bakom krigen som fors torde vael vara klarlagt nu men av de ”flyktingar” som kommer hit ar ytterst fa riktiga flyktingar. Kristna vaegras till exempel asyl i Sverige pa grund av att radikala muslimer anstallda pa Migrationsverket skoter handlaggningarna. De flesta som kommer ar ekonomiska migranter och de registrerar sig i mer an ett EU-land och uppbar pa saa saett mycket frikostiga bidrag. Manga som kommer tillhor ocksa terrorgrupper som ISIS, Al Nusra och Al Shabaab. Clinton och Obama och EU ar bara ett redskap for de som verkligen styr. Oavsett saa styr de varlden rakt ner i ett svart hal.

  • Jag har inte sett några belägg för att det bara är få riktiga flyktingar som kommer hit och att flesta är ekonomiska flyktingar. Vilka fakta finns om detta?

   • Fakta om det otaliga egna erfarenheter och vittnesmål från asylsökare och medarbetare i Libanon, Bosnien, Irak, Afghanistan och Somalia. Flera kollegor därifrån har tagit sig till Sverige som ekonomiska lycksökare. Jag har till och med en liten videosnutt som en var fräck nog att skicka efter att han och några till lämnade et vaelbetalt jobb och sina fruar och barn i Irak for att soka asyl i Sverige. Otaliga afghaner berattade hur de tagit sig till Sverige via en agent i Pakistan och fatt asyl. Sen kom de tilbaka pa semester i Afghanistan. De berattde ocksa hur de registrerat sig i Tyskland, Norge och andra laender. En pakistansk snickare som jobbar at en pakistansk firma som har kontrakt pa underhall pa brittiska ambassader varlden over berattade over en fika hur han sokt asyl i Norge och efter att ha fatt asyl fick jobb hos en landsman som hade bageri. Landsmannen forklarade fordelarna med och hur mycket man for som fortidspensionar i Norge och undrade om han var villig att betala 1000 dollar for hur man gar tillvaega och det gjorde han. Han fick da en salva som han smorjde in haenderna med och som gav elsemliknande utslag. Han blev tillsagd att det enda han gjort i hela sitt liv var att ha jobbat pa bageri. Efter ett ar fick han norsk fortidspension och bor nu i ett fint hus i Oslo och han har ett fint hus i Islamabad, och jobbar som sagt var varlden over at den pakistanska firman. Plus sin fortidspension. I Sverige ser vi ocksa marockanska saa kallade gatubarn och immigranter fran en massa lander dar det inte ar krig. Saa visst ar huvuddelen ekonomiska flyktingar. Jag har sjalv hjalpt en irakier att fa asyl eftersom en palestinier vid Migrationsverket forsokte fa hans asyl avslagen. Irakiern var ingenjor och hade hjalpt amrikanarna med ateruppbyggnaden av infrastrukturen i Irak. Hans kollegor blev samtliga kidnappade, torterade och mordade. Palestiniern tyckte inte att en som hjalpt otrogna skulle fa asyl, precis som kristna forvaegras asyl. Se garna dokumentaren jag rekommenderade om hur USA/Clinton har tvingat fram hela den haer flyktingsituationen och slagit sonder flera laender.

    • Tack för informationen. Dessa exempel kan dock inte visa att huvuddelen är ekonomiska flyktingar. Tror att din bedömning i sista meningen är riktig.

     • Hur förklarar du då att huvuddelen av de immigranter som kommer är vapenföra män? Finnarna skickade hit sina små barn under kriget. Det är en enorm skillnad. Islamic Relief hjälpte till att ta emot vågen som kom 2015. De fanns på tågstationer och hamnar och flygplatser i Sverige då. 2003-2004 undersökte vi om de hjälpte talibanerna och Al Qaida. Gissa resultatet!

   • De enda radikala som setts arbeta på Miggan har varit Livets Ordare, som tårtätare och de skulle nog släppa in ”kristna”.. men helst inte kristna.