Afghanistan

Putin om det kalla kriget och NATO

Putin 150928

Rysslands president Vladimir Putin intervjuades för en tid sedan i den stora tyska tidningen Bild-Zeitung. Intervjun har översatts av tandläkare Martin Gelin och doktor Leif Elinder och ställts till mitt förfogande. Detta är den inledande delen av den långa intervjun. Sådant som detta publiceras inte i den långvariga demoniseringskampanj av Putin som inte minst svenska…

Värdlandsavtalet med NATO – från mötet 27/1

NATO. Boken Sverige,NATO och säkerheten

Denna länk har jag fått av Franz Smidek. Den är en videoupptagning av mötet om ”Värdlandsavtalet med Nato” med Maj Britt Theorin, tidigare riksdagsledamot, Anna Ek, ordförande i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen samt med Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i föreningen FiB-juristerna. https://youtu.be/Hr-MFgsZcKA BAKGRUND Tre dagar före riksdagsvalet 2014 skedde en principöverenskommelse med Nato som innebar att…

DN:s ohållbara argument för NATO-medlemsskap

NATO-demonstration IV

Dagens Nyheters ledande ledarskribent Erik Helmerson skriver idag om den nya NATO-utredningen, som han tycker är ”en ambitiös skrift. Den tar upp sina motståndares, Natovännernas, bästa argument och redovisar dem hederligt. Den är ingen pamflett utan resonerande och lågmäld.” Med detta sagt: Jag instämmer inte i slutsatserna.” http://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-bra-att-kulturen-talar-nato/ Helmerson avslutar sin ledarkolumn med ”I mina…

Pentagon firar 25 års bombningar av Irak.

Ibland vet man inte vad man ska tro. Allt eftersom jag översatte en artikel dök begreppet ”svart ironi” upp. Hur pass sannolik/osannolik är den? Hur pass billig eller relevant kan man tro att rapporten är. Artikeln. http://www.theonion.com/article/pentagon-holds-gala-celebrate-25-years-bombing-ira-52213 WASHINGTON. Nyligen högtidlighölls 25-årsminnet av USA:s bombangrepp på Irak med deltagande av fyra presidenter, många civila ledare och…

Obamas ”State of the union”-tal – lika sanningsenligt som vanligt?

Obama president_official_portrait_hires

Denna artikel baseras främst, men inte enbart på en av mig något förkortad artikel av Patrick Martin på Global Research som också publicerats på World Socialist Web Site. http://www.globalresearch.ca/obamas-final-state-of-the-union-lies-evasions-and-threats/5501140 I sitt sista State of the Union-tal (Tal till nationen) i tisdags kväll målade president Barack Obama upp stora framgångar av USA på olika områden. Viktigast…

USA är starkare nu än 2001!?

Obama hök untitled

Många i vänstern tycks mena att USA försvagats under de senaste 10 åren. Krigen i Afghanistan och Irak har inte gått så bra och Libyen har förstörts. Kina står klart starkare än för 10 år sedan. De ekonomiska skillnaderna har ökat i USA och miljontals industrijobb har försvunnit. Visselblåsare har fått eller hotas av hårda…

Motsägelsefull NATO-information/propaganda – men glädjande besked idag!

RyssKrig-768954

På DN Debatt publicerades 7/1 en viktig artikel ”Låt inte rysskräcken hindra oss från att gå med i Nato” om Sveriges försvar och NATO, undertecknad av 25 personer med ambassadör Tomas Bertelman och generalmajor Karlis Neretnieks i spetsen.http://www.dn.se/debatt/lat-inte-rysskracken-hindra-oss-fran-att-ga-med-i-nato/ Men dess innehåll är tveksamt och även i sak oriktigt i vissa avseenden, menar jag. Den har…

USA laddar upp militärt mot Ryssland, med Sveriges hjälp.

RyssKrig-768954

Många artiklar i massmedia och många ledande svenska politiker ser Ryssland som en aggressiv makt. Man verkar helt bortse från USA:s 10 gånger större utgifter för sin militär, den väldiga satsningen på upprustning av kärnvapen, de 700 militärbaserna runtom i världen, de brutala krigen direkt och/eller via ombud (NATO, ”rebeller”) med uppemot 2 miljoner dödade,…

Kan världskrig undvikas?

Wolfowitz

Fråga om världskrig är väl tillsammans med klimatfrågan de viktigaste just nu. Båda är enligt min mening direkt relaterade till det kapitalistiska produktionssystemet. Denna artikel är skriven av Dr. Paul Craig Roberts som varit biträdande minister för vid Treasury for Economic Policy i president Reagans regering på 1980-talet och biträdande redaktör på Wall Street Journal.…