Flyktingpolitik och krigspolitik – min nät-artikel i DN

För ett år sedan vid denna tid fick jag det något överraskande, och glädjande beskedet via mail från ”DN Åsikt” att ”Hej Anders Romelsjö! Ditt inlägg är nu granskat och godkänt. http://asikt.dn.se/asikt/debatt/vi-kan-fortfarande-andra-oss-om-syrien/usas-krigspolitik-ar-en-huvudorsak-till-flyktingstrommarna/
Vänliga hälsningar Åsiktsredaktionen”

* Därefter har jag under året skickat in 3-4 artiklar till ”DN Åsikt” som inte publicerats. Icke desto mindre är ”Flyktingpolitik och krigspolitik” fortfarande aktuellt. Liksom fakta och mina åsikter. Därför publiceras den ingen.

Min bloggartikel

160319
Att artikeln togs in tror jag beror på att det blivit alltmer accepterat att krigen i Mellanöstern är en orsak till flyktingströmmarna. Det skrämmande är att etablissemanget också accepterar att USA för sina krig, medan man så protesterat mot Rysslands fokuserade insatser mot terroristgrupperna i Syrien, vilket för första gången sedan 2001 på allvar försvagat terrorismen. Läs också slutsatsen.

DN Åsikt publicerade 16/3 2016 debattartikeln ”Stängda gränser. Vi kan fortfarande ändra oss om Syrien” av Gustav Rydergård, som presenterar sig som ”Historielärare och politiskt obunden. Arbetar sedan flertalet år som handbollsspelare i utlandet.” http://asikt.dn.se/asikt/debatt/vi-kan-fortfarande-andra-oss-om-syrien/

Jag tycker att artikelns humanitära ansats är bra och 64 % av de som röstat på DN håller med författaren. Rydegårds beskrivning av vad som hände under Jugoslavienkriget stämmer inte enligt min mening, men jag ansåg det omöjligt att ta upp den debatten i min replik. Översikt av kriget i Jugoslavien finns bl.a. här http://jinge.se/mediekritik/srebenica-20-ar.htm
Medelhavet flyktingar
Jag tog Rydegårds artikel som utgångspunkt för att försöka vidga perspektivet i en replik. http://asikt.dn.se/asikt/debatt/vi-kan-fortfarande-andra-oss-om-syrien/usas-krigspolitik-ar-en-huvudorsak-till-flyktingstrommarna/

Artikeln ”Stängda gränser. Vi kan fortfarande ändra oss om Syrien” av Gustav Rydegård.


”Sveriges flyktingpolitik kan inte försvaras. Precis som 1938 och 1993 stänger vi våra gränser och sviker än en gång både de drabbade människorna och våra humanitära principer. Inte heller den här gången kommer vi i efterhand kunna hävda att vi inget visste.”

Den 7 november 1938 ger Erik Bergström vid Utlänningsbyrån ett negativt utlåtande på en officiell förfrågan om hur Socialstyrelsen ser på icke-ariska flyktingar från Tyskland. Bland annat skriver han att ”Sverige skulle i praktiken bli den dörr genom vilken Tysklands så kallade icke-arier skulle söka sig ut”. Det var två dagar före det vi idag kallar Kristallnatten, då omkring 400 judar dödades eller tvingades begå självmord och tusentals fördes iväg till koncentrationsläger.

Den 27:e september 1939 inkommer en kvinnlig judisk läkare med ansökan om inresetillstånd till Sverige. Hon har varit verksam inom det Judiska riksförbundet i Tyskland och har bland annat organiserat transporter för judiska barn ut ur Tyskland efter kristallnatten. Den avslås. Den 24 januari inkommer en ny ansökan – nu var alla papper för en emigration till USA via Sverige klara. Även denna ansökan avslås av de svenska myndigheterna. Fler gånger hann läkaren inte ansöka om inresetillstånd. Kort därefter deporteras hon till ett läger och mördas. När Österrike ansluter sig till Tyskland införs visumtvång till Sverige för att hindra vårt land från att bli målet för alla icke-arier som nu ville fly Österrike.

I januari 1942 beslutade Tyskland om Endlösnung der Judenfrage, riktlinjer i frågan om hur man skulle utrota alla judar i de delar av Europa som kontrollerades av Tyskland.

Den 21 juni 1993 inför Sverige visumtvång för Bosnier som vill ha skydd hos oss. Problematiken som alla kände till, att det redan bedrevs något som på många håll kallades en etnisk rensning på bosniska muslimer, hindrade inte den svenska regeringen att hävda att ett mottagandet inte kunde ske under ordnade former. Som ytterligare argument för att sköta prövningarna på plats sades det att både ungerska och serbiska bussbolag tjänade grova pengar på transport av flyktingar till Nordeuropa.
Bland annat avslår Invandrarverket en familjs asylansökan den 26 november 1993 med motiveringen att: De anses inte ha skyddsbehov nog. Flyktingförläggningarna var för fulla. Den 22 juli 1995 i Srebrenica slaktades 8000 människor av Ratko Mladic och hans paramilitära grupp.
I mars 2016 väntar 15 000 människor på en leråker i Grekland på besked om och när de får komma in i Europa. De har flytt folkmord och bomber, tortyr och sexuellt våld. De flyr för sina barns framtid, de flyr för sina egna liv. Dessa människor behöver vårt skydd och vår hjälp. I Sverige har vi dock reagerat precis som tidigare. Vi stänger gränserna och inför asylprövningar på plats där de flesta sållas bort.

Vi vet vad dessa åtgärder ledde till då och om några år vet vi vad det ledde till den här gången. Skillnaden är att det i fråga om Syrien ännu inte är för sent. Vi har fortfarande chansen att inte vända bort blicken. Ett första steg är att värna asylrätten och inte införa tillfälliga uppehållstillstånd eller att inskränka rätten till familjeåterförening. Ett andra steg vore att lyfta transportöransvaret, vi behöver säkra vägar in till Europa och vi behöver dem nu.

Min artikel – ”USA:s krigspolitik är en huvudorsak till flyktingströmmarna” i DN Åsikt.
Det går inte en dag utan att medierna rapporterar om flyktingarna. Men få vågar tala om orsakerna till flyktingströmmarna. Det är dags att vi börjar tala klarspråk om USA:s skuld till flyktingkrisen.
USA anföll Irak mot FN-beslut med falska påståenden om massförstörelsevapen. En miljon döda, flera miljoner på flykt. Den tidigare fungerande samhällsväven söndertrasad.
Afghanistan anfölls 2001 efter en FN-resolution med ett krig som utvecklades långt utöver resolutionen. Amerikanska soldater ”opererar” fortfarande där. Landet är sönderslaget. 2011 drabbades så Afrikas rikaste land Libyen av Natos anfallskrig, givetvis med USA:s godkännande. Och med insatser, bl.a. av Sverige långt utöver FN-resolutionen. I dag är det ett land i blodigt kaos.
Irak-möte 141126
För 5 år sedan började kriget i Syrien, till stor del ett USA-stött krig via ombud för att få bort den alltför självständige Assad. USA:s vasallstater betalar och tränar de terrorister som nästan krossat Syrien. Resultatet är 250 000 – 430 0000 döda och miljoner på flykt. Jemen bombas i dag av Saudiarabien med USA:s aktiva stöd.
Bedömningen av USA:s skuld har stöd av en rapport till USA:s kongress och av uppgifter från president Obama och vicepresident Biden m.fl. Några uppgifter:
1. I en intervju i TV-programmet Democracy Now 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planerade att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen http://www.democracynow.org/2007/3/2/gen_wesley_clark_weighs_presidential_bid)
2. I en artikel 24/3 2013 ger New York Times många belägg för kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien. ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad”
Syrien förstörelse
3. DN återgav 13/5 en intervju med president Obama. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak.”
4. I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden ”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.
Slutsats: Samtidigt som man verkar för asylrätt och en humanitär flyktingpolitik i Sverige och EU måste man kritisera USA:s Mellanösternpolitik. Man kan yrka på att USA, Saudiarabien, med flera tar emot en betydande andel av flyktingarna från Mellanöstern samt att de betalar en ansenlig del av flyktingkostnaderna. Sanktionerna mot Syrien som bidrar till svält och elände måste bort.

Anders Romelsjö. Jag är pensionerad läkare och professor vid KI och Stockholms universitet. Sedan några år är jag politisk debattör med blogg och artiklar.

i Andra om: , ,, , DN, , , , , , ,

  19 comments for “Flyktingpolitik och krigspolitik – min nät-artikel i DN

Comments are closed.